Hakukoneoptimointi

Juuso Kataja

Hakukoneoptimointi opas päivitetty 4.8.2020

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on tärkeä osa verkkosivustojen kehitystä ja digitaalista markkinointia. Koska hakutuloksissa 1. – 3. sijat saavat sivustot rohmuavat suurimman osan kävijäliikenteestä, kannattaa hakukoneoptimointiin panostaa.

Tässä kirjoituksessa perehdytään hakukoneoptimoinnin perusteisiin ja käydään läpi yksittäisiä tärkeitä kohtia, joilla tuloksiin voidaan vaikuttaa. Toivon, että kirjoituksesta olisi hyötyä mahdollisimman monelle ja se olisi hyvä hakukoneoptimointi opas aloittelijan näkökulmasta. Listaan kirjoituksessa myös useita tehtäviä, jotka olisi syytä suorittaa jokaisella sivustolla.

Koska opas aiheesta on poikkeuksellisen laaja, voit hyödyntää myös seuraavaa navigaatiota:

Mitä hakukoneoptimointi on?

Hakukoneoptimointi tarkoittaa sananmukaisesti parannustoimia, joilla saadaan hakukoneista enemmän ja laadukkaampia kävijöitä sivustolle. Käytännössä usein puhutaan siitä, että saadaan oma sivusto nousemaan hakukonesijoituksissa paremmille sijoituksille tärkeillä avainsanoilla sekä löytämään lisää avainsanoja, joilla saadaan sivustolle sen aihepiiristä kiinnostuneita kävijöitä.

Hakukoneoptimoinnin tavoitteina ja hakukoneoptimoijan tehtävinä, voidaankin pitää muun muassa seuraavia kohtia:

 • Selvittää minkälaista sisältöä kävijät etsivät
 • Luoda sisältöä, jota kävijät etsivät ja joka vastaa hakujen tarkoitusta
 • Optimoida jo luotua sisältöä vastaamaan paremmin kävijöiden hakuja
 • Löytää ja korjata hakukonetuloksia heikentäviä kohtia sivustolla
 • Hankkia linkkejä ulkopuolisille sivustoille, jotka linkittävät luotuun sisältöön omilla sivustoillaan
 • Seurata ja raportoida tulosten kehittymistä

Hakukoneoptimointi on nykyään ennen kaikkea sisällöntuotantoa.

Hakukoneoptimointi on nykyään ennen kaikkea sisällöntuotantoa, jossa tulisi keskittyä kävijöille mahdollisimman hyödyllisen sisällön tuottamiseen. Sisällön täytyy olla myös sellaista, jota ihmiset aktiivisesti myös etsivät hakukoneista. Suurin virhe onkin tuottaa sellaista sisältöä, jota kukaan ei hae tai joka vastaa huonosti käyttäjän tekemän haun motiiveihin.

Luontaiset hakukonetulokset vs. maksetut mainokset

Kun puhutaan Googlen tuloksista, on tärkeä myös ymmärtää mitkä ovat niin sanottuja luontaisia hakukonetuloksia ja mitkä luokitellaan maksetuiksi mainoksiksi.

Ohessa on esimerkiksi hakukonetulos hakutermillä ”auton vuokraus”.

Google-hakukonesijoitukset, joissa on huomiovärein eroteltu maksetut ja luonnolliset sijoitukset.

Ennen luontaisia hakukonetuloksia, näyttää Google sivulla maksettuja mainoksia. Mainosten määrä vaihtelee yhdestä neljään, riippuen kuinka kilpailtu kyseinen hakusana mainostajien keskuudessa on. Tämän jälkeen Google esittää 10 luontaista hakukonetulosta, joiden jälkeen voi tulla myös lisää maksettuja mainoksia. Varsinkin kuvassa näkyvät kolme ensimmäistä luontaista hakukonesijoitusta ovat ne arvokkaimmat sijoitukset, jotka tuovat eniten kävijöitä Googlesta.

Kaikki tulokset eivät ole linkkejä kotisivuille
Kaikki Googlen hakukonetulokset eivät suinkaan ole linkkejä kotisivuille, vaan Google näyttää myös muunlaisia hakukonetuloksia.

Tässä esimerkkihaussa näkyy myös niin sanottuja paikallisia tuloksia, joita Google esittää, joko yritysten lisäämien My Business -paikkamerkintöjen, tai sivujen koodiin lisättyjen jäsenneltyjen tietojen perusteella. Google tulkitsee, että auton vuokraus on paikallinen haku ja koska haku tehtiin Vantaalla, näyttää se käyttäjää lähellä olevia yrityssijainteja.

Hakutuloksissa voidaan esittää myös monia muita laajennoksia, kuten esimerkiksi Googlen kuvahaun tuloksia, Youtube-videoita tai erilaisia inforuutuja.

Tehtävä:

Varmista sivustosi näkyminen myös paikallisissa hauissa, esimerkiksi luomalla yrityksellesi ainakin Google My Business -profiili.

Liikenteen jakautuminen kärkisijojen kesken

Kuinka kaikki liikenne sitten jakaantuu kärkisijojen kesken? Chitikan vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan, jakaantuma näyttää tältä:

Sijoitus GooglessaLiikenteen osuus
1.32.5%
2.17.6%
3.11.4%
4.8.1%
5.6.1%
6.4.4%
7.3.5%
8.3.1%
9.2.6%
10.2.4%
11.1.0%
12.0.8%
13.0.7%
14.0.6%
15.0.4%

Tuloksista silmiinpistävää on tietysti, että 1. sija vie ylivoimaisen leijonan osuuden kävijäliikenteestä ja top3-sijoitusten yhteenslaskettu osuus on jopa 61,5%. Hakukoneoptimoinnin tavoitteeksi tuleekin määrittää mahdollisimman monen avainsanan saanti top3-sijoituksille.

Huomionarvoista on myös todeta, että vain ensimmäinen Googlen hakukonetulosten sivu merkitsee, sillä sijalle 11., ja samalla toiselle sivulle, jäävä tulos kerää enää 1% kävijäliikenteestä.

Kuinka kauan kestää, että Google näkyvyys saadaan sivustolle?

Usein meillekin esitetään kysymyksiä, kuten: ”Kauanko kestää, että sivu löytyy Googlesta?”

Tämä on hyvä kysymys, johon ei ole suoraa yksiselitteistä vastausta. Sivun näkyvyys netissä on riippuvainen myös siitä, onko kyseessä uusi alasivu jo tunnetulla sivustolla vai kokonaan täysin uusi verkkotunnus ja sivusto.

Vain 5,7% sivuista pääsi top 10 sijoitukselle vuoden sisällä julkaisusta

Tunnettu hakukonetyökaluyhtiö Ahrefs teki tutkimuksen kahdesta miljoonasta satunnaisesti valitusta sivusta, joka osoittaa, että luontaisten hakukonetulosten kärkeen pääsemiseen tarvitaan taitojen lisäksi myös aikaa.

Tutkimuksen mukaan:

 • Keskimääräiset top 10-sijoitukset olivat yli 2 vuotta vanhoja sivuja
 • 1. sijan sivut olivat keskimäärin 3 vuotta vanhoja
 • Vain 5,7% sivuista pääsi top 10 sijoitukselle vuoden sisällä julkaisusta
 • Näillä 5,7% sivuilla kesti top 10 sijoituksen saavuttamiseen 2 – 6 kuukautta.

Google selkeästi suosii vanhaa sisältöä juuri luodun sisällön sijasta, mutta luvuista ei kannata vielä masentua. Mitä todennäköisemmin nämä mainitut 5,7% sivuista nousivat hakutulosten kärkisivulle nopeammin juuri hyvin tehdyn hakukoneoptimoinnin ansiosta.

Miksi hakukonesijoitukset vaihtelevat?

Hakukonesijoitukset elävät jatkuvasti. Google haluaa tarjota käyttäjilleen mahdollisimman hyviä hakutuloksia, jolloin se jatkuvasti testaa ja vertailee, mitkä hakutulokset ovat sen käyttäjien kannalta parhaita.

Juuri hakusijoitusten vaihtelu mahdollistaa hakukoneoptimoinnin, eli uudet ja paremmat sisällöt voivat korvata vanhoja tuloksia ajan myötä kärkisijoilta. Tällä tavalla yrityksen näkyvyys netissä voi kasvaa pikku hiljaa määrätietoisella työskentelyllä.

Oheisessa esimerkissä on graafinen kuvaaja erään avainsanan top5-sijoitusten historiasta viimeisen kuuden kuukauden ajalta.

Hakukonesijoitukset ja niiden kehitys viiden sivuston osalta.

Kuten kuvaajasta nähdään, ovat muutamat tulokset pysyneet hyvin tasaisesti kärjesssä. Yksi tuloksista on melko hiljattain noussut uutena tulokkaana kärkeen ja erään tuloksen kohdalla ei Google selkeästi ole vielä osannut päättää, onko tulos hyvä vai ei.

Erityisesti avainsanat, joiden kärkisijoituksissa esiintyy suurta vaihtelua, ovat otollisia kohteita hakukoneoptimointia ajatellen. Näillä sanoilla on siis usein helpompaa ja nopeampaa päästä kärkisijoille, koska ne eivät ole vielä kovin vakiintuneita.


Personoidut hakukonetulokset

Kannattaa myös huomioida, että Googlessa näkemäsi hakukonetulokset perustuvat myös aina osin aiempaan käyttöhistoriaasi, kuten aiempiin hakuihin tai selainhistoriaasi. Google siis lähtökohtaisesti tarjoilee sinulle erilaisia tuloksia kuin jollekin toiselle käyttäjälle. Tästä syystä hakukonesijoitusten tarkka seuranta vaatii omia apuohjelmia.

Avainsanatutkimus

Kaikki hakukoneoptimointi lähtee liikkeelle huolellisesta avainsanatutkimuksesta. Avainsanatutkimuksessa selvitetään millä yksittäisillä hakutermeillä ihmiset ylipäänsä etsivät tietoa Googlesta, toimintaasi liittyen.

Avainsanatutkimuksella voidaan selvittää myös, onko ideoitua sivustoa tai yksittäistä alasivua / blogikirjoitusta kannattavaa toteuttaa sekä se voi helposti vaikuttaa myös sivustolla käytettävään verkkotunnukseen ja URL-osoitteisiin.

Lue aikaisemmasta kirjoituksestamme lisää avainsanatutkimuksesta.

Verkkotunnus

Sivuston osoitteella eli verkkotunnuksella, on iso merkitys hakukonetuloksiin. Mikäli verkkotunnus sisältää jo haettavan termin, saa sivusto, ja erityisesti sen etusivu, merkittävää etua hakutuloksissa haetulla sanalla.

Usein sivustot kuitenkin löytyvät Googlen hakukonetuloksista useilla kymmenillä tuhansilla eri avainsanoilla, joten kokonaisuuden kannalta voi hyviä tuloksia saavuttaa myös brändiin pohjautuvalla verkkotunnuksella.

Verkkotunnuksen ikä

Verkkotunnuksen ja sivuston iällä on myös vaikutusta hakukonetuloksiin. Mitä vanhempi verkkotunnus on kyseessä, sitä luotettavammalta se näyttää Googlen silmissä. Tästä syystä on erittäin tärkeä huolehtia, ettei verkkotunnus pääse vanhenemaan vahingossa välissä. Tämä on yksi syy, miksi meillä Zonerilla uusitaan asiakkaiden verkkotunnukset aina automaattisesti ilman asiakkaan erillisiä toimia.

Koska vanhemmat verkkotunnukset nauttivat jo olemassa olevaa arvostusta, voi sivustoa perustettaessa olla järkevää miettiä myös olemassa olevan sivuston / verkkotunnuksen ostamista, uuden verkkotunnuksen rekisteröinnin sijasta.

Uusien verkkotunnusten yhteydessä, myös verkkotunnuksen rekisteröintiajan pituudella voi olla merkitystä. Tämä perustuu teoriaan, jossa heti viideksi vuodeksi rekisteröity verkkotunnus olisi todennäköisesti luotettavampi ja vähemmän todennäköisesti huijaustarkoituksiin rekisteröity, kuin vain yhdeksi vuodeksi rekisteröity verkkotunnus.

Tehtävä:

Varmista, että kaikilla verkkotunnuksillasi on automaattinen uusinta käytössä, etteivät ne pääse vanhenemaan vahingossa.

Verkkotunnuksen pääte

Onko valitulla verkkotunnuksen päätteellä sitten merkitystä hakukoneoptimoinnin kannalta? John Muller kirjoittaa, Googlen virallisessa Webmasters blogin artikkelissa, että kaikkia domainpäätteitä arvostetaan lähtökohtaisesti samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, ettei .com domainilla ei ole etulyöntiasemaa johonkin muuhun päätteeseen verrattuna. Myöskään domainpäätteessä sijaitseva mahdollinen avainsana, kuten .store, ei nosta tuloksia kyseisellä hakusanalla.

Yllättävää kyllä, valitun verkkotunnuksen päätteellä voi kuitenkin olla merkitystä. Samaisessa artikkelissa Google ilmoittaa, että se hyödyntää maakohtaisia päätteitä apuna tunnistaessaan, mille maantieteelliselle alueelle sivusto on suunnattu.

Eli jos sivusto on puhtaasti tarkoitettu suomalaisille kävijöille, on suositeltavaa valita käyttöön kotimainen .fi pääte. Jos taas sivustoa rakennetaan ruotsalaisille kävijöille, olisi suositeltavaa valita .se pääte.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös .com tai .info päätteellä voisi saada erinomaisia hakukoneoptimointituloksia myös suomenkielisillä sivustoilla ja Suomen alueella. Kyseessä on vain yksi työkalu Googlen pakissa kohdistusta selvittäessä. Kohdistusta voi ilmaista sivustolla myös muilla ta voilla, joista löydät lisätietoja tästä Googlen ohjeesta.

Vältä ilmaisia verkkotunnuksia!
Verkossa on myös paljon ilmaisia verkkotunnuspäätteitä, kuten tk, .ml, .ga, joiden käyttö ei ole suositeltavaa. Niiden ongelmana on siis, että kuka tahansa voi rekisteröidä niitä ilman kustannuksia, joten niitä käytetään yleisesti erilaisilla huijaussivustoilla.

Vaikka Google ei näitä domainpäätteitä tuloksissa rankaisikaan, niin todennäköisesti monet käyttäjät vierastaisivat kyseisten linkkien ja hakutulosten avaamista.

Palvelintilan valinta ja Google näkyvyys

Palvelintilan valinnalla ja valitulla palveluntarjoajalla on suuri merkitys hakukoneoptimointiin ja sen tuloksiin. Hitaalla / ylikuorimetulla palvelimella ei yksinkertaisesti ole mahdollista päästä samanlaisiin sivustojen latautumisnopeuksiin, kuin huippuunsa viritetyllä palvelinkokonaisuudella. Palvelintila kannattaakin nähdä ennemmin sijoituksena, kuin pakollisena kulueränä.

Palvelimen fyysinen sijainti

Sivuston käyttämän palvelimen sijainnilla on väliä. Pitkät fyysiset välimatkat todellisiin käyttäjiin, vaikuttavat suoraan sivuston latautumisnopeuteen ja sitä kautta käytettävyyteen ja hakukonesijoituksiin. Suomalaisille kävijöille suunnatun sivuston palvelimen tulisi sijaita aina Suomessa.

Suomalaisille kävijöille suunnatun sivuston palvelimen tulisi sijaita aina Suomessa

Fyysisen sijainnin merkitystä voidaan pienentää ottamalla käyttöön CDN (Content Delivery Network)-palveluita, jotka tarjoavat välimuistista staattista sisältöä kävijöille heitä lähellä sijaitsevilta palvelimilta.

Palvelimen luotettavuus / katkokset

Kotisivuilla käytettävän palvelimen tulee olla myös luotettava. Liian usein toistuvat katkokset voivat helposti johtaa myös sijoitusten putoamiseen Googlessa.

Palvelimen suorituskyky

Palvelimen suorituskyvyllä on suuri merkitys kotisivujen latautumisnopeuteen, jolla puolestaan on huomattava merkitys sivuston konversioon. Latautumisnopeus on myös yksi monista hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista kriteereistä, joten heikon suorituskyvyn vaikutukset kertautuvat nopeasti.

Palvelimen suorituskykyyn taas vaikuttavat muun muassa käytetyn palvelimen rauta, konfiguraatio sekä paljonko yksittäisellä palvelimella on eri asiakkaita ja sivustoja.

SSL-salaus

SSL-sertifikaatti suojaa kävijän selaimen ja palvelimen välisen liikenteen siten, ettei ulkopuoliset tahot pääse dataan käsiksi. Tämä vaikuttaa positiivisesti hakukoneoptimoinnin kannalta kahdellakin tavalla.

1. Kävijäkokemus sivustolla paranee, kun selaimet eivät varoita suojaamattomasta yhteydestä.

2. Google ilmoittaa, että se antaa hakukonetuloksissaan plussaa niille sivustoille, jotka käyttävät SSL-salausta.

Kaikissa Zonerin tarjoamissa webhotelleissa ja palvelimissa on mahdollisuus hyödyntää SSL-salausta ilman eri kulua. Lue täältä SSL-salauksen hyödyistä.

Tehtävä:

Varmista, että sivusto ja sen kaikki alasivut käyttävät SSL-salausta. Salaus parantaa sivustosi hakukonenäkyvyyttä.

Sisältö on aina tärkein

Sisältö on aina tärkein hakukoneoptimoinnin kannalta.


Luonnollisesti tärkein asia kotisivuilla ja hakukoneoptimoinnissa on itse sisältö. Tämä tulee aina olemaan tärkein yksittäinen tekijä, joka määrää sijoituksen hakukoneissa, mutta myös sisältöön liittyy paljon optimoitavaa. Hyvä hakukoneoptimoija on aina samalla myös hyvä sisällöntuottaja.

Sisällön määrä ja laatu

Kotisivujen sisällön määrällä ja laadulla on suuri merkitys hakukoneoptimoinnin kannalta. Vaikka sisällön määrän merkityksen sanotaankin pitkälti vähentyneen, voidaan helppona nyrkkisääntönä pitää, että yksittäisen sisältösivun tulisi sisältää vähintään 300 sanaa.

yksittäisen sisältösivun tulisi sisältää vähintään 300 sanaa.

Jokaisella yksittäisellä sivulla olisi siis tärkeää olla runsaasti luonnollista tekstisisältöä. Se tarvitaanko hakusijoitusten kärkeen 300 vai 3000 sanaa kirjoituksessa, riippuu pitkälti myös tähdätyistä avainsana-aiheista. Esimerkiksi tämän hakukoneoppaan kaltaisissa kirjoituksissa, pidempi sisältö tarkoittaa useimmin myös laajempaa kattavuutta aiheesta, mutta jos kävijä haluaa nopeasti löytää hyvin tarkan tiedon hyvin tietystä aiheesta, löytyisi se todennäköisesti helpommin lyhyemmästä, tiivistetymmästä artikkelista.

Yksi yleisimmistä virheistä liittyy kuitenkin siihen, että sivustolta löytyy useita liian suppeita sisältösivuja, jotka voivat heikentää myös muiden alasivujen näkyvyyttä. Erityisesti verkkokauppojen haasteena ovat usein aivan liian lyhyet tuotekuvaukset yhdistettynä tuotesivujen suureen määrään.

Sisällön määrä ei kuitenkaan korvaa laatua, eli sisällön tulee myös oleellisesti liittyä siihen aihepiiriin, jonka hakusanoilla halutaan löytyä hakukoneista, sekä olla ennen kaikkea kävijän mielestä arvokasta.

Varmista, että tärkeät avainsanat löytyvät sivulta
Mikäli teit huolellisen avainsanatutkimuksen, löysit varmaankin useita sanoja ja hakutermejä aihealueeseen liittyen.

Hakukonesijoitusten kannalta on tärkeää, että avainsanat löytyvät ja myös toistuvat sivulla. Älä kuitenkaan toista yksittäistä avainsanaa liiallisuuksiin, vaan pidä maltti mukana. Google osaa myös yhdistää synonyymejä sekä saman aihepiirin sanoja keskenään, joten sivu voi hyvin löytyä myös sellaisilla hakusanoilla, joita tekstissä ei suoraan esiinny lainkaan.

Tehtävä:

Varmista, että jokaiselta sivulta löytyy vähintään 300 sanaa yksilöllistä tekstiä.

Sisällön osuvuus ja hyödyllisyys

Hyvä hakukoneoptimoija on sisällöntuottajan lisäksi myös analyytikko ja etsivä – on tärkeää osata myös löytää ja ymmärtää hakukonekäyttäjien motiivit. Yksi tärkeimmistä asioista hakukoneoptimointiin ja sisällöntuottamiseen liittyen onkin, että sisältömme vastaa mahdollisimman hyvin haun tehneen käyttäjän tarkoitusperiä.

Tähän Google myös on viime vuosina enemmissä määrin panostanut, eli se myös aktiivisesti tutkii ja havannoi, mitkä hakutuloksista käyttäjät löytävät itselleen hyödyllisimmiksi.

Google arvostelee sivustoja siis myös kävijöiden kokemuksien mukaisesti ja hakukoneoptimoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että sisältö vastaa käyttäjän toiveita. Mikäli kävijöiden mielestä ne muut hakutulosten sivut ovat omaa sisältöäsi hyödyllisempiä, menetät arvokkaita sijoituksia nopeasti. Tähän voidaan parhaiten vaikuttaa juuri sisällön laadulla, kohdennuksella ja hyödyllisyydellä.

Jos haluat itse selvittää, mitä sisällöistäsi koetaan hyödyllisinä, voisi mittareina toimia esimerkiksi sivustolla vietetty aika, välitön poistumisprosentti ja uudelleenkäynnit.

Sisältöjä voi ja kannattaa kokeilla parantaa käyttäjäkokemuksen kannalta erilaisin ohjein, videoin, asiakastarinoin, eli monin tavoin, jotka sivuston kävijä voisi kokea hyödylliseksi hakemastaan aiheesta.

Sisältösivujen rakenne

Laadukas sisältö tulee osata myös hyödyntää oikein. Oikeanlainen rakenne helpottaa ennen kaikkea sisältötekstien lukemista ja auttaa kävijää hahmottamaan sisällöstä oleellisimmat kohdat nopeasti.

Kun sivustolla hyödynnetään otsikointeja, lihavointeja, ranskalaisia listoja, kuvituskuvia ja muita sisällön elävöittämisen keinoja runsaan leipätekstin ohella, palkitsee Google todennäköisesti sivuston myös paremmilla hakukonesijoituksilla. Tämä perustuu siihen, että oikeiden avainsanojen löytyminen myös otsikoista ja muista korostetuista elementeistä on arvokkaampaa kuin pelkässä leipätekstissä esiintyminen.

Otsikointi on tärkeää!
Käytä leipätekstin lisäksi myös eritasoisia otsikointeja (h2, h3, h4) sivustolla selkeyttämään tekstiä. Pääotsikkoa h1 tulee käyttää vain kerran per yksittäinen sivu ja sen tulisi olla jokaisella sivulla yksilöllinen. Muistathan hyödyntää aina avainsanatutkimusta apunasi, jolloin löydät parhaimmat termit otsikoihin sekä leipätekstin sekaan.

Tehtävä:

Varmista, että jokaiselta sivulta löytyy vain yksi h1-tason pääotsikko ja myös alemman tason otsikoita (h2, h3). Varmista, että jokaisen sivun h1-tason pääotsikko on yksilöllinen.

Tuplasisältö ja avainsanojen kannibalisaatio

Olet saattanut kuulla jo moneen kertaan varoituksen tuplasisällöistä. Tuplasisällöllä tarkoitetaan siis sellaista sisältöä, joka esiintyy identtisenä useampaan kertaan. Tuplasisältöä on sekä samalla sivustolla, kahteen kertaan eri sivuilla oleva tekstikappale, kuin myös kahdella täysin erillisellä sivulla oleva identtinen kappale.

Vältä tuplasisältöä!

Ohje on sinällään hyvin kelpoinen, koska Google arvostaa yksilöllistä sisältöä, ja se antaa vähemmän merkitystä sellaisille sisällöille, jotka esiintyvät moneen kertaan eri paikoissa. Tämä esiintyy varsinkin siten, että arvostusta saatetaan jakaa vain ensimmäisenä julkaistulle versiolle ja muut myöhemmin kopioidut tekstit muilla sivustoilla jäävät ilman huomiota.

Koska sisällön tulee olla uniikkia, tulee tuplasisältöä välttää. Tämä tarkoittaa käytännössä ettei valmistajan tai tavarantoimittajan antamia valmiita kuvaustekstejä kannata suoraan lisätä sellaisenaan omille sivuille. Myöskään omia kopioituja vakiokappaleita ei kannata kierrättää jokaisen alasivun tai tuote-esittelysivun yhteydessä. Kirjoita siis valmiiksi annetut tekstit vähintään omin sanoin uusiksi sekä lisää sekaan myös itse tuottamaasi sisältöä. Pyri välttämään saman sisällön kierrätystä sivustolla.

Tuplasisällöistä ei kuitenkaan varsinaisesti rangaista, eli se ei johda niin sanottuihin penalteihin Googlen osalta. Osa tuplasisällöistä on myös täysin luonnollisia, kuten verkkokauppojen eri tuotesivuilla esiintyvät klausaalit tyytyväisyystakuuseen tai palautusoikeuksiin liittyen. Yrityksen näkyvyys netissä ei siis ole näistä riippuvainen.

Todellinen ongelma on kuitenkin avainsanojen kannibalisaatio

Mitä todellisuudessa tarvitsee välttää on kannibalisoida omia tärkeitä avainsanojaan. Kannibalisaatiolla tarkoitetaan sitä, että sinulla on vaikkapa tärkeä avainsana, johon haluat kohdentaa ja tuottaa sisältöä. Mikäli tämä tärkeä avainsana esiintyy korostetusti kahdella tai useammalla eri sivulla samalla sivustolla, voi Googlelle tuottaa vaikeuksia määrittää, mikä sivuista vastaa tämän avainsanan kyselyyn parhaiten. Lopputuloksena voikin olla, että Google näyttää hakutuloksissaan ”väärää” sivua tai mahdollisesti kollektiivisesti näyttää tuloksissaan useampaa eri sivua sivustoltasi, heikentäen samalla hieman kaikkien näiden sijoituksia.

Samoja avainsanoja tulee luonnollisesti käytettyä tekstin seassa monilla eri sivuilla, mutta erityishuomiota kannattaa kiinnittää varsinkin silloin, kun avainsana esiintyy useamman sivun otsikkotasolla asti.

Tehtävä:

Varmista, ettet käytä muualta netistä suoraan kopioituja tekstejä ja ettei sivuillasi kohdisteta tärkeimpiä avainsanoja usealla eri sivulla samalla sivustolla.

Kuvat hakukoneoptimoinnissa

Kuvat ovat luonnollisesti tärkeä osa sisältöä, mutta niihin liittyy useita erilaisia huomioon otettavia asioita, jonka takia kuvat on eriytetty aivan omaksi tarkastelun aiheekseen.

Kuvat auttavat itse sivua nousemaan hakukonetuloksissa sekä mahdollistavat sivuston löytymisen myös Googlen kuvahaun puolelta. Kuvahaun tulokset nousevat monesti myös perinteisen haun tulosten kärkeen omana osionaan, josta käytetään yleisemmin termiä image pack. Omalla aiheeseen liittyvällä kuvalla on siis mahdollista saada paljon näkyvyyttä aihetta käsittelevien hakujen yhteydessä.

Muista siis hyödyntää myös kuvia sivustolla ja jokaisella yksittäisellä sisältösivulla. Nimeä aina kuvat, kuvien otsikoinnit tärkeiden avainsanojen mukaan ja hyödynnä niitä myös kuvien ALT-teksteissä.

Kuvien nimeäminen

Pieni, mutta helposti ohitettu yksityiskohta liittyy kuvatiedostoihin ja kuvatiedostojen nimeämiseen. Kuvien tiedostonimet tulisi olla myös määritetty tärkeiden avainsanojen mukaan.

Kuvien tiedostonimet Windows-käyttöjärjestelmän tiedostonhallinnan näkymässä.

Kuvien toimivuuden varmistamiseksi, vältä tiedostojen nimeämisessä ääkkösiä ja muita erikoismerkkejä, isoja kirjaimia sekä välilyöntejä. Välilyönnit kannattaa korvata ensisijaisesti väliviivalla, eli – merkillä.

Kuvien ALT-tekstit

Jokaiselle sivulla olevalle merkitsevälle kuvalle on tärkeää määrittää myös ALT-teksti (Alternative text). Sitä kutsutaan toisinaan myös nimellä vaihtoehtoinen teksti, tekstivastine, Alt-attribuutti tai selaimissa usein nimellä liittyvä teksti.

Esimerkki, jossa rinnakkain kuva sekä kuvan alt-teksti koodina.

Alt-tekstejä käytetään kolmessa eri tarkoituksessa:

 1. Kuvien vaihtoehtoista tekstiä käytetään erityisesti lukulaitteissa, jotka lukevat sivuston tekstejä, esimerkiksi visuaalisesti rajoittuneiden kävijöiden avuksi ääneen.
 2. Alt-teksti näytetään myös muille kävijöille, jos kuva ei jostain syystä lataudu oikein.
 3. Vaihtoehtoisella tekstillä on myös merkitys hakukoneille, jotka hyödyntävät sitä kuvia indeksoidessaan.

Mitä vaihtoehtoiseksi tekstiksi kannattaa laittaa?
Alt-teksti ei ole oikea paikka lisätä kaikkia sivuston avainsanoja listaksi, vaan sitä tulisi käyttää kuvaamaan mahdollisimman hyödyllisesti itse kyseistä kuvaa.

Yksinkertainen tapa on käyttää kuvan alt-tekstinä, kuvan pääasiallista termiä. Esimerkiksi, jos kuvassa on juustokakku, voisi vaihtoehtoinen teksti olla ”juustokakku”, mutta vielä parempi teksti olisi hieman kuvaavampi, kuten ”Uunissa paistettu juustokakku kahvilan vitriinissä.”.

Tehtävä:

Varmista, että kaikille sivuston kuville on määriteltynä myös vaihtoehtoinen ALT-teksti.

Kuvien koko ja optimointi

Huomioi, että kuvien fyysisellä tiedostokoolla on myös suuri merkitys sivuston latautumisnopeuteen, jonka takia ne tulee optimoida mahdollisimman tehokkaasti. Ylisuuret tiedostot kasvattavat turhaan latausaikoja, jolloin ne tulee käsitellä mahdollisimman fiksuun kokoon jo ennen sivustolle lataamista.

Lue täältä lisää kuvien tiedostokoon pienentämisestä.

Tehtävä:

Varmista, että kaikki sivustolle tarkoitetut kuvat optimoidaan ja kompressoidaan ennen sivustolle lataamista.

Sivuston toteutus ja rakenne

Kotisivujen teknisellä toteutuksella on myös suuri merkitys hakukoneoptimoinnin kannalta. Nykyaikana yleistyneet julkaisujärjestelmät, kuten WordPress, helpottavat huomattavasti sisällöntuotantoa ja ylläpidettävyyttä, mutta tekniikka voi helposti luoda myös turhia pullonkauloja, kuten hidastaa sivuston latautumisnopeutta heikoilla koodausratkaisuilla.

Kotisivujen latautumisnopeus

Kotisivujen nopea latautuminen on hyvin tärkeää. Tärkeys korostuu erityisesti käytettävyyden puolella, koska hidas latautuminen tutkitusti myös karkottaa kävijöitä ja vähentää esimerkiksi verkkokaupan ostotapahtumia.

Google on myös avoimesti kertonut latausnopeuden vaikuttavan myös hakukonesijoituksiin, jonka takia kotisivujen optimointiin ja nopeuden parantamiseen kannattaa panostaa. Lisää tietoa kotisivujen latausnopeus ja sen vaikutus.

Kotisivujen nopeuteen voidaan vaikuttaa monilla tavoilla, kuten:

 • Kotisivujen koodin optimoiminen
  Koodin optimointi tarkoittaa, että sivuston rakenteen muodostava koodi käydään kammalla läpi ja niiden latautumisjärjestystä optimoidaan. Turhat elementit ja koodinpätkät kannattaa myös poistaa kokonaan käytöstä, kuormittamasta latausnopeutta.
 • Palveluntarjoajan valinta
  Palvelinten nopeuksissa on suuria eroja. Palveluntarjoajia vertailemalla ja vaihtamalla voidaan saavuttaa suuriakin muutoksia latausnopeuksiin, jotka näkyvät heti myös sivuston tuloksissa positiivisesti.
 • Välimuistin hyödyntäminen
  Välimuisti muodostaa dynaamisista kotisivuista staattisia HTML-sivuja, jotka latautuvat huomattavasti nopeammin suoraan välimuistista ladattuna.

Selkokieliset URL-osoitteet

Pääosoitteen eli domainin lisäksi myös sivuston alasivujen lopullisilla osoitteilla on samankaltainen merkitys. Tästä syystä on erittäin tärkeää hakukonetulosten kannalta, että kotisivujen alasivujen osoitteisto on fiksusti nimetty ja selkokielinen.

Mitä tarkoittaa selkokielinen URL-osoite?
URL-osoite tarkoittaa selaimen osoiteriville kirjoitettavaa osoitetta, jolla päästään suoraan yksittäiselle sivulle sivustolla. Selkokielisyydellä tarkoitetaan, että epämääräisen kirjainnumeroyhdistelmän sijasta, osoitteessa lukee usein selvää suomea ja sisältää avainsanoja, joilla halutaan myös löytyä Googlesta. Esimerkiksi Zonerin webhotelleista kertova sivu löytyy osoitteella: https://www.zoner.fi/webhotellit/

Mikä on hyvä URL-osoite?
Hyvä sivun osoite on selkokielisyyden lisäksi myös usein lyhyt ja ytimekäs. Jo aiemmin linkittämässäni Ahrefsin tutkimusaineistossa havaittiin selkeä korrelaatio sille, että 1. sijalla hakutuloksissa olevien sivujen osoitteet olivat sekä lyhyitä että sisälsivät vain hyvin pienen määrän avainsanoja.

Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että alasivujen URL-osoitteissa tulisikin keskittyä useiden eri avainsanojen sijasta yhteen tärkeimpään.

Kuinka selkokieliset URL-osoitteet saa otettua käyttöön?
Tämä riippuu ohjelmistosta, jolla sivusto on toteutettu. Useimmat nykyaikaiset julkaisujärjestelmät sisältävät toiminnon jo valmiiksi, jolloin se todennäköisesti vain täytyy aktivoida käyttöön sivuston hallintajärjestelmästä. Jos sivusto taas on toteutettu yksinkertaisista HTML-sivuista, voi ne nimetä haluttujen avainsanojen mukaisesti jo ennen palvelimelle vientiä.

Selkokieliset url-osoitteet aktivoituna WordPress-julkaisujärjestelmän asetuksissa.

Esimerkiksi WordPress-sivustoilla selkokieliset URL-osoitteet saa käyttöön suoraan yleisistä asetuksista vaihtamalla oletuksena tarjottavan Riisuttu -vaihtoehdon vaikkapa vaihtoehtoon artikkelin nimi.

Sivukartta eli sitemap

Oletko koskaan miettinyt, kuinka Google löytää kaiken tiedon ja sivustot verkosta? Tai miksi juuri luotu kotisivu ei näy heti millään hakusanalla?
Googlen hakutulokset perustuvat hakurobotteihin, jotka penkovat ja indeksoivat Internetiä läpi. Hakurobottien työtä on myös mahdollista helpottaa, ilmoittamalla niille sivuston rakenteesta sitemapin eli sivukartan avulla. Näin hakurobotit löytävät varmasti kaiken sisällön ja osaavat indeksoida sivuston hakutuloksiin.

Tämän takia on sivustolla hyvä olla erillinen sitemap.xml tiedosto, joka muuttuu automaattisesti, kun sivustolle liitetään tai sivustolta poistetaan yksittäisiä sivuja.

Ilmoita sivukartta Googlelle
Sitemap kannattaa myös ilmoittaa Googlelle. Helpoiten tämä onnistuu lisäämällä se omasta Google Search Consolesta käsin. Lue aiempi kirjoituksemme, mikäli Google Search Console ei ole tuttu.

Toimintoa voi myös viedä eteenpäin ja sivuston voi myös automatisoida ilmoittamaan hakuroboteille, aina kun sivustolla tehdään muutoksia rakenteeseen.

Tehtävä:

Varmista, että sivustollasi on olemassa sitemap ja se on myös lisätty Google Search Consoleen.

Sivujen metatiedot

Metatiedoilla tarkoitetaan eräänlaisia piilossa olevia tietueita, joita käytetään hakukonetuloksen yhteydessä kertomaan sivustosta Googlen käyttäjille.

Yksittäinen hakutulos Googlesta, jossa nuolin osoitettu meta titlen ja meta description -tekstien sijainti.

Metatiedot määritetään jokaiselle yksittäiselle alasivulle erikseen ja ne voidaan karkeasti jakaa kolmeen elementtiin:

 • Meta Title eli metaotsake
  Meta title on yksi tärkeimmistä elementeistä hakukoneiden silmissä. Useimmiten otsikko on muotoa Sivun nimi | sivuston nimi, mutta sitä voi hyvin elävoittaa myös erilaisin tekstein.Meta Titlen suositeltu pituus on 40 – 70 merkkiä. Title kenttään kannattaa määrittää aina vähintään yksi tärkein hakusana tai muutama tärkeintä hakutermiä kyseisellä sivulla. Otsakkeen tulisi myös olla houkutteleva, että käyttäjä valitsee juuri oman hakutuloksesi.
 • Meta Description eli metakuvaus
  Metakuvauksen tarkoitus on esittää haluttu ote sivuston sisältötekstistä jo hakutuloksen yhteydessä. Sen avulla voi ennen kaikkea saada hakutulosten lukijan klikkaamaan omaa linkkiä ennen kilpailijan tulosta.Suositeltu metakuvaustekstin pituus on noin 160 merkkiä. Muista käyttää yksilöllisiä metakuvaustekstejä jokaisella sivullasi!
 • Meta Keywords eli avainsanat
  Meta avainsanat ovat menettäneet suuremmilta osin merkityksensä hakukoneissa. Google ei käytä niitä enää mihinkään ja ne ovat marginaaliosiossa myös muiden hakukoneiden hakukriteereissä.Käytännössä voit siis turvallisesti olla määrittämättä lainkaan meta-avainsanoja sivustollesi.

Kuinka metatiedot asetetaan?
Metatietojen hallinnointi riippuu tietysti käytetystä sivustosta, mutta WordPress-sivuilla helpoin tapa on ottaa käyttöön erillinen Yoast SEO -lisäosa.

Tehtävä:

Käy läpi sivustosi kaikki alasivut sekä etusivu ja varmista, että niille on jokaiselle määritetty yksilölliset meta title- ja meta description arvot.

Sivuston mobiilikäytettävyys

Jo sivuston toteutusvaiheessa kannattaa huomioida myös sivuston käytettävyys mobiililaitteilla. Usein puhutaan responsiivisuudesta eli ominaisuudesta, jolla sivusto osaa mukauttaa näkymäänsä käytetyn laitteen näytönleveyden mukaan. Sama sisältö siis esitetään aina käyttäjän laitteen koon mukaan optimoituna. Jos sivusto ei tue mobiilikäyttöä, pudottaa Google sen sijoituksia huomattavasti mobiililaitteilla tehtyjen hakujen hakutuloksissa.

Voit tarkistaa täältä, ovatko omat kotisivusi Googlen mielestä mobiiliystävälliset:
https://search.google.com/test/mobile-friendly?hl=fi

Tehtävä:

Tarkista, että sivustosi läpäisee Googlen mobiilikäytettävyystestin.

Hakukonerobotit

Kaksi tietokoneosista kasattua leikkirobottia.

Hakukoneoptimoinnista puhuttaessa on myös hyvä ymmärtää hieman hakukoneiden toimintaa ja erityisesti niiden käyttämien hakukonerobottien asemaa. Hakukonerobotit ovat siis ohjelmia, joiden tarkoitus on kerätä niille määritettyjä tietoja eri sivustoilta. Tämä osio koskee erityisesti Googlen hakukonerobotteja, joiden tehtävänä on käydä sivustoja läpi ja indeksoida ne osaksi Googlen hakukonetuloksia.

Hakukonerobottien toiminta muistuttaa monin tavoin tavallisten kävijöiden selailua, joten ne usein yrittävät päästä aina eteenpäin klikkailemalla erilaisia linkkejä sivustolla. Verkkokaupoissa tämä saattaa näkyä myös haamuostoskoreina, kun botit keräävät ostoskoriin paljon tavaroita, mutta eivät jostain kumman syystä ikinä vie tilausta loppuun asti. Juuri tämän klikkailun vuoksi, on sivuston sisäisellä linkityksellä myös oma arvonsa osana hakukoneoptimointia.

Miksi sivuja olisi hyvä estää hakukoneroboteilta?
On monia hyviä syitä kuitenkin myös rajoittaa hakukonerobottien toimintaa. Esimerkiksi vasta rakenteilla olevilla uusilla sivuilla on tapana estää hakukonerobotit, etteivät ne indeksoi keskeneräisiä sisältöjä.

Sivustolla voi myös olla monia erilaisia sivuja, joiden sisältö on hyvin suppea ja joita ei ole varsinaisesti edes tarkoitettu löytymään hakukoneista. Voi olla usein kannattavaa määrittää erilaiset sisäänkirjautumisruudut, kassa- ja tilausvaiheet ja sisäisen haun tulossivut kokonaan pois indeksoinnista, jolloin hakukonerobotit keskittyvät enemmän merkitseviin sisältöihin sivustolla.

Robots.txt

Hakukonerobotteja voidaan myös ohjeistaa, kuinka niiden tulee toimia, kuten olemaan seuraamatta tai indeksoimasta sivustoa tai joitain sen osa-alueita. Tämä onnistuu vaikkapa erillisen Robots.txt -tiedoston avulla. Robots.txt itsessään on hyvin yksinkertainen tekstitiedosto, johon voi määrittää ohjeita, joko tietylle tai tietyille roboteille tai kaikille hakukoneroboteille yleisesti.

User-agent: *
Disallow: /

Esimerkiksi ylläoleva määritys estää kaikkien hakukonerobottien käynnit sivustolla.

User-agent: Googlebot
Disallow: /pdf/

Tämä määritys taas estäisi ainoastaan Googlebotin pääsyn kansioon nimeltä pdf.

robots.txt tiedosto ei aina ole luotettava
On aina hakukonerobotista itsestään kiinni, noudattaako se tätä ohjetta vai ei. Google onkin todennut, että se voi indeksoida myös robots.txt -tiedostolla estettyjä sivuja, mikäli niihin johtaa linkkejä.

On tärkeä myös huomioida, että et myöskään pysty hyödyntämään alla kuvattuja sisällönkuvauskenttiä, kuten vaikkapa noindex -määritystä, mikäli olet estänyt sivun halutulta hakukonerobotilta robots.txt -tiedoston avulla.

Meta name tagit

Koska robots.txt tiedoston käyttö on hieman epävarmaa, Google suositteleekin aina käyttämään niin sanottuja meta name tageja, tai suomeksi käännettynä sisällönkuvauskenttiä.

 <meta name="robots" content="noindex"> 

Esimerkin määritys sivulla kertoo hakukoneroboteille, ettei sitä tule indeksoida minkään hakukonerobotin toimesta. Index ja follow -määritykset ovat aina oletuksia, joten niitä ei välttämättä tarvitse koskaan edes mainita roboteille.

  <meta name="googlebot" content="noindex">

Ylläoleva esimerkki taas ohjeistaa ainoastaan googlebottia, eli kieltää Googlea indeksoimasta kyseistä sivua hakukonetuloksissa. Muut hakukoneet näyttäisivät sen kuitenkin normaaliin tapaan.

Seuraavat alla olevat meta name tagit rajoittavat lähtökohtaisesti hakukoneiden indeksoimista jollain tapaa. Oletuksena käytössä ovat aina automaattisesti Index ja Follow -määritykset, joten niitä ei tarvitse koskaan erikseen määrittää sivuilla.

Noindex
Noindex määritys tarkoittaa, ettei hakukonerobotin ole tarkoitus indeksoida kyseistä sivua lainkaan. Näin ollen se ilmaisee myös Googlelle, ettei kyseistä sivua myöskään saisi löytyä hakukonetuloksista. Määrittämällä jo Googlen löytämä sivu Noindex -tilaan, ei kuitenkaan automaattisesti tai välittömästi poista sivua tuloksista.

Nofollow
Nofollow määritys tarkoittaa, ettei hakukonerobotin ole tarkoitus seurata linkkejä kyseiseltä sivulta eteenpäin. Mikäli sivu on pitkään yhtäjaksoisesti määritetty Nofollow -tilaan, muuttuu se Googlen hakukonerobottien silmissä myös samalla Noindex -tilaan.

None
None tagi tarkoittaa samaa, kuin Noindex + Nofollow.

unavailable_after:[päivämäärä]
Unavailable_after tagilla voidaan määrittää tarkka päivämäärä ja kellonaika, jolloin sivun indeksointi kuuluisi loppua tarkalleen. Googlen dokumentaation mukaan, päivämäärä ja kellonaika täytyy määrittää vanhentuneen RFC850 formaatin mukaisesti, jolloin päivämäärä ilmoitettaisiin muodossa: Saturday, 29-Dec-18 08:49:37 GMT

Noarchive
Noarchive tagilla on mahdollista merkitä yksittäisiä sivuja, joista ei haluta Googlen säilyttävän arkistoituja näkymiä. Noarchive määritys voi olla paikallaan esimerkiksi verkkokauppojen tuotesivuilla, joiden hinnat ovat alttiita nopeillekin muutoksille. Google on ilmaissut, että Noarchive tagin käytöstä ei ole mitään haittaa hakukonesijoituksia ajatellen, vaan se ainoastaan kieltää Googlea tallentamasta välimuistitettua versiota sivusta.

Nosnippet
Nosnippet -määritys estää hakukoneita näyttämästä otetta, eli katkelmaa, sivuston tekstistä hakutulossivuilla.

Noimageindex
Noimageindex tagi estää hakukoneita (pääsääntöisesti toimii vain Googlessa) indeksoimasta sivulta löytyviä kuvatiedostoja kuvahaussaan.

Notranslate
Notranslate on pitkälti vain Googlen hyödyntämä tagi, jonka tarkoitus on estää Googlea näyttämästä käännösehdotusta hakukonetuloksissaan, sillä määritetystä sivusta.

Linkit ja hakukoneoptimointi

Solmu köydessä, joka kuvastaa linkkiä sivustolta toiselle.

Linkkien rakennus on edelleen erittäin tärkeä osa hyvää hakukoneoptimointia. Google näkee linkit eräänlaisina suosituksina sivustolta toiselle ja niiden avulla myös hakukonerobotit liikkuvat sulavasti sivustojen välillä.

Sivustolle johtavat ulkoiset linkit

Sivustollesi muilta verkkosivustoilta johtavat linkit ovat yksi tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin osa-alueista. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta yksittäisen sivun nousemista auttaa sekä suorat linkit kyseiselle sivulle että myös kaikki muut sivustolle ohjautuvat linkit.

Linkeissä on kuitenkin useita eroja sekä linkin voi toteuttaa hyvin monella eri tapaa aina siinä käytettyjä termejä ja määrityksiä myöten. Tutkitaan hieman tarkemmin linkkien anatomiaa hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Dofollow ja Nofollow
Linkit jaetaan aluksi kahteen kategoriaan sen perusteella, miten linkin asettaja on päättänyt ohjeistaa hakukoneita linkin suhteen.

Linkille voidaan siis erikseen antaa määritys: rel=”nofollow”, jolloin Googlea ohjeistetaan olemaan huomioimatta linkkiä suosituksena. Tämä on hyvin tyypillistä monille vieraskirjoille, kommenttiosioille ja muille ihmisten itse täyttämille kentille, joita usein spämmätään erilaisin linkkimainoksin.

Mikäli linkille ei anneta erikseen kyseistä määritystä, on se automaattisesti dofollow-muotoa, jolloin se jakaa niin sanotusti rakkautta eteenpäin ja toimii arvokkaana suosituksena sivustolta toiselle.

Linkin ankkuriteksti
Linkin ankkuriteksti on siis varsinaisen linkin tekstiosa, jota klikkaamalla päästään toiselle sivulle.

Hakukoneoptimoinnissa usein ajatellaan, että mikäli linkki sisältää tietyn avainsanan ankkuritekstinä, nostaa se myös sivun näkyvyyttä kyseisellä avainsanalla. Tätä ajattelua kannattaakin hyödyntää, mutta välttää ylioptimointia. Linkkien tulisi olla aina mahdollisimman luonnollisia, joten liian usein toistuvat samat ankkuritekstit voivat johtaa ongelmiin.

Linkin ympäröivä teksti
Google osaa lukea ja tulkita myös linkin ympäröivää tekstiä, jolloin linkin ankkuritekstin ei tarvitse aina sisältää määriteltyjä avainsanoja, ollakseen hyödyllinen kyseisillä avainsanoilla. Näin ollen myös linkin sijainnilla on merkitystä ja sisältötekstien sisältä löytyvä toimituksellinen linkki on arvokkaampi, kuin vaikkapa sivun alapalkkiin liitetty mainoslinkki.

Tavoitteena laadukas linkkiprofiili
Linkkiprofiili termillä tarkoitetaan kaikkia sivustollesi ohjautuvia linkkejä kokonaisuutena.

Hyvä linkkiprofiili sisältää paljon linkkejä erilaisista lähteistä, painottuen laadukkaisiin sivustoihin, läheltä omaa aihealuettasi. Hyvä linkkiprofiili on usein luonnollisesti rakennettu ja ansaittu, sisältäen hyviä toimituksellisia sisältöön sidottuja linkkejä.

Huono linkkiprofiili taas käsittää usein pääosin keinotekoisia linkkejä heikoilta sivustoilta, joissa myös mahdollisesti toistuvat samat linkin ankkuritekstit ja ympäröivät tekstit. Yksittäiset heikompiarvoiset linkit eivät vielä suinkaan tarkoita huonoa linkkiprofiilia, vaan kokonaisuus ratkaisee aina.

Linkkien hankinta
Ongelmana on usein, että laadukkaiden linkkien saanti ja keruu on vaikeaa ja työlästä. Mitä arvostetumpi sivusto on kyseessä, sen vaikeampaa on saada linkkejä sen kautta.

Linkkien hankintaan on pääsääntöisesti kaksi tapaa:

 1. Luo niin hyvää sisältöä, että ihmiset haluavat linkittää omilta sivuiltaan sivuillesi.
 2. Pyydä ihmisiä linkittämään sivuillesi.

Useimmiten joudut käyttämään näitä molempia keinoja yhdistettynä. Kun olet luonut riittävän hyvää sisältöä, voit lähestyä hyväksi havaittujen sivustojen omistajia ja kertoa heille sisällöstäsi. Sopivien ja arvokkaiden sivustojen löytämisee
n taas usein tarvitaan erilaisia apuohjelmia, kuten vaikkapa Ahrefs.

Oheisesta artikkelista löydät myös muutamia vinkkejä, joilla saat kalasteltua linkkejä omalle sivustollesi:
www.zoner.fi/10-tutkitusti-toimivaa-tapaa-saada-lisaa-linkkeja-ohjautumaan-sivustollesi/

Sivuston sisäiset linkit

Myös sivuston sisäisillä linkeillä on merkitystä hakukonetulosten kannalta. Niiden avulla Google tulkitsee muun muassa sivuston sisäistä arvojärjestystä.

Navigoinnin merkitys
Sivuston navigaatiolla on suuri merkitys siihen, miten kävijät löytävät sisältösi. Haluat yleisemmin ohjata kävijöitä aina tärkeimpiin sivuihisi. Samaa ajattelutapaa käyttää myös Google indeksoidessaan sivustoasi. Tämän takia sivustosi pääsivut arvostetaan yleisemmin korkeammalle, kuin yksittäisten laskeutumissivujen, jotka eivät löydy navigaatiosi kautta.

Arvokas linkkimehu
Usein puhutaan terminä myös linkkimehusta. Linkkimehulla tarkoitetaan arvostusta, joka saadaan ulkoisten linkkien kautta omalle sivustollesi. Eli kun hakukonerobotti saapuu ulkoisen linkin kautta sivustollesi, saa sivu, jolle robotti saapuu linkkimehua. Tämä linkkimehu valuu myös osittain sisäisten linkkien kautta muille alasivuille.

Kaikkia sivuja ei toki kannata tämän takia yrittää änkeä päävalikkoon, mutta sivustossa on muitakin rakenteita, joihin voidaan lisätä linkkejä alasivuille. Esimerkiksi sivuston alkapalkki, eli footer sekä sivupalkki, eli sidebar, ovat tämänkaltaisia potentiaalisia paikkoja linkeille.

Meillä Zonerilla löytyy esimerkiksi tästä syystä alapalkista myös uusimmat blogikirjoitukset, jonka yhtenä tarkoituksena on myös saada uudet blogikirjoitukset mahdollisimman nopeasti näkymään Googlessa.

Toimitukselliset linkit sisällön sisällä
Kävijöiden pitäminen sivulla ja ohjaaminen sivuston muihin sisältöihin on kullan arvoista. Esimerkiksi välitön poistumisprosentti ja sivustolla käytetty aika ovat signaaleja myös Googlelle tulkittaessa sisällön osuvuutta tarjottuihin hakukonetuloksiin nähden.

Tätä kannattaa toteuttaa muun muassa hyvillä toimituksellisilla linkeillä, eli linkeillä, jotka ohjaavat kävijää yhdestä sisällöstä tutustumaan toiseen. Myös tässä artikkelissa on viitattu moniin tärkeisiin osa-alueisiin, joista löytyy oma kirjoituksensa.

Sosiaalisen median jaot

Myös muu yrityksen näkyvyys netissä vaikuttaa hakukonesijoituksiin, esimerkiksi linkkien jakomäärät sosiaalisen median kanavissa voivat vaikuttaa sivuston ja sen alasivujen hakukonesijoituksiin. Tästä on monia hyvin eriäviäkin mielipiteitä, mutta koska sivustoa ei koskaan kehitetä vain hakukoneiden näkökulmasta, tulee meidän miettiä myös muunlaisia tapoja hankkia kävijöitä. Siksi hyvään sisällöntuotantoon tulee liittää myös toimia ihmisten aktivoimiseksi jakamaan omaa sisältöäsi sosiaalisessa mediassa.

Merkityksellisiä jakoja oman toiminnan kannalta voivat olla ainakin linkit Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä, Pinterestissä ja todennäköisesti myös monessa muussa sosiaalisen median alustassa.

Osallistu myös itse sosiaaliseen mediaan
Hyvä keino sisällön jakamiseen on osallistua myös itse kyseiseen sosiaaliseen mediaan ja sitä kautta jakaa omaa sisältöä omille seuraajilleen.

Ota käyttöön jako-painikkeet sivuillasi
Jakamista helpottaa huomattavasti, mikäli tarjoat sivuston kävijälle valmiit jakopainikkeet sivuillasi. Erityisesti verkkokaupoille tämä on kullanarvoinen tapa saada myös välitöntä myyntiä.

SEO-työkalut

Markkinoilla on useita erilaisia SEO-työkaluja, joiden avulla oman sivuston ja sen hakukonesijoitusten analysointi helpottuu. Tässä kappaleessa esittelen omasta mielestäni parhaat SEO-työkalut.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että useimpien SEO-työkalujen kuukausihinnat lähtevät jo sadan dollarin tuntumasta ja ne ovat usein suunniteltu erityisesti hakukoneoptimointiin erikoistuneiden ammattilaisten käyttöön. Ilahduttavasti moni ohjelmisto kuitenkin tarjoaa ilmaisen kokeilujakson tai rajoitettuja ilmaisia toimintoja pysyvästi.

Ahrefs

Ahrefs on erinomainen työkalu erityisesti avainsanojen sijoitusten seuraamista sekä linkkien ja linkitysmahdollisuuksien löytämistä varten. Se sisältää myös runsaasti muita hyödyllisiä toimintoja aina sivuston auditoinnista kilpailijoiden vakoilemiseen asti.

Ahrefs-ohjelmiston tulosnäkymä avainsanalle hakukoneoptimointi.

Ahrefsin yksi vahvuuksista on sen laaja indeksointi. Ahrefs käy siis läpi kaikkia maailman sivustoja osatakseen tarjota niistä käyttäjilleen tarkkoja tietoja. Ahrefsin hakukonerobotit ovatkin heti Googlen jälkeen maailman toisiksi ahkerimpia hakukonerobotteja. Tämän ansiosta on muun muassa kilpailijoiden sivustojen analysointi huomattavasti helpompaa.

Ahrefs tarjoaa uusille käyttäjille 7 päivän kokeilujakson 7 dollarin hintaan, joka edellyttää luottokorttia. Kuukausijäsenyyden normaalihinta lähtee käyntiin heti kokeilujakson päätyttyä.

Ahrefsin kotisivut löydät osoitteesta:
https://ahrefs.com

Google Search Console

Suosittelen vahvasti liittämään kaikki sivustot Google Search Consoleen (entinen Verkkovastaavan työkalut), joka on täysin ilmainen Googlen tarjoama työkalu. Se tarjoaa useita ominaisuuksia sivuston tilanteen seurantaan ja osaa esimerkiksi informoida erilaisista indeksointivirheistä sivustolla.

Hakukoneoptimoinnin kannalta, sen parhaimmat ominaisuudet liittyvät kuitenkin varsinaiseen dataan hakujen, sijoitusten ja klikkausten osalta.

Google Search Consolesta otettu kuvaaja näyttökertojen ja klikkausten kehityksestä.

Search Consolen avulla on siis mahdollista nähdä kaikki todelliset hakulausekkeet, joilla sivustosi on Google-hauissa esiintynyt, sekä näyttää myös näiden tulosten sijoituksia ja klikkausmääriä valituilla ajanjaksoilla.

Google Search Console listaa myös kaikki sivustollesi ohjautuvat ulkopuoliset sekä myös sivuston sisäiset linkitykset.

Katso myös ohjeemme Google Search Consolen käyttöönotosta

Moz

Kuten Ahrefs, myös Moz on hyvin suosittu ja toimiva työkalu hakukoneoptimoinnin avuksi. Moz sisältää myös runsaasti toimintoja, erityisesti sivuston ongelmakohtien analysointiin sekä hakukonenäkyvyyden seurantaan oman ja kilpailijoidesi sivustojen välillä.

Näkymä Moz-ohjelmiston hallintapaneelista.

Moz tarjoaa ilmaisen 30pv kokeilujakson, joskin kuten Ahrefsin osalta, Moz vaatii heti luottokortin rekisteröintiä varten ja laskutus lähtee välittömästi käyntiin kokeilujakson päätyttyä.

Mozin kotisivut löytyvät osoitteesta:
https://moz.com

SEMrush

SEMrush markkinoi itseään erityisesti sivuston auditointiin tarkoitettuna työka
luna. Sivuston auditointi auttaa löytämään erilaisia ongelmakohtia, kuten puuttuvia metatietoja, tuplasisältöjä tai teknisempiä ongelmia, kuten puutteita salauksissa tai vääriä konfiguraatioita. SEMrushin ilmaisella kokeiluversiolla saa tehtyä 100-alasivun auditoinnin kuukaudessa, joten se usein riittää hyvin pienempien sivustojen tutkimiseen.

Semrush-ohjelmiston yleisnäkymä kirjautuneena.

Sivuston auditoinnin raportti listaa selkeitä ongelmakohtia sekä myös ohjeistaa kevyesti miten ongelman saa korjattua.

Ohjelmistosta löytyy toki kattavasti muitakin ominaisuuksia, joten sitä ei kannata pitää puhtaasti auditointiin tarkoitettuna työkaluna. SEMrush sisältää myös linkkien sekä avainsanojen löytämiseen ja seuraamiseen tarkoitettuja toimintoja sekä

SEMrushin kotisivut löytyvät osoitteesta:
https://www.semrush.com

Pingdom nopeustesti

Sivuston latausnopeuden tarkistamiseen löytyy useitakin työkaluja, joista yksi hyvä on Pingdom. Se mahdollistaa sivuston latausnopeuden tarkistamisen neljästä eri maantieteellisestä sijainnista. Suomea lähin testisijainti löytyy Tukholmasta.

Pingdom nopeustestin tulosten yhteenvedon näkymä.

Nopeustesti myös osaa näyttää sivuston koodit lataamat elementit yksitellen, joista voi nähdä mahdollisia pullonkauloja, kuten ylisuuria kuvia tai koodin lataamia tiedostoja, joita ei enää kohdepalvelimelta löydy (404-virhe).

Pingdom tarjoaa myös maksullisia palveluita, joiden avulla sivuston saavutettavuutta sekä latausnopeuksia voi tarkastella säännöllisesti jatkuvana palveluna.

Pingdomin nopeustestin löydät osoitteesta:
https://tools.pingdom.com/

Ubersuggest

Hakukoneoptimoinnin työkalut ovat usein hintavia. Yksi hyvä ilmainen ja kevyt vaihtoehto on Neil Patelin Ubersuggest, joka tarjoaa monipuolista dataa halutun avainsanan perusteella. Erityisen hyvää ohjelmassa on se, että sillä voi valita haluamansa kohdealueen, eli tässä tapauksessa kohdistaa haun Suomeen.

Työkalu osaa kertoa esimerkiksi haetun sanan kuukausittaiset hakumäärät, kilpailutilanteen ja klikkikohtaisen hinta-arvion Google Adwords-mainontaa ajatellen. Ubersuggest osaa myös näyttää kyseisen avainsanan SERP-tulokset, eli todelliset sijoitukset Googlen hakukonetuloksissa.

Ubersuggest-työkalun tulosnäkymä termille WordPress.

Yksi sen hyödyllisimmistä ominaisuuksista on listaus potentiaalisista pitkän hännän avainsanoista Keyword ideas -osiossa. Listaus antaa useita avainsanaan liittyviä muita haettuja kahden ja kolmen sanan variaatioita sekä näyttää avainstatistiikan myös näiden tulosten osalta.

Ubersuggest työkalun löydät osoitteesta:
https://neilpatel.com/ubersuggest/

WordPress SEO-lisäosat

Jokaisen WordPress-sivuston omistajan kannattaa ladata käyttöön myös WordPress SEO-lisäosa. Niiden avulla saa saa runsaasti ohjeistuksia sisällön jäsentelemiseksi haluttujen avainsanojen ympärille. Lisäosat ovat pääsääntöisesti täysin ilmaisia ja niistä voi ostaa myös maksullisen Premium-version, joka sisältää vielä enemmän toiminnallisuuksia.

WordPressille suosituimmat SEO-lisäosat ovat Yoast SEO ja All in One SEO.