Tässä kategoriassa käsitellään virtualisointiin liittyviä asioita, kuten virtuaalipalvelimen käyttöä erilaisiin tarkoituksiin.

Mitä on virtualisointi?

Virtualisointi on laaja termi, jolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi sovelluksen, työpöydän tai palvelimen virtualisointia.

Yleensä virtualisointi-termillä viitataan yhden fyysisen laitteen jakamiseen niin, että se näkyy monena loogisena resurssina. Käytännössä virtualisoinnin ansioista esimerkiksi yhden palvelinkoneen laitteistoa voidaan hyödyntää ikään kuin useampana laitteena eli virtuaalipalvelimena. Jokainen virtuaalipalvelin saa käyttöönsä sille varatut resurssit.

Palvelimen virtualisointi tarjoaa monia etuja: se parantaa fyysisten laitteiden käyttöastetta ja hallinta onnistuu yleensä helposti etäyhteyden avulla. Se parantaa yleensä myös lisäresurssien käyttöönottoa eli lisäresursseja saa helposti ja joustavasti käyttöön.

Kategoriat