Kuinka kotisivujen hakukonenäkyvyyttä voi parantaa - osa 2 - Zoner Web Hosting

Katso myös

Kuinka kotisivujen hakukonenäkyvyyttä voi parantaa – osa 2

Aiemmassa kirjoituksessamme, tutustuimme kotisivujen teknisen toteutuksen merkitykseen hakukonenäkyvyydessä. Tässä kirjoituksessa, käymme läpi kotisivujen sisällön merkitystä hakukonetuloksissa.

Kotisivujen sisällön merkitys hakukonetuloksissa

Sanotaan, että sisältö ratkaisee. Tämä pätee myös hakukonesijoituksiin, koska Google haluaa käyttäjiensä löytävän aina mahdollisimman hyvin osuvia tuloksia. Ja koska Googlen algoritmit muuttuvat jatkuvasti, kannattaa kikkakonstien sijasta keskittyä luomaan fiksua sisältöä kotisivuille.

Oikeiden avainsanojen käyttö

Kotisivujen sisältö merkitsee hakukonetuloksissa
Todennäköisesti vaikein osuus hakukoneoptimoinnissa on keksiä ja selvittää, millä sanoilla sivuston ylipäänsä tulisi löytyä hakukoneista. On mahdotonta optimoida sivustoa löytymään kaikilla mahdollisilla sanoilla tulosten kärjestä, jolloin on pakko usein valita tärkeimmät sanat joihin keskittyä.

Koko sivustolle ja erityisesti sen etusivulle, kannattaa miettiä siis muutama tärkein avainsana. Lisäksi jokaisella sivuston yksittäisellä alasivulla kannattaa tavoitella kävijöitä hieman eri avainsanoilla. Muutaman avainsanan korostaminen per sisältösivu on usein toimiva strategia. Lisäksi koko sivuston aihealueen kannattaa olla yhtenäinen.

Mikäli taas haluat löytyä kahdella täysin toisistaan eroavalla aiheella, kuten esimerkiksi polkypyörillä sekä koruompelulla, suosittelen suoraan kahden erillisen sivuston luomista. Tämä helpottaa optimointityötä ja parantaa tuloksia molemmilla aihealueilla.

Mistä tiedän mitkä sanat ovat tärkeimpiä hakukoneissa?
Hyvä kysymys. Usein pelkkä hyvä arvaus ei riitä, sillä erilaisten sanojen ja termien suosioissa on huimia eroja Googlen hakumäärissä. Väärään sanaan panostaminen voi maksaa arvokkaita kävijöitä, sillä 1. sijoitus marginaalisemmalla sanalla ei välttämättä ole kävijöiden määrällä mitattuna lähelläkään samaa tasoa kuin 10. sijoitus suositummalla sanalla.

Asialla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Jos jokin erittäin suosittu sana on jo todella kilpailtu, voi hyvinkin olla fiksua panostaa siihen toiseksi tai kolmanneksi suosituimpaan sanaan, jolloin saavutetaan mahdollisesti kuitenkin hyvää kävijävirtaa.

Jos et ole varma tai tiedä, mitkä avainsanat ovat tärkeintä – tuota vain mahdollisimman paljon hyödyllistä sisältöä. Hyvä sisältö löytää aina tiensä kävijöiden näytöille hakukoneiden tuloksista, vaikka sivusto ei juuri sillä kaikkein suosituimmalla sanalla löytyisikään. On väärin ajatella, että kaikki kävijät hakevat palveluitasi samoilla avainsanoilla, vaan erilaisia sanoja sekä niiden yhdistelmiä on olemassa loputtomiin asti.

Avainsanojen määrittämiseen löytyy myös paljon ilmaisia sekä maksullisia työkaluja.
Esimerkiksi Googlen Adwords -mainontatilin sisältä löytyy Avainsanatyökalu, jota voi hyvin hyödyntää myös hakukoneoptimointiin. Avainsanatyökalun avulla voi ainakin vertailla eri sanojen suosioita Googlessa.

Myös monet kaupalliset palvelut tarjoavat hakukonesijoitustesi seurannan lisäksi myös erilaisia avainsana- ja kilpailuasetelma-analyysejä käyttöösi.

Sisällön määrä ja laatu

kotisivujen sisältö hakutuloksissa
Kotisivujen sisällön määrällä on suuri merkitys, koska hakukoneet pyrkivät luokittelemaan yksittäisiä sivuja merkityksellisiin ja vähemmän merkityksellisiin. Tämän takia jokaisella yksittäisellä sivulla, olisi tärkeää olla runsaasti luonnollista tekstisisältöä. Erityisesti verkkokauppojen ongelmana ja haasteena ovatkin usein liian lyhyet tuotekuvaukset. Tavallisilla sivustoilla taas ei usein tuoteta riittävästi erikoistuneita alasivuja halutuista aiheista.

Helppona nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yksittäisen sisältösivun tulisi sisältää vähintään 300 sanaa.

Määrä ei kuitenkaan korvaa laatua, eli sisällön tulee myös oleellisesti liittyä niihin sanoihin, joilla halutaan löytyä. Etenkin Google arvostelee sivustoja myös kävijöiden kokemuksien mukaisesti, jolloin hakutulosten mittareina toimivat myös sivustolla vietetty aika ja uudelleenkäynnit. Mikäli kävijöiden mielestä muut sivut ovat hakuihin nähden hyödyllisempiä, menetät arvokkaita sijoituksia nopeasti. Tähän voidaan parhaiten vaikuttaa juuri sisällön laadulla ja hyödyllisyydellä.

Sisällön rakenne

Laadukas sisältö tulee osata myös hyödyntää oikein. Oikeanlainen rakenne helpottaa ennen kaikkea sisältötekstien lukemista ja auttaa kävijää hahmottamaan sisällöstä oleellisimmat kohdat nopeasti.

Kun sivustolla hyödynnetään otsikointeja, lihavointeja, ranskalaisia listoja, kuvituskuvia ja muita sisällön elävöittämisen keinoja runsaan leipätekstin ohella, palkitsee Google todennäköisesti sivuston myös paremmilla hakukonesijoituksilla. Tämä perustuu siihen, että oikeiden avainsanojen löytyminen otsikoista ja muista korostetuista elementeistä on arvokkaampaa kuin pelkässä leipätekstisä esiintyminen.

Käytä leipätekstin lisäksi myös eritasoisia otsikointeja sivustolla selkeyttämään tekstiä. Pääotsikkoa h1 tulee käyttää vain kerran per yksittäinen sivu. Muista hyödyntää myös kuvia sivustolla. Nimeä aina kuvat, kuvien otsikoinnit ja alt-tekstit tärkeiden avainsanojen mukaan.

Huomioithan myös, että useimmat aihealueet etsitään Googlesta sanan perusmuodossa, ja koska Google ei oikein tahdo suomea hyvin ymmärtää, kannattaa tärkeimpien avainsanojesi löytyä myös tekstistäsi perusmuodossa. Älä silti hylkää myöskään taivutettuja muotoja tai monikoita täysin, sillä haluat kuitenkin löytyä aina mahdollisimman monilla aihealueesi avainsanoilla.

Yhteenveto:

  • Tutki ja määritä sivuillesi tärkeimmät avainsanat
  • Varmista, että jokaisella yksittäisellä sivulla on vähintään 300 sanaa tekstiä.
  • Luo mahdollisimman paljon merkitsevää sisältöä ja alasivuja sivustolle
  • Keskity yhdellä sisältösivulla muutamaan tärkeimpään avainsanaan ja korosta niitä perusmuodossa eri elementeissä
  • Varmista, että jokaisella sivulla on yksi pääotsikko sekä alaotsikoita ja kuvia, joissa käytetään kyseiselle sivulle tärkeimpiä avainsanoja

Lue myös sivuston ulkopuolisten tekijöiden merkityksestä hakukonenäkyvyyden osalta

Zoner Oy on osa Zoner Group -konsernia.