Markkinointiautomaatio – mitä markkinoinnin automaatio tarkoittaa?

Markkinoinnin automaatio on ollut viime vuosien kuumimpia trendejä ja tulee yleistymään entisestään. Markkinointiprosessien automatisointi on usein erittäin kannattavaa, vaikkakin monesti myös työläs ja monimutkainen kokonaisuus.

Tässä kirjoituksessa tutustumme siihen, mitä markkinointiautomaatiolla tarkoitetaan ja miten markkinointiautomaatio eroaa automatisoiduista sähköpostiviesteistä.

Markkinointiautomaatio eli markkinoinnin automaatio

Markkinointiautomaatio

Mitä markkinointiautomaatio oikein on? Markkinoinnin automaatio on usein palvelukokonaisuus, joka yhdistää kotisivut, sähköpostimarkkinoinnin, analytiikan sekä asiakashallinnan sulavasti yhteen.

Markkinointiautomaation tavoitteet
Markkinointiautomaation tavoitteena on:

  • Automatisoida toistuvia markkinoinnin prosesseja
  • Tuottaa liidejä ja kauppaa
  • Hyödyntää olemassa olevaa asiakasdataa

Markkinointiautomaation hyödyt
Markkinointiautomaation hyötyjä ovat muun muassa:

  • Resurssien, kuten henkilöstön, vapautuminen rutiininomaisista tehtävistä
  • Liidien tehokkaampi käsittely ja tuottavuus
  • Tulosten ja vaikutusten tehostunut seuranta sekä analysointi

Sähköpostiautomaatio

Sähköpostiautomaatio on yksinkertainen markkinointiautomaation muoto. Sen avulla voidaan automatisoida jo monia prosesseja markkinointiviestien osalta.

Esimerkiksi verkkokaupasta tilauksen tehneelle asiakkaalle voidaan lähettää automaattisesti ennalta määritettyjä viestejä tietyin väliajoin, lisämyynnin aikaansaamiseksi. Vaihtoehtoisesti lehtitilauksen lopettaneelle asiakkaalle voidaan lähettää automaattinen viestiketju, asiakkaan houkuttelemiseksi takaisin.

Sähköpostiautomaatio voi toki olla myös muutakin kuin markkinointia. Esimerkiksi automaatio itsessään voi olla jo valmis tuote, kuten vaikkapa automaationa tuotetut luentosarjat.

Pelkän sähköpostiautomaation luonti onnistuu jo yleisimmistä uutiskirjeohjelmistoista ja on hyvä tapa aloittaa syventyminen markkinointiautomaatioon. Sähköpostiautomaatioiden käyttöönotto on useimmiten hyvin edullista.

Hyvän markkinointiautomaation avainkohdat

Hyvässä markkinoinnin automatisoinnissa korostuvat seuraavat kolme avainkohtaa: hyödyllisyys, ajankohtaisuus ja personoitu sisältö.

Lähetä hyödyllisiä markkinointiviestejä markkinointiautomaation osana

Lähetä hyödyllisiä markkinointiviestejä

Kaiken markkinoinnin tulisi olla vastaanottajalleen hyödyllistä. Ideaalitilanteessa viesti ja tarjottu palvelu ratkaisevat asiakkaan ongelmia.

Esimerkiksi teatteri voisi lähettää päivää ennen näytöstä asiakkailleen muistutuksen näytöksen alkamisajasta ajo-ohjeineen ja pysäköintivinkkeineen. Samassa viestissä voidaan tehdä lisämyyntiä, myymällä tarjoilu välinäytöksen ajaksi.

Samaa ideaa voisi varmasti soveltaa myös kampaamoissa ja erilaisissa hoitoloissa. Parhaassa tapauksessa viestintä vähentää samalla myös asiakkaiden poisjääntejä.

Viestin ajankohtaisuus avainasemassa

Lähetetyn viestin ajankohdalla on suuri merkitys onnistumisen kannalta. Ajattele, jos mainosviestin tai myyntipuhelun saisi aina kohdistettua juuri kyseistä palvelua sillä hetkellä tarvitsevalle käyttäjälle. Asiakasdatan avulla on mahdollista tunnistaa ostokäyttäytymisiä sekä erotella kuumimmat liidit massan seasta. Parhaimmassa tapauksessa asiakkaalle markkinoidaan lisää jotain tuotetta, joka häneltä on juuri pääsemässä loppumaan.

Asiakasdatan avulla on mahdollista tunnistaa ostokäyttäytymisiä sekä erotella kuumimmat liidit massan seasta.

Erilaiset juhlapyhät ja ostospäivät kannattaa hyödyntää markkinointiviestien ajankohdan osalta, kuten myös vaikkapa veronpalautuksen ajankohta sekä asiakkaan palkkapäivät.

Optimaalisimman ajankohdan löytyminen eri viesteille, vaatii asiakasdatan hyödyntämistä sekä myös ahkeraa testausta. Tulosten seurannalla ja analysoinnilla on siis myös iso merkitys.

Personoi sisältöä vastaanottajan mukaan

Markkinointiautomaation suurin voimavara lepää siis asiakasdatan päällä. Hyödyntämällä valmiita tai erikseen automaation aikana kerättäviä asiakastietoja, voidaan markkinointiviestejä kohdentaa ja myös personoida monin eri tavoin.
Asiakasdata markkinointiautomaation pohjana
Personoituja sähköposteja
Personointi on paljon muutakin kuin vain asiakkaan etunimen generointi viestiin. Asiakkaalle voidaan esimerkiksi tuoda esiin sähköposteissa sellaisia tuotteita ja palveluita, joita hän todennäköisimmin ostaisi.

Personoinnin lähteenä voidaan hyödyntää esimerkiksi ostoshistoriaa, syntymäpäivää tai muuta merkkipäivää, asiakkaan osoitetta / sijaintia, selaushistoriaa tai monia muita sivustolla tehtyjä asioita.

Katso esimerkiksi Hubspotin keräämiä esimerkkejä fiksuista personoinneista täältä:
http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34146/7-excellent-examples-of-email-personalization-in-action.aspx

Personoitua sisältöä kotisivuilla ja verkkokaupassa
Personoinnin voi viedä myös astetta pidemmälle. Myös itse kotisivuilla voidaan personoida sisältöä kävijän mukaisesti ja esimerkiksi näyttää verkkokaupan sivuilla juuri tietylle henkilölle profiloituja tuotenostoja sekä mainosbannereita. Tehoa usein kasvattaa, jos samaa personoitua sisältöä tarjotaan sekä uutiskirjeellä että sivustolle tullessa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest