Cron job automatisoi suoritteet palvelimella puolestasi

Cron job on erinomainen työkalu, jolla voi automatisoida monia asioita, kuten vaikkapa tarpeettomien tiedostojen poistamista tilan vapauttamiseksi.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mikä on cron job ja kuinka sitä voi hyödyntää webhotellipalvelussa.

Mikä on Cron job?

Cron itsessään on Linux toiminnallisuus, joka mahdollistaa ajastukseen pohjautuvan käskyn (cron job) suorittamisen palvelimella haluttuna ajankohtana. Cronjob tarkoittaa siis käytännössä suomeksi ajastettua tehtävää.

Monet ohjelmistot, kuten avoimen lähdekoodin verkkokaupat, vaativat myös cronin käyttöä edistyneempien toimintojen suorittamiseen. Verkkokauppaan voidaan esimerkiksi ohjelmoida toimintoja, kuten markkinointiviestien lähetyksiä, joita taas ajastettujen tehtävien avulla saadaan automatisoidusti lähtemään, ilman ylläpitäjän erillisiä toimenpiteitä.

Webhotelli ja cron job

Zonerin webhotelli tukee cron jobin käyttöä. Webhotelleissa ajastetun tehtävän luominen onnistuu kätevästi suoraan DirectAdmin hallintapaneelin kautta, osiosta: Cronjobs.

cronjob

Cron jobin luominen
Ajastettu tehtävä koostuu kuudesta kentästä, joiden arvojen perusteella haluttu suorite ajetaan.

  • Minute. Ilmaisee millä minuutilla toiminto suoritetaan. Perusarvot ovat 0-59 sekä *, joka tarkoittaa, että toiminto ajetaan joka minuutti.
  • Hour. Ilmaisee millä tunnilla cronjob ajetaan. Perusarvot ovat 0-23 sekä *, joka tarkoittaa, että suorite ajetaan joka tunti.
  • Day of Month. Ilmaisee minä päivänä kuukaudesta cronjob suoritetaan. Perusarvot ovat 1-31. Mikäli päiväksi määritetään 31, ajetaan haluttu toiminto vain niinä kuukausina, joissa on 31 päivää. * merkillä taas voidaan jättää päivä kuukaudesta huomioimatta, jolloin toiminto ajettaisiin tarvittaessa kuun jokaisena päivänä.
  • Month. Ilmaisee minä kuukautena toiminto suoritetaan. Perusarvot ovat 1-12 sekä *
  • Day of Week. Ilmaisee minä viikonpäivänä toiminto suoritetaan. Perusarvot ovat 0-7, joissa sunnuntai on sekä 0 tai 7, maanantai 1, tiistai 2 ja niin edelleen. Merkillä * taas saadaan komento ajettua viikonpäivästä riippumatta.
  • Command. Varsinainen komentorivi, jonka perusteella haluttu toiminto suoritetaan.

cron job

Esimerkiksi kuvan määritys ja komento:
/usr/local/bin/php /home/testiuser/domains/domain.com/public_html/script.php

Ajaisi webhotellikäyttäjän testiuser (huom: oma käyttäjätunnuksesi tulee tähän) domain.com nimisen verkkotunnuksen juuresta löytyvän script.php tiedoston joka sunnuntai klo 06.00, riippumatta kuukaudesta tai päivämäärästä.

Varsinainen haluttu toiminto, löytyisi siis webhotelliin ladatusta script.php tiedostosta, ja cronjobin tarkoitus on vain hoitaa sen aikataulutettu ajaminen.

Toiminto myös lähettää oletuksena, webhotellin sisältä löytyvään, USER@DOMAIN muotoiseen laatikkoon sähköposti-ilmoituksen aina, kun cronjob ajetaan. Tämän ilmoituksen voi kytkeä pois päältä Prevent email -määrityksen avulla.

Luotu ajastus tallentuu puolestaan webhotellin crontabiin, joka on eräänlainen kalenteri määrittämillesi cronjobeille.

Tukisivuiltamme löytyy myös opetusvideo cron jobin luomisesta:
http://www.zoner.fi/demot/da/diradm_eh_cronjob.html

Oliko kirjoitus hyödyllinen? Jaa se eteenpäin: