Kahden domainin käyttöönotto virtuaalipalvelimella

1. Asennetaan Apache2.

apt-get install apache2

 

2. Luodaan domaineille kansiot, joihin sivut rakennetaan.

mkdir -p /srv/www/domain1.fi/public_html
mkdir -p /srv/www/domain2.fi/public_html

(Kansiot voivat sijaita myös muualla, esimerkkiksi käyttäjän kotihakemistossa)

 

3. Annetaan tarvittavat oikeudet ja luodaan index.html tiedostot testausta varten.

echo "domain1.fi" > /srv/www/domain1.fi/public_html/index.html
echo "domain1.fi" > /srv/www/domain1.fi/public_html/index.html
chmod -R 755 /srv/www

 

4. Mennään apachen sites-available config tiedostoihin.

cd /etc/apache2/sites-available

Luodaan domain1.fi:lle tiedosto.

nano domain1.fi

Luodaan seuraavanlainen tiedosto domainin tiedoilla.

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin [email protected] 
ServerName wwww.domain1.fi 
ServerAlias domain1.fi 
DocumentRoot /srv/www/domain1.fi/public_html
</VirtualHost>

Editorissa tiedoston tallennus onnistuu näppäimillä Ctrl + O ja hyväksytään tallennus Enter-näppäimellä.

Editorista päästään pois Ctrl + X näppäimillä.

 

Luodaan samanlainen tiedosto domain2.fi :lle.

nano domain2.fi

 

5. Otetaan domainit käyttöön komennoilla:

a2ensite domain1.fi
a2ensite domain2.fi

Päivitetään apache:

service apache2 reload

Domaineja voidaan poistaa käytöstä:

a2dissite domain1.fi

 

6. Jos domainit on ohjattu palvelimelle, pitäisi nyt niille luodut testisivut aueta selaimella.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest