Myynti

Myynti on olennainen osa yritysten liiketoimintaa. Myynti herättää meissä usein myös vahvoja mielikuvia ja onhan monella omakohtaista myyntikokemusta esimerkiksi kesätöiden muodossa, mutta mitä myynti on nykyään ja miten se on muuttunut vuosien saatossa.

Mitä on myynti?

Myynti voidaan nähdä prosessina, jossa pyritään vaikuttamaan potentiaalisen asiakkaan päätöksen tekoon. Yleensä ajatellaan, että myynnissä pyritään ratkaisemaan asiakkaan ongelma, tarve tai haaste.

Myynti on kuitenkin muuttunut viime vuosina todella paljon, eikä myyntiprosessi ole enää usein yhtä suoraviivainen kuin aiemmin. Nykyään myynti on myös hyvin monikanavaista ja sitä voidaan tehdä niin kasvotusten kuin erilaisten sosiaalisen median kanavien välitykselläkin.

Tässä kategoriassa käsitellään myyntiä ja esitellään myös erilaisia myyntityössä hyödynnettäviä ohjelmistoja.

Kategoriat
Kaisa Huttunen

Mikä on referenssi?

Referenssi voi vaikuttaa merkittävästi potentiaalisen asiakkaan otsopäätökseen ja niitä voidaan hyödyntää niin markkinoinnissa kuin myynnissäkin.

Kirjoituksen avulla saat käsityksen siitä, miksi referenssit ovat niin hyödyllisiä, mihin kaikkeen niitä voi käyttää ja miten onnistut hyvien referenssien keräämisessä.

Mukana on myös kaksi rautaista ammattilaista Jaakko Järvi ja Johannes Karjula, jotka kertovat omat näkemyksensä referenssien merkityksestä.

Lue koko kirjoitus
Kaisa Huttunen

Mikä on liidi?

Liidi on keskeinen käsite etenkin tuloksellisen myynnin näkökulmasta, mutta miten voidaan tunnistaa laadukas liidi. Tässä blogissa käsitellään sitä, mikä on liidi, miten sen arvoa voidaan määritellä ja miten liidejä hankintaan.

Lue koko kirjoitus
Kaisa Huttunen

Webinaari on tehokas myynnin työkalu

Webinaari on varmasti monelle tuttu vähintäänkin osallistujana olemisen kautta. Monilla saattaa kuitenkin olla edelleen sellainen mielikuva, että webinaarin järjestäminen vaatisi kalliin kaluston.

Tässä blogissa käydään läpi, miksi jokaisen yrityksen kannattaisi hyödyntää webinaareja ja annetaan myös vinkkejä onnistuneen webinaarin järjestämiseen. Mukana on myös webinaarikonkari Matti Hirvonen.

Lue koko kirjoitus
Kaisa Huttunen

Mikä on ERP?

ERP-järjestelmä on käytössä monissa yrityksissä, ja siksi suurin osa on ollut tekemisissä ainakin jonkinlaisen järjestelmän kanssa. Hyvä ERP auttaa yritystä tehostamaan toimintaansa ja voi säästää yrityksen kuluissa.

Tässä kirjoituksessa käsitellään ERP-järjestelmää ja sen tyypillisiä käyttökohteita. ERP-järjestelmien parissa pitkään työskennelleet Matti Patrakka ja Kai Somppi antoivat vinkit järjestelmän valintaan ja käyttöönottoon.

Lue koko kirjoitus
Kaisa Huttunen

Social selling

Social selling on viime vuosina noussut yhä keskeisempään roolin yhtenä myyntitavoista, ja osa yrityksistä on jopa laatinut omia sosiaalisen myynnin suunnitelmiaan.

Tässä blogitekstissä käydään läpi, mitä social selling oikeastaan on ja miksi sitä kannattaisi jokaisen yrityksen tehdä. Konkarit Laura Pääkkönen ja Sami Saarenpää antavat myös omat vinkkinsä social sellingin aloittamiseen.

Lue koko kirjoitus
crm-järjestelmä
Kaisa Huttunen

Mikä on CRM?

CRM lyhenteestä kuulee usein puhuttavan, mutta mikä se on ja mihin sitä käytetään? Monilla voi olla myös vanhentunut mielikuva, että CRM-järjestelmästä hyötyvät vain isot yritykset. Tässä blogitekstissä käydäänkin läpi, mikä CRM-järjestelmä on, mihin sitä tarvitaan ja mikä olisi paras valinta omalle yritykselle. Lisäksi kuullaan Juho Kemppisen vinkit CRM-järjestelmän käyttöönottoon.

Lue koko kirjoitus