Valitse oikeat avainsanat – toteuta avainsanatutkimus!

Juuso Kataja

Hakukoneoptimoinnin merkitys on viime vuosina korostunut entisestään. Kilpailu näkyvyydestä on kovaa alalla kuin alalla, ja hyvä sijoitus hakukonetuloksissa voi olla ratkaisevaa toiminnan kannattavuuden kannalta.

Mitkä sitten ovat ne tärkeimmät avainsanat, joilla sivuston hakutuloksista tulisi löytyä? Huolellinen avainsanatutkimus antaa vastaukset tähän kysymykseen. 

Mikä on avainsanatutkimus?

Avainsanatutkimus on selvitystyötä: siinä etsitään avainsanat, joiden avulla ihmiset hakevat tietoa Googlesta. Yksi suurimmista ja yleisimmistä virheistä sisällöntuotannossa onkin tuottaa sellaista sisältöä, jota kukaan ei aktiivisesti hae. Avainsanatutkimuksella haetaan siis ensisijaisia avainsanoja ja avainsanayhdistelmiä, joihin sisällöntuotannossa kannattaa panostaa niiden suosion vuoksi.

Analyysin yksi päätarkoituksista on samalla mahdollistaa sisältö- ja optimointitöiden priorisointi. Ideana on tietysti keskittyä sellaisiin toimiin, jotka tuovat sivustolle mahdollisimman paljon kävijöitä ja tavoiteltuja tuloksia.

Avainsanatutkimuksella voidaan myös kartoittaa kilpailutilannetta hakukonenäkyvyydestä. Tutkimus voikin kohdistua, uusien etsittävien hakutermien sijasta, jo tunnistettujen aihealueiden markkinaosuuksien selvittämiseen eri sivustojen välillä.

Miten avainsanatutkimusta voidaan hyödyntää?

Alkuun on hyvä tiedostaa, ettei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa tapaa tehdä avainsanatutkimusta, vaan lähestymistapa ja käytettävät metodit voivat vaihdella paljonkin tavoitellusta lopputuloksesta riippuen. Ohessa on muutamia erilaisia esimerkkejä, joihin avainsanatutkimusta voi hyödyntää:

  • Sivuston omistaja voisi selvittää, millä hakusanoilla sivusto tällä hetkellä löytyy ja mitkä kohdat kaipaisivat parannustoimia.
  • Bloggaaja voisi hyödyntää avainsanatutkimusta löytääkseen paljon haettuja aihealueita tulevia kirjoituksia varten.
  • Affiliate-markkinoija voisi hyödyntää avainsanatutkimusta löytääkseen ideoita uusia perustettavia kotisivustoja varten.
  • Verkkokauppias voisi hyödyntää avainsanatutkimusta löytääkseen kauppaansa uusia tuotteita tai tuoteryhmiä, joille on valmiiksi suurta kysyntää ja/tai vähän kilpailua.

Kuinka avainsanatutkimus aloitetaan

Alkuun on hyvä kartoittaa omaan toimintaan oleellisesti liittyviä hakutermejä ja aihealueita. Homma aloitetaan yleisesti listaamalla alkuun erilaiset ylätason aihealueet. Jos toimintamme keskittyy liikuntatiloihin, voisi yksittäinen ylätason aihe olla esimerkiksi jokin laji, jota tiloissa pystyy harrastamaan.

Kun ylätaso on määritetty, lähdetään etsimään mahdollisimman laajaa listaa avainsanoista ja aihealueista ylätason sisältä. Nämä avainsanat ja niiden hakuvolyymit vaikuttavat suuresti siihen, minkälaista sisältöä aiheesta kannattaa tuottaa.

Google avainsanatyökalu

Avainsanojen volyymien selvittämiseksi on myös monia työkaluja, joista käytetyin lienee Googlen avainsanojen suunnittelija.

Googlen avainsanatyökalu osaa sekä listata haettujen avainsanojen hakuvolyymit että myös ehdottaa aiheeseen oleellisesti liittyviä hakutermejä. Työkalu on täysin ilmainen, mutta vaatii Google Adwords -tilin luomisen, sillä työkalu on varsinaisesti tarkoitettu maksetun Google-mainonnan suunnittelua varten.

Jos esimerkissämme valitsimme ylätason aihealueeksi vaikkapa nyrkkeilyn, löytyy avainsanatyökalun avulla seuraavia aihealueen suosituimpia avainsanoja hakuvolyymeineen:

hakusana:hakua /kk
eva wahlström8800
robert helenius4400
nyrkkeilysäkki2900
nyrkkeily2400
amin asikainen1900
nyrkkeilyhanskat1900
kuntonyrkkeily1900
nyrkkeily uutiset260

Muista pitkän hännän hakusanat

Tässä vaiheessa on hyvä huomata myös, että ehdotukset ja löydetyt avainsanat ovat vielä varsin yleisluontoisia. Todennäköisesti loisimme omat uniikit sisällöt sekä nyrkkeilyhanskoista että nyrkkeilysäkeistä, jolloin meidän tulisi vielä molempien aiheiden alta löytää omat tarkemmat hakusanat, joita hyödyntää osana sisältöjä.

Avainsanatutkimusta tulisi siis vielä laajentaa vähintään yhtä tasoa syvemmälle ja löytää niin sanottuja pitkän hännän hakusanoja (long tail keyword). Kyseistä termiä käytetään useimmiten useampaa sanaa sisältävästä tarkemmasta avainsanasta. Esimerkiksi tälläinen olisi vaikkapa hakutermi ’nyrkkeilyhanskat kuntonyrkkeilyyn’.

Kuvassa riikinkukko pitkän pyrstönsä kanssa. Myös avainsanatutkimuksessa on tärkeä muistaa pitkän hännän hakusanat.

On myös erittäin tärkeää huomioida, että vaikka jokin aihealueen päätermi sisältäisi vähemmän kuukausittaisia hakuja, voi se todellisuudessa tuoda silti enemmän liikennettä, mikäli aihealue sisältää paljon haettuja pitkän hännän hakusanoja. Sisältöä ei tulisikaan optimoida puhtaasti yhtä avainsanaa varten, vaan enemmänkin kokonaista aihekokonaisuutta ajatellen.

Poimi olemassaolevat avainsanat Google Search Consolesta

On myös erittäin tärkeää huomioida, että vaikka jokin aihealueen päätermi sisältäisi vähemmän kuukausittaisia hakuja, voi se todellisuudessa tuoda silti enemmän liikennettä, mikäli aihealue sisältää paljon haettuja pitkän hännän hakusanoja. Sisältöä ei tulisikaan optimoida puhtaasti yhtä avainsanaa varten, vaan enemmänkin kokonaista aihekokonaisuutta ajatellen.

Yksi hyödyllinen tapa löytää avainsana-analyysille lisää hakusanoja, on hyödyntää Google Search Consolea. Search Console näyttää millä todellisilla hakusanoilla sivusto on näkynyt Googlen hakutulosten joukossa. Kannattaa toki myös huomioida, että se ei näytä sellaisia hakusanoja, joilla sivusto ei Googlen hakutulossivuille ole entuudestaan yltänyt, joten siitä ei ole ehdottomaan uusia hakutermejä, joilla sivusto ei vielä näy lainkaan.

Ohessa on myös muita työkaluja, jotka puolestaan osaavat ehdottaa aihealueeseen liittyviä tarkempia avainsanoja.
keywordtool.io
kwfinder.com

Selvitä myös motiivi hakutermien takana

Nyt kun olemme selvittäneet, millä yksittäisillä hakutermeillä ihmiset etsivät tietoa Googlesta, meidän tulee vielä tarkemmin selvittää motiivi hakujen takana. Usein motiivit voidaan jakaa suoraan joko informatiivisiin motiiveihin tai kaupallisiin motiiveihin. Suomeksi siis haluamme joko löytää lisätietoa aiheesta tai ostaa tuotteen tai palvelun.

Mitä yleisluontoisempi termi on kyseessä, sen erinäisempiä hakumotiiveja ihmisillä aiheeseen liittyy. Jos mietitään pelkästään hakutermiä nyrkkeily, voi sen takaa löytyä helposti useampia erilaisia motiiveja, kuten harrastuksen aloittaminen, varusteiden hankinta tai urheilutulosten tai -tapahtuman etsiminen.

Kuinka oikea motiivi sitten löydetään?

Monella hakusanalla on motiivi helppo päätellä jo hakutermistä. Hakusanalla ’nyrkkeily uutiset’ etsitään varmasti uutisia nyrkkeilystä. Jos oma sisältömme ei istu tähän motiiviin, emme todennäköisesti tule löytymään kovin korkealta tuloksista, vaikka kyseistä termiä aktiivisesti sivustollamme käyttäisimme.

Tämä perustuu siihen, että Google haluaa aina tarjota mahdollisimman osuvia hakutuloksia ja tunnistaa nopeasti, mikäli käyttäjä ei koe klikkaamaansa hakutulosta tarkoitustaan vastaavaksi. Monien avainsanojen osalta, joudutaan kuitenkin tekemään myös salapoliisityötä ja tarkastelemaan esimerkiksi nykyisiä Googlen kärkituloksia.

Jos esimerkiksi tarkastellaan top6-hakusijoituksia avainsanalle nyrkkeilyhanskat, huomataan, että kärkisijoilta löytyy hyvin kaupallisia hakutuloksia. Viisi kuudesta hakutuloksesta ohjautuu suoraan hanskoja myyviin tuotekategorioihin ja sijalta kaksi löydämme ostamisen oppaan.

Hakutulokset avainsanalle nyrkkeilyhanskat

Avainsanatutkimus apuna verkkotunnuksen valinnassa

Verkkotunnuksen valinnalla on suuri merkitys hakukonesijoituksiin. Erityisesti juuri sillä avainsanalla, jonka verkkotunnus sisältää.

Mikäli haluaisimme perustaa sivuston, jossa myydään vaikkapa astianpesukoneita, tutkisimme alkuun, millä sanalla ihmiset eniten etsivät tietoa aiheesta. Huomaamme nopeasti, että sanalla tiskikone suoritetaan 1000 hakua kuukaudessa, kun taas sanalla astianpesukone suoritetaan peräti 5400 hakua kuukaudessa. Näin ollen esimerkiksi astianpesukone.fi olisi lähtökohtaisesti huomattavasti parempi verkkotunnus kuin tiskikone.fi.

Vapaita verkkotunnuksia taas löydät domainhakumme avulla.