Sosiaalinen media markkinoinnissa

Kaisa Huttunen

Sosiaalinen media on jo osa monien yritysten markkinointia, eikä turhaan, sillä onnistuneen somemarkkinoinnin avulla voidaan esimerkiksi lisätä myyntiä, vahvistaa brändiä ja sitouttaa kokonaan uusia asiakkaita.

Tässä kirjoituksessa käsitellään sosiaalisen median markkinointia, miksi sitä kannattaa tehdä ja miten sen kanssa pääsee alkuun. Mukana kirjoituksessa myös sosiaalisen median markkinoinnin ja mainonnan osaaja Pia Komulainen.

Pia Komulainen

Pia Komulainen, sosiaalisen median asiantuntija markkinointitoimisto Call To Action Oy:ssa

Koulunpenkiltä vuonna 2016 suoraan CTA:n tiimiin hypännyt, ”just do it” / ”get shit done” -mentaliteetin omaava osaaja, jonka pääfokus on sosiaalisen median mainonta ja markkinointi.

Sosiaalinen media -määritelmä

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan yleensä verkossa olevaa viestintäympäristöä, jossa jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus olla vastaanottajan lisäksi myös aktiivinen sisällöntuottaja. Sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Facebook, Instagram ja Twitter.

Sosiaalinen media markkinointikeinona

Sosiaalinen media on nykyään lähes kaikkialla. Katso vaikkapa ihmisiä bussipysäkeillä tai kauppajonossa, aika moni selaa jotain sosiaalisen median kanavaa. Lähes jokainen suomalainen käyttääkin vähintään yhtä sosiaalisen median kanavaa ja myös monilla yrityksillä onkin esimerkiksi Instagram-yritystili. Sosiaalinen media markkinointikeinona voi tarjota myös monia mahdollisuuksia yrityksille.

Pia: ”2,7 miljoonaa suomalaista on Facebookissa,  2 miljoonaa suomalaista on Instagramissa, Linkedin:issäkin käyttäjiä on yli miljoona. Kuka tahansa asiakkaasi onkaan, tavoitat heidät somesta sekä työ- että vapaa-aikana. Aktiivisella somettamisella saat kävijöitä kotisivuille, kotisivukävijöistä voidaan saada liidejä ja liideistä kauppaa.

Some on myös paras kanava aktiiviseen keskusteluun asiakkaiden kanssa. Nykyajan asiakas, kun ei usein halua myyntipuhetta vaan aitoa kanssakäymistä. Keskustelemalla voit kehittää palvelua / tuotetta ostamista lisäävään suuntaan. Ymmärrät myös asiakkaitasi paremmin.

Vahva somenäkyvyys kasvattaa brändiluottamusta ja yrityksesi saa lojaaleja asiakkaita, tähän vaikuttaa tietysti myös aiemmin mainittu aito kanssakäyminen. Orgaaninen somemarkkinointi on vieläpä täysin ilmaista, se maksaa vain aikaa.”

Lisää myyntiä

Ihmiset etsivät usein tietoa ostopäätöstensä tueksi tai ongelmansa ratkaisemiseksi juuri sosiaalisen median kanavista. Toisaalta he saattavat käydä lukemassa sieltä myös yrityksen saamia arvosteluja.

Sosiaalisen median markkinointi voi auttaa tavoittamaan halutun kohderyhmä suhteellisen pienillä kustannuksilla, joskus jopa täysin ilmaiseksi. Monet mieltävätkin sosiaalisen median kanavana, jonka kautta voi saada lisää kävijöitä yrityksen verkkokauppaan tai kotisivuille. Parhaassa tapauksessahan nuo kävijät muuttuvat myös myynniksi.

Lue myös social selling -mahdollisuuksista aiemmasta kirjoituksestamme.

Sosiaalinen media markkinointi pitäisi olla osa jokaisen yrityksen markkinointistrategiaa.

Vahvistaa brändiä

Sosiaalisessa mediassa voidaan aina julkaista juuri yrityksen näköistä sisältöä. On tärkeä muistaa, ettei se voi olla pelkkää omien tuotteiden markkinointia vaan kokonaisvaltaista brändin rakentamista.

Parhaassa tapauksessa julkaisut rakentavat kuvaa yrityksestä oman alansa asiantuntijana. Jos yritys keskittyy esimerkiksi autoiluun, voisi se julkaista tietoa uusista muutoksista, arvosteluja uusista autoista tai luoda vaikkapa leikkimielisen testin: Mikä auto sopisi sinulle?

Sitouttaa asiakkaita

Olemassa olevien asiakkaiden sitouttaminen on uusien asiakkaiden hankinnan ohella todella tärkeää, sillä se voi tarjota lisämyyntimahdollisuuksia tai mikä vielä parempaa, asiakas voi suositella palvelua tai tuotetta ystävälleen.

Sosiaalinen media markkinoinnin välineenä mahdollistaa matalan kynnyksen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa siellä, missä he muutenkin ovat. He voivat lähestyä yritystä viestillä, yritys voi jakaa asiakkaiden kuvia (lupa täytyy tienenkin aina kysyä!) tai asiakkailta voidaan pyytää kehitysehdotuksia.

Asiakkaat voivat myös antaa arvosteluja ja palautetta sosiaalisen median kautta. Etenkin negatiivisiin palautteisiin kannattaa vasta huolellisesti, sillä parhaassa tapauksessahan ne voidaan vielä onnistua kääntämään positiivisemmiksi kokemuksiksi.

Sosiaalisen median markkinoinnin aloittaminen

Oikein hyödynnettynä sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa voi tarjota useita hyötyjä, jonka takia sen käyttöä kannattaa ehdottomasti harkita. On hyvä kuitenkin ensin rauhassa pohtia vaihtoehtoja ennen kuin luodaan tilit kaikkiin mahdollisiin sosiaalisen median kanaviin.

Pia: ”Määrittele tärkeimmät asiakkaasi: Missä somekanavassa he viettävät aikaa? Valitse markkinoida täällä ja älä ota käyttöön liian montaa kanavaa kerralla. Niiden hallinnointi on mahdotonta, etenkin jos hoidat somemarkkinoinnin kaiken muun työn ohella itse ja yksin.

Tee somestrategia. Määrittele millaista sisältöä jaat missäkin kanavassa, millainen on yrityksesi ääni ja kuinka usein teet postauksia. Mitä useammin voit julkaista sisältöä, sen parempi. Jos voit suunnitella toteutuksen tarkasti, saat takuuvarmasti parempia tuloksia. Suunnitelmallisuus takaa sen, että sometus ei jää satunnaiseksi puuhailuksi.

Älä lannistu, jos aktiivinen sometus ei tuo heti tulosta. Markkinointi on pitkän matkan juoksu.”

Yrityksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa

On tärkeä erottaa, että sosiaalisessa mediassa voi olla niin kutsuttua orgaanista näkyvyyttä ja maksettua näkyvyyttä. Orgaanista näkyvyyttä on mahdollista saada ihan tavallisilla julkaisuilla esimerkiksi yrityksen Facebook-sivuna. Maksettua näkyvyyttä voivat puolestaan olla erilaiset mainokset tai julkaisujen näkyvyyden maksullinen tehostaminen.

Orgaanisen näkyvyyden saaminen on muuttunut koko ajan yhä vaikeammaksi, sillä sisällöntuottajia on jo eri kanavissa todella paljon. Toisaalta myös eri kanavien algoritmi on vaikuttanut tähän merkittävästi. Kanavat haluavat saada käyttäjät viihtymään, ja tarjoavat siksi vain käyttäjiä kiinnostavaa sisältöä. Yleensä käyttäjät kokevat kavereidensa sisällöt yrityksien sisältöjä kiinnostavammiksi, ja siksi algoritmikin sitä suosii.

Sosiaalinen media markkinoinnissa hyödynnetään yleensä maksettua näkyvyyttä. Maksettu näkyvyys tarjoaa myös monia hyviä puolia, jonka takia siitä voi usein olla oikein käytettynä orgaanista näkyvyyttä enemmän hyötyä. Maksettunäkyvyys mahdollistaa yleensä tarkan kohdentamisen.

Esimerkiksi Facebook-mainonta voidaan kohdentaa hyvinkin tarkkaan iän, asuinpaikan, sukupuolen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Yleensä parhaaseen lopputulokseen pääsee yhdistämällä molempia tapoja.

Sosiaalinen media markkinoinnissa kannattaa hyödyntää sekä maksettua että orgaanista näkyvyyttä.

Tavoitteen ja kohderyhmän määrittely

Sosiaalinen media markkinointi tulisi aina olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ei siis kannata vain yksinkertaisesti perustaa tilejä sen takia, että muillakin on.

Tavoite voi liittyä esimerkiksi liikenteen ohjaamiseen verkkosivuille, suoran myynnin lisääminen verkkosivustolta tai yrityksen tunnettuuden lisääminen. Tavoitteiden tulisi olla tarpeeksi konkreettisia ja mitattavia, jotta markkinoinnin tehokuutta voidaan oikeasti arvioida.

Tavoitteen määrittelyn lisäksi on tärkeää määritellä myös kohderyhmä tarkkaan, esimerkiksi iän, sijainnin, kiinnostuksen ja keskeinen ongelma, johon hän hakee ratkaisua. Kohderyhmän määritteleminen auttaa ymmärtämään asiakkaita paremmin ja helpottaa myös käytettävien kanavien valinnassa sekä mainosten kohdentamisessa.

Sosiaalisen median kanavan valinta

Tavoitteen ja kohderyhmän pohjalta valitaan käytettävät sosiaalisen median kanavat. Usein ei kannata olla kaikissa mahdollisissa kanavissa mukana, koska se söisi tarpeettomasti resursseja. Keskittämällä resurssit yhteen tai muutamaan kanavaan saadaan todennäköisesti parempi lopputulos.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa kannattaa aloittaa ottamalla ensin rauhassa haltuun yhden kanava, sillä saat siitä todennäköisesti paremmin tehon irti. Toisaalta myös erilaisten muutosten seuraaminen on helpompaa, kun käytössä on vain yksi kanava. Jokaisella kanavalla on luonnollisesti omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten kanavavalinnalla voi suuri merkitys tavoitteen saavuttamiseen kannalta.

Ihmiset odottavat yrityksiltä aktiivisuutta, eli jos yrityksellä on tili jossain sosiaalisen median kanavassa, tulee siellä olla myös oikeasti läsnä. Vuonna 2018 tehty Conversocialin tutkimus sai selville, että 37 % asiakkaista odottaa yrityksen vastaavan alle 30 minuutissa sosiaalisessa mediassa. 31 % puolestaan alle kahdessa tunnissa ja 26 % alle neljässä tunnissa.

Lähde: Conver social

Yrityksen on oltava aktiivinen sosiaalisessa mediassa sitouttaakseen yleisönsä.

Kuinka usein ja mitä tulisi julkaista?

Sosiaalisessa mediassa tulisi aina julkaista laadukasta ja kohdeyleisöä aidosti kiinnostavaa sisältöä. Riippuen yrityksen tavoitteista ja tyylistä, siellä voidaan esimerkiksi jakaa vinkkejä tuotteiden käyttöön tai ikään kuin takahuonemateriaalia yrityksen toiminnasta.

Monet sosiaalisen median kanavat tarjoavat jopa todella kattavasti tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Kannattaakin rohkeasti testailla erilaisia sisältöjä ja tarkastella niiden toimivuutta.

Sosiaalisen median hallintatyökalua ylläpitävä ja kehittävä Buffer on tutkinut sitä, kuinka usein eri sosiaalisen median kanaviin tulisi julkaista. Tutkimuksen mukaan, esimerkiksi Facebookiin tulee tehdä korkeintaan kaksi julkaisua päivässä ja Twitteriin kolme. Sen jälkeen sitoutuminen alkoi merkittävästi laskea.

Lähde: Buffer

Toki monelle yritykselle kaksi julkaisua päivässäkin olisi jo todella paljon, mutta näiden perusteella havaitaan kuitenkin se, että yrityksen seuraajia ei kannata spämätä eli julkaista yhtenä päivänä liikaa. Yleensä järkevintä olisi julkaista mahdollisimman säännöllisesti, eli mieluiten vaikkapa muutamana päivänä viikossa.

Pian vinkit sosiaalisen median markkinoinnissa onnistumiseen

Pia antoi vielä lopuksi omat vinkkinsä, joiden avulla yritys voi onnistua sosiaalisen median markkinoinnissa:

  • Ole aito ja sellainen kuin yrityksesi on. Teennäisyys paistaa läpi somessa ja aito vuorovaikutus jää uupumaan.
  • Varaa kalenterista aikaa sometukselle ja pidä siitä kiinni. Muuten postailu jää tekemättä. Hyödynnä myös somekanavien postausten ennakkoon ajastamisen mahdollisuutta.
  • Ole aktiivinen seuraajiesi kanssa. Tykkää ja kommentoi myös muiden postauksista.
  • Tutki mitä toimialasi yritykset tekevät maailmalla ja ota mallia.