Miten luon verkkotunnukselle uudelleenohjauksen Oma Zonerissa?

Ohje tarkistettu: 22.5.2020

Tämä ohje on tarkoitettu Oma Zoner palvelussa oleville verkkotunnuksille, joille halutaan tehdä uudelleenohjaus (http-ohjaus).

Ohjeen avulla voidaan tehdä suora ohjaus verkkotunnuksesta toiseen verkkotunnukseen (tiettyyn osoitteeseen) esim. ekadomain.fi -> tokadomain.fi.

1) Kirjaudu Oma Zoner -palveluun ja valitse domain, jolle haluat tehdä ohjauksen.

2) paina ”määritä HTTP-ohjaus”

3)  Lisää kohde, ohjausmuoto ja ylläpitäjän sähköpostiosoite ja tallenna määritykset

Ohjauksen saa poistettua, kun menee kyseessä olevan domainin alle, painaa ”määritä HTTP-ohjaus” ja alhaalta ”poista”

Uudelleenohjauksien erot

Useimmat hakukoneoptimoijat suosittelevat käyttämään sivujen uudelleenohjauksissa ensisijaisesti aina pysyvää 301 uudelleenohjausta.

Vaikka kaikki uudelleenohjaukset näyttävät silmämääräisesti toimivan samalla tavalla, sisältävät ne tarkoitusperiltään suuria eroavaisuuksia. Väärän uudelleenohjauksen valinnalla voi olla merkitystä jopa sivujen hakukonenäkyvyyden kannalta.

Tässä tietoa yleisimmistä ohjaustavoista:

301 Uudelleenohjaus – pysyvä

301 uudelleenohjausta käytetään lähtökohtaisesti silloin, kun sivustolta poistetaan jokin osoite pysyvästi käytöstä ja sinne kohdistuva liikenne halutaan ohjata johonkin toiseen osoitteeseen. Tähän viittaa myös sen virallinen status code 301 Moved Permanently.

302 Uudelleenohjaus – väliaikainen

302, eli väliaikainen uudelleenohjaus eroaa pysyvästä uudelleenohjauksesta periaatteeltaan. Myös se ohjaa kävijän määritetylle uudelle osoitteelle, mutta se samalla informoi hakukoneita siitä, ettei muutoksen ole tarkoitus olla pysyvä.

Käytännössä se tarkoittaa, ettei esimerkiksi Google pyri siirtämään uudelleenohjattavan sivun hakukonenäkyvyyttä uudelle sivulle, kuten pysyvän uudelleenohjauksen yhteydessä tapahtuisi.

303 Uudelleenohjaus – korvattu

303 uudelleenohjaus on alunperin tarkoitettu ilmentämään ohjausta, jossa alkuperäinen resurssi, eli sivu, on korvattu kokonaan toisenlaisella sisällöllä.

Myös 303 uudelleenohjausta tulkitaan Googlen toimesta eri tavalla, kuin 301:ä ja useimmat hakukoneoptimoijat suosittelevatkin käyttämään sivujen uudelleenohjauksissa ensisijaisesti aina pysyvää 301 uudelleenohjausta.

Lopuista URL redirection ohjauksista lisätietoa: https://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection