Miten muokkaan DNS-tietueita Oma Zonerissa?

Ohje tarkistettu: 30.6.2021

Tämä on ohje Oma Zoner-palvelussa olevien verkkotunnuksien DNS-tietueiden muokkaukseen.

DNS-Tietueiden muokkaus

DNS-tietueiden muokkaaminen tarkoittaa käytännössä vanhan tietueen poistamista ja uuden tietueen lisäämistä DNS hallinnasta käsin.

DNS-tietue koostuu kolmesta kohdasta, jotka ovat: nimi, tyyppi ja arvo (name, type ja value).

  • Name kohta määrittää tietueen nimen, eli esimerkiksi osoitteen, jota dns kysely koskee.
  • Tyyppi määrittää minkälaisesta tietueesta on kyse. Katso alempaa kuvaukset yleisimmistä tietueista.
  • Arvo määrittää sen mitä tietue palauttaa kyselyn tekijälle.

. merkki päättää nimen tai arvon. Mikäli selkokielinen osoite ilmoitetaan ilman . merkkiä, lisätään useimmissa DNS hallinnoissa automaattisesti varsinainen verkkotunnus vielä perään. Esimerkiksi tietueen nimi www muuttuisi automaattisesti muotoon www.zonertesti.fi, koska sille ei ole määritetty . merkkiä loppuun. Poikkeuksen tekevät numeraaliset IP-osoitteet, joita ei tarvitse päättää . merkillä.

Huomioi myös, että www.zonertesti.fi ja zonertesti.fi (ilman www alkuosaa) ovat kaksi eri osoitetta ja tietuetta. Www on siis vain alidomain, jota usein käytetään ilmaisemaan kotisivujen osoitetta. Tyypillinen virhe on luoda DNS ohjaus vain www etuliitteen sisältävälle osoitteelle, jolloin verkkotunnus ilman www etuliitettä ei pahimmassa tapauksessa ohjaudu samaan paikkaan.

Yleisiä tietueita

A tietue (Address record)

A-tietueella ohjataan verkkotunnuksen, tai sen alidomainin, liikenne haluttuun IP-osoitteeseen.

CNAME (Canonical Name record)
CNAME ohjaa verkkotunnuksen alidomainin liikenteen, johonkin toiseen verkkotunnukseen tai sen alidomainiin.
Huomionarvoista on, että esimerkiksi www (esim. www.omadomain.fi) lasketaan aliverkkotunnukseksi, jonka liikenteen voisi ohjata vaikkapa yrityksendomain.fi osoitteeseen, mutta omadomain.fi verkkotunnuksen liikennettä, ilman www -etuliitettä, ei pysty ohjaamaan CNAME tietueella.
Toisin kuin A-tietueet, CNAME tietue ei voi ohjata suoraan johonkin IP-osoitteeseen.

MX tietue (Mail Exchanger record)
MX tietueet liittyvät oleellisesti verkkotunnukseen liitettyihin sähköposteihin. MX tietueiden tarkoitus on siis ohjata sähköpostiliikenne haluttuun palveluun.
Hyvin yleinen harhaluulo on, että verkkotunnuksen sähköpostipalvelut täytyy sijaita samalla palveluntarjoajalla, kuin verkkotunnus tai esimerkiksi muu webhotelli. Näin ei kuitenkaan ole, ja MX tietueiden avulla on mahdollista hankkia sähköpostipalvelut mistä tahansa halutusta palvelusta.

TXT tietue (Text record)
TXT tietue on nimenomaisesti tekstiä, joka voidaan lisätä verkkotunnuksen DNS tietoihin. Tämän lisätyn tekstin pohjalta voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia varmennuksia ulkoisista palveluista. Tekstitietue kirjoitetaan usein ” ” lainausmerkkien väliin, erityisesti mikäli sen sisällä on välilyöntejä. Verkkotunnuksella voi olla samanaikaisesti myös useampia eri TXT tietueita käytössä.

DNS-tietueita pääsette muokkaamaan kirjautumalla Oma Zoner-palveluun ja menemällä verkkotunnukset kohtaan. Tämän alta löytyvät verkkotunnuksenne, klikkaamalla verkkotunnuksesta aukeaa sen asetukset.

Ennen kuin lisäätte uuden tietueen tulee vanha poistaa. Se onnistuu valitsemalla tietueen ja painamalla punaista poista valitut painiketta. Tämän jälkeen kohdan ”lisää tietue” kautta voitte lisätä haluamanne tietueen.

Esimerkki A-tietueesta, joka ohjaa verkkotunnuksen liikenteen IP-osoitteeseen 74.208.239.241

Esimerkki CNAME:n käytöstä. ohjaamme www.zonertesti.fi->zonertesti.fi

Esimerkki TXT-tietueen käytöstä jossa teemme sähköpostille SPF-tietueen.

Kun olette valmiita muistakaa painaa suorita muutokset. Tämän jälkeen muutokset astuvat voimaan noin neljän tunnin kuluessa.