Kuinka kotisivujen hakukonenäkyvyyttä voi parantaa - osa 1 | Zoner.fi

Katso myös

Kuinka kotisivujen hakukonenäkyvyyttä voi parantaa – osa 1

Hakukonetulosten määriytyminen ei ole silkkaa sattumaa, vaan esimerkiksi Google käyttää satoja erilaisia kriteereitä, joiden perusteella himoitut kärki- ja muut lohdutussijat jaetaan. Koska 1. sijan saava hakutulos voi viedä jopa 40% klikkauksista, eikä elämää tunnetusti ole ensimmäisen tulossivun jälkeen, kannattaa sivuston hakukonenäkyvyyteen myös panostaa.

Sivuston hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat seikat voi karkeasti jakaa kolmeen osioon; Sivuston tekniseen toteutukseen, sivuston sisältöön sekä ulkopuolisiin tekijöihin. Tämän kertaisessa kirjoituksessamme keskitymme ensimmäiseen osaan, eli sivuston teknisen toteutukseen.

Kotisivujen tekninen toteutus

kotisivujen tekninen toteutusKotisivujen laadukas tekninen toteutus on tärkeää, koska sillä usein poistetaan pullonkauloja näkyvyyden parantamisen tieltä. Mikäli kotisivujen tekninen toteutus ei taivu riittävästi tärkeisiin optimointitöihin, annetaan kilpailijoille huima etumatka, jota ei mahdollisesti muiden keinojen avulla saada ikinä kurottua umpeen.

Ohessa on ainakin muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja tekniikan osalta.

Kotisivujen puhdas koodi ja validointi

On miljoona tapaa koodata ohjelmistoja sekä kotisivuja, mutta onneksi koodaukselle on kehitetty yhtenäisiä standardeja, jotka mahdollistavat sivustojen toimimisen ja näkymisen oikein, myös erilaisilla laitteilla ja selainohjelmistoilla.

Onkin tärkeää myös varmistua, että oma sivuston koodaus on oikeaoppisesti tehty. Tämä varmistaa sivuston toiminnan, vähentää mahdollisesti sivuston latautumisaikoja sekä on yksi kriteereistä, joiden pohjalta myös Google jakaa sijoituksia hakutuloksissaan.

Sivuston koodin tarkistamiseen löytyy myös helppo validointi -työkalu, jolla erilaisia virheitä sivustolla pystyy löytämään:
http://validator.w3.org/

Selkokieliset URL-osoitteet

Sivuston osoitteella on suuri merkitys hakukonetuloksiin. Pääosoitteen, eli domainin, lisäksi myös sivuston alasivujen osoitteilla on huomattava merkitys. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kotisivujen alasivujen osoitteisto on fiksusti nimetty ja selkokielinen.

Mitä tarkoittaa selkokielinen URL-osoite?
Selkokielinen URL-osoite tarkoittaa selaimen osoiteriville kirjoitettavaa osoitetta, jolla päästään suoraan yksittäiselle alasivulle sivustolla. Selkokielisyydellä tarkoitetaan, että epämääräisen kirjainnumeroyhdistelmän sijasta, osoitteessa lukee usein selvää suomea ja sisältää avainsanoja, joilla halutaan myös löytyä Googlesta.

Esimerkiksi Zonerin webhotelleista kertova sivu löytyy osoitteella: zoner.fi/webhotellit

Kuinka selkokieliset URL-osoitteet saa otettua käyttöön?
Tämä riippuu ohjelmistosta, jolla sivusto on toteutettu. Useimmat nykyaikaiset julkaisujärjestelmät sisältävät toiminnon jo valmiiksi, jolloin se todennäköisesti vain täytyy aktivoida käyttöön sivuston hallintajärjestelmästä.

Jos sivusto taas on toteutettu yksinkertaisista HTML-sivuista, voi ne nimetä haluttujen avainsanojen mukaisesti jo ennen palvelimelle vientiä.

Sivujen metatiedot

Kotisivujen metatiedoilla tarkoitetaan eräänlaisia piilossa olevia tietueita, joita käytetään hakukonetuloksen yhteydessä kertomaan sivustosta Googlen käyttäjille.
sivuston metatiedot
Meta tiedot voidaan karkeasti jakaa kolmeen elementtiin:

 • Meta Title, eli otsake
  Meta title on yksi tärkeimmistä elementeistä hakukoneiden silmissä. Useimmiten otsikko on muotoa Sivun nimi | sivuston nimi.
 • Meta Keywords, eli avainsanat
  Meta avainsanat ovat menettäneet suuremmilta osin merkityksensä hakukoneissa. Google ei käytä niitä enää mihinkään ja ne ovat marginaaliosiossa myös muiden hakukoneiden hakukriteereissä.
 • Meta Description, eli kuvaus
  Metakuvauksen tarkoitus on esittää haluttu ote sivuston sisältötekstistä jo hakutuloksen yhteydessä. Sen avulla voi ennen kaikkea saada hakutulosten lukijan klikkaamaan omaa linkkiä ennen kilpailijan tulosta.

Vaikka metatietojen määrittäminen onkin enemmän kotisivujen sisällön optimointia, on tärkeää tekniikan kannalta tärkeä varmistaa, että niitä voidaan myös tarpeen vaatiessa muokata helposti.

Sitemap -toiminnot

Oletko koskaan miettinyt, kuinka Google löytää kaiken tiedon ja sivustot verkosta? Tai miksi juuri luotu kotisivu ei näy heti millään hakusanalla?

sitemapGooglen hakutulokset perustuvat hakurobotteihin, jotka penkovat ja indeksoivat Internetiä läpi. Hakurobottien työtä on myös mahdollista helpottaa, ilmoittamalla niille sivuston rakenteesta sitemapin eli sivukartan avulla. Näin hakurobotit löytävät varmasti kaiken sisällön ja osaavat indeksoida sivuston hakutuloksiin.

Tämän takia on sivustolla hyvä olla erillinen sitemap.xml tiedosto, joka muuttuu automaattisesti, kun sivustolle liitetään tai sivustolta poistetaan yksittäisiä sivuja. Hakukoneet myös luonnollisesti palkitsevat sivuston tästä parempina sijoituksina tuloksissaan.

Toimintoa voi myös viedä eteenpäin ja sivuston voi myös automatisoida ilmoittamaan hakuroboteille, aina kun sivustolla tehdään muutoksia rakenteeseen.

Sivuston latautumisnopeus

Sivuston latautumisaika on myös tärkeä tekijä Googlen hakukonetuloksissa. On siis tärkeä pyrkiä optimoimaan sivuston latautumisnopeutta ja saada sivu aukeamaan mahdollisimman nopeasti. Sivuston latautumisaikaan vaikuttavat helposti ylisuuret taustakuvat ja muut mediaelementit, joiden lataaminen vie selaimelta aikaa. Myös erilaiset virheet koodauksessa tai ulkopuoliset skriptit saattavat hidastaa sivuston latautumista.

Monilla mediaelementeillä on kuitenkin tärkeä toimi myös sivuston ilmaisussa ja konversion ja kävijöiden ohjaamisessa, joten sopivan tasapainon löytäminen voi olla haastavaa.

Yhteenveto:

 • Validoi sivusto ja korjaa virheet
 • Varmista, että sivusto käyttää selkokielisiä URL-osoitteita
 • Varmista, että sivuston meta -tietoja on mahdollista muokata
 • Varmista, että sivustosta löytyy ajantasalla oleva sitemap.xml tiedosto
 • Pyri optimoimaan sivuston latautumisaika mahdollisimman pieneksi

Lue myös kotisivujen sisällön merkityksestä hakukonetuloksissa sekä sivuston ulkopuolisten tekijöiden merkityksestä

Zoner Oy on osa Zoner Group -konsernia.