Domainit .com, .net, .org ja .eu nyt vain 6,60e +alv. / 1.vuosi. Tilaa heti!

Mikä on paras verkkokauppa-alusta?

Kaisa Huttunen

Verkkokauppa-alusta on yksi ensimmäisistä asioista, jotka aloittavan verkkokauppiaan täytyy valita. Mikä alusta olisi sitten se kaikista paras? Tähän ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vastausta, vaan se riippuu todella paljon kyseisen kaupan tarpeista, kohderyhmästä ja käytettävissä olevista resursseista.

Tässä kirjoituksessa avataan, miten valitse juuri omaan tarkoitukseesi parhaiten sopivan verkkokauppa-alustan ja esitellään myös muutamia avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustoja.

Jos olet perustamassa verkkokauppaa, kannattaa tutustua myös aiempaan blogiimme: verkkokaupan perustaminen.

Mistä lähteä liikkeelle verkko­kauppa­-alustan valinnassa?

Verkkokauppa-alustan valinta kannattaa yleensä aloittaa huolellisella suunnitelulla ja alustojen vertailulla, jotta omaan tarpeeseen löytää sen juuri oikean alustan. Alustat voivat vaihdella merkittävästi esimerkiksi hinnan, muokattavuuden ja käytettävyyden suhteen.

On hyvä ymmärtää, että itse verkkokauppa-alusta ei yleensä vielä ratkaise mitään. Se ei tuo asiakkaita ja suurin osa alustoista mahdollistaa niin hyvien kuin huonojenkin kauppojen toteuttamisen.

Käytettävää verkkokauppa-alustaa enemmän kaupan menestykseen vaikuttaa esimerkiksi verkkokaupan käytettävyys, latausnopeus sekä tuotteiden hinnoittelu ja toimitustavat. Oleellisempaa onkin löytää juuri se omaan tarpeeseen sopivin alusta.

Mies pohtii sopivaa verkkokauppa-alustaa, verkkokauppa-alusta kannattaakin valita rauhassa.

Mikä on suosituin verkkokauppa-alusta?

Aiheesta on tehty lukuisia kyselyjä. Esimerkiksi suomalaisille verkkokauppiaille suunnatussa Facebook-ryhmässä on jo kolmena vuonna peräkkäin toteutettu kysely suosituimmasta verkkokauppa-alustasta. Kyselyyn vastasi yli 900 ryhmän jäsentä.

Kyselyssä suosituimmiksi alustoiksi nousivat:

 1. WooCommerce
 2. Shopify
 3. MyCashflow
 4. Finqu
 5. Vilkas

Lähde: Facebook – Verkkokauppiaat-ryhmä

Lisäksi verkkokaupan maksutapoja tarjoava Paytrail on jo vuosia toteuttanut suuren verkkokauppa-alustaraportin Suomessa. Vuonna 2020 kyselyyn vastasi noin 500 verkkokauppiasta. Otanta on toki rajallinen, mutta se antaa varmasti suuntaa eri alustojen suosiosta.

Kyselyn pohjalta suosituimmiksi verkkokauppa-alustoiksi nousivat:

 1. WooCommerce
 2. MyCashflow
 3. Clover Shop
 4. Magento
 5. Shopify

Lähde: Paytrail – Suuri verkkokauppa-alustaraportti 2020 (edellyttää yhteystietojen jättämistä)

Suosittu alusta ei kuitenkaan aina automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi juuri omaan verkkokauppaasi paras ratkaisu. Sen takia erilaisia kyselyitä ei kannata tuijottaa liian tarkasti, ne voivat kuitenkin antaa ideoita siihen, mitä alustoja kannattaa omaa kauppaa varten vertailla.

Aloita verkkokaupan suunnittelusta

Verkkokaupan suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa. Jo ennen alustan valintaa kannattaa miettiä, mikä on verkkokaupan tavoite, miten suuri budjetti on käytettävissä ja keitä verkkokaupan asiakkaat ovat. Näiden pohdintojen pohjalta päästää kiinni myös verkkokauppa-alustan vaatimuksiin ja tarvittaviin toiminnallisuuksiin, mitkä ovat olennaisia asioita alustaa valittaessa.

Kun verkkokauppa-alustaa valitaan, kannattaa mahdollisuuksien mukaan huomioida myös tulevaisuuden tarpeet ja mahdolliset kehitystoiveet, jotta alustaa ei tarvitse heti vuoden tai parin päästä vaihtaa toiseen. Verkkokaupan alustan vaihtaminen on aina iso työ ja voi vaatia  ulkopuolisen osaamisen ostamista, jolloin alustan vaihtaminen voi tulla kalliiksi.

Suunnitteluvaiheessa on hyvä olla myös realistinen tavoiteaikataulun suhteen. Harva verkkokauppa valmistuu päivässä, etenkään jos sen tekemiseen tarvitaan ammattilaisten apua. Hyvien osaajien kalenterit voivat olla täynnä jo useammaksi kuukaudeksi etukäteen.

Erilaisia layout vaihtoehtoja ilmaiseksi.Ilmainen verkkokauppa-alusta ei tarkoita, että verkkokaupan saa pystyyn ilmaiseksi.

Verkkokauppa-alustan hinta

Kun vertaillaan verkkokauppa-alustojen hintoja, kannattaa huomioida kaikki siihen liittyvät kustannukset, eli esimerkiksi mahdolliset kustannukset ulkoasuteemasta, lisäosista, kotisivutilasta ja verkkotunnuksesta. Vertailussa on hyvä myös erotella jatkuvat kustannukset kertaluontoisista kustannuksista.

Alustan hinnan lisäksi kannattaa huomioida mahdollisen asiantuntijatyön tarve. Pohdi paljonko olet valmis tekemään itse ja mihin oma osaaminen riittää. Kaikkea saa kyllä yleensä ostettua, mutta tällöin hinta helposti nousee.

Verkkokauppa-alustan hinnan ei tulisi kuitenkaan ole ainoa valintakriteeri. Tuskin kukaan haluaa alustaa, joka ei ole asiakkaiden suuntaan toimiva ja on myös hankala verkkokauppiaalle käyttää, vaikka se olisikin edullinen. Hinta voi totta kai olla yksi keskeisimmistä kriteereistä ja usein se onkin sitä jo ihan käytettävissä olevan budjetin takia.

Ilmainen verkkokauppa-alusta

Aloittavalla yrittäjällä tai verkkokauppiaalla on usein monia kuluja, jonka takia ilmainen verkkokauppa-alusta voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta. Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat ovat yleensä täysin ilmaisia, tällaisia ovat esimerkiksi suosittu WooCommerce ja Magento.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että näilläkään alustoilla ei itse verkkokauppaa saa yleensä pystyyn ilmaiseksi, sillä kuluja kertyy esimerkiksi hostingratkaisusta, verkkotunnuksesta, ulkoasuteemoista ja tarvittavista maksullisista lisäosista.

Verkkokauppa-alustan hallinta

Verkkokauppa-alustojen hallinnan helppoutta vertaillaan usein ja monelle se on myös yksi keskeisimmistä valintakriteereistä. Alustoissa on toki käytettävyyden kannalta monia eroja, ja jotkut ovat todennäköisesti toisia helpompia ottaa haltuun.

Käytännössä kaikki valmiit verkkokauppa-alustat ovat kuitenkin opeteltavissa ja otettavissa haltuun. Osa voi toki vaatia toisia alustoja enemmän perehtymistä. Useimmille suosituille alustoille on saatavilla paljon erilaisia ohjeita ja muita materiaaleja, joiden avulla pääsee alkuun.

Kannattaa myös huomioida se, että vaikka alusta tuntuu alkuun todella helppokäyttöiseltä, voi sen rajat tulla laajempien tuotemäärien tai monimutkaisempien raportointien kohdalla melko nopeasti vastaan. Ei siis kannata tuijottaa liiaksi helppouteen, vaan katsoa myös muita ominaisuuksia.

Paras verkkokauppa-alusta riippuu täysin tarpeista, eikä siihen ole sen takia yksiselitteistä vastausta.

Verkkokauppa-alustan ominaisuudet

Verkkokaupan toiminnallisuudet ja toivotut ominaisuudet tulee ehdottomasti huomioida alustaa valitessa. Tarvitseeko verkkokaupan integroitua esimerkiksi olemassa olevan kivijalkaliikkeen tai varaston tuotemäärien kanssa tai tarvitaanko kaupasta useita kieliversiota.

Myöskään mobiiliresponsiivisuutta ei tule nykyaikaisissa verkkokaupoissa unohtaa, sillä riippuen verkkokaupasta ja sen kohderyhmästä voi mobiilikäyttäjien määrä vaihdella muutamista kymmenistä prosenteista reilusti yli puoleen. Toki mobiiliresponsiivisuuteen vaikuttaa yleensä alustan lisäksi myös käytettävä ulkoasuteema.

Avoin vai suljettu lähdekoodi?

Verkkokauppa-alustoja on karkeasti kahdenlaisia, niin kutsuttuja avoimen lähdekoodin ja suljetun lähdekoodin alustoja. Käytetyimmissä verkkokauppa-alustoissa löytyy molempia.

Avoimen lähdekoodin alustat ovat yleensä itsessään ilmaisia ja täysin kustomoitavissa. Toki ne tarvitsevat aina erillisen hostingratkaisun ja verkkotunnuksen toimiakseen, mistä syntyy kuluja. Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi WooCommerce, Magento ja Opencart.

Suljetun lähdekoodin alustat sisältävät puolestaan yleensä kaiken tarvittavan kiinteällä kuukausihinnalla. Niissä on yleensä jonkin verran rajoituksia ulkoasun muokkaamisen suhteen ja joskus ne voivat rajoittaa myös myytäviä tuotemääriä. Suljetun lähdekoodin verkkokauppoja ovat esimerkiksi MyCashflow, Clover Shop ja Shopify.

Palveluntarjoajan vaihtaminen

Yksi keskeisimmistä eroista avoimen ja suljetun lähdekoodin verkkokauppa-alustojen välillä on se, että avoimen lähdekoodin alustalla toteutettu verkkokauppa voidaan siirtää hostingpalveluntarjoajalta toiselle, jos palveluun ei olla tyytyväisiä tai hinta nousee merkittävästi.

Suljetun lähdekoodin alustoissa tällaista mahdollisuutta ei usein ole, vaan niiden kohdalla ollaan täysin riippuvaisia yhdestä palveluntarjoajasta. Poikkeuksen tähän tekee Clover Shop, joka voidaan asentaa eri hostingpalveluntarjoajien alustalle.

Alustan muokattavuus

Ulkoasun ja toiminnallisuuksien muokattavuuden rajat voivat tulla vastaan niin avoimen kuin suljetunkin lähdekoodin alustoilla. Suljetun lähdekoodin alustoissa muokattavuuteen vaikuttaa yleensä ennen kaikkea valitun paketin laajuus ja alustan omat rajoitteet. Avoimen lähdekoodin kaupoissa periaatteessa kaikki on kyllä muokattavissa ja rajat tulevatkin yleensä vastaan, kun oma osaaminen loppuu.

Tarkista käytettävissä oleva tuotemäärä

Kannattaa tarkistaa myös mahdollisen alustan käytettävissä oleva tuotemäärä. Suljetun lähdekoodin järjestelmissä voi olla rajoituksia tuotemäärien suhteen tai isommat tuotemäärät voivat edellyttää kalliimman lisenssin ostamista. Avoimen lähdekoodin alustoissa tällaisia rajoituksia ei ole.

Vaatteita rekissä. Verkkokauppa-alusta voi rajoittaa käytettävissä olevien tuotteiden määrää.

Vertaile vaihtoehtoja

Erilaisiin verkkokauppa-alustoihin kannattaa rauhassa perehtyä ja verkkokauppa-alusta vertailu voidaan toteuttaa esimerkiksi taulukon avulla. Vertailussa kannattaa listata alustojen hyviä ja huonoja puolia juuri omien tarpeiden sekä tavoitteiden näkökulmasta.

Kaikilla alustoilla on omat vahvuutensa ja rajoitteensa, joten yleensä pyritään löytämään se omalle verkkokaupalle parhaiten sopiva ratkaisu. Tässä pohdinnassa kannattaa huomioida, mitkä asiat ovat omalle kaupalle ehdottoman tärkeitä ja missä asioissa voidaan joustaa.

Kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan tutustua kyseisellä alustoilla tehtyihin verkkokauppoihin. Tällaisia voi löytää esimerkiksi Facebookissa olevan Verkkokauppiaat-ryhmän kautta: www.facebook.com/­groups­/251095324940178

Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat

Esittelemme lopuksi vielä muutamia avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustoja, sillä niistä meillä Zonerilla on eniten kokemusta.

Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat ovat suosittuja ja niillä onkin yleensä suuri yhteisö ympärillään. Yhteisön ansiosta alustoja myös kehitetään jatkuvasti ja mahdolliset ongelmat löydetään yleensä nopeasti. Ongelmien havaitseminen auttaa esimerkiksi haavoittuvuuksien korjaamisessa.

WooCommerce

WordPress on ollut suosituin kotisivualusta jo useamman vuoden ajan. WordPress voidaan laajentaa verkkokaupaksi WooCommerce-lisäosan avulla. WooCommerce on viime vuosina noussutkin myös suosituimmaksi verkkokauppa-alustaksi.

WooCommerce on monipuolinen lisäosa, joka sisältää jo itsessään paljon toimintoja, kuten kattavat raportit. Se ei kuitenkaan sisällä kaikkea ja esimerkiksi verkkokaupan maksutavat vaativat yleensä erillisen lisäosan toimiakseen.

WooCommerce on loistava mahdollisuus etenkin sellaisille sivustoille, joilla halutaan esittää myös muuta sisältöä verkkokaupan lisäksi ja se mahdollistaakin yrityksen sivuston ja verkkokaupan saumattoman yhteistoiminnan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että aina WordPress-sivuston laajentaminen verkkokaupaksi ei suju aivan kivuttomasti, sillä verkkokauppalisäosa vaatii yhteensopivan ulkoasuteeman.

WooCommercen edut:

 • Mahdollistaa sivustolle monipuoliset sisältötoiminnot WordPressin kautta.
 • Liitettävissä jo olemassaolevan WordPress-sivuston yhteyteen.
 • Suomenkielinen versio on jo valmiiksi olemassa.

WooCommercen haasteet:

 • Useat toiminnot vaativat maksullisia lisäosia.
 • Laaja kustomointi vaatii usein koodausosaamista.

Löydät kattavammin tietoa WooCommerce verkkokauppa-alustasta aiemmasta kirjoituksestammeö

Magento

M agento on pitkään ollut etenkin isompien verkkokauppojen ja ammattimaisten verkkokauppatoteuttajien suosiossa. Magenton suosio perustuu varmastikin sen laajoihin integrointimahdollisuuksiin muiden ohjelmistojen kanssa, se voidaan yhdistää esimerkiksi varasto- ja kassaohjelmistoihin.

Magento vaatii yleensä myös käyttäjältään hieman enemmän ja yleensä verkkokauppiaan on joko hallittava itse teknistä puolta enemmän tai hänellä on oltava hyvä kumppani tukena myös kaupan perustamisen jälkeen. Ohjelmistona Magento on melko raskas ja vaatii osaamista, jonka takia WooCommerce on ohittanut sen suosiossa avoimen lähdekoodin verkkokauppojen osalta.

Magenton edut:

 • Hyvät mahdollisuudet räätälöidä kauppaa tarpeiden mukaan sekä integroida kauppa muihin järjestelmiin, kuten varastonhallintaan.
 • Saatavilla paljon lisäosia sekä valmiita ulkoasuteemoja.
 • Suomenkielinen versio ja osaajia saatavilla.

Magenton haasteet:

 • Todella monipuolinen verkkokauppa alusta, joka vaatii usein enemmän opettelua sekä omaa teknistä osaamista.
 • Raskas ohjelmisto, joka vaatii usein webhotellia järeämmän ylläpitoratkaisun, esim. virtuaalipalvelimen.

Lue lisää Magenton palvelinvaatimuksista.

Opencart

Opencart on pyrkinyt olemaan muita avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustoja helpompi käyttöönottaa. Opencartia on pidetty erityisesti pienemmille ja keskisuurille verkkokaupoille sopivana ratkaisuna. Alustan käyttäjiä on melko rajallisesti Suomessa, mutta kansainvälisiltä foorumeilta löytää yleensä hyvin apua mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Opencart sisältää monipuolisesti erilaisia lisäosia, joilla saa toteutettua niin maksu- kuin toimitustavatkin verkkokauppaan melko helposti. Kaupan laajempi kustomointi vaatii kuitenkin teknistä osaamista tai osaavan tekijän tueksi.

Opencart edut:

 • Opencart on perustoimintojen osalta helppo ottaa käyttöön.
 • Useamman kaupan hallinnointi onnistuu helposti yhden hallintapaneelin kautta, mahdollistaa esimerkiksi monikieliset kaupat.
 • Toimii hyvin myös webhotelliympäristössä.

Opencartin haasteet:

 • Opencart-asiantuntijoita on Suomessa melko vähän.
 • Kustomointien tekeminen niin ulkoasuun kuin toiminnallisuuksiinkin vaatii teknistä osaamista.

Voit lukea kokemuksia Opencart-verkkokaupan perustamisesta tästä kirjoituksestamme.

Prestashop

Prestashop oli aiemmin Magenton hyvä haastaja sekä kirittäjä, mutta viime vuosina sen suosio ei ole enää kasvanut, vaan pikemminkin kääntynyt laskuun. Prestashop sisältää muiden avoimen lähdekoodin alustojen tapaan laajat ominaisuudet kaupankäyntiin ja on hyvin paljon esimerkiksi Magentoa helpompi ottaa käyttöön.

Prestashop on Opencartin tapaan pienemmän käyttäjäjoukon suosiossa, mikä näkyy usein erilaisten lisäosien ja integroitavuusmahdollisuuksien määrässä. Myös Prestashop -osaajia Suomesta löytyy melko niukasti. Toki tarvittavat peruslisäosat esimerkiksi maksu- ja toimitustapojen toteuttamiseen on kyllä saatavilla.

Prestashopin edut:

 • Toimii hyvin myös webhotelliympäristössä.
 • Erittäin toimiva kokonaisuus jo oletusasennuksella.
 • Käyttäjäystävällinen verkkokauppaohjelmisto.

Prestashopin haasteet:

 • Suomenkielinen versio on heikko ja suomenkielistä yhteisöä ei ole.
 • Vähän Prestashop-osaajia Suomessa.

Tästä kirjoituksestamme voit lukea lisää Prestashopista.

Verkkokauppa-alustan käyttöönotto on helppoa

Avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alustat voidaan asentaa helposti Zonerin webhotelleista löytyvän Installatron-asennusohjelman avulla.

Jos haluat tehdä WooCommerce-verkkokaupan perustamisesta ja ylläpitämisestä vielä helpompaa, suosittelemme tutustumaan WP-Cloud-palveluun, joka sisältää muun muassa päivitykset toimivuustarkistuksella ja 24/7 valvonnan.

Voit aloittaa verkkokaupan perustamisen riskittä, sillä Zonerin palveluissa on 30 päivän tyytyväisyystakuu!