Uutiskirje markkinointivälineenä

Kaisa Huttunen

Uutiskirjeet herättävät paljon mielipiteitä: monet kokevat ne turhina ja vanhanaikaisina, toisaalta oikein toteutettuna ne voivat olla tehokkaita myynnin ja digitaalisen markkinoinnin välineitä. Tässä kirjoituksessa käsitellään uutiskirjettä ja annetaan vinkkejä hyvän uutiskirjeen tekemiseen.

Mikä on uutiskirje?

Perinteinen uutiskirje lähetetään vastaanottajien sähköpostiin. Uutiskirjeessä voidaan antaa vaikkapa vinkkejä tuotteiden tai palveluiden käyttöön, kertoa ajankohtaisista tarjouksista tai uusimmista tuotteista.

Nykyaikaiset uutiskirjeet sisältävät usein tekstin lisäksi esimerkiksi erilaisia grafiikoita ja kuvia. Uutiskirjeet rakennetaan yleensä jonkinlaisella uutiskirjeiden rakentamiseen tarkoitetulla ilmaisella tai maksullisella ohjelmalla, joka mahdollistaa erilaisten sisältöosioiden luomisen sekä lähetettyjen uutiskirjeiden analytiikan seurannan.

Käsi tarjoaa kirjettä läppärin näytön läpi. Kuvaa hyvin uutiskirjettä, sillä sen pitäisi tuntua henkilökohtaiselta.

Millainen on hyvä uutiskirje?

Ihmiset saavat nykyään todella paljon erilaisia uutiskirjeitä ja asiakasviestejä juuri sähköpostitse, joten niiden joukosta erottuminen ja asiakkaan huomion saaminen ei ole aina ihan yksinkertaista.

Hyvä uutiskirje herättää asiakkaan huomion, saa hänet toimimaan toivotulla tavalla ja parhaassa tapauksessa myös sitouttaa hänet entistä vahvemmin asiakkaaksi yritykselle.

Tavoite

Uutiskirjeellä olisi hyvä olla jokin määritelty tavoite tai useampia tavoitteita. Tavoite auttaa uutiskirjeiden sisältöjen miettimisessä, mutta vaikuttaa myös siihen kenelle uutiskirje kannattaa lähettää.

Riippuen tavoitteesta, uutiskirje voidaan lähettää esimerkiksi yrityksen asiakkaille tai sen kotisivujen kautta tilanneille potentiaalisille asiakkaille. Lue, mitä ovat sähköpostilistat – 5 tapaa kerätä sähköpostiosoitteita tehokkaasti.

Tuota lisäarvoa

Uutiskirjeen tulisi tarjota aina kiinnostavaa ja hyödyllistä sisältöä sen vastaanottajalle, se ei siis välttämättä voi olla pelkkää yrityksen ja sen tuotteiden mainostamista. Mieti uutiskirjettä aina vastaanottajan näkökulmasta käsin: mihin ongelmaan asiakas tarvitsee apua tai mistä tiedosta voisi olla hyötyä hänelle.

Parhaassa tapauksessa autat asiakasta ratkaisemaan sellaisen ongelman, jonka olemassa olosta hän ei ole vielä ollut edes tietoinen. Toisaalta voit kertoa tietoa tarjouksista tai uusista tuoteista, jotta ne eivät mene asiakkaalta ohi hänen huomaamattaan.

Kaikista tärkeintä onkin oman kohderyhmän tunteminen ja tieto siitä, mikä juuri heille toimii parhaiten. Lisäarvoa kun voi tuottaa monella tavalla, joillekin se voi olla sitä, että he saavat vinkkejä ostamansa tuotteen käyttöön, konkreettisia ohjeita parempaan markkinointiin tai tietoa ajankohtaisista tarjouksista.

Säännöllinen julkaisutahti ja lähetysaika

Hyvän uutiskirjeen tulisi ilmestyä tasaisin väliajoin, mutta ei kuitenkaan liian usein, jotta se ei ala ärsyttämään vastaanottajia. Hyvä julkaisutahti riippuu paljon yrityksen toiminnasta ja uutiskirjeiden sisällöstä. Kannattaakin miettiä, millä aikataululla saatte tarpeeksi uutta ja kiinnostavaa sisältöä vastaanottajalle.

On hyvä miettiä myös tarkkaan uutiskirjeen lähetysaikaa, sillä oikealla lähetysajalla on mahdollista saada huomattavasti paremmat avausprosentit kuin huonolla lähetysajalla. Hyvä lähetysaika riippuu paljon kohderyhmästä ja juuri omalle yritykselle parhaan lähetysajan löytää yleensä vain testaamalla.

Uutiskirjeelle kannattaa kokeilla erilaisia lähetysaikoja.

Uutiskirjeen otsikko

Päätös uutiskirjeen avaamisesta tehdään yleensä nopeasti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tämän takia uutiskirjeellä tulisi aina olla kiinnostava ja kuvaava otsikko. Keinoja huomion herättämiseen otsikon avulla on monia, esimerkiksi numeroiden, puhuttelujen ja kysymyksien on havaittu toimivan hyvin.

Kannattaa harkita myös niin kutsutun esikatselutekstin (eng. preview text) hyödyntämistä. Jos sitä ei itse syötä, monet sähköpostiohjelmat hakevat siihen tiedot suoraan uutiskirjeestä, jolloin sen sisältö ei välttämättä ole paras mahdollinen.

Uutiskirjeen sisältö

Uutiskirjeiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä, jotta lukija saa uutiskirjeen sisällöstä käsityksen myös silmäilemällä. Tässä auttaa esimerkiksi erilaisten otsikoiden, kuvien ja graafisten elementtien käyttö. Erilaisten visuaalisten elementtien tiedostokoko tulee kuitenkin pitää maltillisena, jotta uutiskirjeen koko ei kasva liikaa. Isot uutiskirjeet joutuvat herkemmin roskapostikansioon.

Jokaiseen uutiskirjeeseen kannattaa sisällyttää vain muutama pääasia/-uutinen, jotka tulevat heti uutiskirjeen alkuun. Sen lisäksi uutiskirjeessä voi tietenkin olla vielä iso joukko niin kutsuttuja toisarvoisia sisältöjä, jos ne on toteutettu pienemmillä otsikoilla ja kuvilla.

Uutiskirjeissä kannattaa olla myös selkeitä toimintakehotuksia (eng. call to action), jotta uutiskirjeen tavoitteet saavutetaan. Ne voivat ohjata vastaanottajan esimerkiksi yrityksen sivuille tai palvelun tilauslomakkeeseen.

Lopuksi uutiskirjeeseen sijoitetaan yleensä erilaiset sosiaalisen median painikkeet ja yrityksen yhteystiedot sekä mahdolliset aukioloajat. Sen lisäksi jokaisen uutiskirjeen tulisi sisältää painike, jonka avulla vastaanottaja voi lopettaa uutiskirjeiden tilaamisen.

BuzzFeed sijoittaa uutiskirjeen loppuun toimintakehoituksen, somelinkit ja osoitteen.

Uutiskirjeen kohdentaminen ja personointi

Uutiskirjeiden kohdentamisella voidaan saada parempia tuloksia aikaan jo ihan senkin takia, että viestin sisältö ei ole silloin vähän kaikkea kaikille, vaan viesti voidaan kohdentaa yhdelle selkeälle kohderyhmälle. Erilaisia kohderyhmiä voidaan määritellä esimerkiksi tilattujen tuotteiden, sijainnin tai ostopersoonan mukaan.

Nykyaikaiset uutiskirjetyökalut mahdollistavat myös viestien personoinnin vastaanottajan tietojen mukaan. Viestien otsikkoon tai alun tervehdykseen voidaan lisätä esimerkiksi vastaanottajan nimi. Tämä voi saada asiakkaan tuntemaan, että kyseinen viesti on kohdistettu juuri hänelle ja voi vaikutta a myös positiivisesti viestien avausprosenttiin.

Toisaalta viestien sisältöä voidaan myös muokata siten, että esimerkiksi kahvia tilanneille näkyy eri sisältö kuin teetä tilanneille asiakkaille. Tämä toki edellyttää, että tieto tilatusta tuotteesta on syötetty käytettyyn uutiskirjetyökaluun.

Kannattaa myös harkita sellaista mahdollisuutta, että asiakas saa itse päättää, mistä aiheista tai kuinka usein hän uutiskirjeitä vastaanottaa. Tällä tavalla asiakas voi helposti valita juuri itseään kiinnostavat aiheet ja itselleen sopivan julkaisutahdin, jolloin uutiskirjettä ei peruta niin herkästi.

Wolt personoi uutiskirjeet ja puhuttelee vastaanottajaa nimeltä.

Seuraa analytiikkaa

Erilaiset uutiskirje työkalut tarjoavat yleensä paljon erilaisia analytiikka mahdollisuuksia, joita kannattaa myös hyödyntää. Tärkeimpinä seurattavina lukuina pidetään yleensä avausprosenttia (eng. open rate), klikkausprosenttia (eng. click-through rate) ja uutiskirjeen perumismäärää (eng. unsubscriber).

Avausprosentti kertoo nimensä mukaisesti avauksien määrästä. Useimmiten avausprosentti on jossain 20-60% välillä, mutta se vaihtelee paljon alasta ja yrityksestä riippuen. Uutiskirjeiden avausprosenttia seuraamalla voi saada arvokasta tietoa esimerkiksi erilaisten otsikoiden ja esikatselutekstien toimivuudesta sekä lähetysajan vaikutuksesta.

Klikkausprosentti kertoo puolestaan siitä, kuinka moni avanneista on klikannut jotain uutiskirjeessä ollutta linkkiä. Jos uutiskirjeen tavoitteena on ollut vaikkapa lisämyynti, antaa klikkausprosentti arvokasta tietoa sen onnistumisesta.

Uutiskirjeen perumismäärä taas kertoo nimensä mukaisesti, kuinka moni poisti itsensä kokonaan uutiskirjeen vastaanottajalistalta. Jos yhden uutiskirjeen kohdalla perumismäärä on selvästi muita uutiskirjeitä isompi, on tärkeää tarkastella kyseisen uutiskirjeen sisältöä ja miettiä, mikä sen on aiheuttanut.

Seuraamalla analytiikkaa saadaan arvokasta tietoa uutiskirjeiden toimivuudesta. Se mahdollistaa myös erilaisten hypoteesien tekemisen ja niiden testaamisen käytännössä. Testaamalla ja analytiikkaa seuraamalla on mahdollista kehittää uutiskirjeistä tehokas markkinointikeino, jolla saavutetaan sille asetetut tavoitteet.

Uutiskirje esimerkki

Alla muutama esimerkki erilaisista uutiskirjeistä. Sama uutiskirje malli ei kuitenkaan toimi kaikille, joten kannattaa rohkeasti tehdä juuri omalle yritykselle ja sen kohderyhmälle sopiva.

Airbnb

Majoituspalvelu Airbnb:n uutiskirje on melko perinteinen sisältäen sekä kuvia että tekstejä. Näyttävät kuvat ovat keskeisessä roolissa, kun mainostetaan virtuaalisia taustoja esimerkiksi illanistujaisia tai videopuheluita varten.

Airbnb:n uutiskirje sisältää eri kokoisia otsikoita ja paljon kuvia.

H&M

Vaateketju H&M:n uutiskirje mukailee heidän mobiilisovelluksensa näkymää ja on vahvasti visuaalinen isoine kuvineen. Ykisnkertaisen uutiskirjeen tarkoituksena on mainostaa  Cyber Monday -alennuksia.

H&M uutiskirje mukailee mobiilisovelluksen näkymää.

Long Play

Verkkomedia Long Playn uutiskirje on hyvin persoonallinen ja puhuttelee lukijaa ystävän. Kyseinen uutiskirje on vahvasti teksti painotteinen.

Long Playn uutiskirje on lähes pelkkää tekstiä, joka on vieläpä osittain tasattu poikkeuksellisesti oikeaan reunaan.

Varusteleka

Armeijatavaran erikoisliike Varusteleka on tunnettu persoonallisesta markkinoinnistaan ja samaa otetta se hyödyntää myös uutiskirjeissään. Kyseinen uutiskirje ottaa myös julkaisuajankohdan lokakuussa hyvin huomioon.

Varustelekan uutiskirje on heidän tyylilleen uskollinen.

 

Uutiskirjeohjelmat

Nykyaikaiset uutiskirjeet rakennetaan lähes aina jonkin siihen tarkoitetun ohjelman avulla. Ohjelmat tarjoavat myös monia käteviä työkaluja analytiikan seurantaan, niiden avulla voidaan seurata esimerkiksi uutiskirjeen avanneiden tai siinä ollutta linkkiä klikkanneiden määrää.

Ilmainen uutiskirje ohjelma voi olla myös ihan riittävä, etenkin pienemmille yrityksille. Ilmaisversioita löytyy monista tunneituista kansainvälisistä uutiskirjetyökaluista. Toki ne sisältävät usein rajoituksia esimerkiksi lähetysmääriin ja sähköpostilistan kokoon liittyen.

Mailchimp

Mailchimp on yksi suosituimmista uutiskirjetyökaluista koko maailmassa. Se tarjoaa monipuoliset uutiskirjetyökalut ja laajan integroitavuuden myös muihin järjestelmiin. Mailchimp sisältää esimerkiksi drag & drop -viestieditorin ja erilaiset seuranta-analytiikat.

Palvelun saa käyttöön ilmaiseksi, mutta se sisältää rajoituksia sekä sähköpostilistan koolle että viestien vuosittaisille lähetysmäärille. Toki nämä riittävät etenkin pienille yrityksille mainiosti ja mahdollistavat isommillekin työkalun testaamisen ennen maksulliseen versioon siirtymistä.

mailchimp.com

Creamailer

Creamailer on kotimainen uutiskirjeohjelmisto, jota käytetään laajasti etenkin Suomessa. Se mahdollistaa sähköpostimarkkinoinnin, uutiskirjeviestinnän ja tapahtumakutsujen tekemisen. Siitä löytyy muun muassa helppokäyttöinen drag & drop -editori, kattavat raportit sekä segmentoinnin mahdollistavat työkalut. Halvimmillaan palvelun saa käyttöönsä 42 eurolla kuukaudessa.

www.creamailer.fi

Emailer

Emailer on toinen kotimainen vaihtoehto uutiskirjeohjelmaksi. Se sisältää kätevän drag & drop -editorin viestien luomiseen sekä erilaisia työkaluja asiakashallintaan ja tilastointiin. Tietoa palvelun hinnoittelusta ei löydy suoraan palvelun sivuilta, mutta Ema ilerin hinnoittelu perustuu lähetysmääriin ja osoiterekisterin kokoon, kuten monien muidenkin vastaavien palveluiden hinnoittelu.

emaileri.fi

Erilaiset markkinointiautomaatiotyökalut

Monet markkinoinninautomaatiotyökalut tarjoavat mahdollisuuksia myös uutiskirjeiden lähettämiseen. Ne eivät ole kuitenkaan varsinaisia uutiskirjeohjelmistoja, eikä niitä yleensä kannatakaan ottaa käyttöön pelkän uutiskirjeen lähettämisen takia. Jos markkinointiohjelmisto on kuitenkin jo muusta syystä käytössä, kannattaa harkita sen hyödyntämistä myös uutiskirjeiden lähettämiseen. Markkinointiautomaatiotyökaluja ovat esimerkiksi HubSpot ja ActiveCampaign.