.htaccess ohjeita

Mikä on .htaccess-tiedosto?

Htaccess-lyhenne tulee sanoista hypertext access. Kyseessä on asetustiedosto, jota Apache-pohjaiset verkkopalvelimet käyttävät.

.htaccess-asetustiedosto määrittää nimensä mukaisesti palvelimen asetukset ja sen avulla voidaankin määrittää palvelin käyttäytymään tietyllä tavalla. Käytännössä sen avulla ylikirjoitetaan Apachen pääasetustiedostojen sääntöjä.

Käytännössä jokainen toiminto on rivi koodia ja se kertoo, mitä palvelimen tulee tehdä. Palvelimen asetusten määrittäminen onnistuu siis lisäämällä tai muuttamalla tuota koodia. .htaccess-tiedoston avulla voidaan esimerkiksi suojata sivusto salasanalla, uudelleenohjata kävijöitä tai estää alidomainien ohjaus.

Poikkeuksena ovat webhotellin PHP-arvot, joita ei saa muokattua .htaccess-tiedoston kautta, koska ne on määritetty palvelimella kaikille samoiksi.

Tänne on kerätty usein kysyttyjä ohjeita eri määritysten tekemiseksi.

Alidomainien ohjauksien estäminen

Käytetään, kun domainille on tehty ohjaus muualle (redirectillä) ja halutaan, että alidomainit eivät ohjaudu.

Alla olevilla määrityksillä estetään, ettei muut kuin itse domain ohjaudu säännönmukaisesti muualle (eli ohjaus ei koske alidomaineita)

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webhotellidomain\.fi$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.webhotellidomain\.fi$
RewriteRule ^/?$ "http\:\/\/haluttudomainohjaus\.fi" [R=301,L]

webhotellidomain.fi on webhotellissa oleva domain ja haluttudomainohjaus.fi on se minne webhotellidomain ohjataan.

PHP-koodin ajaminen .HTML-tiedostossa

.html tiedostossa ei voi suorittaa <?php koodia ?>

Tällöin pitää lisätä .htaccess tiedostoon seuraava rivi, jotta koodi suoritetaan PHP-tulkin läpi.

AddType application/x-httpd-php .html .htm

Awstats kansion salaaminen

Määritä ensin Awstats julkiseksi haluamallesi domainille DirectAdmin-hallintapaneelista valikon kohdasta Järjestelmän tiedot ja tiedostot – Sivuston yhteenveto / tilastot / lokit. Laita valinta domainin kohdalla olevaan ruutuun ja klikkaa Muuta tilastot julkisesti katseltavaksi.

Luo haluamasi htpasswd tunnus/salasana htpasswd-generaattorilla (esim. https://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ )

Siirry webhotellissa domains/omadomain.fi/.htpasswd/awstats hakemistoon ja luo sinne .htpasswd tiedosto. Jos awstats kansiota ei ole, niin luo sellainen.

Ohje tiedostonhallinnan käyttöön.

Lisää .htpasswd tiedostoon generaattorilla luomasi tunnus/salasana-pari.

Siirry domains/omadomain.fi/public_html hakemistoon ja luo sinne .htaccess tiedosto, jos se puuttuu.

Lisää tiedostoon seuraavat rivit:

<FilesMatch "awstats">
AuthUserFile /home/käyttäjänimi/domains/domain.fi/.htpasswd/awstats/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "AWstats"
Require valid-user
</FilesMatch>

Tämän jälkeen voit kokeilla siirtymistä omadomain.fi/awstats osoitteeseen, jolloin sivun pitäisi kysyä tunnuksia ennen kuin pääset eteenpäin.

public_html hakemiston suojaus salasanalla (.htaccess)

Luo haluamasi htpasswd tunnus/salasana-pari htpasswd-generaattorilla (esim. https://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/ )

Siirry webhotellissa domains/omadomain.fi/.htpasswd/public_html hakemistoon ja luo sinne .htpasswd -tiedosto. Jos public_html kansiota ei ole, niin luo sellainen. (

Ohje tiedostonhallinnan käyttöön.

Lisää .htpasswd -tiedostoon generaattorilla luomasi tunnus/salasana-pari.

Siirry domains/omadomain.fi/public_html -hakemistoon ja luo sinne .htaccess-tiedosto, jos se puuttuu.

Lisää tiedostoon seuraavat rivit:

AuthUserFile /home/käyttäjänimi/domains/domain.fi/.htpasswd/public_html/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "My Secret Folder"
Require valid-user

Tämän jälkeen voit kokeilla siirtymistä omadomain.fi osoitteeseen, jolloin sivun pitäisi kysyä tunnuksia ennen kuin pääset eteenpäin.