Blogilla tienaaminen ja bloggaajien tulot

Kaisa Huttunen

Monet pohtivat olisiko blogilla tienaaminen itselle mahdollista ja voisiko blogilla saada lisätuloja tai jopa elättää itsensä. Bloggaajien tulot myös kiinnostavat ihmisiä ja niitä puidaan ahkerasti mediassakin, etenkin verotietojen julkaisuaikaan marraskuussa.

Tässä blogitekstissä esitellään viisi erilaista keinoa blogilla tienaamiseen ja perehdytään myös bloggaajien tuloihin.

Bloggaajien tulot

Suomessa bloggaamisella itsensä elättäviä on vielä suhteellisen vähän moniin muihin maihin verrattuna. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että suomalaisia on vain noin viisi miljoonaa. Jos blogiaan pitää esimerkiksi englanniksi, on yleisö ja sen kautta myös tulot mahdollista kasvattaa huomattavasti suuremmiksi. Monet suomalaiset kuitenkin bloggaavat nimenomaan suomeksi.

Bloggaajien tuloista puhuttaessa on tärkeä myös muistaa, että yleensä blogi ei ala tuottamaan hetkessä. Monet menestyneet bloggaajat ovat tehneet töitä pitkäjänteisesti, jopa vuosien ajan, ennen kuin blogi on alkanut tuottamaan minkäänlaisia tuloja. Blogilla tienaamiseen tarvitaankin pitkäjänteistä työtä ja hieman onnea, sillä kaikki blogit eivät menesty pitkäjänteisestä työstä huolimatta.

Bloggaamiseen voi myös joutua aluksi panostamaan rahaa, ennen kuin blogilla alkaa saada tuloja. Blogia on tietenkin mahdollista pitää myös ilmaiseksi, mutta jos blogista haluaa ammattimaisen, hankitaan sille yleensä oma domain eli verkko-osoite ja kotisivutila. Voi myös joutua panostamaan rahallisesti esimerkiksi mahdollisen julkaisujärjestelmän hankintaan tai ulkoasun suunnitteluun.

Suomalaisten bloggaajien tulot

Parhaimmat suomalaisbloggaajat pääsevät nykyään jo kymmenien tuhansien eurojen vuosiansioihin. Monien bloggaajien tulot kuitenkin koostuvat myös muusta kuin bloggaamisesta, tuloja voi tulla esimerkiksi puhujakeikoista, tapahtumien järjestämisestä tai sisällöntuotannosta muille organisaatioille.

Ylivoimaisesti kovatuloisin on Sara Tickle -nimistä blogiaan (aiemmin Tickle your fancy) kirjoittava Sara Vanninen, joka tienasi vuonna 2017 yli 110 000 euroa. Hänen bloginsa onkin yksi Suomen luetuimmista, mutta kaikki tulot eivät ole kuitenkaan blogilla hankittuja, sillä hän on kertonut tekevänsä myös esimerkiksi konsultointia ja sisällöntuotantoa eri yrityksille.

Kuusi kovatuloisinta suomalaisbloggaajaa vuonna 2017:

Sara Vanninen / Sara Tickle -blogi112 753€
Kira Kosonen90 352€
Marianna Mäkelä / Mariannan-blogi87 994€
Xenia Andersson / Xenia’s Day82 832€
Janne Naakka / Not an Average -blogi77 243€
Alexa Dagmar Mac Donald-Thomén / Alexa Dagmar -blogi76 066€

Yllä esitetyt tulot ovat bloggaajien ansiotuloja ja perustuvat vuoden 2017 verotietoihin, aiemmin näistä tiedoista ovat uutisoineet Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Tuloista ilmoitettava verottajalle

On hyvä myös muistaa, että jos bloggaamisella tienaa, on tuloista aina ilmoitettava verottajalle. Verottajalle ilmoitetaan tulot riippumatta siitä, onko bloggaaminen pää- vai sivutoimista. Verottajalle pitää ilmoittaa rahapalkkioiden lisäksi esimerkiksi tavarapalkkioista, ilmaisista matkoista ja tapahtumakutsuista. Lue lisää täältä.

Miten blogilla tienaaminen onnistuu?

Millaisia eri tapoja on tienata bloggaamalla? Saako suurimmat tulot tekemällä yritysyhteistyötä, affiliatemarkkinointia vai hyödyntämällä mainosbannereita? Aluksi tarvitaan tietenkin blogi – lue tarkemmin, miten blogin perustaminen onnistuu. Seuraavaksi esittelemme tässä viisi erilaista keinoa, miten blogilla tienaaminen onnistuu.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että bloggaamallakaan raha ei tule ilman työtä. Yhden julkaisun tekeminen voi viedä paljon aikaa: ensin on valittava aihe, sen jälkeen kirjoitettava itse julkaisu, otettava tai etsittävä sitä varten sopivat kuvat, sitten on aika julkaista blogiteksti ja lopuksi sitä on vielä jaettava eri sosiaalisen median kanaviin.

Omaa blogia tuleekin aktiivisesti markkinoida esimerkiksi juuri sosiaalisessa mediassa, jos blogilla saatuja tuloja haluaa kasvattaa. Ilman kattavaa lukijakuntaa on turha haaveilla tuloista blogin avulla, sillä lukijamäärä ja aiemmista yhteistöistä saadut tulokset vaikuttavat aina siihen, miten paljon esimerkiksi yritykset ovat valmiita maksamaan yhteistyöstä.

Kuvassa puhelimella kuvaa itsestään ottava bloggaaja. Blogilla tienaaminen: Sponsoroidut julkaisut ovat yksi keino

1) Sponsoroidut julkaisut

Sponsoroitujen julkaisujen tekeminen on varmaan yksi yleisimmin tunnetuista blogilla tienaamisen muodoista. Käytännössä se tapahtuu yleensä siten, että yritys maksaa sovitun summan yhdestä tai useammasta julkaistusta blogitekstistä.

Blogitekstissä yleensä esitellään, arvioidaan tai suositellaan kyseisen yrityksen tuotteita. Yritys saattaa siis lähettää rahapalkkion lisäksi bloggaajalle tuotteen testattavaksi. Yritykset haluavat tehdä yhteistyötä bloggaajien kanssa, koska he ovat tärkeitä mielipidevaikuttajia ja heidän antama suositus voi saada ihmiset ostamaan tuotteen tai tilaamaan palvelun. Toisaalta bloggaajan kautta voi olla mahdollista tavoittaa myös kokonaan uusi kohderyhmä.

Sponsoroiduista julkaisuista sovittaessa kannattaa aina varmistaa, mikä on yrityksen tavoite yhteistyölle. Haluavatko he enemmän myyntiä vai ainoastaan näkyvyyttä. Kannattaa myös tarkistaa, mitä he odottavat bloggajalta julkaisun lisäksi. Odottavatko he esimerkiksi blogitekstin jakamista sosiaalisen median kanavissa.

2) Yrityskumppanuus

Yrityskumppanuudella tarkoitetaan pidempään jatkuvaa kumppanuutta, se ei siis koske ainoastaan yhtä tai muutamaa julkaisua. Tällaisia kumppanuuksia on usein esimerkiksi muotibloggaajilla, jotka tekevät pitkäaikaista yhteistyötä joko vaatemerkin tai jonkin vaatekaupan kanssa. He saavat yhteistyöstä palkkion ja tuotteita testattavakseen.

Yrityskumppanuuksien muodot voivat vaihdella paljonkin ja yritys voi toivoa myös muuta näkyvyyttä blogissa julkaisujen lisäksi. Tällaista näkyvyyttä voisi olla esimerkiksi mainosbannerit tai maininta jollain blogin sivulla.

Yrityksen tavoitteena voi olla vaikkapa säännöllinen näkyminen sopivalle kohderyhmälle tai myynnin lisääminen uusien tuotteiden julkaisun yhteydessä. Yrityskumppanuudesta kannattaakin laatia sopimus, johon kirjataan mahdollisimman tarkkaan yhteistyön tavoitteet ja molempien osapuolien tehtävät. Tällöin yhteistyö on varmasti sujuvampaa ja palkitsevampaa molemmille osapuolille.

3) Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi

Affiliate-markkinointi on aina tulospohjaista. Käytännössä affiliatemarkkinoinnissa lisätään omaan blogiin tai julkaisuun linkki, jonka kautta tulleet asiakuudet oikeuttavat sovittuun korvaukseen. Korvausta ei saa pelkästään siitä, että joku klikkaa linkkiä, vaan se edellyttää esimerkiksi tuotteen tilaamista tai sivustolle rekisteröitymistä, riippuen sopimuksesta.

Affiliatemarkkinointia voi tehdä jonkin siihen erikoistuneen palvelun kautta tai suoraan yhteistyöyrityksen kanssa. Affiliatemarkkinointiin on olemassa jo useita Suomessakin toimivia palveluita eli affiliateverkostoja. Verkostot yhdistävät bloggaajat ja mainostajat, joten sen aloittaminen blogissa on todella helppoa.

Affiliatemarkkinoinnin etu on siinä, että sen voi yleensä aloittaa lähes kuka tahansa. Blogilla ei siis tarvitse olla valmiiksi suuria lukijamääriä, kun taas sponsoroidut julkaisut ja yrityskumppanuudet vaativat yleensä jo ainakin hieman tunnetumpaa blogia. Toki pienillä lukijamäärillä myös saadut tuototkin jäävät pienemmiksi.

Mainosbannerit blogilla tienaamisen keinona. Kuvassa läppärin näppäimistö ja kädet.

4) Mainosbannerit

Mainosbannerit ovat myös yksi mahdollinen blogilla tienaamisen muoto. Ne eroavat aiemmin esitellyistä merkittävästi, koska yleensä sekä yritysyhteistyössä että affiliatemarkkinoinnissa mainostettava tuote tai palvelu esitellään jossain blogin julkaisussa. Mainosbannerit voivat puolestaan sijaita esimerkiksi blogin sivupalkissa eivätkä näin ollen vaikuta blogin varsinaiseen sisältöön.

Yksi yleisimmistä tavoista aloittaa bannerimainonta, on hyödyntää Google AdSense tai muuta vastaavaa palvelua. Google vastaa jaettavista mainosbannereista, laskuttaa mainostajia ja maksaa julkaisijoille palkkion. Google pyrkii huomioimaan, että mainokset sopivat blogin muuhun sisältöön ja voisivat sitä kautta kiinnostaa lukijaa. Se myös personoi mainoksia esimerkiksi lukijan sijainnin ja kielen mukaan.

Vaihtoehtoisesti bloggaaja voi myydä mainosbanneritilaa myös itse suoraan yrityksille. Tällainen voi olla melko työlästä, jos joutuu itse päivittämään mainosbannerit blogiin ja mahdollisesti jopa muokkaamaan niitä paremmin sopiviksi. Toisaalta itse neuvottelemalla, voi onnistua saamaan paremman palkkion mainosbannerin klikkauksista.

On hyvä kuitenkin huomata, että bannerimainokset ovat menettäneet jonkin verran tehoaan erilaisten selainten AdBlock-lisäosien myötä, sillä ne estävät bannerimainoksia näkymästä. Toisaalta mobiililaiteiden selaimiin ei ainakaan tällä hetkellä ole AdBlock-ohjelmia laajasti saatavilla ja iso osa verkkoliikenteestä tapahtuu tänä päivänä nimenomaan mobiililaitteilla.

5) Oman osaamisen myyminen

Blogi voi mahdollistaa myös tienaamisen esimerkiksi puhujakeikkojen, valmennuksien tai sisällöntuotannon muodossa. Jos olet bloggaaja on asiantuntija aiheessa, josta bloggaa, voi hän hyvin toimia asiantuntijana myös bloginsa ulkopuolella. Tämä tyylinen blogilla tienaaminen vaatii jo hieman tunnettavuutta, eikä välttämättä onnistu heti alussa.

Oman osaamisen voi myös myös tuotteistaa ja myydä esimerkiksi verkkovalmennuksia. Monet fitness- ja hyvinvointibloggaajat järjestävätkin jo nykyään maksullisia verkkovalmennuksia. Ilman omaa blogia ja sen tuomaa lukijakuntaa tällainen ei välttämättä olisi lainkaan mahdollista.

Harkitse, kenen kanssa teet yhteistyötä

Blogilla tienaaminen voi tuntua houkuttelevalta ja etenkin aloittelevana bloggaajana saattaa helposti tarttua kaikkiin mahdollisiin yhteistyötarjouksiin. Kannattaa kuitenkin aina harkita, millaisia yrityksiä blogissaan haluaa mainostaa ja mitkä jutut sopivat blogin muuhun tyyliin.

Blogilla tienaaminen ei onnistu ilman lukijoita, ja jos blogissa alkaa olla todella paljon sponsoroituja julkaisuja tai sivupalkit ovat täynnä mainosbannereita, voi se pahimmillaan jopa häätää lukijat. Parhaimmassa tapauksessahan erilaiset sponsoroidut julkaisut tai yritysten mainokset ovat kiinnostavaa lisäsisältöä lukijoille ja tuovat tuloja bloggaajalle. Lue myös blogiyhteistyön hyödyistä ja haasteista.