Mitä ovat SMTP, IMAP ja POP3?

Ohje tarkistettu: 14.5.2021

Tässä tukiohjeessa käydään läpi, mitä termit STMP, IMAP ja POP3 tarkoittavat. STMP-protokollaa liittyy sähköpostien lähettämiseen, kun taas IMAP ja POP3 ovat protokollia, joiden avulla sähköpostiohjelma pääsee käsiksi verkkolevytilassa oleviin sähköposteihin.

SMTP

SMTP on lyhenne, joka tulee englannin kielen sanoista simple mail transfer protocol. Kyseessä on TCP-pohjainen protokolla, jota käytetään sähköpostien lähettämiseen ja viestien välittämiseen sähköpostipalvelimien kesken. Nykyisin monet postipalvelimet käyttävät myös uudempaa ESMTP-protokollaa.

IMAP

IMAP lyhenne tulee englannin kielen sanoista internet access message protocol. Kyseessä on protokolla, jonka avulla sähköpostiohjelma voi päästä käsiksi verkkopalvelimella oleviin viesteihin. Suosittelemme ensisijaisesti kyseisen protokollan käyttöä.

Protokolla mahdollistaa sähköpostien lukemisen millä laitteella tahansa. Sähköposteja ei myöskään ladata tai tallenneta tietokoneelle, vaan niitä luetaan suoraan sähköpostipalvelusta. Sähköpostit säilyvät jatkossakin verkkopalvelussa, mikä mahdollistaa niiden lukemisen useilla eri laitteilla tai tarpeen mukaan myös webmailista.

IMAP-protokollaa käytetään ainoastaan sähköpostien lukemiseen, eli sen avulla ei voida lähettää sähköpostia. Lähettämistä varten käytettään yleensä SMTP-protokollaa.

POP3

POP 3 on lyhenne englannin kielen sanoista post offive protocol ja numero kolme viittaa versioon kolme. Versio kolme on kyseisen protokollan viimeisin ja laajimmin käytetty versio.

POP3-protokolla lataa sähköpostit verkkopalvelimelta käytettävälle laitteelle, jonka jälkeen se poistaa alkuperäiset viestit verkkopalvelusta. Sähköposteja ei siis ole enää mahdollista lukea toiselta laitteelta tai webmailista.

Jos käytät kyseistä protokollaa ja kirjaudut sähköpostiisi uudelta laitteelta, aiemmat viestit eivät ole käytössäsi. Protokolla tallentaa myös lähtevät viestit paikallisesti esimerkiksi käytettävälle tietokoneelle, eli myöskään ne eivät ole käytettävissä muilta laitteilta.