Domainin ostaminen – miten hankit oman verkkotunnuksen?

Domainin ostaminen on yleensä yksi ensimmäisistä asioita, joka täytyy hoitaa, kun halutaan rakentaa omat kotisivut tai verkkokauppa.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi, mikä on verkkotunnus ja miten verkkotunnuksen rekisteröinti onnistuu.

Mikä on verkkotunnus?

Verkkotunnus (engl. domain) on sivuston osoite, esimerkiksi www.zoner.fi on verkkotunnus. Niitä käytetään myös esimerkiksi sähköpostiosoitteissa @-merkin jälkeen. Verkkotunnuksesta voidaan käyttää myös nimeä nettiosoite.

Käytännössä verkkotunnukset ovat kirjaimista koostuvia nimiä. Niiden avulla viitataan verkkoon kytkettyihin laitteisiin eli esimerkiksi webhotellipalvelimiin, joilla yrityksen kotisivut sijaitsevat. Verkkotunnukset muutetaan numeerisiksi IP-osoitteiksi nimipalvelinjärjestelmän (DNS) avulla.

Verkkotunnuksia voi ostaa joltain siihen erikoistuneelta yritykseltä eli verkkotunnusvälittäjältä, kuten Zonerilta. Zoner hoitaa verkkotunnuksen rekisteröinnin esimerkiksi fi-verkkotunnusten tapauksessa Traficomilta. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan nimiin ja hän voi halutessaan siirtää sen toiselle verkkotunnusvälittäjälle.

Mistä se muodostuu?

Verkkotunnus muodostuu niin kutsutusta pääosasta ja päätteestä. Verkkotunnuspääte on tyypillisesti joko geneerinen (engl. Generic Top Level Domain, gTLD) tai kansallinen (engl. Country Code Top Level Domain, ccTLD). Geneerisiä päätteitä ovat esimerkiksi .net ja .org pääte. Kansallisia päätteitä puolestaan esimerkiksi .fi ja .se.

Lisäksi verkkotunnuksella voi olla yksi tai useampia erilaisia aliverkkotunnuksia. Tällainen on esimerkiksi posti.zoner.fi. Aliverkkotunnuksia käytetään usein esimerkiksi julkisen kotisivun ja työntekijöille tarkoitetun intranetin erottamiseksi toisistaan.

Selainrivillä ennen varsinaista verkkotunnusta näkyvä HTTP tai HTTPS kertoo puolestaan käytettävästä tietojensiirtoprotokollasta. Näiden lisäksi nettiosoite voi sisältää tiedon alasivusta, jolla juuri ollaan tai tiedon sivulaajennuksesta, kuten .html-pääte.

Verkkotunnuksen rekisteröinti

Oman domainin ostaminen on nopea ja helppo prosessi, joka etenee seuraavasti:

  1. Tarkista haluamasi verkkotunnuksen saatavuus.
  2. Valitse vapaana oleva verkkotunnus rekisteröiväksi.
  3. Valitse, kuinka pitkäksi aikaa haluat rekisteröidä verkkotunnuksen kerralla.
  4. Täytä tarvittavat tiedot yrityksestäsi tai itsestäsi.
  5. Tilaa verkkotunnus.
Mikä on verkkotunnus?

Tarkista verkkotunnuksen saatavuus

Aluksi kannattaa tarkistaa, onko haluttu verkkotunnus saatavilla. Ennen verkkotunnuksen rekisteröintiä kannattaa tutustua myös aiempaan kirjoitukseen siitä, kuinka valita hyvä verkkotunnus.

Voiko varatun verkkotunnuksen rekisteröidä?

Joskus voi tulla myös vastaan tilanne, että haluttu verkkotunnus onkin jo rekisteröity. Etenkin suositumpien verkkotunnuspäätteiden kanssa näin tapahtuu helposti. Katso, miten saat selville verkkotunnuksen omistajan tiedot.

Varattua verkkotunnusta ei voi suoraan rekisteröidä, eikä sitä voi myöskään ostaa esimerkiksi Zonerin kautta. On kuitenkin olemassa erilaisia palveluita ja kauppapaikkoja, joissa myydään varattuja verkkotunnuksia. Niiden hinnat vaihtelevat kympeistä jopa tuhansiin euroihin.

Kannattaa tarkkaan harkita, onko toivottu verkkotunnus todella niin arvokas ja tärkeä, että siitä on valmis maksamaan pyydetyn summan.

Domainin ostaminen

Jos haluttu verkkotunnus on vapaana, voidaan se rekisteröidä itselle tai omalle yritykselle. Tässä kohtaa kannattaa miettiä myös tarvitaanko verkkotunnuksen lisäksi kotisivutilaa, sillä esimerkiksi Zonerin webhotelleissa verkkotunnuksen rekisteröinti sisältyy hintaan.

Jos tarvitaan pelkkä verkkotunnus, voidaan se tietenkin rekisteröidä myös erikseen. Verkkotunnusten hinnat vaihtelevat riippuen halutusta päätteestä, edullisimmillaan ne ovat muutamia kymppejä vuodessa.

Domainin ostaminen on helppoa ja nopeaa.

Seuraavaksi voidaan valita laskutusjakso, joka toimii myös verkkotunnuksen rekisteröintijaksona. Rekisteröintijaksoksi voidaan valita lyhimmillään vuosi ja yleensä pisimmillään viisi vuotta.

Rekisteröintijakso käytännössä määrittää sen, kuinka usein verkkotunnus uusitaan. Zonerin kautta hankitut verkkotunnukset uusitaan automaattisesti, jotta niiden omistajuus säilyy varmasti.

Verkkotunnuksen rekisteröinti ja laskutusjakson valinta.

Lopuksi täytetään vielä tarvittavat tiedot yrityksestä tai yksityishenkilöstä. Kun kaikki tarvittavat tiedot on täytetty, voidaan tilaus lähettää. Olet nyt valmis!

Täytä lopuksi tarvittavat tiedot ja domainin ostaminen on valmis.

Saat meiltä vielä erillisen kuittauksen, kun toivomasi domain nimi on rekisteröity.

Hanki domain helposti Zonerilta

Aloita oman verkkotunnuksen rekisteröinti helposti kirjoittamalla haluamasi domain nimi alla olevaan kenttään.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest