Concrete5 PHP 7 yhteensopivuusongelma

Concrete5 ei ole suoraan yhteensopiva PHP 7 kanssa. Ongelma aiheuttaa alla olevan kuvan mukaisen virheilmoituksen.

Ongelma on korjattavissa aktivoimalla Concretesta tietokantaperusteiset istunnot.

Suositeltu tapa:

Muutos määritetään tiedostoon /application/config/concrete.php. Jos tiedostoa ei ole, sen voi luoda.

Tiedoston sisältö:

<?php
return [
    'session' => [
        'handler' => 'database'
    ],
];

Muutoksen voi vaihtoehtoisesti tehdä muuttamalla mihin sessiot tallennetaan:

<?php
return [
    'session' => [
        'save_path' => '/home/user/domains/domain.fi/sessions'
    ],
];

Vaihtoehtoinen tapa:

Muutos voidaan määrittää myös olemassa olevaan tiedostoon. Tämä saattaa kuitenkin ylikirjoittua päivityksen yhteydessä.

Concreten 8.3.2 versiossa tämä tiedosto löytyy kansiopolusta /concrete/config/

Etsi tiedostosta ’session’-asetukset ja sen alta kohta handler.

Vaihdetaan asetuksen file tilalle database.

Vaihtoehtona on myös vaihtaa kansioita, johon sessiot tallennetaan: