Bounce rate eli välitön poistumisprosentti kotisivuilla

Juuso Kataja

Nettisivujen kävijäliikenteestä saa irti monia mielenkiintoisia ja hyödyllisiä tilastoja. Yksi mielenkiintoinen ja usein ammattilaisten parissa kiivastakin keskustelua herättävä lukema on välitön poistumisprosentti.

Tässä kirjoituksessa avaamme, mitä välitön poistuminen sivuilta tarkoittaa ja kuinka lukemaa tulkitaan.

Mitä bounce rate tarkoittaa?

Bounce rate eli välitön poistumisprosentti tarkoittaa osuutta kävijöistä, jotka saapuvat yksittäiselle sivulle ja poistuvat ilman, että he avaisivat saman sivuston muita alasivuja. Eli kuten Google ilmaisee kyseessä ovat, yhden sivun mittaiset käynnit.

Miten välitöntä poistumisprosenttia seurataan?

Helpoin tapa seurata välitöntä poistumisprosenttia sivustolla ja sen yksittäisillä sivuilla, on hyödyntää Google Analytics seurantaa. Kun seurantakoodin on asentanut jokaiselle sivulle, pystyy Google Analyticsin hallinnasta tarkastelemaan monipuolisesti kyseisiä tietoja.

välitön poistumisprosentti
Erään verkkokaupan välitön poistumisprosentti yleiskatsauksena koko sivuston osalta

Poistumisprosenttia kuvataan Analyticsin sisällä termillä: välitön poistuminen prosenteissa

Kuinka välitöntä poistumisprosenttia tulisi tulkita?

Välitöntä poistumista tulkitaan usein siten, ettei sivuston aihe tai sisältö kiinnosta kävijää tarpeeksi lisätietojen hakemiseksi, tai ostopäätöksen tekemiseksi.
Liian yleinen tulkinta sivuston toiminnasta, pelkästään välittömän poistumisprosentin perusteella, on kuitenkin vaarallista, koska kävijä on voinut saada sivulta kaiken tarvitsemansa tiedon ja esimerkiksi saapua kivijalkamyymälään hakemaan kyseistä tuotetta. Tai kävijä halusi vain löytää yrityksen puhelinnumeron.

Välitöntä poistumista tulkitaan usein siten, ettei sivuston aihe tai sisältö kiinnosta kävijää

Korkea poistumisprosentti kuitenkin usein viittaa vahvasti siihen, että sivuston sisältö ei ole laadukasta tai muuten vain sitä, mitä kävijä haki kyseisellä hetkellä.

Tulkintaa ja statistiikkaa kannattaa kuitenkin aina jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin ja tarkastella kokonaisuutena myös muiden mittareiden, kuten tulostavoiteseurannan ja sivustolla vietetyn ajan kanssa. Erityisesti poistumisprosenttia kannattaa tarkastella eri kävijäliikenteiden ja laitteiden (desktop / tablet / mobile) osalta.

Välitöntä poistumisprosenttia kannattaa tarkastella myös yksittäinen sivu kerrallaan. Jollain tietyllä alasivulla voi olla hyvin korkea poistumisprosentti, joka viittaa mahdollisesti, että kyseinen sivu kaipaa parannuksia.

bounce rate

Bounce rate on aina myös hyvin sivustokohtaista. Sen pohjalta ei siis voida vielä vetää suoria johtopäätöksiä, että sivusto, tai osa sen sisällöstä ei toimisi verrattuna esimerkiksi toisiin sivustoihin. Sivuston toimivuutta kuvastaa huomattavasti paremmin konversioiden, eli täyttyneiden tulostavoitteiden osuus.

Välitön poistumisprosentti optimoinnin apuna

Välitöntä poistumisprosenttia voi kuitenkin hyödyntää osana sivuston optimoinnin mittareita. Mikäli poistumisprosenttia saadaan laskettua esimerkiksi sisällöllisin muutoksin, voidaan hyvin olettaa muutosten parantaneen kävijöiden ohjaamista eteenpäin, kohti haluttuja tavoitteita.

Välitön poistumisprosentti ja hakukonesijoitukset

Ammattilaisten parissa väitellään myös ahkerasti, vaikuttavatko välittömät poistumisprosentit sivuston hakukonesijoituksiin? Vastaus on todennäköisesti hieman kyllä ja ei -vaihtoehtojen välimaastossa, sillä Googlekaan ei pysty lukemaan ja hyödyntämään kaikkien sivustojen bounce rate -tietoja.

Google on kuitenkin aina ilmaissut vahvasti haluavansa näyttää ihmisille mahdollisimman tarkkoja hakukonetuloksia – eli luontaista sisältöä, jota kävijä oikeasti etsi ja koki hyödylliseksi. Tämän todentamiseksi Google hyödyntää hakukonetuloksissaan monia muuttujia, kuten sivustolla vietettyä aikaa ja siellä tehtyjä asioita. Googlen hakutulosten kautta sivustolle päätyneiden kävijöiden lyhyet visiitit ja korkea poistumisprosentti siis hyvin suurella todennäköisyydellä vaikuttavat negatiivisesti myös kyseisen sivun hakukonetuloksiin.

Kuinka välitöntä poistumisprosenttia saadaan pienennettyä?

Välitön sivuilta poistuminen voi johtua useista asioista, joista tärkeimpiä avainkohtia olen pyrkinyt avaamaan:

 • Sisällön selkeys ja laatu
  Huolehdi, että sivuston sisältö on selkeää ja laadukasta. Fiksun otsikoinnin ja kuvien avulla, saadaan kävijälle hyvä yleiskuva siitä, mikä sivun ja sivuston aihealue on. Sekavat sivut ja liian pitkät tekstipalkit, eivät houkuta tutustumaan sivun tarjontaan.
 • Sivuston metatiedot
  Varmista, että sivuston metatiedot ja erityisesti sivuston metakuvaus vastaavat sivuston aihealuetta. Lisätietoja metatiedoista ja niiden määrityksistä, löydät hakukoneoptimointia käsittelevästä kirjoituksestamme.
 • Kotisivujen mobiilikäytettävyys
  Varmista sivuston mobiilikäytettävyys. Mikäli sivusto ei toimi sulavasti mobiililaitteilla, aiheuttaa se todennäköisesti nopeaa joukkopakoa mobiilikävijöiden toimesta.
 • Selkeät Call to Actionit
  Ohjaa kävijöitä eteenpäin selkein toimintakehotuksin. Isot erottuvat painikkeet ja selkeät toimintakehoitukset, saavat kävijän herkemmin klikkaamaan itsensä seuraavaan vaiheeseen.
 • Fiksut tuotenostot verkkokaupassa
  Verkkokauppojen tuotesivuilla, kannattaa tuoda tuotenostoina esille myös muita, mahdollisimman fiksuja saman aihepiirin tuotteita, jolloin kävijällä on enemmän parempia mahdollisuuksia löytää etsimänsä.
 • Sivuston latautumisnopeus
  Välittömään poistumiseen vaikuttaa oleellisesti myös sivuston latautumisnopeus. Mikäli jo ensimmäisen sivun lataus kestää liian kauan, on kävijällä suuri houkutus poistua sivustolta.