Yritysmuodot Suomessa

Oletko joskus miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä? Yksi ensimmäisenä vastaan tulevista asioita on oikean yritysmuodon valinta. Tässä kirjoituksessa käsitelläänkin eri yritysmuotoja, niiden suosiota ja sitä, miten valita itselle parhaiten sopiva yritysmuoto.

Eri yritysmuodot

Suomessa on useita eri yritysmuotoja, joiden pohjalta aloittava yrittäjä voi valita. Yritysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja osakeyhtiö. Lisäksi nykyään kuulee usein puhuttavan kevytyrittäjyydestä, joka ei varsinaisesti ole niin sanottu virallinen yritysmuoto, mutta on hyvä tuoda tässä yhteydessä esiin.

Yrityksen perustamisen jälkeen on hyvä harkita myös yritysblogin perustamista, koska sen avulla voit muun muassa rakentaa yrityksen luotettavuutta ja saada uusia kävijöitä sivustollesi.

Yritysmuodon valinta voi olla vaikeaa. Nainen pohtii eri vaihtoehtoja.

Eri yritysmuotojen suosio

Eri yritysmuotojen suosio vaihtelee suureesti. Kaupparekisterin tilaston  mukaan heinäkuussa 2019 osakeyhtiö oli suosituin yritysmuoto, niitä oli kaikkiaan rekisteröity 269 416 kappaletta. Seuraavaksi suosituin oli toiminimi 214 336 kappaletta. Loput yritysmuodot ovat selvästi pienempiä ja niitä oli rekisteröity seuraavasti kommandiittiyhtiö 26 503 kpl, avoin yhtiö 9 371 kpl ja osuuskunta 4 096 kpl.

Kevytyrittäjyyden suosion kasvu on ollut viime vuosina huimaa ja Uusi työ ry arvioi heitä olevan Suomessa tänä vuonna jo 153 000. Kyseessä on arvio, koska kevytyrittäjät eivät rekisteröidy esimerkiksi Kaupparekisteriin, vaan toimivat erilaisten laskutuspalveluiden kautta.

Yritysmuodon valinta kannattaa aloittaa tutustumalla rauhassa kaikkiin vaihtoehtoihin.

Miten valita oikea yritysmuoto?

Yritysmuodon valinta kannattaa aloittaa tutustumalla rauhassa kaikkiin vaihtoehtoihin. Yritysmuotoa kannattaa harkita muun muassa sen mukaan halutaanko yritystä kasvattaa ja paljonko rahaa yrityksen perustamiseen on käytettävissä. Kannattaa myös huomioida jo mahdollinen työntekijän palkkaaminen.

Toisaalta on hyvä miettiä myös sitä, millaisia riskejä ollaan valmiita ottamaan, sillä henkilöyhtiöissä vastuu esimerkiksi velvoitteista ja veloista on yrittäjällä itsellään. Tosin myös osakeyhtiöissä saatetaan käyttää lainan takaamiseen yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta.

On hyvä muistaa, että yritysmuotoa on yleensä lähtökohtaisesti helpompi vaihtaa kevyemmästä raskaampaan kuin toisinpäin.

Mies ilmoitustaulun edessä pohtimassa yritysmuodon valintaa.

Kevytyrittäjät

Kevytyrittäjyys ei ole varsinainen yritysmuoto, mutta koska se on varsinkin viime vuosina ollut kovassa nosteessa, on se tärkeää tuoda tässä yhteydessä esiin. Käytännössä kevytyrittäjäksi ryhtyminen ei vaadi mitään erityisiä toimenpiteitä, eikä esimerkiksi rekisteröitymistä Kaupparekisteriin.

Kevytyrittäjien on käytännössä aina toimittava jonkin laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu laskuttaa kevytyrittäjän tekemästä työstä ja hoitaa työnantajavelvoitteet kevytyrittäjän puolesta. Kevytyrittäjä voi nostaa ansaitsemansa tulot laskutuspalvelusta, jolloin ne maksetaan laskutuspalvelun toimesta palkkana.

Kenelle?

Kevytyrittäjyys voi olla hyvä keino esimerkiksi oman yritysidean testaamiseen tai sivutulon hankkimiseen, mutta jos yritystoiminta on päätulon lähde, tulee oma toiminimi nopeasti kannattavammaksi. Laskutuspalvelut voivat tulla yllättävänkin kalliiksi, jos niitä joutuu käyttämään paljon.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tunnetaan usein kansankielessä toiminimenä (Tmi). Virallisesti toiminimellä tarkoitetaan kuitenkin yksityisen elinkeinnonharjoittajan tai yrityksen käyttämää nimeä omasta toiminnastaan. Kyseessä on yksinkertaisin yritysmuoto, jota useat yksinyrittävät käyttävät. Esimerkiksi parturi-kampaajat, kosmetologit ja siivousalan yksinyrittäjät ovat usein yksityisiä elinkeinonharjoittajia.

Se on aina yritysmuotona sidottu yrittäjään ja tästä syystä perustajia voi olla vain yksi. Tosin pariskunnat voivat perustaa toiminimen myös yhdessä, jos heitä pidetään verotuksessa puolisoina. On hyvä tiedostaa, että yksityinen elinkeinonharjoittaja on aina vastuussa henkilökohtaisesti yrityksen veloista ja velvoitteista.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla myös vähintään 80% yrityksen tuloksesta käsitellään yrittäjän henkilökohtaisena tulona, mikä tarkoittaa, että sitä verotetaan ansiotuloveroprosentin mukaan. Jos yritys tekee paljon voittoa ja yrittäjällä ei olisi tarvetta nostaa sitä jatkuvasti tai sitä haluttaisiin investoida yrityksen kasvuun, voi osakeyhtiö olla parempi ratkaisu verotuksen takia.

Perustaminen ja velvollisuudet

Toiminimen perustaminen on helppoa, sillä sen voi tehdä sähköisesti, eikä erillistä alkupääomaa tarvita. Sähköisen ilmoituksen tekeminen maksaa ainoastaan 60 €. Yksityiset elinkeinonharjoittajat saavat oman Y-tunnuksen ja ovat velvollisia hoitamaan kirjanpidon (yleensä yksinkertainen riittää) sekä verotuksen.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, jos sekä päättyneenä, että sitä edeltäneenä tilikautena on täyttynyt korkeintaan yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Kenelle?

Toiminimi sopii parhaiten tilanteisiin, joissa tuleva yrittäjä haluaa työllistää vain itsensä, pitää aloituskustannukset matalana ja toiminta tulee olemaan suhteellisen pienimuotoista.

Usein puueppä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka on yksi yritysmuoto.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoin yhtiö (Ay) ja kommandiittiyhtiö (Ky) ovat molemmat henkilöyhtiöitä. Ne ovat monella tapaa hyvin samanlaisia, jonka takia niitä on järkevää käsitellä yhdessä. Molemmissa perustajia täytyy olla vähintään kaksi, joista toinen voi olla myös yritys. Perustamisvaiheessa laaditaan yhteistyösopimus osapuolten välille.

Toiminimen tapaan yrittäjät ovat henkilökohtaisesti vastuussa kaikista veloista ja velvoitteista koskien yrityksen toimintaa. Yksi perustaja voi myös solmia kaikkia osapuolia velvoittavia sopimuksia. Käytännössä avoimen tai kommandiittiyhtiön perustamista voi siis suositella vain silloin, kun yhtiökumppaneilla on todella kova luotto toisiinsa.

Avoimen ja kommandiittiyhtiön ero

Kommandiitti yhtiö eroaa avoimesta yhtiöstä siinä, että yksi yrityksen perustajista on niin kutsuttu äänetön yhtiömies eli sijoittaja. Äänetön yhtiömies ei osallistu yrityksen hallintoon, eikä ole vastuussa myöskään veloista ja muista velvoitteista. Käytännössä siis kommandiittiyhtiön veloista ja velvoitteista on vastuussa ainoastaan vastuunalainen yhtiömies.

Perustaminen ja velvollisuudet

Avoimen tai kommandiittiyhtiön perustaminen onnistuu vain paperisella ilmoituksella, jonka tekeminen maksaa tällä hetkellä 240€. Erillistä alkupääomaa ei kuitenkaan tarvita. Avoin ja kommandiittiyhtiö saa luonnollisesti myös Y-tunnuksen ja ovat velvollisia hoitamaan verotuksen ja kirjapidon (kahdenkertainen).

Kenelle?

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö sopivat hyvin pieneen tai keskisuureen toimintaan tähtääville yrityksille, joissa perustajia on enemmän kuin yksi. Koska se vaatii todella kovaa luottoa yhtiökumppaneiden välille, on se tyypillisesti ollut esimerkiksi monien perheyritysten valinta.

Osuuskunta ja osakeyhtiö perustetaan yhdessä muiden kanssa. Aluksi on tärkeää sopia vastuut ja velvoitteet.

Osuuskunta

Osuuskunta (Osk) on jäsenistöään palveleva yhtiömuoto. Sen tavoitteena ei ole taloudellinen voitto, vaan etujen tarjoaminen omille jäsenilleen. Tyypillisesti osuuskunnan omistavat sen jäsenet, joiden määrä voidaan vapaasti valita.

Osuuskunta ei ole esimerkiksi toiminimen tai kommandiittiyhtiön tapaan henkilöyhtiö eli perustajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista tai muista velvoitteista.

Perustaminen ja velvollisuudet

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, mutta perustajana voi olla myös yhteisö tai säätiö. Osuuskunnan perustaminen maksaa 380€, jonka lisäksi määritetään jäsenten maksettavaksi tuleva alkupääoma. Minimi pääomavaatimusta ei kuitenkaan ole olemassa eli summa voi olla minkä suuruinen tahansa. Osuuskunta on velvollinen hoitamaan verot ja kirjanpidon (kahdenkertainen).

Kenelle?

Osuuskunta on paras yritysmuoto erilaisille yhteenliittymille ja voi olla vaihtoehto esimerkiksi luovien yrittäjien kollektiiveille. Toisaalta perinteisiä osuuskuntia ovat esimerkiksi Osuuspankki ja HOK-Elanto eli osuuskunta on vuosien saatossa sopinut hyvin monenlaiseen toimintaan.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö (Oy) on varmasti yksitunnetuimmista yritysmuodoista. Sen omistuspohja perustuu osakkeisiin eli pienempiin osuuksiin yrityksestä. Osuudet voivat olla vain perustajien kesken jaettu tai sitten pörssiyhtiön tapauksessa yrityksen osakkeita voi ostaa periaatteessa kuka tahansa. Omistajien osuudet määrittävät yleensä sen paljonko kenelläkin on päätäntävaltaa kyseisessä yhtiössä.

Osakeyhtiö ei ole henkilöyhtiö, vaan juridistesti sitä voidaan pitää omavaltaisena oikeushenkilönä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen nimiin voidaan ottaa velkoja, eikä niistä tarvitse olla kenenkään henkilökohtaisesti vastuussa. Osakeyhtiön omistajien riski rajoittuu siis käytännössä vain osakkeisiin sijoitettuun pääomaan.

Perustaminen ja velvollisuudet

Osakeyhtiön perustaminen maksaa verkossa 275€ ja paperisella ilmoituksella 380€. Aiemmin osakeyhtiöiltä edellytettiin vähintään 2 500€ alkupääomaa, josta kuitenkin luovuttiin heinäkuussa 2019. Osakeyhtiö on velvollinen hoitamaan verot ja kirjanpidon (kahdenkertainen).

Kenelle?

Osakeyhtiö on hyvä yritysmuoto, jos perustajia on useampia ja yrityksellä tavoitellaan edes maltillista kasvua tulevaisuudessa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest