Fi verkkotunnuksia koskeva laki uudistui

Juuso Kataja

Fi-verkkotunnusten rekisteröimisestä säädetään laissa ja siinä esimerkiksi edellytetään, että jokaisella fi-domainilla on verkkotunnusvälittäjä.

Tähän kirjoitukseen onkin koottu tietoa verkkotunnuksia koskevasta lainsäädännöstä. Kirjoituksessa käsitellään muun muassa sitä, mikä on verkkotunnusvälittäjä ja välittäjänvaihtoavain.

Verkkotunnuslaki

Suomalaisten .fi-verkkotunnusten myöntämistä ja käyttöä säätelee 2015 voimaan tullut Tietoyhteiskuntakaari (917/2014). Tietoyhteiskuntakaari nimi muutettiin 1.6.2018 laiksi sähköisen viestinnän palveluista. Nykyinen laki korvasi aiemmin voimassa olleen verkkotunnuslain ja se koskee sekä maatunnusta .fi että ahvenanmaalaista maakuntatunnusta .ax. Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: täältä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Nykyisin .fi-verkkotunnusten hallinnoimisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Ennen yhdistymistä Liikenneviraston kanssa Viestintävirasto tunnettiin usein myös lyhenteellä FICORA, joka tuli sen englanninkielisestä nimestä The Finnish Communications Regulatory Authority.

Traficomin vastuulla on myös huolehtia .fi-juuren nimipalvelimien siirtoyhteyksistä ja yhdysliikenteestä internettiin, vastata tietoturvasta ja valvoa verkkotunnusvälittäjiä. Fi-domaineita voi rekisteröidä vain virallisten välittäjien kautta.

Lisäksi Traficom ylläpitää domain rekisteriä, johon verkkotunnusvälittäjä merkitsee verkkotunnusta ja sitä koskevat tiedot asiakkaan pyynnöstä.

Verkkotunnusvälittäjä

Nykyään kaikki fi-domainit tarvitsevat verkkotunnusvälittäjän ja vain Traficomin hyväksymät viralliset välittäjät voivat rekisteröidä uusia verkkotunnuksia. Välittäjät tekevät myös asiakkaan pyynnöstä muutokset verkkotunnusten tietoihin. Oman verkkotunnukset tiedot voit tarkistaa helposti tästä kirjoituksesta löytyvän ohjeen avulla.

Zoner on virallinen .fi – verkkotunnusvälittäjä eli rekisteröimme ja hallinnoimme kotimaisia verkkotunnuksia asiakkaidemme puolesta. Voit myös tilata uuden .fi-päätteisen domainin kauttamme. Meiltä saa domainien lisäksi myös webhotellipakketteja, jotka sisältävät yhden domainin kaupan päälle. Jos siis ostat webhotellin meiltä, et maksa verkkotunnuksesta enää erikseen, vaan se sisältyy webhotellin hintaan.

Välittäjänvaihtoavain

Välittäjänvaihtoavain, aiemmin valtuutusavain ja joskus kuulee puhuttavan myös domain siirtoavain -termistä, on tarpeen silloin, kun verkkotunnus halutaan siirtää välittäjältä toiselle. Käytännössä välittäjänvaihtoavain on tilapäinen koodi, jota käytetään verkkotunnuksen hallinnoinnin siirtämiseen.

Välittäjänvaihtoavaimen saa lähtökohtaisesti nykyiseltä verkkotunnusvälittäjältä. Jos sitä ei kuitenkaan saa kohtuullisessa ajassa nykyiseltä välittäjältä, voi sitä siinä tapauksessa pyytää myös Traficomilta.

FI-domainin rekisteröinti

Kuka tahansa voi rekisteröidä .fi-verkkotunnuksen, olipa sitten kyseessä yritys, yhteisö tai yksityishenkilö. Sen rekisteröimiseen ei liity myöskään ikä- tai maarajoituksia. Myös verkkotunnuksia, jotka muodostuvat etu- ja sukunimen yhdistelmästä voi vapaasti rekisteröidä. Rekisteröinti tapahtuu aina verkkotunnusvälittäjän kautta.

Verkkotunnuksen tulee olla vähintään kaksi ja enintään 63 merkkiä pitkä. Se voi sisältää sekä aakkosia että ääkkösiä. Verkkotunnus on tärkeä osa yrityksen sähköistä markkinointia, joten hyvä verkkotunnus kannattaa rekisteröidä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lue lisää hyvän verkkotunnuksen valitsemisesta.

Verkkotunnus on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan ja näin ollen verkkotunnus voidaan uusia aina korkeintaan viideksi vuodeksi. Poistettu verkkotunnus vapautuu uudelleen varattavaksi kuukauden kuluttua siitä, kun merkintä on poistettu verkkotunnusrekisteristä.

.FI-verkkotunnusta koskevat rajoitukset

Verkkotunnuspäätteelle .fi on kuitenkin olemassa tiettyjä rajoitteita. On hyvä huomioida, että jokainen verkkotunnuksen käyttäjä eli omistaja on itse vastuussa rekisteröimänsä verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Verkkotunnus ei saa loukata toisen Suomen tai EU:n alueella suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Suojattuja nimiä tai merkkejä ovat:

  • Suomen kauppa-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkityt nimet
  • Suomen tavaramerkkirekisteriin merkityt tavaramerkit
  • Suomen yhdistysrekisteriin merkityt nimet
  • Euroopan Unionin teollisoikeuksien viraton (EUIPO) tavaramerkkirekisteriin merkityt tavaramerkit
  • julkisyhteisön ja sen toimielimen nimet
  • vieraan valtion edustuston tai näiden toimielinten nimet
  • toiminimi- tai tavaramerkkilaissa tarkoitetut vakiintuneet nimet, toissijaiset tunnukset tai tavaramerkit.

Tarkemmat tiedot suojatuista nimistä ja tavaramerkeistä voit tarkistaa täältä.

Miten ostan .fi-domainin:

  1. Tarkista Zonerin domainhausta, onko haluamasi verkkotunnus vapaana.
  2. Varmista, ettei verkkotunnuksesi loukkaa suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.
  3. Rekisteröi verkkotunnus itsellesi helposti suoraan domainhaun kautta.