Roskapostin suodatus estää miljoonia roskaposteja viikossa

Meiltä kysytään usein, kuinka roskapostin suodatus toimii palveluissamme. Roskaposti voikin olla melkoinen riesa, jonka takia suodatuksen tulee toimia kunnolla.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi, kuinka roskapostin esto toimii ja miten meillä on roskasuodatin rakennettu.

Roskapostin esto suodattaa miljoonia saapuvia sähköposteja viikossa

Zonerin sähköpostipalvelimille saapuu useita miljoonia sähköposteja viikossa. Ennen kuin viestejä välitetään eteenpäin asiakkaiden sähköpostilaatikoihin, käyvät saapuvat sähköpostiviestit ankaran seulan läpi.

Roskapostisuodatin suodattaa alkuun joukosta pois selkeästi haitalliset viestit kuten sähköpostivirukset sekä tunnettujen roskapostittajien välittämät viestit. Roskapostin estoon hyödynnetään sekä koneellista että ohjelmistotason torjuntaa.

roskapostin osuus sähköpostistaRoskapostin osuus kaikesta roskapostiliikenteestä onkin suorastaan valtava. Oheinen kuvaaja ilmaisee tavalliseksi luokiteltavan sähköpostin sekä roskapostiksi luokiteltavan liikenteen osuudet.

Punaisella ilmaistu osuus estetään, roskapostisuodattimien toimesta, kokonaan saapumasta asiakkaidemme sähköpostilaatikoihin.

Keltaisella ilmaistaan, todennäköisesti roskapostiksi luokiteltavaa sisältöä, jota lähetetään hyvämaineisilta sähköpostipalvelimilta. Tämä osuus saapuu myös asiakkaiden sähköpostilaatikoihin, jolloin se varustetaan [SPAM] -tagilla. Läpipääsevä roskaposti on n. 1% luokkaa kaikesta lähetetystä roskapostin määrästä.

Vihreä osuus taas kuvaa tavallista sähköpostiliikennettä. Havaittavaa onkin, että ilman roskapostinsuodatusta, olisivat kaikkien sähköpostilaatikot todennäköisesti täynnä puhdasta spämmiä.

Miten saa roskapostin loppumaan?

Helpoin tapa estää roskapostia on käyttää palveluntarjoajaa, jolla on roskapostin esto kunnossa. Kaikissa palveluissamme sisältyy luonnollisesti roskapostin esto sähköpostiin.

Kuinka roskapostin suodatus on rakennettu?

Oheinen kaavio pyrkii selventämään, mitä roskapostin suodatuksessa todellisesti tapahtuu. Sähköpostipalvelimellemme saapuva viesti käy hyvin monta vaihetta läpi, ennen kuin se toimitetaan vastaanottajan sähköpostilaatikkoon.

roskapostin suodatus kaavio

Mitä roskapostin suodatuksessa tapahtuu?

Alkuun viestit tulevat sähköpostipalvelimellemme, joka ajaa niiden osalta läpi useita tarkistuksia. Mikäli viesti ei läpäise tarkistusta, hylätään se roskapostina ja sen pääsy sähköpostilaatikkoon estetään (kaavion punainen nuoli).

Mainetarkistus

Mainetarkistuksessa peilataan lähettäjän aiempaa historiaa, jolloin tunnetuimmat roskapostittajat karsiutuvat jo tässä vaiheessa ja heidän lähettämänsä viestit hylätään.

Blacklist – mustat listat

Zoner hyödyntää roskapostien estossa tunnettuja ns. mustia listoja. Nämä mustat listat ovat eräänlaisia palveluita, jotka listaavat roskapostittavia palvelimia erilaisin kriteerein. Mikäli lähettäjä löytyy kahdelta tai useammalta eri mustalta listalta, hylätään viesti roskapostina.

Käytämme vain tunnetuimpia ja hyvämaineisimpia mustia listoja, sillä myös listojen laatu ja toimintaperiaatteet vaihtelevat hurjasti.

SPF tietueen tarkistus

Verkkotunnuksen SPF -tietueen tarkoitus on määrittää ja varmentaa, mitkä palvelimet saavat lähettää kyseisen verkkotunnuksen nimissä sähköpostia. Mikäli verkkotunnukselle on määritetty SPF-tietue ja viestin lähettänyttä palvelinta ei ole listattu tietueessa, viesti todennäköisemmin tulkitaan roskapostiksi.

Greylist -tarkistus

Greylist (tai graylist), tarkoittaa toimintoa, jossa entuudestaan tuntematon lähettäjä asetetaan tilapäiselle estolistalle ja lähettäjän sähköpostipalvelinta pyydetään lähettämään viesti uudestaan tietyn ajan kuluttua. Mikäli lähettävä sähköpostipalvelin toimii ohjeiden mukaisesti, päästetään viesti läpi.

Greylist toimii automaattisesti sähköpostipalvelinten välillä, joten varsinaisen viestin lähettäneen henkilön ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä.

Sisältötarkistus

Lopuksi tarkistetaan vielä viestin sisältö koneellisesti, ja viesti pisteytetään erilaisten muuttujien mukaisesti. Mikäli viesti tulkitaan sisällöltään selkeästi roskapostiksi, se hylätään. Mikäli viestiä epäillään, mutta ei voida varmuudella todeta, roskapostiksi, se päästetään läpi laatikkoon, mutta sen otsikkokenttään lisätään [SPAM] tunniste, ilmaisemaan mahdollista roskapostia. Puhtaat viestit pääsevät tietysti pääsevät laatikkoon läpi normaalisti.

Miksi saan silti roskaposteja, roskapostinsuodatuksesta huolimatta?

roskapostin esto
Roskapostien esto ja tunnistus pohjautuu yhä useammin ja enemmissä määrin lähettäjän maineeseen, kuin varsinaiseen sisältöön viestissä. Toki yleisimmät Viagra yms. maininnat teksteissä, luokittelevat sähköposteja edelleen herkästi roskapostiksi. Jatkuvasti roskaposteja välittävät palvelimet taas ovat hyvin tiedossa ja estetty roskapostinsuodatuksen voimin.

Kaikkia viestejä ei varmuudella voida luokitella roskapostiksi, jonka takia sähköpostipalveluissa hyödynnetäänkin [SPAM] tageja sekä päästetään viestit läpi asiakkaiden sähköpostilaatikoihin. Tämä toiminto on tarkoitettu varmistamaan, ettei oikeaa viestiliikennettä vahingossa estettäisi samalla.

Ovatko mainokset ja uutiskirjeet spämmiä vai ei?

Ei toivotut uutiskirjeet ja mainokset eivät kuitenkaan teknisessä mielessä useinkaan ole spämmiä, eli roskapostia, vaikka viestin avaaja näin usein kokeekin. Ei toivotut viestit voi kuitenkin merkitä roskapostiksi sähköpostiohjelmasta käsin, jolloin niiden lähettäjä voi päätyä jatkossa ns. mustille listoille ja maineensa takia luetaan jatkossa roskapostittajaksi.

Miksi en saa joitain minulle lähetettyjä sähköposteja?

Mikäli lähettäjän viesti ei läpäise edellä mainittuja tarkistuksia, hylätään se roskapostina. Näissä tapauksissa lähettäjän kannattaa kääntyä sähköpostipalveluntarjoajansa puoleen, joka osaa paremmin tehdä tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.

Usein erityisesti väärin konfiguroidut SPF-tietueet aiheuttavat ongelmia. Myös lähettäjän palvelimet ovat voineet joutua tilapäisesti erilaisille mustille listoille, joiden merkinnät poistuvat palveluntarjoajan tehtyä tarvittavia toimenpiteitä.

Jokaisesta hylätystä viestistä lähtee aina lähettäjälle virheilmoitus, jossa myös ilmaistaan syy hylkäämiselle.

Miksi osa viesteistä menee roskapostikansioon?

Roskapostikansioon voi päätyä viestejä erilaisten sähköpostiohjelmistojen omien sääntöjen ja asetusten mukaisesti.

Käyttäjä voi hieman myös omilla toimillaan vaikuttaa roskapostien ohjaukseen paikallisten koneiden ohjelmistoissa, kuten Outlookissa ja Thunderbirdissä. Esimerkiksi viestin lähettäjän voi lisätä omaan osoitekirjaansa, jolloin se voi ehkäistä tämän lähettämien viestien päätymisen roskapostikansioon.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest