Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Kotisivut yritykselle – miksi, miten ja paljonko maksaa?

Juuso Lötjönen

Kotisivut voivat olla yrityksen paras myyjä ja sen takia niihin kannattaa panostaa jo heti yrityksen perustamisen yhteydessä. Kotisivut yritykselle voi hankkia monella tavalla: itse tekemällä, ostamalla ammattilaiselta tai jonkinlaisella näiden yhdistelmällä. Voi olla kuitenkin vaikea hahmottaa, mikä olisi paras ratkaisu juuri omalle yritykselle.

Kokosinkin tähän kirjoitukseen kattavasti tietoa siitä, miten hankit hyvät nettisivut yritykselle. Käyn läpi seuraavat asiat: miksi kotisivut tarvitaan, mitä hyvät kotisivut sisältävät, kannattaako sivut tehdä itse vai ostaa ammattilaiselta sekä mikä kaikki vaikuttaa kotisivujen hintaan. Kirjoitus toimii varmasti hyvänä apuna myös yrityksen kotisivuja uudistaville.

Käsi lisää palikoita, joissa check-merkki. Kotisivut yritykselle kannattaa tehdä myös samaan tapaan, eli listata kaikki tärkeät vaiheet ja sen jälkeen merkitä ne suoritetuksi.

Miksi kotisivut tarvitaan yritykselle?

Kotisivuilla on todella tärkeä rooli sekä kiinnostuksen että luottamuksen herättämisessä. Lisäksi ne voivat auttaa rakentamaan yrityksen brändiä, keräämään liidejä ja säästämään aikaa.

Hakukonenäkyvyys

Ihmiset etsivät koko ajan enenevässä määrin tietoa palveluista ja erilaisista tuotteista netistä. Maailmassa tehdäänkin jo 3,5 miljardia Google-hakua päivässä (lähde: Internetlivestats.com). Olet todennäköisesti itsekin hakenut tietoa esimerkiksi paikallisesta ravintolasta tai tiettyä tuotetta Googlen avulla. Olet ehkä jopa selaillut ravintolan sivuilta löytyvää ruokalistaa tai ostanut tuotteen haun perusteella löytyvästä verkkokaupasta.

Jos yritykselläsi ei ole kotisivuja tai ne eivät löydy potentiaalisten asiakkaiden hakiessa jotakin tuotetta, palvelua tai ratkaisua heidän ongelmaansa, menettää yrityksesi varmasti asiakkaita. Hakukonenäkyvyydessä on vieläpä se hyvä puoli, että kun sitä onnistuu kasvattamaan, saa yrityksesi yhä enemmän kävijöitä sivulleen ja voi onnistua sitä kautta laajentamaan asiakaskuntaansa.

Luotettavuus

Useimmat ihmiset olettavat nykyaikana, että yrityksillä on kotisivut. Jos kotisivuja ei omalta yritykseltä löydy ja kilpailijalta löytyy, hyvin todennäköisesti potentiaaliset asiakkaat kääntyvät kilpailijan puoleen, koska se tuntuu luotettavammalta.

Sivuston tulisi myös vakuuttaa kävijät, jotta he luottaisivat, että yrityksen tuote tai palvelu voi todella auttaa heitä. Sivuilla voidaan kertoa tarkemmin yrityksen tuotteista tai palveluista ja niiden hyvistä puolista. Kaikista tärkeintä on keskittyä auttamaan kävijää.

Sivuille kannattaa myös lisätä asiakasreferenssejä, jotka auttavat vakuuttamaan epäröivän kävijän. Ne kertovat osaltaan tarinaa siitä, miten kyseinen yritys on jo aiemmin auttanut asiakkaitaan.

Brändi

Kotisivut yritykselle kannattaisi hankkia jo ihan brändi rakentamisen takia. Sivujen ulkoasu ja sanavalinnat voidaan toteuttaa täysin brändin ehdoilla. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on tämän suhteen huomattavasti enemmän rajoituksia.

Lisäksi sivuilla voidaan kertoa tarkemmin yrityksestä, sen arvioista ja tarinasta. Lyhyesti sanottuna kotisivut auttavat brändiäsi erottumaan kilpailijoista.

Liidit

Yksi tärkeimmistä kotisivujen tehtävistä on yleensä liidien kerääminen, ja kotisivut todennäköisesti nostavatkin yrityksen mahdollisuutta liidin saamiseen. Kun ihmiset löytävät yrityksesi kotisivuille, he saattavat kiinnostua tuotteestasi ja ottavat parhaassa tapauksessa yhteyttä sinuun.

Tämä toki edellyttää, että kotisivut on toteutettu hyvin ja siellä on aidosti mahdollisuus olla yhteydessä yritykseen. Liidien hankkimiseksi kannattaakin harkita joko chatin tai yhteydenottolomakkeen lisäämistä sivuille. 

Auttaa säästämään aikaa

Parhaassa tapauksessa kotisivut auttavat myös säästämään aikaa. Kotisivut voivat toimia ”verkkomyyjänä” vuorokauden ympäri, eikä sinun tarvitse itse päivystää kaikkina vuorokauden aikoina. Sivustolla vieraileva asiakas voi hyvin jättää yhteydenottonsa vaikkapa keskellä yötä ja voit palata siihen tarvittaessa heti aamulla.

Lisäksi kotisivuille voidaan lisätä usein kysyttyjä asioita esimerkiksi tuotteista, toimituksista tai tuotteen käytöstä, jolloin asiakaspalvelun yhteydenotot usein vähenevät merkittävästi. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös asiakaskokemukseen.

Älä laske pelkän sosiaalisen median varaan!

Pelkän Facebook-sivun varaan ei kannata laskea, sillä esimerkiksi nuoret käyttävät jo selvästi enemmän muita sosiaalisen median kanavia ja käyvät korkeintaan hyvin harvoin Facebookissa. Onhan myös aina mahdollista, että Facebook jossain vaiheessa lopetetaan tai yrityksen sivut poistetaan, jos sen katsotaan rikkovan yhteisönormeja. Tämän takia kannattaa tehdä yritykselle myös ihan perinteiset kotisivut.

Mitä hyvät yrityksen kotisivut sisältävät?

Hyvät kotisivut ovat selkeät ja nopeasti latautuvat, myös mobiilissa kuin tietokoneellakin. Hyvien kotisivujen avulla saadaan ohjattua kävijöitä toimimaan halutulla tavalla, olkoon se sitten potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen tai suoraan ostotapahtuma.

Yrityksen kotisivut voivat olla yrityksen tehokkain myyjä. Kuvassa kotisivut näkyvät eri laitteilla.

Tavoite

Monet hankkivat kotisivut yritykselle vain sen takia, että niin on tapana tehdä tai kilpailijoillakin on sellaiset. Tämä ei ole kuitenkaan oikea lähtökohta, vaan kotisivuilla tulisi olla jokin selkeä ja mitattava tavoite, jonka takia ne on alun perin luotu. Tavoite voi olla esimerkiksi uusien liidien eli potentiaalisten asiakkaiden yhteystietojen kerääminen tai tuotteiden myynti suoraan asiakkaille verkkokaupan kautta.

Tuon kotisivuille asetetun tavoitteen tulisi aina ohjata myös itse sivuston rakentamista, ja siksi se on tärkeä pitää mielessä, kun etsitään kotisivuille sopivaa toteuttajaa. Muista myös määritellä ihanteellinen kohdeyleisö ja huomioida heidät sivuston toteutuksen yhteydessä.

Sisältö

Kotisivujen sisältö on yksi tärkeimmistä asioista, sillä hyvä sisältö tekee sivuista kiinnostavat ja saa parhaassa tapauksessa kävijät jäämään sivustolle pidemmäksi aikaa. Sisällön tuleekin ensisijaisesti palvella juuri sivuston kävijöitä, esimerkiksi tarjoamalla ratkaisua heidän kohtaamaansa ongelmaan tai haasteeseen.

Hyvällä sisällöllä pystyy erottautumaan kilpailevista yrityksistä, vaikkakin tuotteet olisivatkin lähes samoja. Sisällöillä on myös tärkeä rooli luottamuksen herättämisessä, kun potentiaalinen asiakas yritetään vakuuttaa esimerkiksi palvelun tai tuotteen laadusta.

Ulkoasu

Kotisivujen ulkoasulla on todella suuri merkitys ensivaikutelman kannalta. Jos yrityksen kotisivut ovat huonolla tavalla itsetehdynnäköiset, ei se todennäköisesti luo kovinkaan hyvää ensivaikutelmaa.

Ulkoasun tulisi olla yrityksen graafisen ilmeen mukainen ja selkeä, jotta kävijä löytää helposti haluamansa ja sivusto antaa yrityksestä ammattimaisen kuvan. Visuaalisilla elementeillä ja värien käytöllä voidaan myös ohjata kävijöitä toimimaan toivotulla tavalla.

Responsiivisuus

Nykyaikaisten kotisivujen tulee ehdottomasti olla responsiiviset ja mobiiliystävälliset. Kotisivuja selataan koko ajan kasvavassa määrin nimenomaan mobiililaitteilta ja tällä hetkellä keskimäärin puolet sivustojen liikenteestä tulee nimenomaan mobiililaitteilta (tämä toki vaihtelee paljonkin sivustosta riippuen).

Responsiivisuus voi vaikuttaa myös hakutuloksissa sijoittumiseen, sillä Google on kertonut, että se suosii hyvin mobiilissa toimivia sivustoja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sivustosi ei ole responsiivinen, ei se välttämättä tule ikinä saamaan yhtä hyviä sijoituksia kuin kilpailijan responsiivinen sivusto. Toki tämä on vain yksi osa hakualgoritmia.

Latausnopeus

Yrityksen kotisivujen tulee latautua nopeasti, sillä ihmiset ovat todella kärsimättömiä. Hitaat sivustot voivat karkottaa sekä asiakkaat että heikentää hakukonetuloksia. Hyvät sivustot latautuvat alle kahdessa sekunnissa kokonaan, sillä sen jälkeen välitön poistumisprosentti alkaa kasvaa merkittävästi. Lue tarkemmin kotisivujen latausnopeuden merkityksestä.

Yrityksen kotisivut ja niiden ulkoasuun kannattaa panostaa, jotta se on yrityksen ilmeen mukainen.

Hakukoneoptimointi

Kotisivuilla tulee aina huomioida hakukonenäkyvyys, jotta niille saadaan kävijöitä. Hakukonenäkyvyyteen vaikuttaa moniasia, esimerkiksi sivuston latausnopeus, kotisivujen sisältö ja toteutus.

Hyvillä kotisivuilla hakukonenäkyvyyteen on kiinnitetty huomiota jo sivuston toteutusvaiheessa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hakukoneoptimoinnista tulee huolehtia myös kotisivujen rakentamisen jälkeen. Lue kattava oppaamme, mitä hakukoneoptimointi on.

Ohjaavat kävijää toimimaan

Yrityksen kotisivut palvelevat aina jotain tavoitetta, jonka takia niiden tulee myös ohjata kävijää toimimaan halutulla tavalla. Ohjaaminen voi tapahtua esimerkiksi niin kutsuttujen Call to Action eli toimintakehoitteiden avulla. Tärkeintä on, ettei asiakkaalle anneta liian monia vaihtoehtoja ja häntä ohjataan jokaiselta sivulta eteenpäin.

Jos selkeää ohjausta ei ole tai kävijä joutuu tekemään useita valintoja, sitä todennäköisemmin hän poistuu jossain kohtaa sivulta. Sivuja rakentaessa olisikin hyvä pitää koko ajan mielessä, mitä kävijän juuri tällä sivulla halutaan tekevän tai mihin hänen halutaan tämän alasivun jälkeen siirtyvän.

Tätä voidaan toki kehittää myös myöhemmin, kun yrityksen nettisivut ovat jo valmiit. Tällöin kannattaa hyödyntää esimerkiksi A/B-testausta ja erilaisia heatmap-työkaluja. Ne näyttävät, miten kävijät käyttäytyvät yksittäisellä alasivulla. 

Mistä kotisivut yritykselle?

Yrityksen kotisivut voi rakentaa joko itse tai hankkia ammattilaisen tekemänä. Kumpikaan tavoista ei ole suoraan oikea, vaan se riippuu esimerkiksi yrityksen tarpeista, osaamisesta ja käytettävissä olevasta budjetista.

Nettisivut yritykselle itse tekemällä

Kotisivut yritykselle voi kyllä tehdä itse edullisestikin, mutta ammattimaisten sivujen tekeminen vie kuitenkin paljon aikaa ja vaatii osaamista tai vähintäänkin halua perehtyä asioihin.

Tekemällä sivuston itse voi yleensä säästää kustannuksissa, mikä on tarpeen, jos budjetti on erityisen tiukka. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos yritystoiminta on sivutoimista, eikä siihen haluta laittaa liikaa rahaa.

Yleensä etenkin yksinkertaisten muutaman alasivun sisältävien sivustojen rakentaminen voi onnistua helposti myös itsenäisesti ja ne voivatkin riittää aloitteleville yrityksille, tämä toki riippuu täysin toimialasta.

Kotisivujen rakentamiseen on tarjolla monia erilaisia valmistalustoja, esimerkiksi Zonerin Kotisivukone mahdollistaa yksinkertaisten sivujen rakentamisen ilman koodaustaitoja. Löydät täältä nettisivujen tekoa käsittelevän blogikirjoituksen.

Jos kyseessä on yhtään laajempi tai vaativampi sivuston, on usein viisasta kääntyä ammattilaisten puoleen.

Kotisivut yritykselle ammattilaisen tekemänä - säästät vaivaa ja aikaa.

Kotisivut yritykselle ammattilaisen tekemänä

Toisaalta pelkät kivannäköiset sivut eivät riitä, vaan hyvät kotisivut myös löytyvät oikeiden hakusanojen yhteydessä, houkuttelevat potentiaalisia asiakkaita ja muuttavat niitä maksaviksi asiakkaiksi. Kokeneilla ammattilaisilla on yleensä monipuolisesti osaamista ja kokemusta myyvien sivujen rakentamisesta.

Ammattilaisia hyödyntämällä säästät usein aikaa ja vaivaa, parhaassa tapauksessa saat myös kotisivuihin sijoitetun rahan moninkertaisesti takaisin, jos sivustot tuovat uusia asiakkaita yrityksellesi. Sivusto kannattaa teettää ammattilaisella etenkin silloin, jos verkkosivusto on yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisessä roolissa tai aiot perustaa verkkokaupan.

Toki kotisivuja rakentavia tahojakin on monenlaisia, eli sopivan ammattilaisen etsimiseen kannattaa ehdottomasti käyttää tarpeeksi aikaa.

Miten löytää kotisivuille hyvän tekijän?

Kotisivujen tekijöitä on todella monenlaisia: on yhden hengen yrityksiä, isoja mainostoimistoja ja kaikkea tältä väliltä. Voikin olla vaikeaa päättää, keneltä sivut kannattaisi tilata tai keneltä edes tarjouspyyntöä lähtisi kysymään.

Kannattaa käyttää rauhassa aikaa itselleen sopivan tekijän löytämiseen, jotta yhteistyö sujuu ja kotisivuista saadaan rakennettua yritykselle sopivat. Tekijältä voi pyytää referenssejä tai työnäytteitä, jos sellaisia ei suoraan hänen sivuiltaan löydy. Niiden kautta voi saada paremman kuvan tekijän osaamisesta.

On hyvä tarkistaa, että kotisivuja pääsee tarvittaessa itse muokkaamaan ja päivittämään, sillä muuten myöhemmät ylläpitokustannukset voivat nousta korkeiksi.

Mitä nettisivut yritykselle maksavat?

Kotisivujen teettämisen hinnat vaihtelevat todella laajasti, ne voivat maksaa käytännössä mitä tahansa 500 eurosta useisiin tuhansiin euroihin. Voikin helposti vaikuttaa siltä, että hinnat ovat aivan keksittyjä, vaikka todellisuudessa niihin vaikuttaa vain todella moni eri tekijä.

Kotisivujen toteutuksen hintaa vaikuttaa esimerkiksi seuraavat asiat:

  • Sivuston laajuus ja toiminnallisuus,
  • ulkoasun kustomointi,
  • sisällön tuottaminen,
  • mahdolliset ylläpitokustannukset ja
  • kuka sivuston toteuttaa.

Kotisivut ilmaiseksi yritykselle?

Täysin ilmaisia kotisivuratkaisuja ei oikeastaan ole yrityksille olemassa, koska yleensä tarvitaan vähintäänkin oma verkkotunnus eli domain.

On myös olemassa palveluita, jotka mahdollistavat oman sivuston rakentamisen ja käyttämisen niin kutsutussa alidomainissa, eli esimerkiksi oma-verkkotunnus.palvelun-nimi.com. Tämä ei ole kuitenkaan kovin uskottava vaihtoehto yrityksen sivustoksi.

Toki esimerkiksi verkkotunnuksen sisältävä webhotelli eli kotisivutila maksaa vain muutamia euroja kuukaudessa, eli todella edullisesti on mahdollista kotisivut toteuttaa.

Sivuston laajuus ja toiminnallisuus

On varmasti sanomattakin selvää, että haluttun sivuston laajuus vaikuttaa suoraan toteutuksen hintaan. On täysin eri asia rakentaa yritykselle kotisivut, joilla on viisi erilaista sivua kuin sellainen sivusto, jolla on jopa yli sata yksittäistä sivua.

Sivuston toiminnallisuus vaikuttaa merkittävästi, sillä esimerkiksi yksinkertaisen yrityssivun tekeminen on huomattavasti helpompi projekti kuin sivuston, joka sisältää verkkokaupan tai blogin. Yleensä monikielisyys myös nostaa merkittävästi sivusto- tai verkkokauppatoteutuksen hintaa.

Ulkoasun kustomointi

Jos ulkoasun toteutukseen voidaan käyttää jotain jo olemassa olevaa pohjaa, sujuu sen rakentaminen huomattavasti nopeammin kuin silloin, kun sivuston ulkoasu joudutaan rakentamaan täysin alusta. Monet kotisivuja toteuttavat yritykset myös tarjoavat esimerkiksi yrityksen logon suunnittelupalveluita, ja jos tällainen otetaan, vaikuttaa se todennäköisesti hintaan.

Sisällön tuottaminen

Joutuuko kotisivujen rakentaja tuottamaan myös sivustojen tekstit vai saako hän ne valmiina? Onko yrityksellä jo olemassa olevia kuvia, joita voidaan sivustolla käyttää vai täytyykö järjestää erillinen kuvaushetki sivustoa varten. Nämä kaikki vaikuttavat sivustoprojektin hintaan. Toisaalta kaikki kotisivuja rakentavat tahot eivät edes tällaisia palveluita tarjoa, vaan ne saatetaan joutua ostamaan myös muualta.

Kotisivujen kustannuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, kuka tuottaa sisällön. Kuvassa kamera henkilön käsissä.

Kuka sivuston toteuttaa

Hintaan vaikuttaa tietenkin myös se, tehdäänkö sivusto itse vai ostetaanko se joltain siihen erikoistuneelta tekijältä.

Tekijän kokemus vaikuttaa usein hintaa, esimerkiksi aloittelevat tekijät saattavat myydä sivustototeutuksia alkuun hyvinkin edullisesti kokemuksen kerryttämiseksi. Jos taas tekijällä on jo paljon kokemusta ja osaamista erilaisten kotisivujen toteutuksista, on hinta todennäköisesti hieman korkeampi.

Korkea hinta ei kuitenkaan ole automaattisesti tae laadusta tai edes tekijän kokemuksesta, joten hintaa ei kannata yksistään tuijottaa, vaan etsiä mieluummin juuri omalle sivustoprojektille sopiva toteuttaja.

Kotisivujen ylläpito

Kun kotisivut on hankittu yritykselle, ei homma yleensä valitettavasti täysin lopu siihen, vaan kotisivuja tulisi jatkossakin ylläpitää. Ylläpitotehtävät riippuvat paljon esimerkiksi valitusta kotisivualustasta, sivuston toteutustavasta ja kotisivujen hostingratkaisusta.

Yksinkertaisimmillaan kotisivujen ylläpito voi tarkoittaa sisältöjen päivittämistä ja uuden sisällön luomista. Toisinaan siihen voi myös liittyä esimerkiksi julkaisujärjestelmän ja sen lisäosien päivitys.

Ylläpitotoimenpiteet kannattaakin tiedostaa jo kotisivujen rakentamisen vaiheessa, jotta voidaan sopia, kuka huolehtii mistäkin tehtävästä kotisivujen julkaisun jälkeen.

Miten saan kotisivut yritykselle?

Yrityksen kotisivujen tekeminen kannattaa aloittaa seuraavassa järjestyksessä:

  1. Kartoita tarve eli mieti, mitä kaikkea sivustolta vaaditaan.
  2. Päätä toteutatko sivuston itse vai ostatko ammattilaisen tekemänä.
  3.  Valitse käytettävä julkaisujärjestelmä.
  4. Kilpailuta vaihtoehdot ja valitse niistä omalle yrityksellesi sopivin.

Aloita yrityksen kotisivujen rakentaminen tutstumalla Zonerin webhotelliin, joka sisältää myös kätevän kotisivukoneen. Riskitön tilaus 30 päivän tyytyväisyystakuulla!