Sosiaalisen median hyödyntäminen verkkoliiketoiminnassa

Sosiaalinen media on tärkeä kanava yrityksen ja asiakkaiden välillä. Se tarjoaa mahdollisuuksia todella laajaan, sekä toisaalta myös hyvin kohdennettuun näkyvyyteen.

Sosiaalinen media on ennen kaikkea myös tärkeä asiakaspalvelukanava, jossa asiakkaat saavat yhteyden yrityksiin.

Sosiaalinen media kävijälähteenä

Useimmat mieltävät sosiaalisen median juuri uusasiakashankintakanavana, josta saadaan lisää kävijöitä yrityksen kotisivuille ja verkkokauppaan. Yrityksen verkkoliiketoiminnan rakennekaaviossa, se rinnastetaan monesti samalle viivalle esimerkiksi maksetun Google-mainonnan kanssa, jonka kautta ohjataan kävijöitä tulosta tekeville sivustoille.

sosiaalinen media

Maksettua vai luonnollista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa?

Kuten Googlessakin, sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa näkyvyyttä luonnollisen sisällön sekä maksetun mainonnan avulla. Jälkimmäinen tarjoaa helpon tavan saada haluttu sanoma ihmisten näkyville, ja onkin sosiaalisen median alustojen, kuten Facebookin, elinehto.

Miksi maksettua mainontaa kannattaa hyödyntää?

Sosiaalinen media antaa todella laajoja mahdollisuuksia etenkin mainosten kohdentamiseen. Facebook lienee paras esimerkki, jonka mainoshallinnan avulla voi kohdistaa mainosviestin, vaikkapa iän, sukupuolen, parisuhdestatuksen, ammatin tai mielenkiinnon mukaan. Tämä mahdollistaa mainosrahan kohdistumisen halutunkaltaisille henkilöille.

Kuinka luontaista näkyvyyttä voi saavuttaa?

Luonnollisen näkyvyyden saavuttaminen vaatii jo huomattavasti enemmän osaamista, pitkäjänteisyyttä sekä osittain myös tuuria, varsinkin kun puhutaan niin sanotuista viraali-ilmiöistä, jotka lähtevät leviämään kulovalkean tavoin.

Luontaista näkyvyyttä saa usein parhaiten läsnäololla sekä jakamalla fiksua sisältöä. Pelkkä Facebook-sivun perustaminen ja sadan kaverin kutsuminen tykkääjäksi ei vielä riitä, vaan yrityksen kannattaakin jo etukäteen miettiä strategiaa sosiaalisen median osalta.

Erityisesti kannattaa kysyä, kuinka yritys voi luoda ja jakaa mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä omalle kohderyhmälleen. Pelkkiä tarjouksia ja mainoksia jakamalla ei homma pitkälle kanna.

Mikä sosiaalinen median alusta sopii omaan yritystoimintaani?

Ensimmäiseksi tietysti tulee kysyä, minkälainen on oma kohderyhmäsi ja mitä sosiaalisen alustaa he käyttävät. Suomalaisten keskuudessa, Facebook sekä Instagram ovat ylivoimaisesti suosituimmat, mutta myös muilla alustoilla ja yhteisöillä voi olla hyvin vankkaa kannatusta tiettyjen alojen tai kiinnostuksen kohteiden parissa.

Liikaa ei kannata ahnehtia, vaan kaikkien eri alustojen käyttöönoton sijasta keskittyä alkuun yhteen tai kahteen tärkeimpään kanavaan ja panostaa näihin myös aikaa. Kannattaakin huomioida, että sosiaalisessa mediassa tulee kyetä reagoida nopeasti. Siinä missä sähköposteihin odotetaan vastausta päivän sisällä, odotetaan sosiaalisessa mediassa yrityksen vastaavan kysymyksiin ja palautteisiin 1-2 tunnin sisällä. Sanonta, liian hidas vastaus ei ole mikään vastaus, pitää usein hyvin paikkansa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest