Verkkokaupan konversio – Kuinka seuraat dataa oikein

Verkkokaupan analytiikan seuraaminen on äärimmäisen tärkeää tulosten kasvattamisen kannalta. Silti suurin osa verkkokauppiaista käyttää hyvin vähän panostuksia analytiikkaan, vaikka kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla täysin ilmaiseksi.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi, mitä verkkokaupan dataa on hyvä kerätä ja seurata.

Verkkokaupan konversio

Kun puhutaan verkkokaupan tuloksien seurannasta, puhutaan ensimmäiseksi usein konversiosta. Konversio tarkoittaa siis useimmiten prosentuaalista osuutta, kuinka moni sivuston käynneistä johti ostotapahtumaan sivustolla. Ohessa on alkuun yleisluokitusta, johon voi oman verkkokaupan kokonaiskonversioastetta verrata.

Mikä on hyvä konversioprosentti?

  • 0 – 0,5%, huono
  • 0,5 – 1%, tyydyttävä
  • 1 – 2%, keskitasoa
  • 2-3%, hyvä
  • 3% +, erittäin hyvä

Mikäli tämä luku ei vielä ole tiedossa, niin ota käyttöön Google Analytics ja sen tulosseuranta.

Pelkän verkkokaupan kokonaiskonversion tuijottaminen voi kuitenkin aiheuttaa sokeutta, sillä konversioaste ei yksin kerro koko totuutta verkkokaupan tilanteesta. Verkkokaupan konversioaste voi olla hurjalta kuulostavat 5%, mutta jos kaupassa on vain 100 kävijää kuukaudessa, on menestystarina vielä kaukana.

konversioaste ei yksin kerro koko totuutta verkkokaupan tilanteesta

Myös sama tilanne voi esiintyä toisinpäin. Itse sivusto voi toimia erinomaisesti, saaden aikaan tuhat ostotapahtumaa kuukaudessa, mutta konversioaste voi silti olla matalahko 1%. Tämä voisi selittyä esimerkiksi täysin turhista kanavista tulevilla kävijöillä tai väärin kohdistetusta mainonnasta.

Kävijälähdekohtainen konversioseuranta

konversio
Edellä mainittujen esimerkkien takia, tulosten ja konversion seuranta tuleekin aina pureskella läpi ja tarkastella asioita myös pienempinä kokonaisuuksina. Näin saadaan aikaan tilastoa ja kokonaiskuvaa, kuinka hyvin sivusto saa ostotapahtumia eri liikenteenlähteistä ja minkälaista kehitystä on tapahtunut halutuilla seurantaväleillä.

Juuri tämä tieto auttaa kehittämään myös sivuston markkinointia, koska jokaisesta mainosverkostosta ja blogiyhteistyöstä saadaan tarkka tieto, kuinka hyvin kävijät muuntautuvat maksaviksi asiakkaiksi, jopa linkkikohtaisesti. Tämä tieto auttaa vertailemaan mainoskanavia keskenään sekä seuraamaan mahdollisten muutosten vaikutuksia.

Kannattaa toki myös huomioida, että eri kävijälähteille on luontaista isotkin vaihtelut konversion suhteen. Esimerkiksi Google Adwords mainonnan kautta tulleet kävijät konvertoituvat lähes varmuudella huonommin, kuin suoraan sivuston selaimen osoiteriviin osoitteen kirjoittaneet kävijät, jotka jo tiesivät toiminnasta entuudestaan.

Euromääräinen tulosseuranta

On äärimmäisen suositeltavaa kiinnittää huomiota ja seurata, tilausten lukumäärien lisäksi, myös euromääräisiä tunnuslukuja. Kuukausittaisten myyntilukujen lisäksi on fiksua pilkkoa luvut auki myös tilauskohtaisten keskiarvojen osalta eri kävijälähteiden mukaan.

Laskelmissa kannattaa kuitenkin aina huomoida myös, että saavutetun asiakkuuden arvo on huomattavasti suurempi, kuin vain yhden tilauksen euromääräinen summa. Nykyisille asiakkaille on huomattavasti helpompaa ja kustannustehokkaampaa markkinoida ja myydä lisää tuotteita, kuin jatkuvasti hankkia uusia asiakkaita.

Siksi edistyneemmässä analysoinnissa pitää osata myös tunnistaa ja laskea asiakassuhteen arvo, että saadaan tarkkoja laskelmia esimerkiksi mainontapanostusten todellisista tulosvaikutuksista.

Kotisivujen latautumisnopeuden merkitys konversiossa

Myös kotisivujen latautumisnopeudella on suuri merkitys konversioon. Lue lisää aiheesta blogikirjoituksestamme.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest