Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Kuinka kirjoittaa hyvä blogiteksti?

Kaisa Huttunen

Hyvä blogiteksti saa lukijan huomion ja myös pitää sen loppuun asti. Mistä elementeistä hyvä blogikirjoitus koostuu?

Kokosimme tähän kirjoitukseen kaikki keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat kirjoituksen onnistumiseen. Kokeneemmille bloggaajille aihe voikin olla jo tuttu ennestään, mutta kiireessä asiat unohtuvat liian helposti. Toisaalta aloittelevalle bloggajalle teksti voi tuoda kokonaan uusia näkökulmia omien kirjoitusten työstämiseen.

Lisäksi loppuun on koottu myös muutamia blogipostaus ideoita, joiden avulla aloittelevat bloggaaja pääsee helposti alkuun ja joita myös kokeneempi tekijä voi hyvin hyödyntää. Jos sinulla ei vielä ole blogia, kannattaa tutusta artikkeliimme, jonka avulla blogin perustaminen onnistuu helposti.

Mistä hyvä blogiteksti muodostuu?

Hyvä blogiteksti onnistuu varmasti jokaiselta, eikä sen toteuttaminen ole mitenkään erityisen vaikeaa, kunhan muistaa muutaman keskeisen asian. Tärkeitä asioita ovat kiinnostava aihe, hyvä otsikko, selkeä kieli ja helposti silmäiltävä kokonaisuus.

On hyvä myös muistaa, että hyvä kirjoittaja ei välttämättä ole suoraan hyvä bloggaaja, sillä blogi teksti eroaa monella tavalla esimerkiksi kirjoista ja lehtiartikkeleista. Bloggaamista voi onneksi jokainen opetella, ja siinä kehittyykin usein parhaiten juuri tekemällä.

Hyvä blogiteksti on jaoteltu selkeästi. Kuvassa läppärin näytöllä näkyy teksti, jossa otsikot, erilaiset infolaatikot paikallaan.

Valitse blogitekstin aihe

Blogi aihe kannattaa valita huolellisesti ja rajata riittävän tarkasti. Hyvä nyrkkisääntö on, että yksi blogiteksti käsittelee vain yhtä asiaa. Jos kirjoitukseen alkaa tulla useampia asioita, kannattaa se jakaa eri kirjoituksiksi. Tällä tavalla blogiteksti pysyy selkeänä lukijalle, ja sille on todennäköisesti helpompi myös saada hakukonenäkyvyyttä halutulla avainsanalla.

Blogitekstin aihe kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita siten, että se vastaa mahdollisimman konkreettisesti potentiaalisen lukijan kysymykseen. Tämä liittyy siihen, että yleensä ihmiset käyttävät hakukoneita etsiäkseen vastausta johonkin asiaan tai ratkaisua ongelmaansa. Hyvä ja konkreettinen aihe voisi olla esimerkiksi 10 lahjaideaa 7-vuotiaalle.

Katso, mitä aiheesta on jo kirjoitettu

Aihetta valitessa kannattaa tutustua muihin samaa aihetta käsitteleviin kirjoituksiin. Näin saat paremman käsityksen siitä, mitä blogikirjoituksia on olemassa ja mitä niissä on käsitelty. Niiden pohjalta on helpompaa miettiä, mikä voisi olla oma kulmasi aiheeseen, jotta et vain toista aiempien kirjoitusten asioita.

Toisaalta saatat myös huomata, ettei aihetta juuri käsitellä tai siitä ei ole ainakaan julkaistu suomenkielisiä blogitekstejä. Jos avainsananlle on edes vähintäänkin jonkin verran hakuja olemassa, on kyseessä todennäköisesti hyvinkin potentiaalinen aihe.

Blogitekstin otsikko

Blogitekstin otsikolla on todella suuri merkitys. Otsikon tulisi olla hyvin sisältöä kuvaava ja kiinnostusta herättävä, sillä otsikko on yleensä ensimmäinen asia, jonka mahdollinen lukija näkee. Otsikko näkyy ensimmäisenä tai jopa ainoana asiana esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja Googlen hakutuloksissa.

Otsikon ideaalipituus on noin 60 merkkiä, sillä pidemmistä otsikoista esimerkiksi Google jättää osan näyttämättä. Toisaalta tätä lyhyemmät otsikot eivät hyödynnä kokonaan sitä tilaa, joka niillä olisi käytettävissä.

Otsikko on tärkeä myös hakukoneoptimoinnin kannalta. Otsikosta tulisikin löytyä kirjoituksen tärkein avainsana mieluiten perusmuodossa. Käsittelemme tarkemmin otsikoiden hakukoneoptimointia erillisellä kirjoituksessa.

Otsikoita kannattaa kirjoittaa blogin luonnosteluvaiheessa useita, joista voidaan valita lopuksi parhaiten sopiva vaihtoehto. Blogitekstissä tulee hyödyntää myös runsaasti alaotsikoita, jotka jakavat tekstiä pienempiin osiin ja kertovat lukijalle, mistä juuri kyseinen osio kertoo.

Hyvä otsikko on yksi tärkeimmistä blogiteksti elementeistä. Kuvassa esikatselut eri blogiteksteistä.

Käytä selkeää kieltä

Blogiteksteissä kannattaa suosia mahdollisimman selkeää kieltä ja lyhyitä virkkeitä. Näin tekstiä on helppo lukea myös mobiililaitteilta.

Teksteistä kannattaa jättää pois kaikenlainen turha ammattisanasto tai jargon, jotta kuka tahansa voi ymmärtää tekstin sisällön helposti. Totta kai tiettyjä ammattitermejä voi olla tarpeen käyttää blogitekstissä, mutta tällöin ne kannattaa avata tarkemmin heti kirjoituksen alussa.

Lisäksi kielen kannattaa olla hyvää yleiskieltä, jossa välimerkit ja oikeinkirjoitus on huomioitu. Tietenkään yksittäisen kirjoitusvirheet eivät hyvää sisältöä pilaa, mutta paljon  peruskielioppivirheitä sisältävä teksti on usein raskas lukea ja sen takia se jääkin helposti kesken.

Toisaalta blogitekstissä saa ja pitääkin kuulua kirjoittajan oma ääni. Kirjoita rohkeasti omalla tyylilläsi, sillä se parhaassa tapauksessa se auttaa sinua erottumaan muista ja jää lukijan mieleen.

Blogitekstin pituus

Minkä pituinen on hyvä blogiteksti? Tähän kysymykseen törmää usein ja tuntuu, että siitä ollaan vähän montaa mieltä: osa suosii lyhyitä tekstejä, kun taas osa kirjoittaa useiden sanojen tai jopa tuhansien sanojen tekstejä.

Blogitekstin pituudelle ei ole olemassa mitään täysin absoluuttista ihanne pituutta, mutta jokaisen blogitekstin olisi hyvä olla vähintään 500 sanaa pitkä.

Blogitekstin pituudelle ei ole olemassa mitään täysin absoluuttista ihanne pituutta, mutta jokaisen blogitekstin olisi hyvä olla vähintään 500 sanaa pitkä. Toisaalta, jos tekstiä syntyy helposti ja asiaa riittää, saa se olla reilusti pidempikin.

Blogitekstien pituutta on seurattu jo vuosia ja niiden keskimääräinen pituus näyttää jatkuvasti kasvavan. Vuonna 2014 keskimääräisen blogitekstin pituus oli vain 808 sanaa, kun taas vuonna 2020 se oli jo 1269 sanaa. Lähde: Orbit media.

Kyseisessä seurannassa on tutkittu nimenomaan englanninkielisiä blogeja, joten sanamäärät eivät todennäköisesti sovellu suoraan suomenkieleen, koska meillä sanat ovat usein pidempiä ja erilaisia prepositioita ei juuri käytetä. Luvut kertovat kuitenkin selkeästi siitä, että blogitekstit ovat jatkuvasti pidentyneet ja tämä tieto varmasti pätee myös suomenkielisiin blogiteksteihin.

Blogikirjoitus tulisi olla helposti silmäiltävä

Blogikirjoitus kannattaa olla rakenteeltaan helposti silmäiltävä. Sen olisi hyvä koostua lyhyistä esimerkiksi 3-6 virkkeen kappaleista ja yhden osion pituus kannattaa pitää muutamassa kappaleessa. Osioita voidaan erottaa toisistaan esimerkiksi välitosikoiden avulla.

Tekstiä kannattaa jaksottaa väliotsikoiden lisäksi myös erilaisilla visuaalisilla elementeillä, kuvilla, videoilla tai grafiikoilla. Parhaassa tapauksessahan erilaiset visuaaliset elementit tukevat blogipostauksen sisältöä ja havainnollistavat sitä uudella tavalla lukijalle. Vapaasti käytettäviä kuvia sisältävät esimerkiksi ilmaiset kuvapankit.

Erilaiset tekstielementit ovat myös tärkeitä tekstin jaksottamisen kannalta. Tekstiin voidaankin tehdä tekstilaatikoita, listauksia tai lainauksia. Tekstilaatikot voivat vastata vaikkapa vain yhteen tiettyyn kysymykseen tai esitellä aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia. Lainauksissa voidaan puolestaan nostaa esiin kirjoituksen ydinsanomaa tai yksittäisiä tärkeitä pointteja.

Blogiteksti kannattaa pitää mahdollisimman helposti silmäiltävänä.

Muista myös linkit

Blogipostauksen olisi hyvä sisältää ainakin muutamia linkkejä aiemmin julkaistuihin sisältöihin. Tämä ohjaa lukijaa eteenpäin ja pitää hänet sisältöjesi parissa. Yritysblogissa loppuun voidaan hyvin laittaa myös jonkinlainen aiheeseen sopiva call to action eli toimintakehoite.

Linkkien kanssa kannatta kuitenkin olla tarkkana, jotta ne ovat lukijan kannalta hyödyllisiä ja niitä on järkevä määrä. Linkkejä voi miettiä jo kirjoitusvaiheessa tai sopivat linkit voi lisätä vasta viimeistelyssä – ihan sen mukaan, kumpi työskentelytapa tuntuu itselle sopivammalta.

Jos käytät kirjoituksessasi esimerkiksi tutkittua tietoa tai toisen bloggaajan sisältöjä, tulee mahdolliset lähteet ehdottomasti mainita. Ne luovat uskottavuutta kirjoituksellesi ja onhan se jo hyvien tapojenkin mukaista. Toisaalta joskus saattaa käydä niinkin onnellisesti, että linkitetty kirjoittaja jakaa myös sinun artikkelisi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Blogipostaus ideoita

Blogitekstien sisällöt vaihtelevat tietenkin paljon sen mukaan, millainen blogi on kyseessä. Joskus blogi aiheita voi kuitenkin olla vaikea keksiä, jos on kiire tai blogiin julkaisee todella usein uutta sisältöä. Alle on listattu muutamia ideoita, mistä hyviä aiheita voisi löytää.

Blogien aiheita kannattaa myös itse listata vaikkapa puhelimen muistioon aina sitä mukaan, kun ne tulevat mieleen. Tällä tavalla käytössäsi on useampia aiheideoita kirjoitushetkeä varten ja voitkin aina valita niistä parhaimman tai ajankohtaisimman.

How to -aiheet

Ihmiset hakevat paljon erilaisia vinkkejä asioihin tai ratkaisua ongelmiinsa, joten vastaamalla niihin saat varmasti tekstillesi lukijoita. Mieti, missä asiassa juuri sinä olet hyvä tai missä asiassa voisit lukijaa auttaa.

Ahrefs avainsanahaulla saadaan yli 62 000 hakusana yhdistelmää, jotka alkavat miten-sanalla. Toinen Suomessa todennäköisesti usein tässä yhteydessä käytetty sana on kuinka, ja sille löytyi puolestaan yli 41 000 erilaista yhdistelmää. Kun listaa selaa, aiheita löytyy aivan laidasta. Ahrefs on yksi hakukoneoptimointiin käytettävistä työkaluista.

Aiheita voisivat olla esimerkiksi:

  • miten nukahtaa nopeasti
  • miten saada kissa syömään
  • miten tehdään cv
  • kuinka parantaa ryhtiä
  • kuinka säästää rahaa

Aiheeksi kannattaa tietenkin valita juuri se parhaiten oman blogin aihepiiriin sopiva aihe. Käytännössä toteutus voi olla vaikkapa vinkkilista tai vaihe vaiheelta etenevä ohje.

Blogipostaus ideoita: erilaiset how to-aiheet ovat suosittuja. Askartelutarvikkeita.

Blogihaaste

Erilaiset blogihaasteet ovat yleensä ajankohtaisia ja suosittuja aiheita. Niitä on yleensä mahdollista soveltaa oman blogin aihepiirin tai jopa yrityksen blogiin sopivaksi. Esimerkkejä haasteista ovat ystäväkirja, 10 kuvaa vuodelta 2020 tai 10 faktaa minusta.

Erilaisten haasteiden ympärille luotu sisältö ei välttämättä ole kovinkaan pitkäikäistä tai niin kutsuttua evergreen sisältöä, etenkin jos haaste on jollain tavalla aikasidonnainen. Toisaalta ne voivat tuoda mukavaa vaihtelua blogin asiapitoisempiin sisältöihin ja olla nopeita toteutettavia.

Yritysblogissa erilaiset haasteet voivat toimia myös vaikkapa työnantajamielikuvan rakentamisen kannalta tai niiden kautta voitaisiin esitellä asiakkaita ei niin perinteisessä referenssi muodossa.

Kysy lukijoilta

Kun blogille alkaa kertyä lukijoita, on järkevää kuunnella myös heitä aiheiden valinnassa. Voit kysyä heiltä aiheideoita joko suoraan tai poimia niitä heidän esittämistään kommenteista. Jos blogilla on omat sosiaalisen median kanavat, niin kannattaa hyödyntää myös niitä aiheideoiden keräämiseen.

Yritysblogissa aiheita voi löytää edellä mainittujen lisäksi myös asiakkaiden kanssa juttelemalla tai kysymällä vinkkiä asiakaspalvelusta. Jos yrityksellä on jonkinlainen asiakaspalvelu, on todennäköistä, että he tietävät, millaisia kysymyksiä asiakkaat toistuvasti pohtivat. Nämä ovatkin usein loistavia blogin aiheita.