Yritystuet Suomessa

Yritystuet voivat auttaa yrittäjyyden alkumetreillä, yrityksen investoinneissa tai vaikkapa kansainvälistymisessä. Yritystuki voi olla kaikkien haettavissa tai sitten sen saamisen ehtona saattaa olla esimerkiksi vaatimuksia yritystä ja sen maantieteellistä sijaintia koskien.

Tässä kirjoituksessa esitellään yritystuet Suomessa. Joukossa on niin yleisimpiä yritystukia kuin yrittäjälle henkilökohtaisesti myönnettäviäkin tukia. Mukana asiantuntijana on yrittäjä Kalle Alanen.

Kalle Alanen

Kalle Alanen, yrittäjä markkinointitoimisto Haven Porvoo

Kallella on 15 vuoden kokemus myynnistä ja markkinoinnista erilaisista asiantuntija-, myynti-, projektinhallinta- ja suunnittelutehtävistä. Työura mediataloissa on luonut hänelle hyvän ymmärryksen tuloksellisen markkinoinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Vuodesta 2016 markkinointipalveluiden yrittäjänä toiminut Kalle toimii osakkaana 3 hengen markkinointitoimisto Haven Porvoossa, jonka ydinosaamista ovat verkkosivustojen ja –kauppojen suunnittelu ja toteuttaminen, markkinoinnin sisältöjen tuotanto ja hakukoneoptimointipalvelut. Kalle myös kouluttaa yrittäjiä ja on toiminut mm. Itä-Uudenmaan kehitysyhtiö Posintra Oy:n tilaisuuksissa yrityskouluttajana digitaalisen markkinoinnin seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.

TE-toimiston yrityksen tuet

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tukee sekä aloittavia yrittäjiä että ensimmäisen työntekijän palkkaamista.

Starttiraha

Aloittavat yrittäjät voivat saada yritystoiminnan käynnistämiseen niin kutsuttua starttirahaa. Starttiraha on TE-toimiston harkinnanvarainen tuki, jota ainoastaan aloittavat yrittäjät voivat saada. Aloittavan yrittäjän tuet voivat helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä merkittävästi varmistamalla toimeentulon ensimmäisten kuukausien aikana.

Palkkatuki

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on monesti jännittävä hetki yrittäjälle. Työntekijän palkkaamiseen voi onneksi saada myös palkkatukea. Lue tarkemmin työntekijän palkkaaminen ja palkkatuki -tekstistä.

Yritystuet voivat olla tärkeitä yritystoiminnan käynnistämisen tai kehittämisen kannalta.

ELY-keskusten kehittämis­­­­avustus yritykselle

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus myöntää yrityksille kehittämisavustusta sekä erilaisia maaseudun yritysrahoituksia, joita käsitellään myöhemmin tässä artikkelissa.

Yrityksen kehittämis­avustus

Kehittämisavustusta myönnetään kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin esimerkiksi silloin, kun yrityksen toimintaa halutaan kasvattaa, luoda kokonaan uutta liiketoimintaa tai kansainvälistyä.

Tuki kohdistetaan pääsääntöisesti merkittäviin kehityshankkeisiin, joista yrityksen tulee rahoittaa itse puolet. Kehittämisavustus ei olekaan usein toimiva aloittavalle yrittäjälle, vaan se sopii paremmin vaikkapa jo olemassa olevien yritysten laajentamiseen.

ELY-keskuksen myöntämä kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista valtionavustusta ja siitä säädetään lailla. Kehittämisavustusta on aina haettava ennen hankkeen aloittamista. Kannattaakin ottaa yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

Lisätietoja ELY-keskuksen kehittämisavustuksesta: ELY-keskus – Yrityksen kehittämisavustus.

Maaseudun yritys­rahoitus

Maaseudulla voi saada tukea esimerkiksi yrityksen perustamiseen tai investointeihin. Tukien tarkoituksena on lisätä maaseudun elinvoimaa, jota voisi syntyä uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen kautta.

Maaseudun yritystuet on yleensä sidottu yrityksen sijaintiin eli esimerkiksi isossa kaupungissa sijaitseva yritys ei voi niitä hakea. Ne eivät kuitenkaan edellytä maatalouden harjoittamista, toisin kuin joskus virheellisesti luullaan.

Tällaisia tukia haetaan tyypillisesti paikalliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) tai oman alueen Leader-ryhmältä.

Mikä on Leader?

Leader-toiminnan ajatus perustuu siihen, että paikalliset ihmiset itse tietävät parhaiten, miten omaa kotiseutua kehitettäisiin. Tällä hetkellä Suomessa onkin 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta erilaisten yritysten, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille.

Kalle: ”ELY-keskuksen myöntämällä yritysrahoituksella voidaan tukea haja-asutusalueilla ja kaupunkialueiden ulkopuolella toimivien yritysten kehitystä ja kasvua. Tyypillisesti tuet voivat olla esimerkiksi yrityksen digitaalisen markkinoinnin ja myyntikanavien kehittämiseen suunnattua rahoitusta. Tuki on yritykselle houkutteleva vaihtoehto, sillä se kattaa merkittävän osan ostopalveluiden kokonaissummasta.

Olemme (markkinointitoimisto Haven Porvoo) olleet mukana Itä-Uudellamaalla aluekehitysyhtiö Posintran hallinnoimissa yritysryhmähankkeissa, joissa yritykset ovat voineet rahoituksen avulla kehittää mm. verkkosivustojaan, verkkokauppojaan sekä ostaa monipuolisesti digitaalisen markkinoinnin palveluita alueen palveluntarjoajilta.

Rahoituksesta on merkittävää hyötyä hankkeessa mukana oleville yrityksille ja tuki todella on tuntuva, kun yritysryhmän kehittämishankkeen tuki on 75 % ja yritys maksaa 25 % kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Usein tällaiset investoinnit voisivat jäädä kokonaan tekemättä ilman näin merkittävää tukea.

Lisätietoa yritysryhmähankkeesta esimerkiksi täällä www.yritystulkki.fi/fi/alue/keuke/toimiva-yrittaja/rahoitus/leader-rahoitus/

Perustamistuki

Perustamistuki on nimensä mukaisesti tarkoitettu yrityksen perustamisen tueksi, mutta myös jo toimivan yrityksen on mahdollista saada perustamistukea, jos se alkaa harjoittaa kokonaan uutta yritystoimintaa.

Perustamistukea voi hakea, kun liiketoimintasuunnitelma on valmis. Sitä voi saada 5 000 – 35 000 euroa ja se maksetaan joko kahdessa tai kolmessa erässä.

Investointituki

Investointitukea voi saada sekä aloittavat että toimintaansa laajentavat yritykset. Yritystuki käy esimerkiksi tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden hankintaa sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen hankintaan.

Investointituki kattaa aina vain osan investoinnin kustannuksista. Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20-40%, eli suurimmillaan yrityksen omarahoitusosuus on 80% ja pienimmillään 60%.

Investoinnin toteutettavuus­tutkimus

Yrityksen investoinnin edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen on mahdollista myös saada tukea. Yritystuki on käytännössä tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei ikinä edellytä investoinnin toteuttamista, koska lopputuloshan voi aivan hyvin olla myös sellainen, ettei investointia kannata tehdä.

Lisätietoja maaseudun yritystuet:
Ruokavirasto – Maaseudun yritystuet

Useat yritysten tuet edellyttävät jonkinlaista omarahoitusosuutta.

Business Finland -yritystuet kansain­välistymiseen

Business Finland on suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävä organisaatio, joka on toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 2018 lähtien. Se muodostettiin innovaatiorahoituspalveluita tarjoavan TEKES:in sekä investointi- ja kansainvälistymispalveluita tarjonneen Finpron yhdistyessä.

Business Finland myöntää yrityksen tuet kansainvälistymistä varten. Lisäksi se myöntää rahoitusta myös julkisille organisaatioille ja tutkimuslaitoksille, rahoitus voi olla avustusta tai takaisin maksettavaa lainaa. Suurin osa myönnetystä rahoituksesta on kuitenkin suunnattu nimenomaan pienille ja keskisuurille yrityksille.

Kalle: ”Business Finlandin myöntämiä yritystukia on mahdollista hyödyntää esim. verkkokaupan ja yrityksen digitaalisen liiketoimintamallin suunnitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rahoituksella voi ostaa asiantuntijapalveluita liiketoimintamallin suunnitteluun sekä verkkokauppa-alustojen ja logistiikka- ja maksupalveluiden kartoittamiseen ja valintaan. Tuella ei kuitenkaan ole mahdollista rahoittaa verkkokauppa-alustan ostamista tai rakentamista.

Rahoitus mahdollistaa myös verkkokaupan tai verkkopalvelun markkinoinnin suunnitteluun ja siihen tarvittavien asiantuntijapalveluiden ostamista. Lisäksi rahoituksen piiriin kuuluu kehitystyö, joka voi olla esimerkiksi verkkokauppakonseptin pilotoimista uudella markkinalla. Tällaista kehitystoimintaa voi olla toiminta, jossa koemarkkinoidaan ja testataan kilpailuetua esimerkiksi datalähtöisen koemarkkinoinnin sekä iteratiivisen testaamisen avulla tai tavanomaisten palvelumuotoilun ja kilpailijatutkimuksen keinoin.

Haven Porvoon on mukana hankkeissa, joissa tehdään esiselvitystyötä esimerkiksi perinteisen kivijalkamyymälätoiminnan oheen suunniteltavan digitaalisen myyntikanavan suunnittelun osalta. Kartoitetaan markkinaa, toteutetaan hakutermitutkimuksia ja kilpailija-analyyseja sekä selvitetään mm. yritykselle parhaiten sopivat maksutapa- ja logistiikkapalvelut, jotka liittyvät oleellisena osana verkkokaupan suunnittelutyöhön. Hyvällä esiselvitystyöllä, johon yritys saa Business Finlandin tukea, on merkittävä tehtävä onnistuneen verkkokauppaprojektin toteuttamiselle ja toimivan myyntikanavan rakentamiselle.”

Innovaatiosetelit

Tunnetuin Business Finlandin myöntämistä tukimuodoista lienee innovaatioseteli. Innovaatioseteliä voivat hakea kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavat yritykset. Sen arvo on 6200 euroa ja omarahoitusosuus 1000 euroa.

Innovaatioseteli tulee käyttää tuote- tai palvelukehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden ostamiseen. Sillä tulee ostaa sellaista osaamista, mitä yritykseltä ei vielä löydy. Sitä ei myönnetä suurille yrityksille eikä toiminimiyrittäjille.

Into-rahoitus

Into-rahoitusta voidaan myöntää startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Yrityksellä tulee olla visio vientimarkkinoille tähtäämisestä. Rahoitus voi olla korkeintaan 50% tuettavan hankkeen kokonaiskustannuksista.

Into-rahoituksella voidaan ostaa esimerkiksi asiantuntija-apua tai palkata määräaikaisesti uusi työntekijä, jonka työtehtävät liittyvät olennaisesti tulevan innovaatiohankkeen edistämiseen.

Tempo-rahoitus

Tempo-rahoitus on ainoastaan startup-yrityksille tarkoitettu ja sitä voi hakea kansainvälistä kasvua sekä vientiä varten. Keskeistä on, että rahoitettavalla tuote- tai palveluidealla voisi olla kysyntää valitulla kohdemarkkinalla.

Yrityksen omavastuu osuus on 25 % myönnetystä rahoituksesta. Tempo-rahoituksella voidaan kattaa vaikkapa asiakastutkimuksista, koemarkkinointitoimenpiteistä tai liiketoimintakonseptin testaamisesta aiheutuvia kuluja.

Erilaiset yritystuet kansainvälistymiseen mahdollistavat uusien markkina-alueiden kokeilemisen.

Energiatuki

Energiatukea voivat hakea monenlaiset yritykset hankeprojekteihin tai investointeihin, joiden tarkoituksena on kehittää jotain seuraavista: 1) uusiutuvan energian käyttöä tai tuotantoa, 2) energiansäästöä tai energiatuotannon kehittämistä, 3) energiajärjestelmän muovaamista vähähiilisempään suuntaan.

Messuavustus

Business Finland myöntää rahoitusta myös kansainvälisistä messumatkoista koituvia kuluja korvaamaan. Messuavustus on ryhmittäin myönnettävä tuki, eli sitä täytyy hakea minimissään neljän kriteerit täyttävän pk-yrityksen ryhmänä.

Tuen myöntämisen ehtona on luonnollisesti osallistuminen oman alansa merkittävään messitapahtumaan Suomen ulkopuolella. Messukustannuksiin tulee löytyä myös yrityksiltä omaa rahoitusta, sillä Business Finland maksaa korkeintaan puolet kokonaiskuluista.

NIY-rahoitus

NIY-lyhenne tulee sanoista nuoret innovatiiviset yritykset, eli sitä myönnetään nimenmukaisesti sellaisille yrityksille. Rahoitus on tarkoitettu kansainvälisen liiketoiminnan laajamittaiseen kehittämiseen. Käytännössä se voi olla esimerkiksi vientistrategian hiomista tai vaikka tiimin vahvistamista.

Rahoitus koostuu aina avustuksesta ja lainarahasta, eli osan joutuu myös maksamaan myöhemmin takaisin. Yrityksen omalla rahoituksella tulee vielä lisäksi kattaa vähintään 25% kokonaiskustannuksista.

Market Explorer -tuki

Market Explorer -tukea voidaan myöntää kansainvälisille markkinoille tähtääville tai siellä jo toimiville yrityksille. Tuki on suuruudeltaan 5 000 – 10 000 euroa, ja sen osuus saa olla korkeintaan puolet kokonaiskustannuksista.

Tuki tulisi käyttää kansainvälistymistä edistävien asiantuntijapalveluiden ostamiseen, kuten kilpailija-analyysien teettämiseen tai vaikkapa kohdemaan laki- ja veroteknisiin seikkoihin liittyviin selvityksiin.

Lisätietoja Business Finland -tuki vaihtoehdoista: Business Finland – Rahoitus

Säätiöiden yritystuet

Erilaisten alueellisten ja valtakunnallisten viranomaistukien lisäksi Suomessa on lukuisia säätiöitä, jotka rahoittavat ja tukevat yrityksiä. Säätiöitä löytyy sekä yksityisiä että julkisia ja niiden käytännöt yritystukien myöntämiseen vaihtelevat suuresti. Osa saattaa esimerkiksi edellyttää yrityksen toimimista tietyllä alueella. Esimerkkejä tällaisista säätiöistä ovat Keksintösäätiö ja Runar Bäckströmin säätiö.

Joskus yrittäjän tuet ovat tarpeen myös ihan perustoimeentuloon.

Kelan yrittäjän tuet

Joskus yrittäjä saattaa tarvita myös toimeentulotukea tai asumistukea, jos yritystoiminta ei tuota tarpeeksi elämisen ja asumisen kustannuksia varten. Tällöin tulevat kyseeseen Kanasaneläkelaitokselta (Kela) haettavat yrittäjän tuet.

Yrittäjän toimeen­tulotuki

Yrittäjät ovat oikeutettuja toimeentulotukeen, jos sen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Käytännössä toimeentulotukea voi hakea, jos ansiotyön, yritystoiminnan, sosiaalietuuden tai mitkään muutkaan tulot eivät riitä takaamaan toimeentuloa. Toimeentulotuen myöntämiseen vaikuttaa myös perheen muut mahdolliset tuet.

On hyvä kuitenkin huomata, että toimeentulotuen ei ole tarkoitus tukea kannattamatonta yritystoimintaa tai suojata yrittäjää taloudelliselta riskiltä yrityksen perustamisvaiheessa, vaan tätä varten on esimerkiksi aloittavan yrittäjän tuet.

Yrittäjän asumistuki

Yrittäjä voi saada myös asumistukea tarpeen mukaan. Asumistuki määräytyy yrittäjän ilmoittaman YEL-tulon mukaan, mutta siihen vaikuttaa myös ruokakunnan koko ja perheen muut tulot.

Kelan sivuilta löytyy erilaisia laskureita, joiden avulla voit arvioida mahdollisesti saamasi tuen määrää: KELA – Laskurit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest