Markkinoinnin vuosikello

Kaisa Huttunen

Markkinoinnin vuosikello on varmasti monelle tuttu käsite, ja moni onkin saattanut osallistua myös sellaisen tekemiseen. Tässä kirjoituksessa käsitellään markkinoinnin vuosikelloa, mihin sitä tarvitaan ja miten sellainen tehdään. Lisäksi annetaan vinkkejä siihen, mistä löytää valmiita pohjia tai malleja.

Mikä markkinoinnin vuosikello on?

Markkinoinnin vuosikello, -suunnitelma tai -kalenteri tarkoittavat yleensä kaikki samaa asiaa. Kyseessä on työkalu, joka auttaa säännöllisessä markkinointitekemisessä, ennakoinnissa sekä digimarkkinoinnin pitkän tähtäimen suunnittelussa.

Vuosikello voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, esimerkiksi ympyrän muotoon tai taulukkona. Tyypillisesti siihen kirjataan erilaiset toimialan ja asiakkaiden kannalta merkittävät päivämäärät, mahdolliset kampanjat sekä ajankohtaiset teemat. Toisinaan se saattaa sisältää myös markkinoinnin budjetin ja muita tarkempia tietoja.

Markkinoinnin vuosikello voi olla yksinkertaisimmillaan kalenteri.

Mihin sitä tarvitaan?

Markkinoinnin vuosikello voi auttaa merkittävästi markkinoinnin tavoitteiden saavuttamisessa ja markkinoinnin systemaattisuudessa. Etenkin pienissä yrityksissä ja yksin yrittäjillä voi käydä helposti niin, että markkinointi jää kiireessä muun tekemisen jalkoihin.

Yrityksen tekemä vuosikello mahdollistaa ennakoinnin ja esimerkiksi kuvia, bannereita sekä erilaisia kampanjailmeitä voi tehdä valmiiksi hiljaisempina ajankohtina. Tällöin markkinointia tulee toteutettua myös silloin, kun on kiire. Lisäksi kiireessä tekemisestä aiheutuva stressiä jää tällöin pois.

Vuosikello voi auttaa pohtimaan sitä, mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä itse ja mitä kannattaisi ulkoistaa. Jos markkinoinnin tekijöitä on useita, auttaa vuosikello myös varmistamaan, että kaikki tietävät, mitä milloinkin tapahtuu.

Toisaalta markkinoinnin vuosikello voi auttaa myös budjetoimaan, niihin vuoden tärkeimpiin tapahtumiin ja kampanjoihin, kun kokonaiskuva on helpompi ottaa haltuun.

Miten markkinoinnin vuosikello tehdään?

Vuosikello voidaan tehdä valmiiseen pohjaan tai esimerkiksi ihan Excel-taulukkoonkin. Vuosikellon muotoa tärkeämpää tulisikin olla sen sisältö: mitä tehdään, milloin tehdään ja miksi tehdään.

Jokaisen yrittäjän kannattaisi varata vähintään kerran vuodessa yksi kokonainen päivä vuosikellon tekemiseen, sillä se helpottaa markkinoinnin toteuttamista merkittävästi vuoden aikana. Varsinaista vuosikelloa voidaan ja kannattaakin vielä täydentää esimerkiksi kuukausittaisilla tehtävälistoilla tai tarkemmilla aikatauluilla.

Markkinoinnin vuosikelloon kannattaa suhtautua sopivalla vakavuudella, mutta myös rentoudella. Lähtökohtaisesti sitä tulisi tietenkin noudattaa, koska eihän siitä muuten olisi mitään hyötyä. Toisaalta on tärkeää olla myös joustava ja muokata suunnitelmia tarpeen mukaan, sillä se mahdollistaa reagoinnin ajankohtaisiin tapahtumiin.

Yksin yrittäjien tulisi myös varata aikaa markkinoinnin vuosikellon tekemiseen.

Markkinointisuunnitelma

Ennen markkinoinnin vuosikellon tekemistä, olisi tärkeää tunnistaa yrityksen markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät, käytetyt kanavat ja tulosten seuranta. Tyypillisesti markkinointisuunnitelma sisältää jo nämä, mutta kannattaa ainakin lyhyesti joko kerrata tai ihan vaikkapa kirjata ne myös vuosikellon alkuun.

Tavoite

Markkinointia tulisi aina tehdä tavoitteellisesti ja myös vuosikelloa tehtäessä näiden tavoitteiden tulisi pysyä kirkkaana mielessä. Markkinoinnin tavoite voi olla esimerkiksi lisätä myyntiä tai tehdä yrityksestä tunnetumpi, tavoitteita voi olla samanaikaisesti myös useampia.

Kohderyhmä

Kohderyhmiä voi olla yksi tai useampia ja myös ne olisi hyvä pitää mielessä vuosikelloa tehtäessä. Mitä tarkemmin kohderyhmän määrittelee, sitä helpompi on usein kohdistaa markkinointi juuri sille toivotulle kohderyhmälle. Vuosikellosta voidaan myös helposti tarkistaa, että jokainen yrityksen kohderyhmistä tulee huomioiduksi markkinoinnissa tasaisesti vuoden aikana.

Kanavat

On tärkeää tiedostaa myös käytettävissä olevat kanavat ja välineet. Kanavat tulisi ensisijaisesti valita kohderyhmien kautta, eli missä kanavassa voit tavoittaa kohderyhmäsi. Jos halutaan, käytettävät kanavat voidaan kirjata myös vuosikelloon jokaisen kampanjan tai tärkeän päivämäärän yhteyteen. Toisaalta tämä voidaan tehdä myös vasta siinä kohtaa, kun vuosikellon pohjalta laaditaan tarkempia kuukausikohtaisia suunnitelmia.

Tulosten mittaaminen ja seuranta

Tulosten mittaaminen ja seuranta on erityisen tärkeää, jotta tiedetään, saavutetaanko markkinoinnille asetetut tavoitteet. Parhaassa tapauksessa markkinoinnin vuosikelloon kirjataan muutama ajankohta, esimerkiksi kerran kvartaalissa, jolloin tarkastellaan saatuja tuloksia ja tehdään tarvittaessa muutoksia tuleviin toimenpiteisiin.

Tärkeät päivämäärät

Yksi keskeisimmistä markkinoinnin vuosikelloon kirjattavista asioista on tärkeät päivämäärät. Tärkeitä päivämääriä ovat kaikki yrityksen, asiakkaiden tai muiden kohderyhmien kannalta merkitykselliset päivämäärät.

Niitä ovat esimerkiksi erilaiset juhla- ja merkkipäivät, kampanjat ja sesongit sekä uusien tuotteiden julkaisupäivät. Esimerkiksi lasten vaateliikkeelle koulujen aloitusajankohta voi olla erittäin merkittävä päivämäärä, ja siihen liittyvä kampanjointi tulee aloittaa jo hyvissä ajoin heinäkuun lopulla.

Toisaalta vuosikalenteriin voidaan merkitä myös selvästi hiljaisemmat jaksot, jolloin markkinointia ei kannata välttämättä tehdä ihan samalla intensiivisyydellä kuin muina ajankohtina. Tällaisia aikoja voivat olla kesäkuukaudet lomien takia ja vaikkapa joulun pyhät.

Kirjaa tärkeät päivämäärät markkinoinnin vuosikelloon.

Käytettävissä olevat resurssit

Markkinoinnin vuosikelloon voidaan merkitä myös käytettävissä olevat resurssit esimerkiksi jokaisen kuukauden mukaan tai vaikkapa kampanjakohtaisesti. Resursseihin kannattaa merkitä tietenkin sekä rahalliset että ajalliset resurssit.

Resurssien merkitseminen voi auttaa hahmottamaan sitä, mitkä asiat vuoden aikana kannattaa hoitaa yrityksen itse ja mitä asioita voisi ulkoistaa.

Vuosikellopohja

Markkinoinnin vuosikellopohjia on olemassa paljon ja toteutustapoja on monia. Etsimällä esimerkiksi hakusanoilla vuosikello malli tai vuosikello pohja, löytää varmasti useita valmiita vaihtoehtoja.

Esimerkiksi Plandisc ja Cloqqa tarjoavat mahdollisuuden tehdä ilmainen vuosikello. Toki maksullisilla lisensseillä saa lisää paljon lisää ominaisuuksia ja pystyy rakentamaan useampia vuosikelloja. Vuosikello Excel-taulukolla onnistuu myös helposti hakemalla valmiita pohjia vaikkapa suoraan itse sovelluksesta.

Valmiiden mallien avulla pääsee kyllä hyvin alkuun, mutta kannattaa tietenkin myös muokata valmista pohjaa oman yrityksen tarpeiden mukaan. On hyvä myös huomata, että kansainväliset pohjat eivät välttämättä sisällä kaikkia suomalaisen kalenterin merkkipäiviä.