Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen ei ole mitenkään erityisen vaikeaa, vaikka niin usein saatetaan luullaan. Toki itse prosessiin on hyvä varata tarpeeksi aikaa ja turvautua tarpeen mukaan myös ammattilaisten apuun.

Tässä kirjoituksessa käydään yrityksen perustaminen vaihe vaiheelta. Kirjoituksessa vinkkejä antamassa ja kokemuksia kertomassa myös yritysneuvoja Susanna Wallin sekä yrittäjä Micaela Röman.

Liikeidea ja toiminta-ajatus

Monella on olemassa ainakin jonkinlainen ajatus liikeideasta siinä kohtaa, kun yrityksen perustamista aletaan harkita. Ajatus voi olla vielä hieman laaja tai jäsentymätön, mutta ainakin jonkinlainen liikeidea tai toiminta-ajatus olisi hyvä olla mielessä, sillä yrittäjyys vaatii usein paljon aikaa ja panostusta etenkin alkuvaiheessa.

Yrityksen perustaminen on iso päätös, mutta itse prosessi ei ole vaikea.

Omaa ideaa kannattaa rauhassa jalostaa mahdollisimman pitkälle ennen varsinaisen yrityksen perustamista. Huolellisella suunnittelulla ja ennakoinnilla voidaan välttyä monilta yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviltä haasteilta. Palvelua tai tuotetta on todennäköisesti myös helpompi myydä, kun liikeidea on mietitty mahdollisimman pitkälle.

Mieti ennen yrityksen perustamista vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mitä myyt?
  2. Ketkä ovat asiakkaitasi ja miten tavoitat heidät?
  3. Miksi asiakas haluaisi ostaa juuri sinulta, eli miten erotut muista?
  4. Mitä tarvitset tuotteidesi tai palveluidesi tuottamiseen?

Jos mahdollista, yritysideaa kannattaa testata pienessä mittakaavassa ennen varsinaista yrityksen perustamista. Testaamisen avulla näkee, onko yritystoiminalle kysyntää, ja onko se mahdollista saada kannattavaksi. Lisäksi samalla voi luoda jo arvokkaita kontakteja mahdollista tulevaa yritystoimintaa varten.

Yritysmuoto tulee aina valita ennen yrityksen rekisteröintiä, tutustu erilaisiin yritysmuotoihin Suomessa. Lisäksi on hyvä selvittää, tarvitaanko toimintaa varten esimerkiksi viranomaislupia tai työturvallisuuteen liittyviä pätevyyksiä.

Yrityksen perustamiseen saa apua

Susanna Wallin on sarjayrittäjä ja yritysvalmentaja.

Susanna: ”Mieti, onko osaaminen ja kokemus alalta ja yrittäjyydestä siinä vaiheessa, että olet valmis perustamaan yrityksen. Lisäksi on hyvä rehellisesti arvioida, onko tuotteelle tai palvelulle kysyntää markkinoilla ja kohderyhmä riittävän suuri.

Yrityksen perustaminen on mielestäni aika helppoa. PRH:n sivuilla olevat ohjeet ovat selkeät, kun vain tietää millaista yritystä on perustamassa. Kannustan kuitenkin hankkimaan apua perustamisvaiheeseen, asiantuntijan avulla lomakkeiden täyttö on helpompaa ja voi varmistua, että on tullut ottaneeksi kaikki tärkeät asiat huomioon”

Apua yritystoiminnan suunnitteluun voi saada esimerkiksi paikalliselta Uusyrityskeskukselta tai TE-toimistosta. Ohjeita yrityksen perustamiseen on koottu myös Suomi.fi-palveluun ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Kaupparekisteri-sivulle.

Liiketoimintasuunnitelma

Suunnitteluvaiheessa kannattaa tehdä myös liiketoimintasuunnitelma, koska se auttaa jäsentelemään monia tärkeitä asioita. Sen avulla voidaan hahmottaa paremmin oman yrityksen tuotteet ja palvelut, markkinatilanne, tunnistaa kilpailijat sekä arvioida perustettavan yrityksen kannattavuutta. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös esimerkiksi starttirahan hakemista varten.

Budjetti

Ennen yrityksen perustamista kannattaa tehdä esimerkiksi ensimmäisen puolen vuoden tai jopa vuoden budjetti valmiiksi. Budjetti tulee tehdä mahdollisimman realistisesti, vaikka kaikkia menoja ei voi tietenkään täysin ennustaa. Ilman minkäänlaista budjettia on käytännössä mahdotonta laskea ulkopuolisen rahoituksen tarvetta ja yrityksen kannattavuutta.

Budjettiin tulisi merkitä kaikki kiinteät kustannukset, kuten mahdolliset toimitilavuokrat ja muut kuukausittain toistuvat menot. Tässä kohtaa kannattaa viimeistään myös pohtia tarkkaan sitä, tarvitseeko yritys heti erillistä liike- tai työtilaa vai voisiko yrittäjä työskennellä alkuun kotoa käsin. Kotoa käsin työskentelyssä voi säästää merkittävästi alkuvaiheessa, kun yritystoimintakaan ei vielä todennäköisesti tuota tuloja.

Lisäksi on tärkeää pyrkiä huomioimaan kaikki kertaluontoiset perustamisesta syntyvät kustannukset, kuten yrityksen rekisteröimiseen liittyvät kulut, mahdollisten lupien hakemiseen liittyvät kulut sekä erilaisten tarvikkeiden hankkimisesta tai vuokraamisesta aiheutuvat kulut.

Yrittäjä työskentelemässä co-working-tilassa.

Ulkopuolinen rahoitus

Budjetin avulla voidaan selvittää ulkopuolisen rahoituksen tarvetta ja määrää. Useimmilla aloittavilla yrittäjillä on ainakin jonkin verran säästöjä ennen yritystoiminnan aloittamista, mikä onkin tärkeää, koska yleensä alussa yritystoiminnasta ei vielä saada tuloja. Ulkopuolista rahoitusta tarvitaan, jos yrittäjäksi lähtee ilman aiempia säästöjä tai säästöt eivät riitä yritystoiminnan käynnistämiseen.

Aloittava yrittäjä voi hakea rahoitusta esimerkiksi tukien tai lainan muodossa. Yleensä lainan saamisen edellytys on kuitenkin vähintään jonkinlainen omarahoitusosuus tai sitten lainan takaamiseen voidaan käyttää yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Lainaa voi hakea esimerkiksi pankilta tai yrityslainoja tarjoavalta Finnveralta.

Yrityksen nimeäminen

Yrityksen nimen valitseminen on monen mielestä yksi tärkeimmistä vaiheista, eikä turhaan, koska onhan yrityksen nimi todella keskeisessä roolissa vaikkapa markkinoinnissa. Joillekin yrityksen nimi voi olla heti selkeänä mielessä, kun taas toiset miettivät sopivaa nimeä pidempään.

Yrityksen nimen tulisi olla sellainen, että se jää helposti asiakkaiden mieleen. Toisaalta se ei saisi sekoittua muihin saman toimialan yrityksiin tai tavaramerkkeihin. Parhaassa tapauksessa hyvä nimi auttaa yrityksen tuotteiden tai palveluiden markkinoinnissa. Kannattaa aina myös tarkistaa jonkin hakukoneen ja sosiaalisen median avulla, mitä kyseisellä nimellä jo löytyy.

Virallisesti kyseessä toiminimen rekisteröiminen ja se tehdään samalla, kun yrityksen perustamisilmoitus lähetetään Kaupparekisteriin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse rekisteröidä lainkaan omaa toiminimeä, mutta sen voi halutessaan tehdä. PRH:n nimipalvelusta voi jo etukäteen etsiä tietoa siitä, onko suunnittelemasi toiminimi vapaana.

Verkko-osoitteen rekisteröinti

Suurin osa perustaa tarvitsee myös kotisivut yritykselle. Niiden avulla on helppo esitellä palveluita ja hyvien sivujen avulla voi saada myös näkyvyyttä hakutuloksissa. Ne tarjoavatkin yhden varteenotettavan myyntikanavan yrityksen tuotteille tai palveluille.

Yrityksen nimet toimivat usein myös verkko-osoitteena tai vähintään verkko-osoitteen osana. Vaikka varsinainen toiminimi olisikin vielä vapaana, voi samanniminen verkkotunnus ollakin jo varattu. Yrityksen nimeä valitessa kannattaisikin kiinnittää huomiota myös verkkotunnuksen valintaan ja tarkistaa myös sen saatavuus ennen nimen rekisteröintiä.

Rekisteröi yritys

Kun suunnitelmat ovat valmiit ja yrityksen perustaminen näyttää kannattavalta, on aika rekisteröidä yritys. Poikkeuksena yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka kohdalla riittää pelkän ilmoituksen tekeminen tietyissä tilanteissa.

Rekisteröinnin voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa, jolloin tieto menee sekä Kaupparekisteriin että Verohallinnon rekistereihin. Yrityksen rekisteröimiseen perustamisilmoituksen ja henkilötietolomakkeen lisäksi tarvitaan perustamisasiakirjat, jotka vaihtelevat hieman valitun yritysmuodon mukaan:

  • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: yhtiösopimus
  • Osakeyhtiö: perustamissopimus ja yhtiöjärjestys, lisäksi tarvittaessa hallituksen kokouksen pöytäkirja
  • Osuuskunta: perustamissopimus ja osuuskunnan säännöt, lisäksi tarvittaessa hallituksen kokouksen pöytäkirja

Kirjanpito ja laskutus

Yritykset ovat aina kirjanpitovelvollisia. Yhdenkertaisen kirjanpidon suurin osa pystyy tekemään myös itse, mutta jos yritys on velvollinen tekemään kahdenkertaisen kirjanpidon, on sen ulkoistaminen todennäköisesti järkevää.

Jos kirjanpidon tekeminen on ylipäätänsä vierasta, kannattaa harkita sen ulkoistamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toisaalta kirjanpidon ulkoistaminen voi olla järkevää jo ihan ajan säästämisenkin takia, sillä kirjanpidon ammattilainen voi tehdä sen yrittäjää kustannustehokkaammin.

Kirjanpidon yhteydessä on hyvä miettiä myös yrityksen tulevaa laskutusta ja sitä, miten se hoidetaan. On hyvä miettiä myös käytännöt ikävämpien asioiden, kuten perinnän varalle.

Yrittäjä tekemässä yrityksen kirjanpitoa.

Vakuutukset

Yrityksen perustamisen yhteydessä on tärkeää kartoittaa myös yritystoimintaan liittyvät riskit ja hankkia tarvittavat yrityksen ja yrittäjän vakuutukset. Yleensä tarpeen on vähintään vastuu- ja vahinkovakuutus, sen lisäksi saatetaan ottaa myös keskeytysvakuutus, oikeusturvavakuutus ja yrittäjän tapaturmavakuutus.

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus eroaa edellä mainituista siten, että se on pakollinen kaikille yrittäjille, jotka täyttävät tietyt ehdot. YEL-vakuutuksen tarvitsee 18-67-vuotias yrittäjä, joka työskentelee omassa yrityksessään ja jonka yritystoiminta jatkuu vähintään neljä kuukautta sekä työtulos arvo on vähintään 7 958,99€ vuodessa (vuonna 2020).

Käynnistä liiketoiminta

Lopuksi on aika käynnistää yrityksen liiketoiminta ja hankkia tarvittavat välineet, jos sitä ei ole jo aiemmin tehnyt. Viimeistään nyt on myös aika aloittaa yrityksen markkinointi ja perustaa yritykselle kotisivut.

Kokemuksia yrityksen perustamisesta

Micaela Röman (alla olevassa kuvassa vasemmalla) journalisti, viestinnän ammattilainen ja yrittäjä yrityksessään Oy Feel Is Good Ab. Hänen intohimonaan ovat hyvät tarinat, joiden keskiössä ihminen.

Micaela: ”Ollessani palkkatöissä, tein säännöllisesti keikkahommia myös muille. Hauskoja toimeksiantoja, joiden parissa sain tavallaan palata juurilleni tehden haastatteluja ja esiintymisiä. Samoja juttuja, mitä tein urani alussa ennen kuin siirryin esimies- ja johtajatehtäviin. Kun viime kesänä sanoin itseni irti silloisesta työpaikastani, ajatus omasta yrityksestä kyti jo takaraivossa.

Olen aika tyypillinen suomalainen, minun on helppo kehua ja jopa “myydä” muita sekä muiden palveluja, mutta pelkkä ajatus itseni tyrkyttämisestä on kauhea. Perustin yrityksen, koska on huomattavasti helpompi myydä ja markkinoida palveluja kuin itseäni. Nyt olen huomannut, että on myös sujuvampaa pitää kiinni hinnoista, kun kyse on palveluista henkilön sijaan.

Yrityksen perustaminen oli myös oiva tapa nostaa verkostojeni tietoon se, että minua sopii edelleen kysyä tekijäksi tekemättömiin tehtäviin ja toimeksiantoihin. Uutisen jakaminen verkostoihini johti saman tien uusiin toimeksiantoihin, mikä oli tietenkin mahtava alku minulle yrittäjänä.

Yrityksen perustaminen ei ole vaikeaa, itselleni oli suuresti hyötyä sekä yritysneuvonnasta että hyvästä tilitoimistosta. Tässä on silti koko ajan oppimista ja olen monta kertaa ehtinyt tuntea itseni yksinkertaiseksi monen kysymyksen edessä, mutta onneksi olen rohkea kokeilemaan ja yrittämään uudestaan. Vaikka kysymysmerkkejä nousee päivittäin, on yrittäjänä oleminen hauskaa ja palkitsevaa. ”

Kuvassa vasemmalla Micaela Röman ja oikealla Susanna Wallin.

Vinkit yrityksen perustamista harkitsevalle

Susanna: (kuvassa oikealla) ”Jos pohtii yrityksen perustamista jonkun toisen kanssa, turvallisin yhtiömuoto on osakeyhtiö. Suosittelen harkitsemaan kenen kanssa yrityksen perustaa, eli kenen kanssa jakaa yhteisen vision, yhteiset rahat ja arjen. Paljon yrityksiä kaatuu erimielisyyksiin.

Verkostoitumisesta puhutaan paljon ja on totta, että ilman verkostoja on varsinkin yksinyrittäjällä vaikeaa. Yrittäjänä on jatkuva tarve oppia ja sisäistää uusia asioita ja muut yrittäjät ovat hyviä neuvonantajia. Ne, joilla on jo kokemusta asiasta.

Kun yritys on perustettu, yrityksen palveluja, markkinointia, asiakaskokemusta, lähes kaikkia osa-alueita on tärkeää sparrata ja pyytää ulkopuolista näkökulmaa, jotta yritys voi kehittyä. Yrityksen alkuvaiheessa konsulttiapua on harvoin vara kuitenkaan ostaa, joten apu tulee yleensä verkostolta.

Pitää kuitenkin muistaa, että pitää antaa, jotta voi saada. Jos ei ole valmis auttamaan muita, ei voi olettaa, että saa itse apua. On ollut hienoa huomata, että Suomessa ollaan tosi innokkaita auttamaan muita yrittäjiä eteenpäin ja jakamaan omaa osaamista.

Aloita kevyt- tai sivutoimisena yrittäjänä, jos yrittäjyys pelottaa tosi paljon tai sinulla ei ole kokemusta yrittäjyydestä. Saat pehmeän laskun oman osaamisen myyntiin.”

Micaela: ”Untuvikkona tuntuu tietenkin hassulta antaa vinkkejä jollekin, joka pohtii yrityksen perustamista, teen sen silti:

  1. Tee liiketoimintasuunnitelma ja käy se läpi ammattilaisen kanssa.
  2. Hanki hyvä tilitoimisto, jonka kanssa sinun on helppo ja hauska asioida myös ihan pienissä asioissa.
  3. Käytä verkostojasi hyväksi, keskustele ihmisten kanssa, jotka tekevät samankaltaisia ja ihan erilaisia töitä. Muista myös antaa verkostollesi, et halua olla se, joka yksin hyötyy kanssakäymisistä. ”
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest