Ulkomaanmyynti ja arvonlisäveron laskeminen verkkokaupassa

Verkkokauppa on globaali markkina, jonka kasvu on vasta pääsemässä vauhtiin. Tämä tarjoaa myös suomalaisille verkkokauppiaille mahdollisuuden laajentaa toimintaansa rajojen ulkopuolelle.

Verkkokaupankäyntiin liittyy kuitenkin monia säännöksiä, joista kauppiaan täytyy olla tietoinen. Tässä kirjoituksessa käsitellään arvonlisäveron käsittelyä ja veloitusta yhdessä Easy Accounts yrittäjä ja kirjanpitäjä Jere Lopperin kanssa.

ulkomaanmyynti verkkokaupassa

Arvonlisäverot EU:n sisällä

Terve Jere, saat varmasti työsi puolesta vastailla paljon kysymyksiin kirjanpitoon ja verotukseen liittyen. Onko jotain sellaisia kysymyksiä, jotka toistuvat verkkokauppiaiden osalta ulkomaille kohdistuvissa myynneissä?

”Kyllä, erityisesti aloittavilla verkkokauppiailla on runsaasti kysymyksiä arvonlisäverotusta koskevissa asioissa. Toisinaan myös monille pitkään verkkokauppaa pitäneille voi tulla yllätyksenä, että EU:n sisällä tapahtuvassa kaupankäynnissä arvonlisäveroa maksetaan lähtökohtaisesti tilaajan kotimaahan, kyseisen maan veroasteen mukaisesti.”

Tavaramyynti kuluttajille

Verkkokauppiaan täytyy siis rekisteröityä ja tilittää arvonlisäveron osuus tilaajan maahan?

”Suora lainaus Euroopan komission ohjeesta:

Jos yritys myy ja lähettää tavaroita toisessa EU-maassa asuville kuluttajille, sen on rekisteröidyttävä kyseisessä maassa ja laskutettava tavaroista arvonlisävero maan alv-kannan mukaisesti, paitsi jos sen vuosimyynnin kokonaisarvo kyseiseen EU-maahan on maan asettamaa raja-arvoa alhaisempi (35000 tai 100000 euroa).

tavaramyynti kuluttajille
Pienemmissä verkkokaupoissa tämä raja ei siis välttämättä koskaan tule vastaan, mutta mikäli kauppaa on paljon esimerkiksi Ruotsiin, voi maakohtainen raja 320 000 kruunua, eli n. 35 000€ tulla helposti vastaan. Tällöin kauppias on velvollinen rekisteröitymään Ruotsin arvonlisäverorekisteriin ja tilittämään maksut tämän mukaisesti. Tässä tapauksessa myös ruotsalaisilta asiakkailta perittävä yleisen arvonlisäveron osuus tulee verkkokaupassa olla Ruotsin arvonlisäveron mukainen 25% kotimaisen 24% sijasta.

Verkkokauppiaan kannattaakin seurata ja arvioida tarkasti myyntinsä rajoja maakohtaisesti. Yrityksen täytyy rekisteröityä kyseisessä maassa arvonlisäverovelvolliseksi viimeistään siitä toimituksesta alkaen, josta alaraja ylittyy. Yritys voi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi myös etukäteen, jolloin arvonlisäverot maksetaan kyseiseen maahan riippumatta vuosittaisista summista.

Useimmissa verkkokauppa-alustoissa voi helposti määrittää eri arvonlisäverokannat tilaajan osoitteen, eli maan mukaisesti, jolloin tilauksen summat ja veroineen menevät oikein.”

Ulkomaanmyynti on hyvä mahdollisuuksien mukaan huomioida jo silloin, kun verkkokaupan perustaminen on ajankohtaista.

Maakohtaiset rajat EU-maittain:

Jäsenvaltio Rahayksikkö Raja-arvo
Alankomaat EUR 100 000
Belgia EUR 35 000
Bulgaria BGN 70 000
Espanja EUR 35 000
Irlanti EUR 35 000
Iso-Britannia GBP 70 000
Italia EUR 35 000
Itävalta EUR 35 000
Kreikka EUR 35 000
Kypros EUR 35 000
Latvia LVL 24 000
Liettua LTL 125 000
Luxemburg EUR 100 000
Malta EUR 35 000
Portugali EUR 35 000
Puola PLN 160 000
Ranska EUR 100 000
Romania RON 118 000
Ruotsi SEK 320 000
Saksa EUR 100 000
Slovakia EUR 35 000
Slovenia EUR 35 000
Suomi EUR 35 000
Tanska DKK 280 000
Tšekki CZK 1 140 000
Unkari HUF 8 800 000
Viro EUR 35 151

Poikkeuksena EU:n sisällä ovat erityisalueet, joissa sääntöä ei sovelleta:

 • Ahvenanmaa
 • Ranskan merentakaiset departementit
 • Büsingenin alue
 • Helgolandin saari
 • Athosvuori
 • Campione d’Italia
 • Luganonjärven Italialle kuuluvat vesialueet
 • Livigno
 • Kanariansaaret
 • Ceuta
 • Melilla
 • Kanaalisaaret
 • Gibraltar

Palveluiden myynti kuluttajille

Kuinka toimitaan, jos kuluttajille myydään tavaroiden sijasta palveluita?

”Palveluiden laskutus menee yrityksen oman maan alv-kannan mukaisesti. Televiestintä-, lähetys- ja sähköiset palvelut verotetaan kuitenkin aina ostajan sijoittumismaassa. Käytännössä laskutus tapahtuu siis kohdemaan alv-kannan mukaisesti.”

Tavaramyynti yrityksille

Onko yritysten välisessä kaupassa erityistä huomioitavaa?
tavaramyynti yrityksille
”Yritys voi myydä ilman arvonlisäveroa tuotteita toiselle yritykselle EU:n sisällä, kunhan sillä on voimassa oleva VAT-numero. Mikäli VAT-numero ei ole voimassa, noudatetaan samoja periaatteita, kuin tavaramyynnissä kuluttajille.”

Kuinka VAT-numero tarkistetaan?

”Monissa verkkokaupoissa on onneksi mahdollista hyödyntää automaattista VAT-tarkistusta, jolloin kauppa tarkistaa syötetyn numeron pohjalta, onko kyseiselle asiakkaalle lupa myydä verovapaasti. Näin kauppa osaa myös käsitellä veron osuuden oikein tilausvaiheessa.

Muussa tapauksessa yritysten väliset kaupat kannattaa hoitaa esimerkiksi proforman avulla ja ennen kauppoja tarkistaa kauppakumppanin VAT-tunniste käsin vaikkapa Euroopan komission sivuilta:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=fi

Palveluiden myynti yrityksille

Kuinka arvonlisäverotus menee myydessä palveluita yritykselle?

”Palveluiden osalta arvonlisäverotus menee samalla tavalla kuin tavarakaupassa. Arvonlisäveroa ei yleensä laskuteta. Myynnissä sovelletaan käännettyä arvonlisäveromenettelyä, jossa yritysasiakkaat maksavat palveluista sijoittumismaansa alv-kannan mukaista arvonlisäveroa.”

Arvonlisäveroton myynti EU:n ulkopuolelle

Onko EU:n ulkopuolisessa kaupassa joitain erityisiä piirteitä, jotka tulisi ottaa huomioon?

”Lähtökohtaisesti EU:n ulkopuolisiin maihin tilatuista tuotteista ja palveluista ei veloiteta arvonlisäveroa. Poikkeuksena palvelut, joita kuitenkin käytetään toisessa EU-maassa. Verkkokauppias saa vähentää omassa verotuksessaan arvonlisäveron, jonka se on itse maksanut palveluiden tarjoamiseen liittyvistä kustannuksista.

Verkkokauppiaan kannattaa kuitenkin varoa käyttämästä markkinoinnisaan termejä verovapaa tai tax free, koska tilaaja joutuu kuitenkin mahdollisesti itse maksamaan tilatusta tuotteesta arvonlisäveroa, oman kotimaansa säädösten mukaisesti. Tietyissä tapauksissa kauppiaalla on toki myös mahdollisuus kantaa ja maksaa nämä verot tilaajan puolesta, jolloin tilaajan ei tarvitse itse tehdä erillisiä selvityksiä arvonlisäveron osuudesta.”

EU:n alv-sääntöjä sovelletaan kuitenkin myös EU:n ulkopuolella seuraavilla alueilla:

 • Monaco
 • Mansaari
 • Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohdat Kyproksella

Kiitos Jere, kirjanpitopalveluita etsivien kannattaa tutustua Easy Accountsin kotisivuihin osoitteessa: https://easyaccounts.fi/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest