Asiakastarina: Globaalikoulu.net – Monipuolisia välineitä maailman ymmärtämiseen

Elokuussa katseet kääntyvät kouluihin ja opetukseen. Pääsinkin tutustumaan koulujen alun aikaan Planin Globaalikouluun. Globaalikoulusta ja Globaalikoulu.net sivuista on kertomassa ohjelmatyön päällikkö Eeva Ervamaa sekä ohjelmapäällikkö Santeri Suvanto.

Globaalikoulu on osa poliittisesti sitoutumatonta lasten oikeuksien järjestö Plan International Suomea. Plan on kansainvälinen järjestö, jonka tarkoituksena on parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten, erityisesti tyttöjen, elämänlaatua.

globaalikoulumateriaaliKertoisitko Eeva hieman Globaalikoulun toiminnasta? 

” Planin Globaalikoulu on globaalikasvatuksen kokonaisuus, joka tarkastelee globaaleja kehityskysymyksiä erityisesti lasten oikeuksien näkökulmasta. Globaalikoulu on suunnattu lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille. Työn tavoitteena on, että lasten ja kasvatusalan ammattilaisten kiinnostus lapsen oikeuksia ja kehityskysymyksiä kohtaan kasvaa. Globaalikoulun kautta saatu uusi tieto ja ymmärrys lisäävät halua toimia lapsen oikeuksien toteuttamiseksi meillä ja muualla.”

Tarjoatte opettajille myös tietoa vihapuheesta ja sen käsittelemisestä, mitä muita opetusmateriaaleja Globaalikoulu tarjoaa?

“Planin globaalikoulun teemat tukevat vahvasti varhaiskasvatusta, perus- ja lukiokoulutusta sekä nuorisotyötä ohjaavia kansallisia tavoitteita. Planin Globaalikoulu tarjoaa kasvattajille ja lapsille koulu- ja päiväkoti vierailuja ja materiaaleja, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia ja kehitysmaiden erilaisia todellisuuksia, sekä koulutusta globaalikasvatuksen eri teemoista.

Kouluvierailumme, kuten myös kasvattajan itsenäiseen käyttöön tarkoitetut opetusmateriaalit, hyödyntävät toiminnallisia ja lapsia osallistavia menetelmiä. Nämä löytyvät Globaalikoulun nettisivuiltamme.”

Voivatko yritykset osallistua Globaalikoulun toimintaan? 

”Ehdottomasti, yritykset voivat esimerkiksi järjestää tiloissaan valokuvanäyttelyn tai osallistua Planin muihin lasten sekä erityisesti tyttöjen oikeuksia edistäviin kampanjoihin sekä tempauksiin.”

Globaalikoulu.net- sivut ovat toteutettu etenkin opettajille ja globaalikasvatuksesta kiinnostuneille opiskelijoille, miten tämä huomioitiin sivuston toteutuksessa? 

” Sivuston toteutuksessa huomioitiin sen käyttäjäkohderyhmä erityisesti tuoden materiaalit sekä koulutukset helposti löydettäviksi. Menetelmien sekä materiaalien käyttöönotto opetustilanteisiin on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi.”

Tuliko sivuston toteutuksessa joitakin haasteita vastaan? 

”Sivusto haluttiin pitää selkeänä, vaikka opetusmateriaalia on runsaasti. Tämä tuotti haasteita, mutta ratkaisuksi jaoimme sisältöä kategorioihin ja valikoihin eri ikäryhmien ja teemojen mukaisesti.”

Oletteko olleet tyytyväisiä Zonerin palveluihin? 

”Olemme olleet Zonerin asiakkaita nyt vuoden verran, jonka aikana kaikki palvelut ovat toimineet sujuvasti. Olemmekin olleet palveluiden laatuun tyytyväisiä.”

Kiitos Eeva ja Santeri, Globaalikouluun ja opetusmateriaaleihin pääsee tutustumaan lisää osoitteessa Globaalikoulu.net. Zonerin tarjoamista webhotellipalveluista taas löydät lisätietoja webhotellit -sivultamme.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest