Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Zoner Oy:n, 1985221-1 (”Zoner”, ”me” tai ”meille”) toteuttamaa henkilötietojen käsittelyä käytättäessäsi palveluitamme, verkkosivujamme tai muita digitaalisia kanaviamme. Lisäksi tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jota suoritamme markkinoinnin ja asiakasviestinnän yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste ei koske asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä, jota suoritamme käsittelijän roolissa asiakkaidemme lukuun, esimerkiksi toimittaessamme Zonerin palvelinratkaisuja yhteisöasiakkaillemme. Tätä tietosuojaselostetta ei sovelleta myöskään käsitellessämme verkkotunnusten käyttäjien henkilötietoja verkkotunnusten rekisteröimisen ja hallinnoimisen yhteydessä, jota toteutamme käsittelijän roolissa Liikenne- ja viestintäviraston lukuun ja ohjeiden mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi rekisterinpitäjänä toimiessamme. Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksi.

Meille on tärkeää, että sinulla on turvallinen olo sen suhteen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietosi ovat suojattu ja, jotta henkilötietojesi käsittely suoritetaan soveltuvan tietosuojalainsäädännön sekä sisäisten käytäntöjemme mukaisesti.

Kenelle tämä tietosuojaseloste on suunnattu?

Tämä tietosuojaseloste kattaa seuraavat rekisteröityjen ryhmät:

 • Käyttäjät, jotka käyttävät verkkosivujamme ja digitaalisia kanaviamme, kuten Zonerin sosiaalisen median kanavia.
 • Yksityishenkilöt, mukaan lukien yksityiset elinkeinoharjoittajat, jotka tilaavat ja käyttävät palveluitamme.
 • Yhteyshenkilöt, jotka toimivat yhteisöasiakkaamme yhteyshenkilönä tai edustajana.
 • Kumppanit, jotka osallistuvat Zonerin kumppanuusohjelmaan.

Miten keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

 • Henkilötiedot, jotka annat meille itse, esimerkiksi antaessasi henkilötietojasi, kun olet yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse sekä toimittaessasi meille tietoja kyse-lyiden tai verkkosivuillamme olevien lomakkeiden kautta.
 • Automaattisten menetelmien avulla, esimerkiksi käyttäessäsi palveluitamme taikka vieraillessasi verkkosivuillamme keräämme automaattisesti verkkotunnistetietojasi.
 • Sosiaalisen median alustatoimittajilta, esimerkiksi vieraillessasi sosiaalisen median kanavissamme (esim. Facebook tai Linkedin) keräämme henkilötietoja, jotka annat kyseisissä kanavissa.
 • Kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi mainosverkostoista ja hakutietojen tarjoajilta saatavat tiedot.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Yksinkertaistettuna käsittelemme henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hallinnointi ja palveluiden toimittaminen.
 • Markkinointi ja viestintä.
 • Verkkosivujen ja digitaalisten kanavien hallinnointi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, olosuhteet, käsiteltävät henkilötiedot ja soveltuvat oikeusperusteet ovat määritelty yksityiskohtaisemmin alla.

Asiakassuhteen hallinnointi ja palveluiden toimittaminen

Käsittelyn tarkoitusKäsittelyn asiayhteysHenkilötietojen ryhmätOikeusperuste
Asiakassuhteen hallinnoiminen.Tilausten vastaanottaminen, tilaus- ja asiakastietojen tallentaminen ja sopimusten hallinta.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Laskutustiedot
 • Tilaustiedot
 • Yhteydenpidossa annetut lisätiedot
Sopimus (yksityishenkilöt). Käsittely on tarpeen Zonerin ja yksityishenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi. Oikeutettu etu (yhteyshenkilöt). Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme asiakassuhteen hallinnoimiseen liittyvät oikeutetut etumme.
Laskutuksen, perinnän ja saatavien hallinnan toteuttaminen.Myyntireskontran ylläpitäminen, mukaan lukien laskujen lähettäminen ja suoritusten seuranta sekä perintäpalvelun käyttäminen tarvittaessa.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Laskutustiedot
 • Muut taloudelliset tiedot
Sopimus (yksityishenkilöt). Käsittely on tarpeen Zonerin ja yksityishenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi. Oikeutettu etu (yhteyshenkilöt). Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme saatavien hallintaan liittyvät oikeutetut etumme.
Asiakastuen tarjoaminen ja hoitaminen.Asiakastukeen liittyvien yhteydenottojen vastaanottaminen, asiakastikettien luominen ja kommunikointi asiakkaan kanssa.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Palvelukohtaiset asiakastiedot
 • Yhteydenpidossa annetut lisätiedot
Sopimus (yksityishenkilöt). Käsittely on tarpeen Zonerin ja yksityishenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi. Oikeutettu etu (yhteyshenkilöt). Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme asiakastuen tarjoamiseen ja hoitamiseen liittyvät oikeutetut etumme.
Palautteiden, peruutusten ja reklamaatioiden hoitaminen.Palautteiden, peruutusten ja reklamaatioiden vastaanottaminen, asiakastikettien luominen, reklamaatioiden selvittäminen ja ratkaiseminen sekä kommunikointi asiakkaan kanssa.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Palvelukohtaiset asiakastiedot
 • Yhteydenpidossa annetut lisätiedot
 • Laskutustiedot
 • Muut taloudelliset tiedot
Sopimus (yksityishenkilöt). Käsittely on tarpeen Zonerin ja yksityishenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi. Oikeutettu etu (yhteyshenkilöt). Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme palautteiden, peruutusten ja reklamaatioiden käsittelyyn liittyvät oikeutetut etumme.
Oma Zoner -palvelun ylläpitäminen ja käyttäjätilien hallinnoiminen.Oma Zoner –palvelun ylläpitämiseen ja turvallisuuden varmistamiseen liittyä henkilötietojen käsittely.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Lokitiedot
 • Verkkotunnistetiedot
Sopimus (yksityishenkilöt). Käsittely on tarpeen Zonerin ja yksityishenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi. Oikeutettu etu (yhteyshenkilöt). Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme Oma Zoner-palvelun ylläpitoon ja käyttäjätilien hallinnointiin liittyvät oikeutetut etumme.
Kumppanuusohjelman tarjoaminen ja toteuttaminen.Kumppanihakemusten vastaanottaminen ja tallentaminen, provisioedellytysten täyttymisen tarkastaminen, provisioiden maksaminen.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Laskutustiedot
 • Maksutiedot
Sopimus (yksityishenkilöt). Käsittely on tarpeen Zonerin ja yksityishenkilön välisen sopimuksen tekemiseksi tai sen täytäntöön panemiseksi. Oikeutettu etu (yhteyshenkilöt). Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme kumppanuusohjelman tarjoamiseen ja toteuttamiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Markkinointi ja viestintä

Käsittelyn tarkoitusKäsittelyn asiayhteysHenkilötietojen ryhmätOikeusperuste
Sähköisen markkinointiviestintä asiakkaille samaan tuoteryhmään kuuluviin palveluihin liittyen.Uutiskirjeiden tai muun sähköisen markkinointiviestinnän lähettäminen asiakkaille samaan tuotekategoriaan kuuluvien palveluiden osalta.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Viestinnän avaamiseen liittyvät tiedot
 • Opt-out suostumustiedot
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme markkinointiin liittyvät oikeutetut etumme.
Puhelimitse tapahtuvan markkinoinnin toteuttaminen myynnin edistämiseksi.Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kontaktointi puhelimitse myynnin edistämiseksi.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteystiedot
 • Tilaustiedot
 • Opt-out suostumustiedot
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme markkinointiin liittyvät oikeutetut etumme.
Asiakaskyselyiden toteuttaminen.Kyselyiden lähettäminen, kyselytulosten vastaanottaminen ja arvioiminen.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteydenpidossa annetut tiedot
 • Yhteystiedot
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme kilpailujen ja arvontojen järjestämiseen sekä Zonerin brändin edistämiseen liittyvät oikeutetut etumme.

Verkkosivut ja digitaaliset kanavat

Käsittelyn tarkoitusKäsittelyn asiayhteysHenkilötietojen ryhmätOikeusperuste
Sosiaalisen median kanavien ylläpitäminen ja viestintä sosiaalisessa mediassa Zonerin brändin edistämiseksi.Sosiaalisen median kanavien ylläpitäminen, kommunikointi seuraajien kanssa.
 • Perus- ja yksilöintitiedot
 • Yhteydenpidossa annetut tiedot
 • Sosiaalisen median profiili ja aktiivisuus
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme sosiaalisen median kanavien ylläpitoon, viestintään sekä Zonerin brändin edistämiseen liittyvät oikeutetut etumme.
Verkkosivuston toiminnan ja turvallisuuden varmistaminen sekä käyttäjän tekemien pyyntöjen toteuttaminen.Verkkosivuston perusturvallisuuden varmistaminen ja käyttäjän tekemien pyyntöjen toteuttaminen, mukaan lukien välttämättömien evästeiden asettaminen käyttäjän päätelaitteelle.
 • Verkkotunnistetiedot
 • Lokitiedot
Oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen toteuttaaksemme verkkosivuston toimintaan ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvät oikeutetut etumme.
Verkkosivujen käytön mittaaminen ja kehittäminen.Analyyttisten ja tilastollisten evästeiden asettaminen käyttäjän päätelaitteelle. Evästeitä käytetään verkkosivuston käytön mittaamiseen ja kehittämiseen.
 • Verkkotunnistetiedot
Suostumus. Analyyttisten ja tilastollisten evästeiden asettaminen perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.
Parannettujen toiminnallisuuksien ja henkilökohtaisen sisällön tarjoaminen verkkosivuilla.Mieltymysevästeiden asettaminen käyttäjän päätelaitteelle. Evästeitä käytetään verkkosivujen räätälöimiseksi tietylle käyttäjälle.
 • Verkkotunnistetiedot
Suostumus. Mieltymysevästeiden asettaminen perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.
Relevantin mainonnan tarjoaminen verkkosivuilla ja muualla verkossa.Markkinointievästeiden asettaminen käyttäjän päätelaitteelle. Evästeitä käytetään käyttäjien seuraamiseen, jotta mainontakumppanit voivat kohdentaa markkinointiaan asiaankuuluvilla ja kiinnostavilla mainoksilla.
 • Verkkotunnistetiedot
Suostumus. Markkinointievästeiden asettaminen käyttäjän päätelaitteelle perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.

Vastaanottajat, joille jaamme henkilötietojasi

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös muiden tahojen kanssa. Erottelemme henkilötietojesi vastaanottajat One.com konsernin muihin yksiköihin, palveluntarjoajiin ja muihin vastaanottajiin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja Zonerin lukuun tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin. Muut vastaanottajat, jotka mahdollisesti vastaanottavat henkilötietojasi ovat rekisterinpitäjiä ja käsittelevät henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa.

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien vastaanottajien kanssa:

One.com konserni

Saatamme jakaa henkilötietojasi One.com konsernin muiden yksiköiden kanssa tarpeen vaatiessa, jolloin nämä yksiköt käsittelevät henkilötietojasi puolestamme. Tämä sisältää (i) Filippiineillä, Ruotsissa, Norjassa, Alankomaissa ja Tanskassa sijaitsevat tukikeskuksemme, (ii) palvelinsalimme, jotka sijaitsevat Tanskassa ja Norjassa, ja (iii) järjestelmätoiminnot Tanskassa ja Intiassa. Tukikeskuksemme käsittelevät asiakastietojasi, mikäli tukipyyntönne ohjautuu joihinkin näistä keskuksista. Palvelinkeskuksemme ovat paikkoja, joissa verkkosivustojen tiedot sijaitsevat.

Palveluntarjoajat

Käytämme erilaisia palveluntarjoajia toteuttaaksemme tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolestamme ja vastaamme käyttämiemme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntarjoajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluvat markkinointi-, viestintä-, tietoturva-, infrastruktuuri ja IT-palveluja. Palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa määritettyihin tarkoituksiin antamiemme ohjeiden mukaisesti.

Muut vastaanottajat

Tarpeen vaatiessa jaamme henkilötietojasi myös muille vastaanottajille, jotka toimivat itse rekisterinpitäjinä käsitellessään henkilötietojasi. Esimerkkejä muista vastaanottajista ovat sosiaalisen median alustat, ulkopuoliset neuvonantajat (esim. tilintarkastajat ja asianajotoimistot), viranomaiset, tuomioistuimet sekä mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajat tai myyjät.

Missä käsittelemme henkilötietojasi

Osa palveluntarjoajista ja muista henkilötietojen vastaanottajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojesi asianmukaiseksi turvaamiseksi varmistamme asianmukaisten suojatoimien käytön niiden vastaanottajien suhteen, jotka käsittelevät henkilötietojasi Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia suojatoimia ovat erityisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet ja Euroopan komission riittävyyspäätökset. Jos sinulla on kysyttävää maista, joihin henkilötietojasi siirretään, ja mitä suojakeinoja käytämme henkilötietojesi suojaamiseksi, ota yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@zoner.fi.

Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi

Sovellettavien lakisääteisten velvoitteiden perusteella Zonerin on säilytettävä tiettyjä henkilötietoja niiden vähimmäisajan. Esimerkiksi kirjanpidon tositeaineistoon kuuluvia tietoja joudumme säilyttämään kirjanpitolain edellyttämän vähimmäisajan (kuluva vuosi ja siitä seuraavat 6 vuotta). Muilta osin säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin tässä tietosuojaselosteessa määritetyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Tämän ajankohdan jälkeen poistamme henkilötiedot, ellei meidän tarvitse säilyttää niitä mahdollisten oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi tai puolustamiseksi. Saadaksesi tarkempia tietoja henkilötietojen säilytysajoista, ota meihin yhteyttä osoitteeseen tietosuoja@zoner.fi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Voimme käyttää automaattista päätöksentekoa, profilointi mukaan luettuna, esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseksi verkossa tai palveluidemme käyttökokemuksen kehittämiseksi. Verkkoselailukäyttäytymisen tai asiakkaana tekemiesi tilausten perusteella voimme luokitella sinut tiettyyn ryhmään sen perusteella, minkä tyyppisistä tuotteista tai palveluista katsomme sinun olevan kiinnostunut. Katsomme, ettei toteuttamamme automaattinen päätöksenteko ja profilointi aiheuta tietosuojalainsäädännön tarkoittamia oikeusvaikutuksia tai muuten merkittäviä vaikutuksia sinulle.

Lue evästekäytännöstämme.

Oikeutesi

Tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Käyttääksesi oikeuksiasi, ota yhteyttä meihin osoitteessa tietosuoja@zoner.fi. Sinulla on oikeus:

Saada pääsy henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme. Annamme sinulle nämä tiedot, ellei meillä ole lainmukaista syytä olla jakamatta tietoja tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

Päivittää henkilötietojasi

Sinulla on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.

Peruuttaa suostumuksesi

Siinä laajuudessa, kun käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus.

Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun edun perusteella käsiteltävien henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tässä tilanteessa lopetamme henkilötietojen käsittelyn, ellemme kykene näyttämään, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai että henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Poistaa henkilötietosi

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Emme kuitenkaan voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tiedot tai jos tarvitsemme tietojasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Jos henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

Siirtää henkilötietosi (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen)

Sinulla on oikeus pyytää kopio säilyttämistämme henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen). Toisin kuin oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskee vain sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse antanut meille tai joita käsittelemme tiettyjen laillisten perusteiden, kuten suostumuksesi, nojalla.

Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti tai et ole tyytyväinen siihen, miten vastaamme oikeuksiesi käyttämiseen liittyvään pyyntöön, voit tehdä asiasta valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa. Toimivaltaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta

Voimme ajoittain päivittää tässä tietosuojaselosteessa annettua informaatiota, jos esimerkiksi käsittelemme henkilötietoja uusia tarkoituksia varten tai jaamme henkilötietoja uusien vastaanottajien kanssa. Tässä tapauksessa ilmoitamme sinulle päivityksestä asianmukaisella tavalla. Tämän tietosuojaselosteen tai sen sisällön viimeisin versio julkaistaan aina Zonerin verkkosivuilla.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelystä, otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät alta.

Zoner Oy
Pakkalankuja 6
01510 Vantaa
tietosuoja@zoner.fi