Kilometrikorvaus 2022 – mitä täytyy tietää?

Kilometrikorvaus on palkansaajille maksettava korvaus oman auton käytöstä, mutta myös yrittäjien kannattaa huomioida kilometrikorvaus verotuksessa. Yrittäjyys sisältää usein paljon hoidettavia asioita jo muutenkin ja sen takia etenkin useat yrittäjät jättävät korvaukset helposti hyödyntämättä, kun niiden hakeminen koetaan liian vaivalloiseksi.

Kokosimme tähän artikkeliin tietoa siitä, mikä on kilometrikorvaus, miten sitä haetaan ja tietenkin myös vuoden 2022 kilometrikorvaussummat.

Blogi päivitetty 18.1.2022

Mikä on kilometrikorvaus ?

Kilometrikorvaus on työnantajan työntekijälle maksama korvaus oman auton käytöstä. Tehtävän matkan tulee liittyä työhön. Kilometrikorvaukseen ovat oikeutettuja myös yrittäjät ja käymmekin myöhemmin tässä kirjoituksessa läpi, miten kilometrikorvausta saadaan.

Kilometrikorvaus on verovapaa ja sen enimmäissumman määrittelee aina Verohallinto vuodeksi kerrallaan. Korvausta voi saada sellaisista kuluista, jotka ovat aiheutuneet oman tai hallitsemasi auton käyttämisestä työasioissa. Auton ei siis tarvitse olla korvauksen saajan omistuksessa.

Tässä kohtaa on hyvä erottaa kulukorvaus kilometrikorvauksesta. Jos matkaan käyttää julkista liikennettä, voidaan matkalipuista maksaa kulukorvausta, kyse ei siis ole kilometrikorvauksesta.
Kilometrikorvaus kannattaa hakea, jos siihen on oikeutettu.

Yksityisajojen ja työajojen erottelu

Kilometrikorvauksen kannalta on oleellista, mikä on työhön liittyvää ajoa. Verohallinto määrittelee asian seuraavasti omassa ohjeessaan:

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle.

Tällaisia voisivat olla vaikkapa kertaluontoiset matkat asiakkaan luokse tai  koulutusmatka toiselle paikkakunnalle. On hyvä huomioida, että esimerkiksi työpaikan ja kodin välinen matka ei ole työmatka, vaan yksityisajo, joka voidaan vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa.

Jollain eritysaloilla on myös omat erilaiset edellytykset kilometrikorvauksiin. Tämä koskee lähinnä sellaisia aloja, joilla ei ole vakinaista työpaikkaa, esimerkiksi rakennus- ja metsäala ovat tyypillisesti tällaisia.

Kilometrikorvaukset 2022

Verohallinnon vuodelle 2022 määrittelemä kilometrikorvaussumma on 0,46 €/km. Summa on hieman suurempi kuin kilometrikorvaus 2021.

KM korvaus voidaan maksaa korotetusti, jos työ vaatii esimerkiksi asuntovaunun tai toisen henkilön kuljettamista, alla tarkempi taulukko aiheesta.

Korvausta maksetaan korotetusti Korvauksen määrä
Perävaunun kuljettamisesta 8 senttiä/kilometri
Asuntovaunun kuljettamisesta 12 senttiä/kilometri
Taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamisesta 23 senttiä/kilometri
Autossa kuljetettavat koneet tai muut esineet, joiden paino
ylittää 80 kg tai koko on suuri
3 senttiä/kilometri
Koiran kuljettamisesta 3 senttiä/kilometri
Liikkuminen autolla metsäautotiellä tai muulla liikenteeltä
suljetulla tienrakennustyömaalla (kyseisten kilometrien osalta)
10 senttiä /kilometri

Jos autossa matkustaa muita henkilöitä, korotetaan korvausten enimmäismäärää jokaista henkilöä kohden 3 senttiä/kilometri.

Verohallinto on määritellyt vastaavat summat myös muiden kulkuneuvojen osalta. Tarkat tiedot löydät Verohallinnon sivuilta: Verohallinto – syventävät vero-ohjeet.

Miten kilometrikorvaus haetaan?

Kilometrikorvauksen hakeminen vaihtelee hieman sen mukaan, oletko palkansaaja vai yrittäjä. Myös yritysmuoto vaikuttaa kilometrikorvauksen siihen, haetaanko kilometrikorvausta yritykseltä vai huomioitko sen vain elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa.

Palkansaajan kilometrikorvaus

Palkansaajaa hakee kilometrikorvausta työnantajaltaan. Verohallinnon määrittelemä summa on kilometrikorvauksen enimmäismäärä, joka voidaan maksaa työntekijälle verottomasti. Korvattava summa voi siis olla myös sitä pienempi. Tyypillisesti kilometrikorvaus maksetaan perustuen käytettävään työehtosopimukseen, työsopimukseen ja yrityksen käytäntöihin.

Kilometrikorvausta haetaan matkalaskulla, joka voi olla vapaamuotoinen. Monilla yrityksillä on toki tätä varten valmis pohja. Matkalaskusta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot:

  • Mistä ja minne matkustit?
  • Mikä oli matkan tarkoitus?
  • Milloin matkasi alkoi ja loppui?
  • Mikä oli matkan pituus?
  • Millä kulkuneuvolla (esim. rekisterinumero) matka tehtiin?

Kilometrikorvaus hakeminen vaihtelee riippuen oletko yrittäjä vai palkansaaja.

Yrittäjän kilometrikorvaus

Osakeyhtiön, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön osalta omistajayrittäjä voi saada palkansaajien tapaan kilometrikorvausta oman auton käytöstä. Käytännössä yrittäjät siis tekevät matkalaskun yritykselle. Nämä korvaukset ovat myös yrittäjille verotonta tuloa.

Monet yrittäjät saattavat helposti sortua ajattelemaan, ettei muutaman matkan takia kannata hakea kilometrikorvausta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi edes takainen matka Helsingistä Turkuun oikeuttaa jo 153,64€ kilometrikorvauksiin. Lisäksi tulevat myös päivärahat käytetyn ajan mukaan.

Toiminimi Kilometrikorvaus

Toiminimiyrittäjän osalta kilometrikorvaus huomoidaan elinkeinotiminnan veroilmoituksessa. Tämän kannalta on oleellista, kuinka paljon autolla tehdään omaa ajoa ja kuinka paljon ajoa yritystoimintaan liittyen. Jos yli 50 % ajosta tehdään yritystoimintaan liittyen, lasketaan auto elinkeinotoiminnan omaisuudeksi.

Ajoa alle 50 %

Tällöin yrittäjä vähentää auton työkäytöstä aiheutuneet todelliset kulut tai tekee lisävähennyksen, joka maksimisuuruudeltaan sama kuin palkansaajien kilometrikorvaus eli 0,46 €. Lisävähennyksiä ei merkitä kirjanpitoon, vaan ne tehdään elinkeinotoiminnan veroilmoituksella.

Ajoa yli 50 %

Tällöin yrittäjä vähentää kaikki autoon liittyvät kulut elinkeinotoiminnan veroilmoituksella, eli esimerkiksi polttoaineesta, vakuutuksista ja korjauksista aiheutuneet kulut. Kaikista kuluista tullee olla kuitit tallella ja yksityisajojen osuus tulee oikaista pois yrityksen kuluista.

Ajopäiväkirja helpottaa kilometrikorvauksen hakemista.

Ajopäiväkirja avuksi

Verovapaa kilometrikorvaus edellyttää aina, että työ- ja yksityisajot voidaan eritellä toisistaan. Etenkin toiminimiyrittäjien kannattaa olla tämän suhteen tarkkana. Verohallinto ei ole määritellyt, missä muodossa tai miten tämä tulee tehdä, kunhan seuraavat tiedot tulevat selväksi:

 • matkojen tarkoitus,
 • ajetut kilometrit,
 • alkamis- ja päättymisajat,
 • alkamis- ja päättymispaikka sekä
 • matkamittarin lukema ajon alussa ja päättyessä.

Helpoiten työ- ja yksityisajojen erottelu onnistuu ajopäiväkirjan avulla. Ajopäiväkirjaan merkitään selkeästi tarvittavat tiedot, jonka perusteella on helppo tarkistaa kilometrikorvaukseen oikeuttavat ajot. Erilaisia ajopäiväkirjapohjia löytyy valmiina esimerkiksi Googlesta etsimällä.

Kannattaa huomata, että yrittäjien tulee säilyttää jonkinlainen ajopäiväkirja kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Tutustu myös muihin yrittäjyys aiheisiin kirjoituksiin.

Huomaathan, että kirjoittaja ei ole verotuksen ammattilainen. Kannattaa aina tarkistaa Verohallinnon sivulta ajankohtaiset tiedot ja yksityiskohtaisemmat ohjeet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest