Miten tehdä nettikysely?

Kaisa Huttunen

Nettikysely on varmasti suurimmalle osalle tuttu, vähintäänkin vastaajan roolista käsin. Nykyään monet yritykset tekevätkin esimerkiksi asiakaskyselyt pelkästään sähköisesti. Tässä kirjoituksessa käydään läpi, mikä on nettikysely, mitä työkaluja nettikyselyn tekemiseen on ja miten hyvä nettikysely tehdään.

Nettikysely mahdollistaa asiakaskyselyn tekemisen sähköisesti.

Mikä on nettikysely?

Nettikysely on nimensä mukaisesti verkossa täytettävä kysely. Näiden kyselyiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi asiakkaiden kokemuksia palveluista, mahdollisuuksia lisämyyntiin ja asiakastyytyväisyyttä. Toisaalta niitä voidaan tehdä myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole vielä yrityksen asiakkaita.

Kyselyiden avulla voidaan saada arvokasta tietoa esimerkiksi markkinoinnin päätöksenteon tueksi. Jos kyselyt toteutetaan säännöllisin väliajoin, voidaan saada myös tärkeitä vertailuarvoja, joiden avulla voidaan seurata vaikkapa asiakastyytyväisyyden kehittymistä ja erilaisten toimenpiteiden vaikutusta.

Miksi nettikyselyn tekeminen kannattaa?

Useimmiten kyselyn tekeminen tapahtuu nykyään sähköisesti, mikä onkin viisasta, sillä silloin myös vastaukset saadaan suoraan sähköiseen muotoon. Sähköinen kyselytyökalu auttaa etenkin isojen vastausmäärien analysoinnissa. Parhaassa tapauksessahan käytetty kyselytyökalu tarjoaa jo valmiiksi erilaisia suodatusmahdollisuuksia ja työkaluja tulosten analysointiin.

Nettikyselyyn on todennäköisesti myös helpompi saada vastauksia. Sähköinen kyselylomake voidaan lisätä esimerkiksi uutiskirjeisiin, jakaa sosiaalisessa mediassa tai lähettää suoraan sähköpostilla halutulle kohderyhmälle. Useimmat työkalut mahdollistavat myös kyselyn upottamisen omille kotisivuille.

Kysely ei kuitenkaan ole sama asia kuin kotisivuilla oleva nettilomake, vaikka molemmat soveltuvat esimerkiksi asiakaspalautteen keräämiseen. Kyselyllä pyritään yleensä keräämään useita vastauksia, joiden pohjalta voidaan nähdä vaikkapa asiakastyytyväisyyden keskiarvo. Lomakkeet taas soveltuvat paremmin erilaisten yhteydenottopyyntöjen keräämiseen, koska ne yleensä lähettävät kerättävät tiedot heti eteenpäin. Lue, mitkä ovat parhaat WordPress-lisäosat lomakkeiden tekoon.

Asiakaskysely antaa arvokasta tietoa päätöksen teon tueksi.

Nettikyselyn tekeminen

Nettikyselyt tehdään yleensä jonkin siihen tarkoitetun työkalun avulla, sillä ne tarjoavat paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten valmiita kyselymalleja ja työkaluja tulosten analysointiin. Esittelemme tässä muutamia suosittuja nettikyselytyökaluja. Jokaisen kannattaa kuitenkin rauhassa tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin ja miettiä ainakin seuraavia asioita:

  • Millaisia kysymystyyppejä haluaa käyttää?
  • Paljon vastaajia kyselyyn tulee?
  • Paljonko kysymyksiä yksittäinen kysely sisältää?
  • Miten tuloksia analysoidaan, tarvitseeko niitä pystyä esimerkiksi suodattamaan tietyllä tavalla?
  • Missä muodossa tulokset halutaan? Halutaanko ne tuoda esimerkiksi taulukkotiedostona ulos kyselytyökalusta.

Google Forms

Jokin verran nettikyselyjen tekemiseen käytetään Google Forms -alustaa, joka on kyselytyökalu ilmainen. Sen käyttäminen vaatii ainoastaan Google-tunnukset. Google Forms -kysely soveltuu kuitenkin lähinnä vapaa-ajan käyttöön tai pienimuotoisten kyselyjen tekemiseen, sillä kyselyt eivät ole kovinkaan laajasti muokattavissa. 

www.google.com/forms/about

Limesurvey

Limesurvey on avoimen lähdekoodin ilmainen kyselytyökalu, joka mahdollistaa monipuolisten kyselyiden toteuttamisen. Lime survey tarjoaa myös kattavasti mahdollisuuksia kyselyn ulkoasun muokkaamiseen. Itse ohjelmisto on täysin ilmainen, mutta erilaiset ohjelman personointiin tarkoitetut lisäosat ja ulkoasut ovat maksullisia. Limesurveyn saa asennettua helposti Zonerin webhotelliin Installatronin avulla.  

Survey Monkey

Survey Monkey on yksi suosituimmista työkaluista nettikyselyn tekoon. Sen saa käyttöön täysin ilmaiseksi, mutta ammattimainen käyttö saattaa tarvita maksullisen lisenssin (alkaen 30 € / kk.). Ilmaisessa on nimittäin rajoitettu esimerkiksi vastaajien määrä. Survey Monkey tarjoaa monipuoliset kysymystyypit, valmiit kyselypohjat ja kustomoitavan ulkoasun.

fi.surveymonkey.com

Surveypal

Surveypal on kotimainen kyselytyökalu, joka sopii loistavasti niin asiakaspalaute- kuin henkilöstökyselyihinkin. Kyselyistä saa helposti yrityksen näköiset ja niitä on tarpeen mukaan myös helppo muokata. Surveypal-kyselytyökalun erityinen vahvuus on hyvät integrointimahdollisuudet useisiin suosittuihin CRM-järjestelmiin. Kyseessä on maksullinen työkalu, eikä hintaa ole julkisesti saatavilla.

surveypal.com/fi

Typeform

Typeform on myös yksi suosituimmista työkaluista, erityisesti erilaisten nettitestien tekemiseen. Se on todella käyttäjäystävällinen, mutta ei sisällä kovinkaan laajoja ominaisuuksia vastausten analysointiin. Se onkin ehkä enemmän tarkoitettu helppoon tiedonkeruuseen kuin varsinaisten tulosten analysointiin. Typeform on peruskäytöltään ilmainen, mutta ilmaisversion vastaaja ja kysymysmäärä on rajoitettu. Maksullisen lisenssin saa 25 e/kk.

www.typeform.com

Webropol

Webropol on myös kotimainen nettikyselytyökalu, joka on suosittu erityisesti Pohjoismaissa. Sen parhaita puolia ovat monipuoliset raportit suurillakin vastaajamäärillä, lisäksi sen kautta voidaan helposti ottaa vastaan myös tapahtumailmoittautumisia. Palveluun on saatavilla paljon erilaisia lisämoduuleja, mutta kaikista helppokäyttöisin se ei ole. Webropol ei mahdollista lainkaan ilmaiskäyttöä, eikä hintaa ole heidän verkkosivuillaan kerrottu.

webropol.fi/

ZEFFI

ZEFFI on myös suomalainen kyselytyökalu, joka on helppokäyttöisyyden lisäksi tunnettu siitä, että se hyödyntää ZEF-menetelmää. Menetelmän tarkoituksena on poistaa kyselyille tyypillisiä asennevääristymiä. Lisäksi ZEFFI on panostanut kyselyjen pelillistämiseen, mikä voi parantaa käyttökokemusta. Työkalun saa käyttöönsä ilmaiseksi, mutta usein vastaus- ja kysymysmäärien kasvaessa yritykset joutuvat siirtymään maksullisiin lisensseihin (alkaen 29 e/kk.)

zef.fi/fi

Ilmainen kyselytyökalu

Monet työkalut nettikyselyn tekemiseen tarjoavat myös ilmaisen version. Tosin ilmaiset kyselytyökalut myös rajoittavat esimerkiksi kysymysten ja vastaajien määrää. Kannattaakin siis tarkkaan harkita, millaista kyselytyökalua tarvitsee ja riittäisikö jokin ilmainen versio. Jos vastauksia tulee paljon tai niitä halutaan kerätä useilta vuosilta, voi olla viisaampaa hankkia jokin maksullinen versio.

Millainen on hyvä nettikysely?

Nykyaikana ihmiset ovat usein kiireisiä ja saavat myös paljon pyyntöjä erilaisten kyselyiden täyttämisestä. Kukaan tuskin jaksaa vastata kaikkiin kyselyihin, joten kyselyn laatijan kannattaakin kiinnittää huomiota muun muassa kysymysten määrään, kysymystyyppeihin ja kysymyksen asetteluun. Hyvin laadittu nettikyselylomake auttaa vastausten keräämisessä, ja näin saadaan parempi nettikyselyn vastausprosentti.

Kyselyiden kannattaa olla mahdollisimman lyhyitä, jotta ihmiset jaksavat siihen vastata. Jos heti kyselylomakkeen avattua näkee, että kyselyssä on todella paljon kysymyksiä ja vieläpä useita sivuja, vastaaminen jää helposti kesken tai sitä ei edes aloiteta. Kannattaakin siis tarkasti pohtia sitä, mitä oikeastaan halutaan tietää ja mitkä kysymykset ovat ihan oikeasti välttämättömiä.

On hyvä myös huomata, että jos kyselyn avulla kerätään henkilötietoja, tulee yrityksen huomioida myös niitä koskeva lainsäädäntö. GDPR käsittää henkilötiedoksi käytännössä kaikki tiedot, joiden avulla voidaan yksilöidä yksittäinen kyselyyn vastaaja.

Yhdessä kyselyssä kannatta mahdollisuuksien mukaan hyödyntää erilaisia kysymystyyppejä, kuten väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Jos esimerkiksi kaikki kysymykset olisivat avoimia, voisi vastaaminen ja toisaalta myös tulosten analysoiminen olla työlästä. Toisaalta taas, jos mukana ei ole yhtään avointa kysymystä, voi jotain olennaista jäädä vastaajilta sanomatta.

Nettikyselyissä on tärkeää olla mahdollisimman selkeä, koska vastaajalla ei ole mahdollisuutta kysyä lisätietoja. Yhdessä kysymyksessä tulisikin kysyä ainoastaan yhtä asiaan, muuten myös vastausten laatu heikkenee. On hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, että kysymys on tarpeeksi selkeä, eikä sitä voi ymmärtää useilla eri tavoilla.