Blogiyhteistyö – blogimainonnan hyödyt ja haasteet

Kaisa Huttunen

Blogiyhteistyö yritysten ja bloggaajien välillä ovat hyvin yleisiä, ne tarjoavat yrityksille näkyvyyttä ja toisaalta bloggaajille mahdollisuuden tulojen ansaitsemiseen. Suositummat sisällöntuottajat maailmalla ovatkin jo miljonäärejä, mutta myös Suomesta löytyy useampia ammattibloggaajia, kuten vaikkapa Annika Ollila sekä Marianna Mäkelä.

Tässä kirjoituksessa käsitellään blogiyhteistyötä, sen hyötyjä ja haasteita sekä yrityksen että bloggaajan näkökulmasta. Mukana myös muutamia alan asiantuntijoita antamassa omat vinkkinsä molempia hyödyttävän yhteistyön tekemiseen.

Mitä blogiyhteistyö on?

Blogiyhteistyö on loistava mahdollisuus niin yritykselle kuin bloggaajallekin. Viime vuosina yhteistyötä bloggaajien kanssa ovat tehneet usein myös julkiset organisaatiot ja erilaiset järjestöt.

Blogiyhteistyön muotoja on monia: bloggaaja voi esitellä yrityksen tuotetta tai palvelua, järjestää kilpailun tai arvonnan yhdessä yrityksen kanssa, osallistua yrityksen järjestämään tapahtumaan, tuote- tai palvelukehitykseen tai bloggaajan tunnettavuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi mainoskampanjassa.

Blogiyhteistyön korvaukset vaihtelevat laajasti ja riippuvat esimerkiksi bloggaajan suosiosta, yrityksen tavoitteista ja tuotteiden tai palvelun arvosta. Korvaus voi olla yrityksen tuotteiden antaminen, klikkauksiin perustuva provisio myynneistä tai kiinteä rahallinen palkkio.

Joskus blogeissa voi olla tarkoituksellista tehdä myös perinteisempää mainontaa, jos blogi sen mahdollistaa. Mainonta tapahtuu esimerkiksi ylä- tai sivupalkkiin sijoitettavan kuvabannerin avulla.

Blogiyhteistyö on osa vaikuttajamarkkinointia

Nykyään kuulee usein puhuttavan vaikuttajamarkkinoinnista. Käytännössä se on yhteistyötä jonkin vaikuttajan kanssa ja yleensä siitä maksetaan vaikuttajalle jonkinlainen korvaus. Vaikuttajamarkkinointia voidaan tehdä esimerkiksi Instagramissa, YouTubessa tai blogissa.

Blogiyhteistyö on siis käytännössä yksi vaikuttajamarkkinoinnin muoto ja bloggaajat voidaankin laskea vaikuttajiksi. Usein he ovat myös suosittuja varsinaisen bloginsa ulkopuolella, eli heillä voi olla tuhansia tai jopa satoja tuhansia seuraajia sosiaalisen median kanavissa. Blogiyhteistyön lisäksi heidän kanssaan onkin usein mahdollista tehdä myös monikanavaisempaa yhteistyötä.

Vinkit onnistuneeseen vaikuttajayhteistyöhön

Kaisa Neittaanmäki (VTM) työskentelee Viestintätoimisto Drumissa viestintäkonsulttina. Hän on seurannut blogi- ja vaikuttajakentän kehitystä useiden vuosien ajan. Osana asiakkaidensa markkinointiviestinnän projekteja Kaisa on tehnyt vaikuttajayhteistyötä erityisesti sisustus-, ruoka- ja lifestyle-sisältöjen osalta.

Valitse oikea vaikuttaja

Käytä aikaa siihen, että löydät vaikuttajan, jonka arvot kohtaavat oman brändisi kanssa. Seuraajamäärä ei ole aina ratkaisevin, sillä tietyn alan mikrovaikuttajalla voi olla sitoutuneempi seuraajakunta.

Kaisa Neittaanmäki

Kanavapaletin suunnittelu: blogi, Instagram vai podcast?

Pyydä vaikuttajalta näkemyksiä toteutukseen. Miten yhteistyöstä saisi houkuttelevamman juuri hänen seuraajilleen? Joskus esimerkiksi Instagram Stories voi olla tehokkain kanava kampanjallesi.

Kirjoita hyvä brief

Laadi vaikuttajalle selkeä taustatietopaketti, joka sisältää pääviestit, hashtagit ja toiveet visuaalisesta linjasta. Briefin on hyvä olla kattava, mutta jättää vaikuttajalle mahdollisuus omannäköiseen ja luovaan toteutukseen.

Tarjoa relevanttia tietoa

Tarjoa riittävästi tietoa äläkä pimitä mahdollisia negatiivisia aiheeseen liittyviä asioita. Kutsu vaikuttaja vaikkapa tutustumaan tuotteen valmistusprosessiin. Brändistäsi aidosti kiinnostuneena ja kattavasti taustatietoa saaneena hänen on luontevampaa tuottaa sisältöä ja vastata seuraajien kysymyksiin. Lisäksi luot hyvän pohjan pidempiaikaiselle kumppanuudelle.

Blogiyhteistyö mainostajan näkökulmasta

Blogiyhteistyö on tänä päivänä hyvin yleistä, sillä etenkin nuoret, mutta yhä enenevässä määrin myös vanhemmat ihmiset lukevat blogeja. Usein blogeilla voi myös olla hyvin tiiviit lukijayhteisöt.

Blogiyhteistyön edut yritykselle

Ehdottomasti suurin hyöty blogiyhteistyöstä on näkyvyys. Kukapa ei haluaisi omille tuotteilleen tai palveluilleen näkyvyyttä. Pienilläkin blogeilla voi olla useita satoja yksilöityjä kävijöitä päivittäin, eli potentiaalinen näkyvyys on suuri. Toisaalta, jos blogin aihealue sopii erityisen hyvin tuotteellesi, voi myös pienempi näkyvyys olla arvokasta.

Monet myös etsivät tietoa erilaisista tuotteista ja palveluista ennen varsinaisen ostopäätöksen tekoa. Tällöin tutun bloggaajan tekemä suosittelu voi olla ratkaiseva ostopäätöksen kannalta. Suosittelut ja erilaiset tuotearvostelut korostuvat etenkin uusien tuotteiden osalta, joista kävijät etsivät kokemuksia ja lisätietoja ennen ostopäätöstä.

Linkkivoimaa hakukoneoptimointiin

Välillä puhutaan siitä, että blogit eivät olisi enää se juttu, vaan nyt vaikuttajamarkkinointia kannattaisi tehdä vaikkapa Instagramissa. Blogista on kuitenkin usein enemmän hyötyä pitkällä tähtäimellä esimerkiksi hakukonenäkyvyyden kautta, kun taas suositut Instagram storiesit katoavat jo 24 tunnin kuluessa.

Blogiyhteistyö voi auttaa hakukoneoptimoinnissa eli SEO:ssa. Kuvassa palikat, joiden kirjaimista muodostuu lyhenne SEO.

Näkyvyys ja suosittelut eivät siis ole suinkaan ainoita maksamisen arvoisia etuja blogiyhteistyössä. Blogiin saatavista linkeistä voikin olla iso apu hakukoneoptimoinnin suhteen. Käytännössähän erilaiset linkit ovat Googlen silmissä eräänlaisia suositteluja sivustolta toiselle.

Eniten hyötyä on samaa aihealuetta käsittelevien artikkeleiden ja sivustojen linkeistä. Tietenkin myös blogin iällä ja suosiolla on merkitystä linkin tehon kannalta. Kannattaa siis ehdottomasti varmistaa ennen blogiyhteistyön aloittamista, että artikkelit ja linkit säilyvät blogissa jatkossakin.

Blogiyhteistyön haasteet yritykselle

Onnistuneena blogiyhteistyöstä saatava hyöty voi olla suuri, mutta toki siihen liittyy myös omat haasteensa. Yksi isoimmista on oikean blogikumppanin löytäminen. Bloggaajat valitsevat yhteistyökumppaninsa yleensä huolellisesti, joten iso osa ei välttämättä halua tuoda tarjoamiasi tuotteita tai palveluita lainkaan esille.

Kaikki blogiyhteistyöt eivät ole myöskään hyödyllisiä. Onnistuneet yhteistyöt vaativat yleensä kokemusta sekä bloggaajalta että mainostajalta, jotta haluttu tavoite saavutetaan. Onkin ehdottoman tärkeää määrittää yhteistyölle selkeä ja mitattava tavoite, joka on molempien osapuolten tiedossa.

Tuloksia täytyy myös aktiivisesti seurata, jolloin saadaan konkreettista faktaa, montako tilausta ja yhteydenottoa minkäkin blogikirjoituksen kautta on saavutettu. Tähän vaaditaan esimerkiksi tulostavoitteiden seurantaa Google Analyticsin avulla.

Vinkit blogiyhteistyöhön yritykselle

Tanja Mikkola on viestintäalan yrittäjä, bloggaaja ja journalisti. Hän on etänä työskentelevä nomadi, joka on perustanut useita eri alojen yrityksiä. Tanja myös auttaa pienyrittäjiä myymään ja markkinoimaan omaa työtään.

Tanjan vinkit blogiyhteistyöhön yritykselle:

1. Bloggaajan valitseminen
Määrittele tavoitteet ja valitse tekijä, jonka seuraajat vastaavat kohderyhmääsi. Pyydä bloggaajalta Google Analyticsin tilastoja pidemmältä aikaväliltä.

Tanja Mikkola

2. Mainos vai blogipostaus?
Pohdi, haluatko blogiin mainoksen vai sisältömarkkinointia.

3. Perehdy laskutusperusteisiin ja tee selkeä sopimus
Voit maksaa työtunneista, klikkauksista tai komission toteutuneista myynneistä.
Maksa työstä euroilla. Vitosen tuote ei ole asiallinen palkkio.

4. Varaa aikaa
Hyvä blogipostaus ei synny hetkessä ja bloggaajalla on myös muita töitä. Sovi julkaisuaikataulusta ja postausten määrästä.

5. Briiffaa ja perehdytä bloggaaja tuotteisiisi
Tuotetuntemus on tärkeää ja pitkäkestoinen yhteistyö tehokkainta.

6. Blogipostaus ei ole mainos
Luota bloggaajan oman yleisön tuntemukseen. Anna hänen kirjoittaa omannäköistään sisältöä ja hyväksy aito arvio.

7. Mittaa tulokset ja raportoi niistä myös bloggaajalle

Blogiyhteistyö bloggaajan näkökulmasta

Monet bloggaajat tekevät yhteistyötä erilaisten yritysten tai yhteisöjen kanssa, vaikka bloggaaminen olisikin vain harrastepohjalla. Yhteistyötä voi periaatteessa tehdä melko nopeasti sen jälkeen, kun blogin perustaminen on tehty.

Blogiyhteistyön edut bloggaajalle

Blogiyhteistyöstä voi olla bloggaajalle paljonkin hyötyä. Se tarjoaa mahdollisuuden saada bloggaamisesta rahallista tai aineellista korvausta, käytännössä se voi siis mahdollistaa blogilla toimeen tulemisen. Katso vinkit blogilla tienaamiseen.

Blogiyhteistyö voi mahdollistaa myös sellaisia kokemuksia, joita ei ole muuten mahdollista saada. Esimerkiksi matkabloggaajalle voitaisiin järjestää jokin erikoinen kokemus vain häntä varten. Tämä vaatii kuitenkin yleensä sen, että blogi on jo tunnettu ja sillä on jo paljon lukijoita.

Toisaalta se voi tarjota mukavaa lisäsisältöä omaan blogiin, jos yhteistyökumppani on valittu huolellisesti ja tuote tai palvelu sopii hyvin blogin aihepiiriin. Yhteistyön kautta voi olla mahdollisuus myös tarjota lukijoille jokin ainutlaatuinen tarjous.

Lisäksi se voi antaa mahdollisuuden kehittyä bloggaajana. Blogiyhteistyön päättyessä voikin pyytää ihan reilusti palautetta yhteistyökumppanilta, jonka pohjalta omaa toimintaa voi kehittää entistä ammattimaisemmaksi.

Blogiyhteistyö teemerkin kanssa voi tarjota mielenkiintoista uutta sisältöä blogiin.

Blogiyhteistyön haasteet bloggaajalle

Blogiyhteistyöt tarjoavat paljon mahdollisuuksia, mutta siinä on myös omat haasteensa. Yksi keskeisimmistä on varmasti se, ettei yhteistyöstä tule liian päälle liimattua. Jos tuote tai palvelu on esimerkiksi täysin irrallinen, eikä liity blogin aihepiiriin, lukijat tuskin kokevat sitä kovinkaan mielekkääksi.

Erilaisia yhteistyötarjouksia kannattaakin aina punnita tarkkaan ja miettiä etenkin sitä, että lukijat kokevat sen mielekkääksi ja miten yhteistyö sopii blogiisi. Kannattaa tarkistaa myös yrityksen muut yhteistyökumppanit.

Blogiyhteistyö voi olla myös todella työllistävä bloggaajan näkökulmasta ja siksi onkin tärkeää hinnoitella itsensä myös oikein. Esimerkiksi useamman tunnin työtä vaativan postauksen tekeminen 15 euron tuotetta vastaan ei ole todennäköisesti kovin mielekästä.

Vinkit blogiyhteistyöhön bloggaajalle

Johanna Huuhtanen on toiminut bloggaajana ja sisällöntuottajana noin 10 vuoden ajan. Hänen bloginsa aiheena on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja positiivinen elämänasenne. Oman bloginsa lisäksi hän tuottaa sisältöä myös yritysten somekanaviin ja verkkosivuille.

Johannan vinkit bloggaajalle

1. Kontaktoi rohkeasti yrityksiä
Mieti, millainen yhteistyö sinua kiinnostaa ja miksi. Sopiiko se blogisi tyyliin? Löydä itsellesi sopivat yritykset, joista myös seuraajasi hyötyvät, ja ota niihin yhteyttä.

Johanna Huuhtanen

2. Kerro selkeästi millaista yhteistyötä tarjoat
Saat vastauksen todennäköisemmin, jos esität asiasi selkeästi ja oma-aloitteisesti. Esittele yhteistyöideasi ja kerro, millainen seuraajakunta sinulla on. On tärkeää, että yritys tietää miten he hyötyvät yhteistyöstä.

3. Tehkää asiasta sopimus
Sopikaa yhdessä, mitä yhteistyö pitää sisällään. Mitä saat korvaukseksi, millaista sisältöä tuotat, millä aikataululla ja mihin kanaviin. Näin vältytte väärinkäsityksiltä.

4. Anna enemmän kuin otat
Ansaiset työstäsi korvauksen, mutta älä keskity yhteistyössä vain siihen, mitä itse saat siitä. Muista tuottaa laadukasta sisältöä, joka tuottaa lisäarvoa seuraajillesi ja hyötyä yhteistyöyritykselle.

5. Muista läpinäkyvyys
Kerro aina rehellisesti ja selkeästi, kun kyseessä on kaupallinen yhteistyö.

Mitä laki sanoo blogimainonnasta?

Blogimainontaa käsittelevät ja koskevat samat lait, kuin muutakin kuluttajiin suuntautuvaa mainontaa kohtaan. Mainonnasta sanotaan muun muassa: ”Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.”

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.

Ymmärrämme helposti, että sivuston sivulaidassa oleva banneri on mainos, joten sitä ei tarvitse erikseen tuoda esiin, mutta esimerkiksi tuotearvostelut sekä omakohtaiset suosittelut ovat jo selkeämmin harmaampaa aluetta. Mikäli bloggaaja saa rahallista hyötyä kirjoituksestaan, on tästä syytä myös selkeästi mainita kirjoituksen yhteydessä.

Yksi selkeimmistä linjauksista on Kuluttaja-asiamiehen linjaus, joka jokaisen bloggaajan ja mainostajan kannattaa lukea läpi.