Yritysblogi kannattaa aloittaa tänään

Juuso Kataja

Yritysblogi on tehokas markkinoinnin keino, jota jokaisen yrityksen kannattaisi hyödyntää. Blogin avulla voidaan kerätä liidejä, vakuuttaa potentiaaliset ostajat ja parantaa yrityksen hakukonenäkyvyyttä. Tämän takia blogin perustaminen kannattaa tehdäkin mahdollisimman pian!

Kirjoituksessa käydään läpi, mikä yritysblogi on, miksi sellainen kannattaa perustaa ja miten yritysblogin aloittaminen onnistuu. Tällä kertaa asiantuntijana toimii Kyösti Iivonen.

Kyösti Iivonen

Kyösti Iivonen on strategiseen sisältömarkkinointiin erikoistuneen MarkkinointiMaestro Oy:n yrittäjä ja toimitusjohtaja, jolla on pitkä kokemus medialiiketoiminnasta ja B2B/B2C-myyntityöstä.

Kyösti on aktiivinen LinkedIn-keskustelija ja hänen omilla kotisivuillaan pitämänsä Maestron Blogin missiona on olla kansantajuinen, käytännönläheinen ja moniääninen sisältömarkkinointimedia.

Mikä on yritysblogi?

Yritysblogi (engl. corporate blog) on yrityksen kotisivuilla tai kokonaan erillisellä sivustolla ylläpidetty paikka, johon yrityksen edustajat ja/tai mahdolliset vierailijat kirjoittavat eri aiheista. Aiheet liittyvät yleensä läheisesti yrityksen toimialaan, tuotteisiin tai palveluihin.

Yritysblogissa saatetaan julkaista tekstisisällön lisäksi esimerkiksi kuvia, videoita ja podcasteja. Usein niissä käsitellään erilaisten blogiaiheiden lisäksi yritystä koskevia uutisia tai ajankohtaisia asioita.

Miksi kannattaisi perustaa yritysblogi?

Yritysblogin perustaminen tarjoaa monia etuja; sen avulla voidaan esimerkiksi kerätä liidejä, parantaa yrityksen luotettavuutta, lisätä hakukonenäkyvyyttä ja tehdä lisämyyntiä jo olemassa oleville asiakkaille.  

Liidien kerääminen

Kyösti: ”Ajatellaan ihan aluksi verkkosivua, jossa ei ole blogia. Siellä on samat tuote- ja palvelusivut vuodesta toiseen. Ehkä jotain uusia palveluita voi vuosien saatossa tulla. Samoin uusia referenssejä. Myös usein kysytyt kysymykset-osioon voi ilmestyä joskus uusia vastauksia. Yhteydenottosivu pysyy samana.

Tällainen jatkuvasti hyvin paljon samalla sisällöllä pyörivä verkkosivu ei tuota tarvetta potentiaaliselle asiakkaalle tai ostajalle käydä paikalla kuin oston hetkellä.

Kun yritys perustaa blogin, sillä on aina hyvä syy kutsua potentiaalinen ostaja paikalle lisäämään tietouttaan. Sillä on myös matalan kynnyksen keino saada suora yhteys ostosta suunnittelevaan tai jo ostaneeseen asiakkaaseen.

Kun blogin tilaaja jättää sähköpostiosoitteensa yritykselle, hän osoittaa itse ja oma-aloitteisesti halukkuutensa seurata yrityksen elämää. Asiakkaan tavoittaminen saadaan omiin käsiin. Se ei ole haavoittuvaa globaaleja nettijättejä koskevalle sääntelylle. Asiakasta ei myöskään tarvitse enää uudestaan etsiä sivulleen sosiaalisesta mediasta tai hakukoneesta mainonnan avulla.”

Vakuuta ostajat

Kyösti: ”Toiseksi, asiakkaan käsitys yrityksen asiantuntemuksesta ja brändistä on melko pinnallista ilman havaintoja arjen tasolta kumpuavista kokemuksista tai ihmisten tietotaidosta. Yritysblogi on oiva väline hälventää tämä savuverho. Poistaa henkistä etäisyyttä asiakkaiden ja yrityksen henkilökunnan väliltä. Tehdä ihmisiä tutuiksi. Kouluttaa, viihdyttää ja vakuuttaa.”

Hakukonenäkyvyys

Kyösti: ”Kolmanneksi, blogi on kätevä tapa pitää verkkosivusto elossa ja saada näkyvyyttä hakukoneen orgaanisissa eli maksuttomissa hakutuloksissa. Tämä edellyttää, että sisältö vastaa hyvin yleisön tavoittelemaa tietoa ja sen tuottamisessa on huomioitu hakukoneiden tavoitteet olla maailman parhaita tiedonvälittäjiä.”

Yleensä hakukoneet myös suosivat sivustoja, joilla on paljon laadukasta sisältöä. Yritysblogin avulla sisältöä monista aiheista kertyy luonnollisesti. Kun erilaiset sisällöt nousevat hakukoneissa, yritysblogiin päätyy todennäköisesti paljon kokonaan uusia kävijöitä. Yritysblogi voikin mahdollistaa myös kokonaan uusien kohderyhmien tavoittamisen hakukonenäkyvyyden kautta. 

Yritysblogi tuo monia hyötyjä yritykselle.

Yritysblogin aloittaminen

Yritysblogi aloitetaan yleensä määrittelemällä tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata. Seuraavaksi on tärkeää määritellä huolellisesti yritysblogin kohderyhmä, jotta tiedetään, kenelle blogi on suunnattu. Sen jälkeen valitaan pääteemat ja luodaan sisältökalenteri. Yritysblogia perustettaessa kannattaa myös pohtia sitä, minkä verran yritys pystyy tekemään itse ja onko tarvetta ulkopuoliselle osaamiselle.

Tavoitteet ja mittarit

Kyösti: ”Ihan ensimmäiseksi on tärkeää määritellä blogille selvät ja mitattavat tavoitteet. Yrityskäytössä blogi ei ole koskaan harrastus, vaan sijoitus. Siihen panostetaan aikaa ja rahaa.

Tavoitteiden asetannassa ei kannata arastella. Vasta käytännön kautta näkee mikä on realismia, koska blogin tehokkuuteen ja sopiviin mittareihin vaikuttaa vahvasti toimiala ja aihe.

Teollisuuden kunnossapitoa tuottava yritys ja kuluttaja-asiakkaille suunnattu sisustuskauppa tarvitsevat omat mittarinsa, koska ostoprosessit ovat eri pituisia (vuosi vs. 5 minuuttia) ja ostopäätökset eri kokoisia (vuosisopimus vs. kynttilätilaus).”

Kohderyhmä

Kyösti: ”Sitten kannattaa käydä läpi kaikki kohderyhmät kenelle blogissa puhutaan. Yrityksellä on hyvin harvoin vain yhdenlainen yleisö. Kaikki tieto ei kiinnosta kaikkia.”

Kohderyhmän määritellyssä kannattaa tarpeen mukaan hyödyntää myös asiakassegmentointia, jolloin saadaan yrityksen asiakaspersoonat hahmoteltua. Yleensä asiakaspersoonat ovat myös yritysblogin kohderyhmiä.

Yritysblogin kirjoittamisen kannalta voi olla hyödyllistä luoda eri yleisöistä myös stereotyyppiset lukijapersoonat. Tällöin on usein helpompi hahmottaa, miten kyseistä yleisöä puhutellaan ja omaa kirjoitustyyliään voi kehittää kyseiselle lukijalle paremmin sopivaksi.

Pääteemojen valinta

Kyösti: ”Valitse pääteemat, joista tuotat sisältöä. Esimerkiksi tilitoimisto voi tuottaa sisältöä kirjanpidosta, taloushallinnosta, palkanlaskennasta ja verotuksesta. Näistä voitte sitten muodostaa aiheita. Verotuksesta voi ottaa käsittelyyn arvonlisäveron, palkanlaskennassa työntekijän ja yrittäjän palkanmaksuprosessin eroja. Ja niin edelleen.

Kun suunnittelee pääteemoja, kannattaa miettiä, ketkä kaikki tulevat mukaan kirjoittamaan blogia ja kenellä on sopiva asiantuntemus valittuihin aiheisiin. Yrityksellä on myös yleensä kumppaneita, asiakkaita ja toimialan edustajia, joita voit pyytää vierailemaan blogissa. Heidän nimiään kannattaa listata ylös jo ennen ensimmäisen tekstin kirjoitustyöhön ryhtymistä.”

Sisältökalenteri

Kyösti: ”Blogille kannattaa luoda sisältökalenteri ja selvät deadlinet. Kun suunnitelmat ovat ylhäällä, niissä on paljon helpompaa pysyä. Mikään ei ole harmillisempaa kuin blogin näivettyminen siksi, että sillä ei ole aikataulua. Silloin on vaarana, että blogin päivittäminen hautautuu kaiken muun työn jalkoihin.”

Yritysblogin sisältökalenteria suunnitellessa tulee tietenkin huomioida myös markkinoinnin vuosikalenteri. Muut markkinointitehtävät vaikuttavat oleellisesti myös yritysblogiin käytettävissä olevaan aikaan.

Yritysblogi on hyvä aikatauluttaa realistisesti

Miten usein blogia pitäisi päivittää?

Kyösti: ”Suomessa on tilastojen mukaan (vuonna 2021) lähes miljoona aktiivista blogien lukijaa. Aktiivisuus tarkoittaa sitä, että blogia luetaan viikoittain. Parhaimmillaan uudet ja tuoreet tekstit ovat lukijoilleen viikon kohokohtia.

Seuraamisen into laantuu helposti, jos blogiin ilmestyy harvoin uutta luettavaa. Aktiivisemmat ja samasta aiheesta blogitekstejä päivittävät yritykset vievät lukijan. Seuraamisen into laantuu myös silloin, jos blogin sisältö ei palvele lukijaa.

Onkin hyvä pitää mielessä, että yleisö on koko blogin selkäranka. Siksi katse on oltava tiukasti lukijan tarpeessa löytää ja oivaltaa, vaikka innostus omista asioista menisi välillä katosta läpi. On hyvä kysyä jokaisen uuden sisällön kohdalla ”mitä arvokasta tämä teksti antaa lukijalleni? 

Yhtä oikeaa vastausta oikeasta aktiivisuudesta ei ole, mutta ollakseen millään tavalla lukijoilleen seurattava ja hyödyllinen, jotain blogissa olisi hyvä julkaista kuukausittain.”

Tehdäänkö kaikki itse vai ulkoistetaanko?

Kyösti: ”Oman henkilökunnan voi sitouttaa mukaan blogin tekoon. Toinen vaihtoehto on ulkoistaa blogin kirjoittaminen. Toimiva malli voi olla myös näiden kahden hybridimalli, jossa esimerkiksi pidemmät sisällöt ostetaan ja lyhyemmät näkökulmat kirjoitetaan itse. Kannattaa laatia budjetti ja ostaa ulkoistettu sisällöntuotanto ajoissa.

Ulkoistetuksi resurssiksi kannattaa valita kumppani, joka on erikoistunut verkkosivusisältöjen tuottamiseen ja jolla on ajantasainen ymmärrys sisällön hakukoneoptimoinnista.

On äärimmäisen tärkeää, että blogin tekeminen on kirjoittajilleen mielekästä ja innostavaa. Pakkonakkina tekstin tuottaminen ei jaksa pitkään kiinnostaa ja se näkyy nopeasti myös tekstin laadussa. Antamalla kannustavaa palautetta ja palkitsemalla aktiivisuutta voi osoittaa, että blogilla on merkitystä ja sen tekeminen otetaan tosissaan liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävänä työnä. ”

Perusta oma yritysblogi

Jos yrityksellänne on jo kotisivut, on yleensä loogista perustaa blogi suoraan niiden yhteyteen. Kannattaa vielä kurkata ammattibloggaaja Marjukka Mäkelän vinkit bloggaamisen aloittamiseen, sillä monet niistä toimivat myös yritysblogille.