Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Ääkköselliset verkkotunnukset ja domainpäätteet

Juuso Kataja

Tiesitkö, että maailmassa on eräiden arvioiden mukaan lähes 3 miljardia Internetin käyttäjää? Valtaosa heistä ei kuitenkaan käytä latinalaisia aakkosia, joiden käyttöön Internetin keskeiset järjestelmät ovat usein tukeutuneet.

Internet on tarkoitettu globaaliksi, mutta sen monikielisyydessä on ollut verkkotunnusten tasolla viimevuosiin asti suuria puutteita. Nyt teknologia sekä trendit ovat viimein muuttaneet verkkoa vahvasti persoonallisemmaksi ja käytettävämmäksi paikaksi myös muillekin kuin vain puhtaasti latinalaisia merkkejä käyttäville.

Internationalized domain names

Vaikka olemmekin Suomessa tottuneet jo rutiininomaisesti kirjoittamaan Internet-sivujen osoitteiden ääkköset oo ja aa muotoihin, ovat kansallisia symboleita sisältävät domainit olleet arkipäivää jo vuosikymmenen ajan. Kansallista symbolia, kuten ääkköstä tai vaikkapa kyrillistä aakkosta, sisältävä verkkotunnus on usein paremmin tunnettu nimellä internationalized domain name (IDN).

Muutosta parempaan nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2003, kun .jp päätteisiä verkkotunnuksia oli mahdollista rekisteröidä myös kansallisin symbolein. Seuraavana vuonna käyttö laajeni myös .info verkkotunnuksiin ja suosio laajeni pian myös muiden verkkotunnuspäätteiden yhteyteen.

Ääkköset kotimaisessa .FI-verkkotunnuksessa

Kansallisia merkkejä sisältäviä, kotimaisia .fi-verkkotunnuksia on ollut mahdollista rekisteröidä jo aina vuodesta 2005 alkaen, silti niiden suosio ei ole vielä päätä huimannut. Jopa muutamat erittäin tunnetetut kotimaiset yritykset, ovat jättäneet kylmästi ääkkösmuotoisia verkkotunnuksia rekisteröimättä.

Kuinka IDN toimii?

Koska nimipalvelimet osaavat käsitellä vain latinalaisten aakkosten merkkejä (ASCII), täytyy kansallisia symboleita sisältävät verkkotunnukset, eli esimerkiksi ääkköset domainissa, kääntää punycoden avulla nimipalvelinten ymmärrettävään muotoon (käytetään myös nimeä ACE – ASCII Compatible Encoding).

Esimerkiksi öööäää.fi verkkotunnus kääntyy muotoon xn--4caaa3eaa.fi

Ääkkösellinen domain voi olla hyvä valinta toissijaiseksi verkkotunnukseksi.

Mitä ongelmia ääkköset domainissa voivat aiheuttaa?

Vaikka teknisesti ääkkösten ja muiden kansallisten symbolien kääntäminen eri ympäristöissä onnistuu hyvin, ei ongelmilta voida vielä aivan täysin välttyä. Tämä onkin yksi syy miksi niitä ei ehkä hyödynnettä vielä riittävästi.

Ääkkösellistä verkkotunnusta ei koskaan suositella ensisijaiseksi verkkotunnukseksi

Ääkkösten ja muiden symboleiden ymmärtämiseksi, erilaiset selaimet, sähköpostiohjelmistot sekä muut Internetissä toimivat ohjelmistot tarvitsevat kansallisten merkkien tuen. Vaikka modernit selaimet toimivatkin todennäköisesti täysin moitteetta, esiintyy monesti ongelmia erilaisten ohjelmistojen, kuten julkaisujärjestelmien ja sähköpostien kanssa.

Lisäksi on hyvä huomioida, että esimerkiksi pohjoismaiden ulkopuolella ei kovin monella ole välttämättä käytössään edes ääkkösiä sisältäviä näppäimistöjä. Tämä saattaa osaltaan  kiusallisesti hankaloittaa ääkkösten hyödyntämistä verkkosivuston osoitteessa.

Sivuston varsinainen verkkotunnus kannattaakin olla perinteisesti ilman ääkkösiä ja ääkkösellinen domain ainoastaan ohjaa liikenteen ja kävijät tälle turvalliselle pääverkkotunnukselle.

Ääkköset URLissa

URL-lyhenne tulee englannin kielen sanoista uniform resource locator ja sillä tarkoitetaan yksilöllistä osoitetta verkossa sijaitsevalle tiedolle. Esimerkiksi tämän blogitekstin URL on: https://www.zoner.fi/domain/aakkoselliset-verkkotunnukset-ja-domainpaatteet/

Jos URLissa olisi haluttu käyttää ääkkösiä, se olisi muotoa: https://www.zoner.fi/domain/ääkköselliset-verkkotunnukset-ja-domainpäätteet/. Äääkköset URLissa eivät kuitenkaan ole usein hyvä valinta, sillä esimerkiksi selaimet ja erilaiset alustat, kuten sosiaalisen median kanavat kääntävät ne nimipalvelimille ymmärrettävään muotoon.

Jos ääkköset URLissa olisivat käytössä ja tämä blogikirjoitus jaettaisiin vaikkapa Facebookissa, näyttäisi osoite siellä tältä: https://www.zoner.fi/domain/%C3%A4%C3%A4kk%C3%B6selliset-verkkotunnukset-ja-domainp%C3%A4%C3%A4tteet. Tällainen osoite ole ole kovinkaan luottamusta herättävä tai asiakkaille selkeä, jonka takia ääkkösiä ei kannata käyttää URLissa lainkaan.

Ääkköset domainissa voivat aiheuttaa ongelmia myös kansainvälisesti, kun näppäimistössä ei ole kyseisiä merkkejä.

Ääkköset sähköpostiosoitteessa

Useimmista sähköpostiohjelmista on yhä edelleen puuttunut IDN-tuki, mikä tarkoittaa, etteivät ne osaa tulkita lainkaan kansallisia erikoismerkkejä sisältäviä verkkotunnuksia. Pahimmillaan ääkköset sähköpostissa saattaisivat johtaa siihen, etteivät asiakkaat ota lainkaan yhteyttä, kun sähköpostiosoite ei toimi heidän käyttämällä ohjelmistollaan. Ääkköset sähköpostiosoitteessa ei olekaan lainkaan hyvä valinta, vaan sähköpostiosoite kannattaa olla ilman niitä.

Miksi ääkkösellinen verkkotunnus sitten kannattaa rekisteröidä?

Kyse on puhtaasti käytettävyydestä ja sivustolle pyrkijän elämän helpottamisesta. Monien yritysten nimet Suomessa nyt vain sattuvat sisältämään ääkkösiä. Näin on myös luonnollinen tapa hyödyntää yrityksen nimeä sellaisenaan myös radiomainonnassa ja muussa toiminnassa.

Jopa eräs, nimeltä mainitsematon, suomalainen eräliike mainosti suureen ääneen itseään radiossa ja jopa logossaan ääkkösellisen verkkotunnuksen kanssa ilman, että olivat tätä itselleen rekisteröineet. Luonnollisesti kaikki mainoksen kautta ääkköselliseen osoitteeseen yrittäneet saivatkin ensimmäisenä eteensä virheilmoitusruudun toimimattomasta osoitteesta, kunnes kävimme vinkkaamassa asiasta.

Rekisteröinnillä voidaan myös suojata omaa toimintaa. Erilaiset yleisnimeen perustuvat verkkotunnukset ovat kenen tahansa rekisteröitävissä, jolloin kuka tahansa kilpailija voisi rekisteröidä sivuston ääkkösellistä nimeä kantavan osoitteen ja ruveta ohjaamaan potentiaalisia asiakkaita omille sivuilleen.

Kyrilisiä kirjaimia voi myös käyttää domaineissa.

Ääkköset domainpäätteissä

Myös itse verkkotunnusten päätteet olivat pitkään rajoitettuja puhtaasti US-ASCII muotoiseen formaattiin, eli latinalaisiin kirjaimiin.

Muutos tässäkin kuitenkin lähti nopeasti käyntiin ja lokakuussa vuonna 2009, Soulissa pidetyssä ICANNin kokouksessa nähtiin merkittävää läpimurtoa, kun kansallisia symboleita sisältäviä verkkotunnuspäätteitä päästiin ensimmäistä kertaa anomaan.

Erityisesti Aasian puolella muutos on otettu kiitollisena vastaan ja meidän näkökulmastamme erikoisia verkkotunnuspäätteitä on ilmestynyt käyttöön laajalta rintamalta.

Esimerkiksi venäjällä aiemmin, virallisena vaihtoehtona, käytettyä .ru verkkotunnuspäätettä on noussut haastamaan vahvasti kansallinen .рф pääte, jota hyödyntää vaikkapa hakukoneyhtiö Yandex osoitteessaan Яндекс.рф

Haluatko oman verkkotunnuksen?

Löydä vapaa domain helposti – verkkotunnushaku kertoo onko haluamasi domain vapaana.