Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Hosting-sanastoa

Juuso Kataja

Aika ajoin meiltä kysellään paljon hosting-toimintoihin liittyvää terminologiaa, joten päätimme koostaa pientä hosting sanastoa, eli kevyen esittelyn yleisimmin käytetyistä / kysytyistä termeistä.

Yleisimpiä hosting alan termejä

Hosting -termejä ja sanastoa aina alidomainista webmailiin.

Alidomain / Aliverkkotunnus
Alidomainilla tarkoitetaan varsinaisen verkkotunnuksen, kuten zoner.fi alle luotua osiota, kuten esimerkiksi tuki.zoner.fi.

Maailman yleisimmin käytetty alidomain on www, joka on vakiintunut ilmaisemaan etuliitteenä kotisivujen osoitetta, joskin viime aikoina sen käyttö on vähentynyt huomattavasti.

Apache
Avoimen lähdekoodin HTTP-palvelinohjelma. Maailman suosituin HTTP-palvelin ja myös Zoner hyödyntää Apachea palveluissaan.

ASP (Active Server Pages tai Application Server Provider)
Microsoftin kehittämä kotisivujen ohjelmointikieli, jonka avulla voidaan käyttää palvelimella olevia sovellusohjelmia. ASPia ei ole mahdollista hyödyntää Zonerin webhotelleissa.

Bandwith / Siirtokaista / liikennöinti
Datan määrä, joka voidaan siirtää palvelimelle / palvelimelta. Kaikki sivustolla kävijät lataavat selaimiinsa sivuston tiedostoja, joka kuluttaa siirtokaistaa. Siirtokaistalle on usein määritetty palveluissa kuukausittainen raja, jonka ylittävä käyttö voi sulkea tarjotun palvelun. Webhotelleissa onkin eri kokoisia siirtokaistoja, jolloin sallittavan liikennöinnin määrää voi usein kasvattaa helposti päivittämällä webhotellia isompaan.

CGI (Common Gateway Interface).
Tekniikka, jonka avulla selain voi välittää palvelimelle tietoa suoritettavaa ohjelmaa varten. CGI on käytettävissä kaikissa Zonerin webhotelleissa.

CMS (Content Management System).
CMS:n virallinen suomennos on sisällönhallintajärjestelmä, eli sillä tarkoitetaan ohjelmistoa, kuten vaikkapa WordPress-julkaisujärjestelmää, jolla sivuston sisältöä voidaan hallita ja päivittää www-selaimen avulla, ilman erillistä koodausosaamista.

Cron Job
Palvelimelle ajastettu tehtävä, joka esimerkiksi ajaa jonkin halutun toiminnon sivustolla aina ennalta määritettynä aikana. Cron tehtäviä voi asettaa helposti myös Zonerin webhotellien DirectAdmin -hallintapaneelin kautta.

DirectAdmin
Zonerin palveluissa käytetty webhotellin hallintapaneeli, jonka kautta voi luoda sähköpostilaatikoita, alidomaineja ja hallinoida paljon muita palveluun käyttöön liittyviä määrityksiä ja toimintoja sekä Installatron asennusohjelmaa.

DirectAdmin on hyvin vastaava kuin esimeriksi cPanel ja Plesk hallintapaneelit.

DNS (Domain Name System)
Nimipalvelujärjestelmä, joka muuntaa kaikki selkokieliset verkkotunnukset numeerisiksi ip-osoitteiksi. Näin verkkosivustojen osoitteista saadaan helpommin muistettavia.

Lue lisää DNS:stä seuraavasta kirjoituksestamme:
DNS-hallinnan lyhyt oppimäärä

Domain / Verkkotunnus
Selkokielinen, kirjaimista ja numeroista (voi sisältää myös väliviivan) koostuva, verkkosivuston osoite Internetissä.

Katso myös ohjeet verkkotunnuksen valintaan blogikirjoituksestamme.

Domainpääte / Verkkotunnuspääte
Verkkosivuston osoitteen pääte, jonka tehtävä on myös informoida sivuston käyttäjälle sivuston tarkoitusta tai vaikkapa sijaintia. Esimerkiksi kotimainen .fi pääte, kertoo kävijälle heti sivuston olevan tarkoitettu suomalaisille / sivuston haltijan olevan suomalainen.

FTP (File Transfer Protocol)
Tiedostonsiirtomenetelmä kahden koneen välillä, kuten esimerkiksi käyttäjän tietokoneen ja webhotellin palvelimen välillä. Käyttö edellyttää vielä erillistä FTP-tiedostonsiirto-ohjelmaa, kuten vaikkapa suosittua FileZillaa.

Katso ohje FTP:n käyttöön webhotellissa täältä:
FTP-ohjelman käyttö webhotellissa

Traficom
Liikenne- ja viestintävirasto (ent. Ficora) eli viranomaistaho, joka myöntää ja hallinnoi kotimaisia .FI verkkotunnuksia.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).
Kansainvälinen verkkotunnusten kattojärjestö, joka hallinnoi internetin osoitteita eli verkkotunnuksia.

IMAP (Internet Message Access Protocol).
Protokolla sähköpostien lukemiseen. IMAP ei poista avattuja sähköposteja palvelimelta vaan mahdollistaa näin sähköpostien lukemisen ja käytön useilta eri laitteilta. Zonerin sähköpostipalvelut tukevat IMAP protokollaa.

Installatron
Asennusohjelma, jonka sovelluspankista pystyy hallinnoimaan ja asentamaan webhotelliin satoja erilaisia julkaisujärjestelmiä ja ohjelmistoja, kuten blogeja, verkkokaupan, keskustelufoorumin ja paljon muuta. Hallitaan DirectAdmin -hallintapaneelin kautta.

.htaccess
Apachen hakemistokohtainen asetustiedosto. Asetustiedoston avulla voidaan määrittää sivustoon tai sen yksittäisiin tiedostoihin erilaisia määrityksiä, kuten uudelleenohjauksia, salasanasuojauksia sekä estoja.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
Protokolla, jolla internetselaimet sekä www-palvelimet käyttävät keskenäiseen tiedostonsiirtoon. Käytännössä sen avulla selain välittää pyynnön palvelimelle, johon palvelin lähettää sopivan vastauksen, kuten sivuston koodia tai haetun kuvan.

IP (Internet Protocol)
Internetin olennaisin osa. Protokolla, jonka tehtävänä on reitittää IP-tietoliikennepaketit, eli tietoa vastaanottajilleen lyhintä reittiä pitkin.

IP-osoite
Yhteyskäytäntöosoite, jolla yksilöidään kaikki Internettiin liitetyt koneet oman numerosarjan avulla. Täältä voit lukea lisää ja tarkistaa oman IP-osoitteen.

ISP (Internet Service Provider)
ISP tarkoittaa Internet-palveluntarjoajaa, joka tarjoaa esimerkiksi Internet-liikennettä, verkkotunnusten rekisteröintiä, hosting-palveluita asiakkailleen. Vaikka emme perinteisiä laajakaistapalveluita kotitalouksille tarjoakaan, lasketaan Zoner myös Internet-palveluntarjoajaksi.

Laskeutumissivusto, ländäri
Landing page on erikseen luotu sisältösivu, tai sivustokokonaisuus, jolle ohjataan kävijöitä maksettujen mainosten tai luontaisen sisältömarkkinoinnin, kuten facebook- ja blogipäivitysten kautta. Se voi hyvin olla esimerkiksi kampanjaluonteinen, esimerkiksi tietylle tapahtumalle luotu sivusto, tai pidempi-ikäinenkin verkkosivusto.

Localhost
Palvelinmaailmassa localhost termi tarkoittaa kirjaimellisesti: tämä kone. Tämän tiedon avulla voidaan määrittää erilaisia asetuksia, ilman tietoa käytetyn palvelimen varsinaisesta osoitteesta.

MySQL
Avoimen lähdekoodin relaatiotietokantaohjelmisto. Yksittäisiä MySQL -tietokantoja käytetään erilaisten ohjelmistojen, kuten WordPress -julkaisujärjestelmän avulla tuotetun sisällön tallentamiseen ja esittämiseen sivustolla.

MX-tietue
MX-tietueen avulla ohjataan sähköpostipalveluita halutulle palvelimelle. Webhotelleissa voi tietueen avulla ohjata sähköpostit esimerkiksi Office365 palveluun t ai muuhun ulkopuoliseen palveluun.

Nginx
Apacheen verrattavissa oleva www ja proxy palvelin. Nginx on maailman toiseksi suosituin webbipalvelin, kun katsotaan aktiivisten kotisivujen osuutta.

Ping
Toiminto, joka testaa laitteen, kuten palvelimen, saavutettavuuden. Ping pyytää laitteelta vastauksen sekä mittaa pyynnön vasteajan.

PERL (Practical Extraction and Report Language)
Monipuolinen ja helposti lähestyttävä ohjelmointikieli, jota käytetään suosittuna työkaluna web ylläpidossa. Zonerin webhotelli tukee Perl -kieltä.

Palomuuri
Palomuurin tehtävänä on suodattaa haitallisia ja tarpeettomia yhteyksiä pääsemästä palvelinlaitteille asti. Tämä on yksi tapa suojautua erilaisilta hyökkäyksiltä sekä varmistaa palveluiden ripeä toiminta.

Palvelin
Palvelimella tarkoitetaan lähtökohtaisesti Internetiin kytkettyä, palvelinohjelmistoa pyörittävää tietokonetta. Zonerilla on käytössään lukuisia erilaisia, varta vasten tarkoitukseen suunniteltuja ja rakennettuja kokoonpanoja, kuten www-palvelimia, nimipalvelimia, tietokantapalvelimia ja sähköpostipalvelimia.

PHP
Erittäin suosittu ohjelmointikieli, jota käytetään erityisesti dynaamisten web-sivujen luonnissa. Suurin osa maailman julkaisujärjestelmistä käyttää PHP-kieltä. Lue lisää PHP:stä

phpMyAdmin
Selaimen avulla toimiva tietokantojen hallinnointityökalu. Sen avulla pystyy helposti hallinnoimaan MySQL-tietokantoja visuaalisen käyttöliittymän kautta. PhpMyAdmin on käytössä Zonerin webhotelleissa.

POP3
Vanhin tunnettu sähköpostiprotokolla. POP3 kopioi sähköpostiviestit palvelimelta sille koneelle, jolla sähköpostit on avattu sekä poistaa oletuksena kyseiset mailit palvelimelta.

Portti
Portti on TCP/IP protokollaa hyödyntävissä tietokoneissa oleva ”aukko” tai oikeastaan numeroitu yhteyskäytävä, jonka kautta käyttäjät voivat muodostaa yhteyden palveluun. Porttinumeroita on sekä satunnaisia että tunnettuja.

Quota
Hosting maailmassa quotalla tarkoitetaan yleisesti käytettävissä olevaa maksimitilaa.

Reititin
Laite, joka vaihtaa ja välittää tietoa tietoverkon eri osakokonaisuuksien välillä. Reititin osaa näin tehdä verkon läpi kulkevalle tietoliikenteelle oikean reittivalinnan.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
SMTP on protokolla, jolla sähköpostipalvelimet voivat välittää sähköposteja toistensa kesken.

SSH (Secure Shell)
Protokolla, joka mahdollistaa salatun tietoliikenteen, kuten vaikkapa etäyhteyden Zonerin webhotelliin tai virtuaalipalvelimeen, erillisen SSH-yhteysohjelman avulla.

SSL (Secure Sockets Layer)
Salausprotokolla, jolla suojataan tietoliikennettä verkon yli. Se perustuu varmenteisiin eli sertifikaattiin, jolla SSL:ää käyttävä sivusto todistaa olevansa hyvämaineinen. SSL-salaus on saatavilla sekä Zonerin webhotelleihin sekä virtuaalipalvelinympäristöihin.

Uptime
Uptimella tarkoitetaan aikaa, jonka palvelu on ollut pystyssä eli toiminnassa. Downtimella tarkoitetaan puolestaan aikaa, jonka palvelu on alhaalla eli tavoittamattomissa.

Uptime-arvon mittaaminen suoritetaan lähettämällä valvontakoneelta palvelinlaitteelle kysely tasaisin väliajoin, johon palvelin toimiessaan välittömästi lähettää vastauksen. Mikäli palvelinlaite ei vastaa kyselyyn, olettaa seuranta palvelimen olevan tilapäisesti saavuttamattomissa ja tämä merkitään alhaalla oloaikaan eli downtimeksi.

Uptime-aikojen vertailu eri hosting-palveluntarjoajien välillä voi olla haastavaa, koska eri palveluntarjoajilla on erilaiset käytännöt uptime-aikojen laskentaan.

Käytäntö normaalien suunniteltujen huoltokatkojen ilmoittamisesta luvussa vaihtelee palveluntarjoajasta riippuen. Osa palveluntarjoajista ei huomioi luvuissaan lainkaan tavallisista huoltotöistä, kuten laitteiden uusimisesta, aiheutuneita katkoja palveluiden käytössä. Tämä käytäntö vääristää vertailua ja saattaa myös houkutella määrittämään myös osan todellisista häiriötilanteista ja laiterikoista suunnitelluiksi huoltokatkoiksi, lukujen keinotekoisesti kaunistelemiseksi. Tuloksissa aiheuttaa usein eroja huoltokatkosten sivuuttamisen lisäksi myös palvelun vastauksen kyselyväli, joka vaihtelee palveluntarjoajittain.

URL (Uniform Resource Locator)
Urlia käytetään osoittamaan oikea www-sivu. Sen avulla haluttu tieto voidaan siis löytää Internetistä. Esimerkiksi https://www.zoner.fi/webhotellit/ on URL, jolla käyttäjä pääsee suoraan Zonerin sivuilla webhotelleja esittelevälle sivulle.

VPN (Virtual Private Network)
Virtuaalinen verkko, jolla yhdistetään useampia yksityisiä verkkoja tai tietokoneita julkisen verkon yli yhdeksi verkkokokonaisuudeksi hyödyntäen salausta.

VPS (Virtual Personal Server)
VPS, eli virtuaalipalvelin, on edistyneempi ylläpitoratkaisu, jossa käyttäjällä on mahdollisuus asentaa palvelintilaan mitä tahansa aina käyttöjärjestelmästä lähtien.

Webmail
Selainpohjainen ohjelmisto sähköpostien lukemiseen ja lähettämiseen. Kaikki Zonerin sähköpostipalvelut on varustettu myös webmail-ohjelmistoin.

Puuttuuko lista mielestäsi jotain olennaista? Pistä viestiä chatilla niin täydennetään!