Google Analytics tavoiteseurannan luominen

Edellisessä kirjoituksessamme kävimme läpi, kuinka Google Analytics tilin luonti ja seurannan käyttöönotto onnistuvat.

Google Analytics seurantatyökalulla voi tehdä paljon muutakin, kuin vain seurata kotisivujen kävijämääriä ja niiden kehitystä. Yksi sen hyödyllisimmistä ominaisuuksista onkin mahdollisuus tilastoida oman sivuston kävijälähteet, joiden kautta saadaan selkeästi mitattavia tuloksia.

Tässä kirjoituksessa käymme läpi, kuinka Google Analyticsin avulla luodaan yksinkertainen tulostavoite ja sen seuranta kotisivuille.

Tulostavoitteen määritys ja seuranta

Erilaisia tulostavoitteita voi olla paljon, toiminnasta ja sivustosta riippuen. Mikäli sivusto on verkkokauppa, on tavoitteena yleisimmin tilaukset, niiden määrät ja mahdollisesti myös euromääräiset arvot.

Myös muunlaiset tilauslomakkeet ovat luonnollisia tulostavoiteseurannan kohteita, koska loppukädessä yrittäjää kiinnostaa aina eniten, paljonko kauppaa saadaan ja mistä kauppaan johtaneet kävijät sivustolle tulevat. Tämän tiedon avulla on huomattavasti helpompaa kokeilla ja kohdistaa mainontaa ja yhteistyötä oikeisiin suuntiin.

Google Analytics tulostavoite voi olla toki muukin, kuin selkeä tilaus. Esimerkiksi useimmilla sivustoilla on käytössä, yhteydenottolomake tai tarjouspyyntölomake, jotka keräävät liidejä myyntiä varten. Mitä enemmän liidejä, sen enemmän usein myös kauppaa.

Seurantaa voi lomakkeiden lisäksi kohdistaa myös vaikkapa latauspainikkeisiin, mikäli sivustolla jaetaan tiedostomuotoista materiaalia.

Google Analytics tulostavoitteiden käyttöönotto

Google Analytics tulostavoitteet voi määrittää käyttöön osiosta: Järjestelmänvalvoja -> Tavoitteet
Google Analytics tulostavoitteet

Google Analytics tavoitteen luominen

Osiosta tavoitteet, löydät kaikki jo luomasi tavoitteet sekä voit luoda yhteensä 20 erilaista tulostavoitetta.

Voit luoda Google Analyticsissä neljä erilaista tavoitetta:

  • Kohde. Käyttäjä päätyy tietylle sivulle, kuten vaikkapa tilauksen jälkeiselle kiitos -sivulle.
  • Kesto. Kävijä viettää sivustollasi määritetyn ajan.
  • Sivua/näkymää istuntoa kohden. Kävijä katsoo läpi vähintään määritetyn määrän verran yksittäisiä sivuja.
  • Tapahtuma: Kävijä suorittaa määritetyn toiminnon, kuten videon katselun tai painaa jotain haluttua painiketta.

Aloita Google Analytics tavoitteen luominen painikkeesta Uusi tavoite.

Google Analytics tavoitteen luominen

Google Analytics tulostavoitteen määrittäminen

Aloitetaan Google Analytics tavoitteen luominen valitsemalla haluttu tavoitetyyppi. Helpoiten tämä onnistuu valitsemalla valmis malli ehdotuksista.

Jatka seuraavaksi tavoitteen kuvaukseen ja tyyppiin valitsemalla Seuraava vaihe.
Google Analytics tavoitteen luonti

Google Analytics tavoitteen kuvaus

Määritä seuraavaksi tavoitteelle nimi sekä tyyppi. Kohde on usein yksi helpoimmista seurannan muodoista, jolla lähtökohtaisesti seurataan yhdelle tietylle maalisivulle päätyneitä kävijöitä.

Määritä seuraavaksi tavoitetiedot valitsemalla Seuraava vaihe.
Google Analytics tavoitteen kuvaus

Tavoitetietojen määritys

Lopuksi tavoiteseurannalle määritetään vielä tiedot, mikä lasketaan tavoitteen täyttymiseksi. Koska valitsimme edellisessä vaiheessa tavoitetyypiksi kohde, saamme eteemme mahdollisuudet syöttää tarvittavat tiedot maalikohdetta varten.

Tässä esimerkissä luomme tavoitteen, joka täyttyy, kun kävijä päätyy sivustolla luodulle /kiitos osoittella toimivalle sivulle. Seurannan onnistumiseksi, tämänkaltainen sivu täytyy myös luoda sivustolle ja määrittää vaikkapa yhteydenottolomakkeen asetuksista, että jokaisen täytetyn lomakkeen jälkeen kävijä ohjataan kyseiselle kiitos -sivulle. Koska valitsimme asetuksista kohteelle muodon yhtä kuin, ei ohjelma huomioi vaikkapa /kiitos-tilauksesta sivulle ohjautuneita kävijöitä.

Monissa sivustoissa, kuten verkkokaupoissa, ei ole mahdollisuutta vaikuttaa suoraan tilauksen jälkeiseen sivustoon, vaan ohjelma generoi sivustolta kävijälle dynaamisen loppunäkymän, jonka osoite muuttuu automaattisesti. Tällöin on tärkeää valita asetuksista kohteelle yhtä kuin määrityksen sijasta alkaa tekstillä. Näin Google Analytics huomioi tavoitteen täyttymisen, kunhan sivun osoitteesta löytyy jokin asetettu vakiomuotoinen määritys, kuten vaikkapa /order-confirmation, eikä välitä sen perässä olevista muuttuvista merkeistä.

Seurannalle voi määrittää myös euromääräisen arvon. Esimerkiksi, jos sivustolta löytyy vaikkapa tilauslomake, jonka rahallinen hyöty toiminnalle on 100€, se voidaan määrittää tähän. Näin euromääräisiä summia huomioidaan automaattisesti myös Google Analyticsin raportoinnissa. Mahdollisuutena onkin luoda useita eri tavoiteseurantoja eri arvoin, jolloin raporteista nähdään, minkälaiset kävijät tuovat toiminnalle euromääräisesti arvokkaampia tilauksia.

Tavoiteseurannalle on mahdollisuus määrittää myös myyntisuppilo. Myyntisuppilon avulla voidaan tilastoida ja seurata kaikki tilauksen vaiheet, jolloin helposti havaitaan, missä kohdin kävijät putoavat matkasta ja lopettavat tilauksen täyttämisen. Näin voidaan tarvittaessa puuttua vaikkapa tilausjärjestelmän vaiheisiin ja optimoida järjestelmää entistäkin tehokkaammaksi.
Google Analytics tavoitetiedot

Tavoitteen luonti valmis

Kun tavoite on luotu, näkyy se Tavoitteet -sivun listauksessa määrittämälläsi nimellä.
Google Analytics tulostavoitteen luominen

Oliko kirjoitus hyödyllinen? Jaa se eteenpäin: