Mikä on aputoiminimi?

Aputoiminimi-termiin törmää yleensä jo yrittäjyyden alkumetreillä vaiheessa, mutta mikä se oikeastaan on ja milloin sitä tarvitaan. Tässä kirjoituksessa käsitellään aputoiminimeä, sen valintaa ja rekisteröintiä.

Aputoiminimi

Jo yrityksen perustamisilmoituksen yhteydessä kysytään aputoiminimeä, vaikka useimmissa tapauksissa sen rekisteröinti tulee ajankohtaiseksi vasta myöhemmin.

Kyseessä on varsinaisen toiminimen tapaan nimi, jota esimerkiksi yhtiö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnastaan. Aputoiminimen tapauksessa se tulee kuitenkin varsinaisen toiminimen lisäksi, eikä sitä voi käyttää koko yritystoiminnan harjoittamiseen.

Aputoiminimiä voi olla yhdellä yrityksellä käytössä useita samanaikaisesti, joillain yrityksillä niitä on jopa toista kymmentä. Yksi tunnetuimmista aputoiminimistä Suomessa lienee Hesburger, yrityksen virallinen nimi on Burger-In Oy.

Aputoiminimi voi mahdollistaa harrastuksella ansaitsemisen.

Mihin aputoiminimeä tarvitaan?

Aputoiminimeä tarvitaan yleensä silloin, kun osaa yrityksen liiketoiminnasta halutaan harjoittaa eri nimellä. Syitä tähän on yleensä kaksi: 1) joko yrityksen toimialat ovat keskenään hyvin erilaiset ja yrityksen varsinainen toiminimi ei sovellu molempiin tai 2) yritystoiminta laajenee uudelle alueelle.

Otetaan konkreettinen esimerkki: Antti on maansiirtourakoija ja hänen yrityksensä toiminimi on Maansiirto Kettunen. Antti on vapaa-ajalla intohimoinen urheilija ja muutamat tuttavat ovatkin kyselleet juoksukurssin pitämistä. Juoksukurssin markkinointi Maansiirto Kettunen -nimellä ei kuitenkaan tunnu loogiselta, joten Antti perustaa aputoiminimen juoksukursseja varten.

Aputoiminimi voi tulla tarpeen myös liiketoiminnan laajentuessa. Jos esimerkiksi yrityksen alkuperäinen toiminimi on Tikkurilan karkkikioski, voisi nimen käyttäminen uudessa Espoon Leppävaaraan perustettavassa toimipisteessä tuntua epäloogiselta. Tätä varten voidaan perustaa aputoiminimi Espoon karkkikioski tai Leppävaaran karkkikioski.

Vaihtoehtoista liiketilaa varten saatetaan tarvita aputoiminimi.

Aputoiminimen valinta

Aputoiminimen on täytettävä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) asettamat ehdot. Aputoiminimeen pätevät pitkälti samat ehdot kuin päätoiminimiinkin, eli toiminimen on oltava esimerkiksi yksilöllinen ja se ei saa olla sekoitettavissa toisiin toiminimiin tai tavaramerkkeihin. Voit tarkistaa PRH:n nimipalvelusta, onko haluamasi toiminimi jo käytössä.

Merkittävin ero pää- ja aputoiminimen välillä on se, ettei aputoiminimi saa sisältää yhtiömuodon tunnusta, kuten oy tai ay. Tämä johtuu siitä, ettei kyseessä ole varsinaisesti erillinen yritys. Poikkeuksena on yksityisen elinkeinonharjoittajan aputoiminimi, sillä se saa sisältää tmi-lyhenteen tai toiminimi-sanan.

Aputoiminimi ja verkkotunnus

Jo ennen aputoiminimen valintaa, kannattaa tarkistaa kyseisen verkkotunnuksen eli domainin saatavuus. Lue täältä vinkit, kuinka valita hyvä verkkotunnus.

Jos kyseistä verkkotunnusta ei ole vielä rekisteröity, niin syntyy aputoiminimen rekisteröinnin yhteydessä myös ensisijainen oikeus samannimiseen .fi-verkkotunnukseen. Tämä perustuu siihen, että .fi-verkkotunnus ei saa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Toki, jos rekisteröinti on jo tapahtunut aiemmin, ei aputoiminimen rekisteröijälle tule tällöin mitään erityistä oikeutta, jonka avulla esimerkiksi kyseisen domainin saisi haltuun.

Miten aputoiminimi rekisteröidään?

Se, miten aputoiminimen rekisteröinnistä päätetään, vaihtelee hieman yhtiömuodon mukaan. Lue aiemmasta blogistamme tarkemmin, millaisia yritysmuodot Suomessa ovat.

Yksityiset elinkeinonharjoittajat eli niin kutsutut toiminimiyrittäjät voivat päättää rekisteröinnistä itse. Henkilöyhtiössä eli avoimessa tai kommandiittiyhtiössä päätöksen tekevät vastuunalaiset yhtiömiehet. Osakeyhtiössä puolestaan aputoiminimen rekisteröinti tapahtuu hallituksen päätöksellä.

Varsinainen rekisteröinti voidaan tehdä joko yrityksen perustamisen yhteydessä tai myöhemmin yrityksen muutosilmoituksella. Muutosilmoitus kannattaa ehdottomasti tehdä verkossa, sillä verkkoilmoituksen hinta on vain 60 euroa ja paperi-ilmoituksen puolestaan 115 euroa.

Aputoiminimeä ei voi muuttaa enää rekisteröimisen jälkeen, mutta toki se on aina mahdollista poistaa. Poistaminen maksaa verkon kautta tehtynä 40 euroa. Poistamisesta on aina päätettävä samaan tapaan yhtiömuodosta riippuen kuin itse rekisteröinnistäkin. Poistamisen jälkeen voidaan tarvittaessa rekisteröidä uusi aputoiminimi.

Mies rekisteröi aputoiminimen sähköisesti, koska se on nopeaa ja edullista.

Aputoiminimen kirjanpito ja verotus

Aputoiminimi ei ole ikinä varsinaisesta yrityksestä erillinen yksikkö, vaan aina osa samaa yritystä. Sen takia aputoiminimen kirjanpito ja verotus hoituvat samassa yhteydessä varsinaisen toiminimen kanssa.

Miten rinnakkaistoiminimi eroaa aputoiminimestä?

Usein samassa yhteydessä aputoiminimen kanssa esiin tulee myös termi: rinnakkaistoiminimi. Kyseessä on varsinaisen toiminimen vieraskielinen käännös. Sitä tarvitaan yleensä, jos toimitaan suomen lisäksi muillakin kielillä tai muissa maissa. Yleisimmin Suomessa rekisteröidään ruotsin ja englannin kielisiä rinnakkaistoiminimiä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest