Kahden domainin käyttöönotto virtuaalipalvelimella

Ohje tarkistettu: 4.12.2019

1. Asennetaan Apache2.

2. Luodaan domaineille kansiot, joihin sivut rakennetaan.

mkdir -p /srv/www/domain1.fi/public_html
mkdir -p /srv/www/domain2.fi/public_html

(Kansiot voivat sijaita myös muualla, esimerkiksi käyttäjän kotihakemistossa)

3. Annetaan tarvittavat oikeudet ja luodaan index.html tiedostot testausta varten.

echo "domain1.fi" > /srv/www/domain1.fi/public_html/index.html
echo "domain1.fi" > /srv/www/domain1.fi/public_html/index.html
chmod -R 755 /srv/www
4. Mennään apachen sites-available config tiedostoihin.
cd /etc/apache2/sites-available

Luodaan domain1.fi:lle tiedosto.

nano domain1.fi

Luodaan seuraavanlainen tiedosto domainin tiedoilla.

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@domain1.fi 
ServerName wwww.domain1.fi 
ServerAlias domain1.fi 
DocumentRoot /srv/www/domain1.fi/public_html
</VirtualHost>

Editorissa tiedoston tallennus onnistuu näppäimillä Ctrl + O ja hyväksytään tallennus Enter-näppäimellä.

Editorista päästään pois Ctrl + X näppäimillä.

Luodaan samanlainen tiedosto domain2.fi :lle.

nano domain2.fi

5. Otetaan domainit käyttöön komennoilla:

a2ensite domain1.fi
a2ensite domain2.fi

Päivitetään apache:

service apache2 reload

Domaineja voidaan poistaa käytöstä:

a2dissite domain1.fi

6. Jos domainit on ohjattu palvelimelle, pitäisi nyt niille luodut testisivut aueta selaimella.