Moodle oppimisympäristö ja Moodlen palvelinvaatimukset

Moodle on varmasti monelle opetustehtävissä työskentelevälle tuttu alusta ja monille meistä myös tuttu oppimisympäristönä. Zonerinkin palvelimilla pyörii useita eri organisaatioiden oppimisympäristöjä. Saamme myös tasaisin väliajoin kyselyitä ja tarjouspyyntöjä Moodle-palvelimia koskien.

Tässä kirjoituksessa pyritään avaamaan, mitä oppimisympäristö vaatii toimiakseen ja miten palvelimen resursseja olisi hyvä mitoittaa.
moodle logo

Mikä on Moodle?

Moodle on ilmainen avoimen lähdekoodin virtuaalinen oppimisalusta. Sen nimi tulee sanoista modular object-oriented dynamic learning environment, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna modulaarista oliopohjaista dynaamista oppimisympäristöä. Moodlen ensimmäinen versio julkaistiin elokuussa 2002 ja sen päätekijänä on Martin Dougiamas.

Moodle-oppimisympäristö on erittäin suosittu ja sillä onkin maailman laajuisesti yli 90 miljoonaa käyttäjää. Kaikkiaan se on käännetty yli 120 eri kielelle. Suomessa Moodlea käyttävät esimerkiksi useat yliopistot, ammattikorkeakoulut, kunnat ja kaupungit. Sitä käytetään muun muassa etäopetukseen, käänteiseen opetukseen ja e-oppimiseen. 

Moodle tarjoaa monipuoliset työvälineet oppimiseen, kuten työkalut opettajan ja opiskelijan vuorovaikutukseen, sisällöntuottamiseen ja materiaalin jakamiseen. Sitä voi myös helposti räätälöidä monipuolisilla liitännäisohjelmilla ja teemoilla, jotka mahdollistavat ulkonäön muokkaamisen organisaation omaan ulkoasuun sopivaksi.

Moodle toimii hyvin monilla eri alustoilla niin selaimilla kuin mobiilissakin. Se on myös skaalattavissa monenlaisten organisaatioiden tarpeisiin. Moodlella on takanaan vahva yhteisö, joka koostuu kansainvälisestä yhteisöstä, kokoaikaisten kehittäjien tiimistä ja sertifioiduista kumppaneista. Yhteisöltä on mahdollista saada tukea ja apua erilaisissa ongelmatilanteissa.

Huomaa, että Moodlea ei ole tarkoitettu ensisijaisesti nettisivujen tekoon, vaan sitä tarkoitusta varten on parempi harkita jotain muuta alustaa. Moodle ja nettisivut voidaan kuitenkin halutessa asentaa samalle palvelimelle.

Moodle palvelinvaatimukset

Moodlen viralliset palvelinvaatimukset ovat melko vähäisiä. Pienimuotoisessa käytössä Moodle toimii myös webhotelliympäristössä, joskin suosittelemme tähän aina ensisijaisesti järeämpää Teho-webhotelliamme. Ohjelma löytyy myös Installatron asennusohjelman tuettujen asennusten joukosta, jolloin sen asennus ja päivitykset onnistuvat vaivatta.

Useat yhtäaikaiset käyttäjät kuitenkin alkavat vaatia paljon palvelimen muistilta, jolloin hyvin nopeasti on suositeltavaa siirtyä suoraan oman virtuaalipalvelimen käyttöön.

Minimivaatimukset:

 • Levytila
  Ohjelmisto tarvitsee vähintään 160mt levytilaa asennukselle. Itse sisällölle suositellaan virallisesti noin 5Gt vapaata tilaa, mutta todellinen tarve riippuu tietysti puhtaasti omasta käytöstä.
 • Muisti
  Minimivaatimus Moodlelle on 256mt RAM muistia. Suositus on kuitenkin 1Gt RAM muistia jokaista 10-20 yhtäaikaista, aktiivista käyttäjää kohden.
 • Palvelin ja käyttöjärjestelmä
  Apache tai IIS palvelin. Käyttöjärjestelmäksi suositellaan Linuxia, mutta myös Windows palvelin on suosittu ja toimiva ratkaisu. Perus LAMP asennus on siis hyvä lähtökohta Moodle oppimisympäristöä ajatellen.
 • PHP
  Moodle toimii PHP-kielellä ja vaadittu PHP-versio on 7.0 tai uudempi. Mieluiten aina uudempi, esimerkiksi PHP 7.2 -versio, sillä vanhimpien PHP-versioiden tuki on jo päättynyt ja niihin ei enää pian julkaista lainkaan päivityksiä.
 • Tietokanta
  Moodle toimii hyvin monenlaisilla tietokannoilla, joista useimmiten suositellaan MySQL-tietokantaa käytettäväksi. MySQL-version minimivaatimus on Moodlelle 5.6.

Moodle palvelimen resurssien laskeminen ja hinta

Virtuaalipalvelimen kustannusten laskeminen ei aina ole ihan helppoa. Resurssien tarve voi vaihdella oppimisalustalla pyörivien asioiden vaihtuessa, jolloin palvelimen on myös hyvä pystyä elämään muutosten mukana. Palvelimen skaalautuminen tarpeen mukaan isommaksi ja pienemmäksi on tärkeä ominaisuus.

Tästä syystä meidänkin virtuaalipalvelinratkaisuissamme Moodle-palvelimen hinta pohjautuu tuntipohjaiseen resurssien käyttöön. Kiinteästä paketista ei siis tarvitse maksaa suurimman mahdollisen tarpeen mukaisesti.

Palvelimen ylläpito

Mikäli itsellä ei ole omaa kokemusta tai halua suorittaa palvelinohjelmistojen säännöllisiä päivityksiä, kannattaa palvelimelle aina tilata myös kuukausittainen ylläpito. Saat meiltä myös varsinaisen ohjelmiston asennuksen palvelimelle halutessasi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest