Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Core Web Vitals

Kaisa Huttunen

Core web vitals -arvot ovat puhuttaneet aina niiden julkaisusta lähtien, sillä ne ovat yksi harvoista asioista, joiden tiedetään varmuudella vaikuttavan Googlen hakukonesijoituksiin. Kyseiset arvot kannattaakin ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon jo nettisivujen tekovaiheessa.

Kirjoituksessa käydään läpi, mitä Core web vitals -arvot ovat, mistä ne muodostuvat, miten niitä voi mitata ja mitä niiden parantamiseksi voidaan tehdä.

Mikä on Core Web Vitals?

Core web vitals tai Googlen itsensä mukaan suomeksi verkon vitals -perustiedot on loppukesästä 2021 käyttöön otettu mittarista, joka arvioi sivuston käyttäjäkokemusta. Mittaristo on yksi osa Googlen käyttämää algoritmia, jolla se ikään kuin pisteyttää hakutuloksia eri sijoille.

Käytännössä mittariston on tarkoitus arvioida sivuston käytettävyyttä kolmen erilaisen arvon avulla. Googlelle haluaa tarjota käyttäjilleen mahdollisimman hyviä käyttökokemuksia, jonka takia se on myös ottanut mittariston käyttöön.

Miten Core Web Vitals vaikuttaa hakukonesijoituksiin?

Heinäkuusta 2021 asti Google on käyttänyt Core Web Vitals -arvoja yhtenä hakukonesijoitukseen vaikuttavana tekijänä. Sivuston saamat arvot vaikuttavat siis suoraan hakukonemenestykseen niin mobiilissa kuin työpöytäversiossakin.

Arvot ovat osa Googlen verkkosivustojen käyttökokemusta mittaavaa mittaristoa, johon kuuluu myös muun muassa SSL-salauksen käyttö ja sivuston mobiiliresponsiivisuus.

Google ei ole kertonut tarkkaa vaikutusta julkisesti, mutta todennäköisesti sivuston on täytettävä kaikkien Core Web Vitals -arvojen minimi hyväksytty taso, jotta sivuston sijoitus paranee. Jos siis välität yhtään sivustosi orgaanisista hakutuloksista, kannattaa Core Web Vitals -arvoista olla kiinnostunut.

Mitä arvoja Core Web Vitals mittaa?

Mittaristo koostuu kolmesta erilaisesta tekijästä: latausnopeus, interaktiivisuus ja visuaalinen vakaus.

Core web vitals arvot

Latausnopeus (LCP)

Sivuston latausnopeutta mitataan LCP eli Largest contentful paint -arvolla. Se mittaa sitä aikaa, jolloin suurin osa sivuston sisällöstä on tullut käyttäjälle näkyviin. Esimerkiksi yksittäisen mainosbannerin puuttuminen ei vaikuta tulokseen. Tämä siksi, että yleensä käyttäjä alkaa selata sivua jo siinä kohtaa, kun suurin osa sisällöstä on näkyvillä.

Otetaan käytännön esimerkki: vierailemasi sivun iso pääkuva ei tule näkyviin heti vaan joudut odottelemaan sen latautumista useita sekunteja. Olisit varmasti ärtynyt tai saattaisit jopa harkita sivulta poistumista. Tämän takia voidaankin sanoa, että LCP-arvo on läheisesti yhteydessä käyttäjien tyytyväisyyteen.

Mikä sitten on hyvä latausaika? Google arvottaa LCP-arvoja seuraavasti:

 • Hyvä – 2,5 sekuntia tai alle
 • Tarvitsee parannusta – 4 sekuntia tai alle
 • Huono – yli 4 sekuntia

Kannattaa pitää mielessä, että kotisivujen latausnopeus vaikuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin ainoastaan Core Web Vitals -tulokseen. Sen on yleensä yhteydessä sivuston konversioon ja käyttäjätyytyväisyyteen.

Interaktiivisuus (FID)

Sivuston interaktiivisuutta mitataan FID eli First input delay -arvolla. Arvo mittaa viivettä siihen, kun ensimmäinen käyttäjän sivulla tekemä toimi rekisteröityy selaimeen. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi linkin klikkaaminen tai jonkin painikkeen painaminen. Kyseinen arvo on aina sivukohtainen.

FID-arvo on yleensä haastavin optimoitava, koska siihen vaikuttaa JavaScript. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa käytät sivustoa puhelimella ja klikkaat jotain linkkiä ilman, että saat välitöntä vastausta. Tällainen tilanne voi johtua siitä, että puhelimesi käsittelee juuri suurta JavaScript-tiedostoa kyseiseltä sivustolta.

Google arvottaa FID-tulokset seuraavasti:

 • Hyvä – 100ms tai alle
 • Tarvitsee parannusta – 300 ms tai alle
 • Huono – yli 300 ms

Hyvä arvo on sen verran nopea, että eroa on todennäköisesti mahdoton havaita omien silmien avulla, eli tämän arvon mittaamiseen kannattaa hyödyntää jonkinlaista työkalua.

Visuaalinen vakaus (CLS)

Sivuston visuaalista vakautta mitataan CLS eli Cumulative layout shift -arvolla. Käytännössä se arvioi sitä, minkä verran sivuston osiot vaihtavat paikkaa latautuessaan. Jos esimeriksi painike siirtyy ylemmäs ilmestyvän kuvan takia yhtä äkkiä alaspäin, tulisi siitä pisteitä. Toki tällainen vaikuttaisi negatiivisesti myös käyttäjäkokemukseen, olisit varmasti itsekin ärtynyt, jos klikkaat vahingossa väärää painiketta.

Googlen jakaa CLS-arvot seuraavasti:

 • Hyvä – 0,1 tai vähemmän
 • Tarvitsee parannusta – 0,25 tai vähemmän
 • Huono – yli 2,5

Tämä eroaa muista mitattavista arvioista siinä mielessä, että tässä ei ole kyseessä aika, vaan ainoastaan eri elementtien liikkuvuus sivustolla latauksen edetessä. Tätä voi jonkin verran toki arvioida silmämääräisestikin, mutta työkalulla testaaminen on suositeltavaa oikean tuloksen saamiseksi.

Työkaluja Core Web Vitals -arvojen mittaamiseen

Näitä arvoja voidaan mitata useilla eri Googlen työkaluilla ja samalla saadaan yleensä myös ehdotuksia arvojen parantamiseksi. 

Page Speed Insights

Page Speed Insights -työkalun Core Web Vitals -tulokset

PageSpeed Insights antaa palautetta heti raportin yläosaan kaikista kolmesta arvosta (LCP, FID ja CLS). Työkalu tarjoaa oletuksena käyttöösi oikeiden käyttäjien keräämää dataa. Tämä toki edellyttää, että sivustollasi on riittävästi kävijöitä.

Jos kenttädataa ei ole riittävästi saatavilla, korvataan tulokset laboratoriodatalla. Tällöin näkymä on samanlainen kuin Google Lighthouse -raportissa (katso tarkemmin alta).

Löydät työkalun täältä: pagespeed.web.dev

Google Lighthouse

Google Lighthouse -raportin Core Web Vitals -arvot

Google Lighthouse antaa LCP- ja CLS-arvot, mutta FID-arvon sijaan se näyttää Total Blocking Time (TBT) nimisen arvon. Kyseinen arvo mittaa aikaa First contentful paint (FCP) ja Time to interactive (TTI) -vaihdeiden välillä, eli aikaa siitä hetkestä, kun ensimmäinen sisältö näkyy näytöllä siihen, että sivusto reagoi klikkauksiin.

Tämä FID-arvon puuttuminen johtuu siitä, että kyseistä mittaria voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun hyödynnetään kenttädataa eli oikeiden käyttäjien keräämää tietoa. Google Lighthouse käyttää ainoastaan laboratoriodataa ja tämän takia FID-mittaria ei näytetä.

Yleensä kuitenkin myös FID-aika paranee, jos TBT-aikaa saadaan pienennettyä. Voit lukea tarkemmin Google Lighthouse -työkalusta aiemmasta kirjoituksesta.

Google Search Console

Google Search Console ja Core web vitals

Google Search Console antaa myös tietoa Core web vitals -arvioihin liittyen. Löydät tulokset vasemmasta sivupalkista kohdasta Core web vitals / Verkon vitals-perustiedot. Se luokittelee kaikki sivustosi yksittäiset sivut kolmeen kategoriaan: huonot, tarvitsevat parannusta ja hyvät.

Kannattaa tarkistaa erityisesti mobiilipuolen raportti, sillä Goolge on kertonut painottavansa erityisesti sivustojen mobiilikäytettävyyttä. Google Search Consolen avulla saa helposti tietoa juuri niistä sivuista, joita kannattaa lähteä ensimmäisenä parantamaan.

Jos sivustosi ei ole vielä kytketty Google Search Console -työkaluun, kannattaa se ottaa mahdollisimman pian käyttöön.

Miten Core Web Vitals -arvoja voi parantaa?

Core web vitals -arvot koskevat etenkin sivun teknistä hakukoneoptimointia, eli niiden korjaaminen vaatii usein hieman edistyneempää osaamista tai ainakin halua opiskella uutta. Löydät täältä Googlen omat sivut Core Web Vitals -arvoista. 

Googlen eri työkalut tarjoavat myös melko kattavasti vinkkejä ja ihan konkreettisia parannusehdotuksia sivustolle, jotta se saisi paremman tuloksen. Jos muutoksia lähtee tekemään itse, kannattaa sivustosta ensimmäisenä ottaa varmuuskopiot. Sen jälkeen varsinaisia muutoksia kannattaa aina toteuttaa yksi kerrallaan, jotta voit arvioida niiden vaikutusta Core web vitals -arvoihin.

Google Lighthouse parannusehdotukset.

On hyvä myös muistaa, että Core web vitals on jatkossakin vain yksi hakukonesijoituksiin vaikuttavista tekijöistä, eli jatkossakin hyvällä sisällöllä voi pärjätä, vaikka sivusto ei saisikaan parasta mahdollista arvosanaa. Katso, mitkä muut asiat vaikuttavat hakukonesijoitukseen hakukoneoptimointi-oppaastamme.

Vinkkejä WordPress-sivuston Core Web Vitals -arvon parantamiseen

Alla muutamia yleisimpiä vinkkejä, joilla sivuston saamaa arvosanaa voi usein parantaa.

 1. Valitse nopea WP-Cloud. Sivuston käyttämä palvelin vaikuttaa aina suoraan myös sivuston nopeuteen. WP-Cloudiin siirtyneet sivustot nopeutuvat yleensä merkittävästi.
 2. Ota käyttöön sivuvälimuisti. Välimuisti voi nopeuttaa sivustoa merkittävästi, joten kannattaa huolehtia, että se on käytössä. WP-Cloudissa on tehokas palvelintason sivuvälimuisti jo oletuksena käytössä. Sivuvälimuistin saa käyttöön myös WP Rocketin kaltaisten lisäosien avulla.
 3. Optimoi kuvat. Usein sivuilla on liian suuria kuvia, jotka hidastavat sivun lataamista merkittävästi. Tätä varten löytyy monia hyödyllisiä työkaluja, kuten esimerkiksi suosittu Imagify-lisäosa.
 4. Optimoi koodi. Turhien CSS ja JavaScript-tiedostojen lataaminen hidastaa sivua usein merkittävästi. Kannattaakin minifoida CSS ja JavaScript-tiedostot sekä tietenkin aina poistaa ne sitä mukaa, kun niitä ei tarvita. Tämäkin onnistuu esimerkiksi WP Rocket -lisäosan avulla.
 5. Käytä CDN-palvelua kansainvälisille yleisöille. CDN nopeuttaa sivuston latautumista merkittävästi niille käyttäjille, jotka ovat kaukana sivustosi käyttämästä palvelimesta. WP-Cloudiin sisältyy CDN-palvelu vakiona, mutta sen voi toki ostaa myös erillisenä palveluna joltain siihen erikoistuneelta yritykseltä, kuten Bunny CDN:ltä tia Cloudflarelta.

WP-Cloud sisältää palvelintason välimuistin ja WP Rocket -lisäosan vakiona. Nopeuta WordPress-sivustoasi tilaamaa WP-Cloud jo tänään!

Tarvitsetko apua?

Tarvittaessa voit tietenkin myös ulkoistaa työn jollekin ammattilaiselle, autamme Zonerilla sopivan osaajan löytämisessä. Laita meille viestiä sivun alareunasta löytyvän chatin kautta tai sähköpostilla tuki@zoner.fi.