Selvitys palvelinsalin vaihdoksessa ilmenneistä viivästyksistä

Zonerin palvelinlaitteet siirrettiin lauantaina uuteen palvelinsaliin. Arvioimme katkoksen kestoksi noin klo 4.00 – 12.00. Emme valitettavasti pysyneet arvioidussa aikataulussa ja viimeiset palvelut saatiin käyttöön vasta klo 22.30. Lisäksi webhotellien sähköposteissa esiintyi vielä sunnuntaina häiriöitä, joiden takia ne eivät toimineet kaikilla sähköpostiohjelmistoilla.

Pahoittelemme tapahtunutta! Kokosimme tähän tarkemmin tietoa siitä, miksi arvioimamme aikataulumme ei pitänyt. Toki on hyvä huomata, että palvelinsalin muutto on aina todella suuri operaatio, jossa yllättäviä viivästyksiä voi ilmetä huolellisesta valmistelusta ja ennakoinnista huolimatta.

Pidimme asiakaspalveluamme auki poikkeuksellisesti lauantai-iltaan asti ja avasimme myös sunnuntaina normaalia aiemmin, jotta pystyimme vastaamaan asiakkaidemme kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Päivitimme myös sivuiltamme löytyvää tukitiedotetta sekä Twitteriä sitä mukaa, kun saimme lisätietoja tilanteesta.

Tiivistys tapahtuneesta

20.2.2021

Klo 4.00 Palvelut ajetaan alas ja palvelinlaitteita aletaan purkaa.

Klo 7.45 Kaikki palvelinlaitteet on siirretty uuteen laitesaliin.

Klo 10.05 Palvelinlaitteet ovat paikallaan ja niiden johdotus aloitetaan.

Klo 11.30 Havaitaan ongelmia tallennusjärjestelmän käyttöönotossa ja niitä aletaan korjata.

Klo 15.40 Suurin osa webhotelleista saadaan toimintaan. Muutamissa webhotelleissa on vielä yhteysongelmia.

Klo 16.20 Loppujen webhotellien yhteyshaasteet saadaan ratkaistua eli kaikki webhotellit ovat nyt käytössä.

Klo 21.50 Virtuaalipalvelimia vaivanneet OnApp-järjestelmään liittyneet haasteet on korjattu ja virtuaalipalvelimet alkavat käynnistyä.

Klo 22.30 Zoner Sähköpostia haitannut verkkoyhteysongelma palvelinsalien välillä saatiin korjattua. Kaikki palvelut ovat nyt käytössä.

21.2.2020

Klo 8.00 Webhotellien sähköpostien reitityksessä havaitaan vielä haasteita, joiden takia niitä ei voi käyttää kaikilla laitteilla. Asiaa aletaan selvittää.

Klo 13.40 Webhotellien sähköpostien reitityshaasteet saatiin korjattua ja ne toimivat normaalisti kaikissa sähköpostiohjelmissa.

Yllättäviä haasteita palveluiden käyttöönottovaiheessa

Itse palvelinlaitteiden siirto sujui lähes suunnitellun aikataulun mukaisesti, mutta palveluiden käyttöönotossa ilmeni useita yllättäviä haasteita.

Viivästys johtui useammasta pienemmästä ongelmatilanteesta, jotka pääsivät kasautumaan ja aiheuttivat näin isomman viivästyksen palveluiden käyttöönottoon. Olimme toki varanneet jonkin verran ylimääräistä aikaa, mutta useamman ongelman kasaantuessa varattu aika ei kuitenkaan riittänyt.

Tallennusjärjestelmän ongelmat

Tallennusjärjestelmän verkossa ilmeni ongelmia, eikä se käynnistynyt odotetusti. Webhotelleja ei voitu ottaa käyttöön ennen tallennusjärjestelmän käynnistymistä. Ongelmien ratkaisun jälkeen halusimme vielä varmistaa, että kaikki toimii kuten pitääkin ennen kuin käynnistimme webhotellit.

OnApp-ongelmat

Virtuaalipalvelimien hyödyntämän OnAppin verkkoasetuksista ilmeni ongelmia, joiden selvittämiseen meni aikaa. Lisäksi palvelun tallennusjärjestelmä oli virheellisesti merkannut levyjä vialliseen tilaan (degraded), joten jouduimme päivittämään näiden tilan käsityönä ennen kuin pystyimme käynnistämään virtuaalipalvelimia.

Verkkoyhteys ei toiminut odotetusti

Siirron aikana ilmeni ongelmia kahden palvelinsalin välissä toimivan verkkoyhteyden toiminnassa, jota Zoner Sähköposti tarvitsi toimiakseen. Verkkoyhteys saatiin palautettua noin puolessa tunnissa vian havaitsemisesta.

Sisäverkon kytkimeen liittyneet haasteet

Webhotellien sähköposteissa ilmeni vielä sunnuntaina yhteysongelmia. Vika paikannettiin sisäverkon kytkimeen, josta puuttui tärkeitä verkkoasetuksia. Tämän takia sähköpostijärjestelmämme eri osat eivät kyenneet keskustelemaan keskenään normaalisti ja osalla asiakkaistamme ilmeni tästä johtuen mm. kirjautumisongelmia. Ongelma korjaantui, kun määritykset saatiin päivitettyä.