Ääkköselliset verkkotunnukset ja domainpäätteet

internationalized domain names

Tiesitkö, että maailmassa on eräiden arvioiden mukaan lähes 3 miljardia Internetin käyttäjää? Valtaosa heistä ei kuitenkaan käytä latinalaisia aakkosia, joiden käyttöön Internetin keskeiset järjestelmät ovat usein tukeutuneet.

Internet on tarkoitettu globaaliksi, mutta sen monikielisyydessä on ollut verkkotunnusten tasolla viimevuosiin asti suuria puutteita. Nyt teknologia sekä trendit ovat viimein muuttaneet verkkoa vahvasti persoonallisemmaksi ja käytettävämmäksi paikaksi myös muillekin, kuin vain puhtaasti latinalaisia merkkejä käyttäville.

Internationalized Domain Names

Vaikka olemmekin Suomessa tottuneet jo rutiininomaisesti kirjoittamaan Internet-sivujen osoitteiden ääkköset oo ja aa muotoihin, ovat kansallisia symboleita sisältävät verkkosivujen osoitteet olleet arkipäivää jo vuosikymmenen ajan. Kansallista symbolia, kuten ääkköstä tai vaikkapa kyrillistä aakkosta, sisältävä verkkotunnus on usein paremmin tunnettu nimellä internationalized domain name (IDN).

Muutosta parempaan nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2003, kun .jp päätteisiä verkkotunnuksia oli mahdollista rekisteröidä myös kansallisin symbolein. Seuraavana vuonna käyttö laajeni myös .info verkkotunnuksiin ja suosio laajeni pian myös muiden verkkotunnuspäätteiden yhteyteen.

verkkotunnukset ja aakkoset

Ääkköset kotimaisessa .fi verkkotunnuksessa

Kansallisia merkkejä sisältäviä, kotimaisia .fi verkkotunnuksia on ollut mahdollista rekisteröidä jo aina vuodesta 2005 alkaen. Silti niiden suosio ei ole vielä päätä huimannut. Jopa muutamat erittäin tunnetetut kotimaiset yritykset, ovat jättäneet kylmästi ääkkösmuotoisia verkkotunnuksia rekisteröimättä.

Kuinka IDN toimii?

Koska nimipalvelimet osaavat käsitellä vain latinalaisten aakkosten merkkejä (ASCII), täytyy kansallisia symboleita sisältävät verkkotunnukset kääntää punycoden avulla nimipalvelinten ymmärrettävään muotoon (käytetään myös nimeä ACE – ASCII Compatible Encoding).

Esimerkiksi öööäää.fi verkkotunnus kääntyy muotoon xn--4caaa3eaa.fi

Mitä ongelmia ääkköselliset verkkotunnukset voivat aiheuttaa?

Vaikka teknisesti ääkkösten ja muiden kansallisten symbolien kääntäminen eri ympäristöissä onnistuu hyvin, ei ongelmilta voida vielä aivan täysin välttyä. Tämä onkin yksi syy miksi niitä ei ehkä hyödynnettä vielä riittävästi.

Ääkkösellistä verkkotunnusta ei koskaan suositella ensisijaiseksi verkkotunnukseksi.

Ääkkösten ja muiden symboleiden ymmärtämiseksi, erilaiset selaimet, sähköpostiohjelmistot sekä muut Internetissä toimivat ohjelmistot tarvitsevat kansallisten merkkien tuen. Vaikka modernit selaimet toimivatkin todennäköisesti täysin moitteetta, esiintyy monesti ongelmia erilaisten ohjelmistojen, kuten julkaisujärjestelmien ja sähköpostien kanssa.

Lisäksi on hyvä huomioida, että esimerkiksi pohjoismaiden ulkopuolella ei kovin monella ole välttämättä käytössään edes ääkkösiä sisältäviä näppäimistöjä, joka osaltaan kiusallisesti hankaloittaa ääkkösten hyödyntämistä verkkosivuston osoitteessa.

Sivuston varsinainen verkkotunnus kannattaakin olla perinteisesti ilman ääkkösiä ja ääkkösellinen domain ainoastaan ohjaa liikenteen ja kävijät tälle turvalliselle pääverkkotunnukselle.

Miksi ääkkösellinen verkkotunnus sitten kannattaa rekisteröidä?

Kyse on puhtaasti käytettävyydestä ja sivustolle pyrkijän elämän helpottamisesta. Monien yritysten nimet Suomessa nyt vain sattuvat sisältämään ääkkösiä. Näin on myös luonnollinen tapa hyödyntää yrityksen nimeä sellaisenaan myös radiomainonnassa ja muussa toiminnassa.

Jopa eräs, nimeltä mainitsematon, suomalainen eräliike mainosti suureen ääneen itseään radiossa ja jopa logossaan ääkkösellisen verkkotunnuksen kanssa ilman, että olivat tätä itselleen rekisteröineet. Luonnollisesti kaikki mainoksen kautta ääkköselliseen osoitteeseen yrittäneet saivatkin ensimmäisenä eteensä virheilmoitusruudun toimimattomasta osoitteesta, kunnes kävimme vinkkaamassa asiasta.

Rekisteröinnillä voidaan myös suojata omaa toimintaa. Erilaiset yleisnimeen perustuvat verkkotunnukset ovat kenen tahansa rekisteröitävissä, jolloin kuka tahansa kilpailija voisi rekisteröidä sivuston ääkkösellistä nimeä kantavan osoitteen ja ruveta ohjaamaan potentiaalisia asiakkaita omille sivuilleen.

kansalliset symbolit verkkotunnuspäätteissä

Ääkköset domainpäätteissä

Myös itse verkkotunnusten päätteet olivat pitkään rajoitettuja puhtaasti US-ASCII muotoiseen formaattiin, eli latinalaisiin kirjaimiin.

Muutos tässäkin kuitenkin lähti nopeasti käyntiin ja lokakuussa vuonna 2009, Soulissa pidetyssä ICANNin kokouksessa nähtiin merkittävää läpimurtoa, kun kansallisia symboleita sisältäviä verkkotunnuspäätteitä päästiin ensimmäistä kertaa anomaan.

Erityisesti Aasian puolella muutos on otettu kiitollisena vastaan ja meidän näkökulmastamme erikoisia verkkotunnuspäätteitä on ilmestynyt käyttöön laajalta rintamalta.

Esimerkiksi venäjällä aiemmin, virallisena vaihtoehtona, käytettyä .ru verkkotunnuspäätettä on noussut haastamaan vahvasti kansallinen .рф pääte, jota hyödyntää vaikkapa hakukoneyhtiö Yandex osoitteessaan Яндекс.рф

Haluatko oman verkkotunnuksen?

Löydä vapaa domain verkkotunnushaullamme.

Siirry domainhakuun

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest