Visuaalinen markkinointi – keino vaikuttaa ostopäätöksiin

Kaisa Huttunen

Visuaalisuuden vaikutus ostopäätöksiin on paljon suurempi kuin helposti kuvittelemme, koska alitajuisesti teemme koko ajan johtopäätöksiä visuaalisuuden perusteella. Monet tutkimukset todistavat, että eri ostotilanteissa visuaalinen markkinointi on usein se, jonka perusteella potentiaalinen asiakas saadaan kiinnostumaan sekä tutustumaan tuotteisiin ja jonka perusteella tehdään myös paljon ostopäätöksiä.

Markkinoinnin tehokkain keino

Tiedetään, että ostopäätökset tehdään paljolti tunteella. Emme usein itse osaa kertoa tai huomaa tunteiden osuutta, koska se on alitajuntaista, ja siksi markkinoinnilla on perinteisesti pyritty vaikuttamaan tunteisiin.

Usein kyseessä on yhdistelmä, jossa viisas mainostaja tietää vedota paljon tunteisiin, mutta tuotteesta riippuen ripotella sekaan muutakin. Tunteiden rooli on kuitenkin valtava. Toisaalta mainokset, jotka selkeästi ovat aivan pelkkää ”tunteilla pelaamista”, voivat myös ärsyttää.

Visuaalisuuden eri elementit saavat aikaan tunteita ja tunnelmia sekä saavat ihmiset toimimaan tietyllä tavalla. Visuaalisella markkinoinnilla voimme vaikuttaa ostokäyttäytymiseen alusta loppuun asti. Käsissämme on markkinoinnin tehokkain keino, mutta osaammeko hyödyntää sitä tarpeeksi ja oikein?

Maailmalla ollaan paljon meitä edellä visuaalisessa markkinoinnissa, siksi erityisesti niiden suomalaisten yritysten, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla, täytyy käyttää erityisen hyvin visuaalisuutta kilpailukeinona pärjätäkseen kilpailussa. Kun tarjontaa on paljon, visuaalisuudella erottumisen merkitys korostuu, mikä voi olla hyvin haastavaa.

Väreillä, kuvilla ja kaikella visuaalisuudella pyrimme saamaan asiakkaan kiinnostumaan tuotteestamme.

Mitä on visuaalisuus ja visuaalinen markkinointi?

Elämme visuaalisessa maailmassa. Visuaalinen kommunikaatio on kaikilta osin ylivoimainen tapa saada viesti perille. Visuaalinen markkinointi ei tarkoita vain kauniita kuvia, värejä tai fonteilla leikkimistä.

Yrityksen visuaalisuus on osa sitä tunteisiin vetoavaa markkinointia, jolla saamme asiakkaan ymmärtämän juuri hänelle tulevan hyödyn. Vanha totuushan on, että myyt hyödyillä, et ominaisuuksilla. Esimerkiksi robotti-imurin hyöty voi olla myös lisääntynyt vapaa-aika helpomman siivouksen lisäksi, tämän voimme helposti viestiä yhdellä kuvalla. Kuva todella voi kertoa enemmän kuin 1000 sanaa.

Väreillä, kuvilla ja kaikella visuaalisuudella pyrimme saamaan asiakkaan kiinnostumaan tuotteestamme. Paraskaan tuote ei kuitenkaan saavuta potentiaalisen asiakkaan huomiota, jos ensimmäistä kynnystä ei ole ylitetty. Kun saamme asiakkaan toiselle askelmalle, pääsemme vasta kertomaan tuotteesta ja sen hyödyistä. Visuaalisuus on kuin jäänrikkoja, jonka avulla pääsemme askeleen lähemmäksi tavoitetta.

Ensivaikutelma muodostuu visuaalisuudesta

Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, miten tärkeää on tehdä hyvä ensivaikutelma. Tiesitkö, että teemme ensivaikutelman tuotteesta tai ihmisestä visuaalisuuden perusteella?

Aivomme on tehty vastaanottamaan paremmin visuaalista sisältöä. Rekisteröimme visuaalisuutta 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstiä. Muistamme myös kuvat paremmin kuin sanat. Teemme jatkuvasti alitajuisia päätöksiä ja päätelmiä, jotka perustuvat visuaalisuuteen. Huomion keskittäminen johonkin on valinta jättää muut huomioimatta.

Tutkimusten mukaan ihminen päättää 0,05 sekunnissa jääkö hän päätymilleen nettisivuille. Tuossa ajassa emme ehdi rekisteröidä kuin visuaalisen kokonaisuuden eli ainoa tapa vaikuttaa ensivaikutelmaan on visuaalisuus. Jos potentiaalinen asiakas päätyy hakukoneen kautta sivuillesi, ja ne ovat hyvin sekavat tai eivät anna ammattimaista kuvaa, voit hetkessä menettää tämän hänet kokonaan.

Jos potentiaalinen asiakas jää sivuillesi, todennäköisyys tutkimusten mukaan on, että hän silmäilee kaikki kuvat, mutta lukee vain 20 % tekstistä. Siis KAIKKI kuvat! Kuvat tekevät asian todellisemmaksi. Näiden seikkojen valossa on selvää, että erityisesti tuotekuvat täytyy olla laadukkaita ja kaikkien kuvien valinta on kriittistä. Muistatko itse ostaneesi jotakin verkosta näkemättä siitä kuvaa?

Visuaalinen markkinointi on tärkeä markkinoinnin keino.

Kohdentaminen on välttämätöntä

Jos et ole missään vaiheessa tarkkaan määrittänyt kohderyhmääsi, nyt on sen aika. Erilaiset visuaalisuuden keinot puhuttelevat nimittäin erilaisia ihmisiä eri tavoin ja tässä emme saa epäonnistua. Kohderyhmän tunteminen on siis jälleen yksi tärkeä kulmakivi.

Se, että tunnet kohderyhmäsi ja tiedät heistä mahdollisimman paljon, auttaa tekemään heille oikeanlaista, kohdennettua visuaalista markkinointia. Kun omaksumme visuaalisuutta selkeästi paljon nopeammin ja helpommin, otamme vastaan valtavan määrän visuaalisia viestejä koko ajan.

Väreillä luot tunnelmaa ja herätät tunteita

On vielä lasten leikkiä tietää värien suuri vaikutus verrattuna siihen, että oivaltaa, kuinka soveltaa sitä käytännössä. Aloita vaikka itsestäsi. Jos olet tekemässä jonkun hankinnan, seuraa, mikä vaikutti valintaasi missäkin vaiheessa. Jos valitsit mielestäsi paremman värisen tuotteen erilaisen sijaan, et ole ainoa.

Värit ovat uskomattoman vahva viestinnän elementti. Teemme usein ostopäätöksiä nopeasti ja värit voivat yksin vaikuttaa ostopäätökseemme jopa 90 %! Värien vaikutusten ymmärtämisellä ja toteuttamisella on suuri rooli yrityksen tuloksen kannalta.

Esimerkiksi autojen valmistajien interaktiiviset ohjelmat, joilla voi verkossa nähdä haluamansa auton eri väreissä, ovat hyvin suosittuja ja lisäävät näiden tuotteiden myyntiä. Myös pienemmissä tuotteissa mahdollisuus nähdä tuote useissa eri väreissä ja mahdollisuus vertailla niitä vaikuttaa myyntiin.

Ne, jotka onnistuvat kehittämään mielenkiintoisimmat interaktiiviset sovellukset tuotteiden väreihin liittyen, saavat valtavasti suosiota. Ne voivat myös esimerkiksi kerätä samalla tietoa toivotuista väreistä eri kohderyhmissä.

Applen iPhone 12 -versiot eri väreissä.

Apple lanseerasi iPhone 12 puhelimen kuudessa värissä. Perusväri on mustan sijaan sininen.

Myös tyhjä tila on oma elementti

Jos olet sitä mieltä, että esimerkiksi fonttien valinnalla ei ole juurikaan merkitystä, olet väärässä. Fontit vaikuttavat paljon paitsi kokonaisuuteen, ne ovat myös omana ryhmänä vahvoja tunnelman luojia. Niihin assosioituu paljon asioita, jotka vaikuttavat mielikuvaamme ja siihen, mitä tunteita yritys yleisesti lopulta herättää.

Kokonaisuus muodostuu kaikista yksityiskohdista, myös tyhjästä tilasta, joka on oma visuaalinen elementti. Minimalistisuudessa sitä käytetään paljon, mutta se on kaikessa visuaalisuudessa. Liian täysi tila on sekava. Tyhjä tila voi olla joissakin tilanteissa visuaalisuuden suurin tehokeino.

Yrityskuva ja brändi

Suurin osa ihmisistä muodostaa mielipiteensä yrityksestä pelkästään verkkosivujen perusteella. Ei siis suinkaan riitä, että verkkosivut ovat olemassa, vaan niiden visuaalinen houkuttelevuus on toimivuuden ja tuottavuuden kannalta tärkeimpiä asioita. Visuaalisuus ratkaisee, jääkö ihminen päätymilleen sivuille vai suuntaanko muualle.

Brändi muodostuu yrityskuvan lisäksi asenteista, mielipiteistä ja mielikuvasta yrityksestäsi. Brändi on se, mitä yrityksestäsi sanotaan, kun et ole läsnä. Visuaalisuus ja sen käyttäminen eivät siis vaikuta pelkästään yrityskuvaan, vaan koko brändiin.

Jos esimerkiksi tv-mainoksista otettaisiin ääni pois, haluttu mielikuva syntyy kuitenkin. On valtavasti viestintää ilman sanoja. Brändin rakentamisen onnistuminen on tärkeimpiä asioita jokaiselle yritykselle.

Visuaalinen markkinointi vaikuttaa ostopäätöksiimme.

Minkä näistä valitset?

Visuaalisuuden merkitys kasvaa

Visuaalisuuteen perustuvat somekanavat jatkavat kovaa kasvua, samoin kuvahaut. Yhä useampi käyttää mobiililaitteita, jolloin näyttöjen pieneneminen tekee myös tekstin lukemisen vaikeammaksi. Mitä enemmän kommunikoimme visuaalisesti, sen nopeammin ja helpommin saamme viestin perille.

Pakkauksissa puhutellaan enemmän visuaalisuudella ja eri tyyppisten visuaalisten keinojen kirjo on laajentunut. Visuaaliseen markkinointiin panostetaan koko ajan enemmän kaikkialla.

Onnistunut visuaalinen markkinointi on suoraan iso harppaus kohti tuotteen myyntiä. Visuaalisuus on parhaita viestinnän ja markkinoinnin keinoja. Onnistuessaan visuaalinen markkinointi voi olla koko yrityksen menestyksen avain.

5 vinkkiä visuaaliseen markkinointiin

  1. Panosta visuaalisuuteen. Muista ensivaikutelman tärkeys kaikessa. Yrityksen ammattimaisuutta punnitaan ja maine rakentuu kaikesta, mikä näkyy ulospäin.
  2. Pyri yhdenmukaisuuteen ja yrityksen tunnistettavuuteen.
  3. Yksinkertaisuu s on kaikessa aina varminta. Liikaa elementtejä tekee helposti sekavan kokonaisuuden, eikä yleensä vaikuta ammattimaiselta.
  4. Varmista, että nettisivuilla tuote-ja henkilökuvat ovat laadukkaita. Mieti, miten saat tuotekuvista houkuttelevia ja kilpailijoista erottuvia.
  5. Pidä visuaalisuutesi ajan tasalla ja reagoi sen vaikutuksiin.

Vieraskirjoittaja

Coltrane Hassinen

Coltrane Hassinen on VISU-Opiston perustaja ja kouluttaja. visuopisto.fi 

Kirjoituksessa käytetyt lähteet:

www.iqmetrix.com/blog/how-do-visuals-influence-consumer-behavior
cxl.com/blog/first-impressions-matter-the-importance-of-great-visual-design/
www.sweor.com/firstimpressions
www.toptal.com/designers/product-design/design-for-emotion-to-increase-user-engagement